İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Gülhan ERKUŞ
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

  • Sağlık Yüksekokulu
  • Hemşirelik

İletişim

30.10.1988 tarihinde Malatya'da doğmuştur. 2010 yılında İnönü Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu'ndan mezun olmuştur. 2011 yılında Malatya Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları servisinde; Adıyaman Devlet Hastanesi Acil Servis ve Genel Yoğun Bakım bölümlerinde servis hemşiresi olarak çalışmıştır. 2012 yılında Adıyaman Üniversitesi'ne ÖYP kapsamında araştırma görevlisi olarak atanmıştır. 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları ve Hemşirelikte Yönetim tümleşik doktora programında doktora eğitimine başlamıştır. 2013-2018 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Aralık 2018'de doktora eğitimini tamamlamıştır. 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Erkus, G., & Dinc, L. (2018). Turkish nurses' perceptions of professional values. Journal of Professional Nursing34(3), 226-232.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

Erkus, G., Basaran, S., Arslan, S.,, Basit, G., Kuruca Ozdemir, E.,  Duygulu, S.,  Abaan, S. Locus of Control and Healthy Life Behaviors of New Nursing Students at A University in Turkey. 5th Annual Worldwide Nursing Conference (WNC). July 24th - 25th, 2017.

Erkuş G., Dinc, L. Turkish Nurses' Perceptions Of Professional Values. Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi. September 11th-12th, 2017

Korkmaz F., Tarakçıoğlu Çelik G. H., Erkus G., Arslan S. Gül Ş. Nursing Students’ Views Regarding Their First Clinical Placement. Sıgma Theta Tau Internatıonal 44th Biennial Convention. 28 October - 01 November 2017

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

Kestel, S., Erkuş, G., Sarmasoğlu, Ş., Korkmaz, F. Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Klinik Uygulamaya İlişkin Görüşleri Ve Değerlendirmeleri. 3. Temel Hemşirelik Bakım Kongresi. Sözel Bildiri. 19-22 Kasım 2014

 


Oluşturulma07 Aralık 2012 17:27
Düzenlenme 02 Şubat 2020 18:56
Görüntülenme768