İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

Ögrenim Bilgisi
2004-2010 Doktora
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN BILIMLERI ENSTITÜSÜ/FIZIK MÜHENDISLIGI (DR)
Tez adı: Electrical and magnetoresistive characteristics of electrodeposited Schottky diode
systems (2010) Tez Danısmanı:(PROF. DR. ÖMER FARUK BAKKALOGLU)

1997-2000 Yüksek Lisans DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BILIMLERI ENSTITÜSÜ/FIZIK (YL) (TEZLI)
Tez adı: Degisik sabit akım uygulayarak olusturulan p-Si/SiO2/Al yapılarının arayüzey durum
yogunluklarının arastırılması çalısmaları (Ocak 2000) Tez Danısmanı:(PROF.DR.TAHSIN KILIÇOGLU)
1993-1997 Lisans DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZIYA GÖKALP EGITIM FAKÜLTESI/ORTAÖGRETIM FEN VE MATEMATIK ALANLAR EGITIMI
BÖLÜMÜ Haziran/1997

Eserler

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Gülsen Güler, Sükrü Karatas, Ömer Güllü, Ömer Faruk Bakkaloglu (2009). The analysis of lateral
distribution of barrier height in identically prepared Co n Si Schottky diodes. Journal of Alloys and
Compounds(486), 343-347. (Yayın No: 308522)
2. Gülsen Güler, Ömer Güllü, Sükrü Karatas, Ömer Faruk Bakkaloglu (2009). Analysis of the series
resistance and interface state densities in metal semiconductor structures. Journal of
Physics:Conference Series(153), 12054-12060. (Yayın No: 308317)
3. Gülsen Güler, Ömer Güllü, Sükrü Karatas, Ömer Faruk Bakkaloglu (2009). Electrical
Characteristics of Co n Si Schottky Barrier Diodes Using I V and C V Measurements. Chinese
Physics Letters, 6(26), 67301-67304. (Yayın No: 308436)
4. Gülsen Güler, Sükrü Karatas, Ömer Faruk Bakkaloglu (2009). Annealing temperature effect on
electrical characteristics of Co p type Si Schottky barrier diodes. Physica B(404), 1494-1497.
(Yayın No: 308568)
5. Gülsen Güler, Ömer Güllü, Ömer Faruk Bakkaloglu, Abdülmecid Türüt (2008). Determination of
lateral barrier height of identically prepared Ni n type Si Schottky barrier diodes by
electrodeposition. Physica B(403), 2211-2214. (Yayın No: 308007)
6. Ömer Çelik, Tahsin Kılıçoglu, M. Enver Aydın, Kemal Akkılıç, Gülsen Güler (2000). Investigation of
The Interface State Density of p Si Anodic Oxide Al Structures Optained by Application of Various
Constant Voltages. Fizika, 6(4), 77-79. (Yayın No: 307820)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)
basılan bildiriler :
1. G Güler, S Karatas, Ö F Bakkaloglu (2008). Effect of Series Resistance from metal semiconductor
structures. International Conference on Superconductivity and Magnetism ICSM 2008(134)
(/)(Yayın No:308978)
2. G Güler, Ö Güllü, S Karatas, ÖF Bakkaloglu (2008). Annealing Temperature Dependent of
Electrical Properties of Ni p Si 100 Schottky Diodes. Türk Fizik Dernegi 25. Uluslararası Fizik
Kongresi, 468 (/)(Yayın No:309084)
3. G Güler, Ö Güllü, S Karatas, ÖF Bakkaloglu (2008). The Determination of Electrical Characteristics
of Co n Si Schottky Contacts. Türk Fizik Dernegi 25. Uluslararası Fizik Kongresi, 467 (/)(Yayın
No:309021)

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. Abdülkadir Maskan, Gülsen Güler (2004). Kavram Haritaları Yönteminin Fizik Ögretmen
Adaylarının Elektrostatik Kavram Basarısına ve Elektrostatige Karsı Tutumuna Etkisi. Çagdas
Egitim(309), 34-40. (Kontrol No: 308162)

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1. TOKUR FUAT,KAYA ABDULLAH,SAHIN GÜLSEN (2012). Tga Stratejisinin Fen Bilgisi Ögretmen
Adaylarının Bitkilerde Büyüme-Gelisme Konusunu Anlamalarına Etkisi.. X. Ulusal Fen Bilimleri ve
Matematik Egitimi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4277636)
2. G Güler, N Özek, G Yaprak (2002). 1999 2001 ÖSS Fizik Sınav Sorularının Bilissel Gelisim
Seviyelerinin Incelenmesi Dersane ve Liselerde Sorulan Soruların Bilissel Gelisim Seviyeleriyle
Karsılastırılması. TFD 21. Fizik Kongresi (/)(Yayın No:309199)
3. T Kılıçoglu, MA Ebeoglu, Z Z Öztürk, M E Aydın, K Akkılıç G Güler (2000). Sabit Akım Uygulayarak
Olusturulan p Si SiO2 Al Yapının Özelliklerinin Arastırılması. TFD 19. Fizik Kongresi, 246 (/)(Yayın
No:308911)
4. Gülsen Güler, ME Aydın, K Akkılıç, T Kılıçoglu (2000). Farklı Sabit Akım Uygulayarak Olusturulan p Si
SiO2 Al Yapılarının Özelliklerinin Arastırılması. TFD II. Ulusal Yogun Madde Fizigi Kongresi, 43 (Tam
Metin Bildiri/)(Yayın No:308860)

F. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

1. Hatice Büşra AKTAŞ, Elif ATEŞ, Gülsen ŞAHİN, Murat AYDIN (2020). Öğretmen Adaylarının FeTeMM Farkındalık Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre Belirlenmesi 24-26 Ocak 2020 7. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi Harran Üniversitesi ŞANLIURFA

Yönetilen Tezler

Yüksek Lisans
1.TOKUR FUAT, (2011). TGA stratejisinin Fen Bilgisi ögretmen adaylarının bitkilerde büyüme-gelisme
konusunu anlamalarına etkisi, Adıyaman Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Fen Bilgisi Egitimi
Anabilim Dalı 2011
2.DİNÇ NEVZAT, (devam ediyor) TGA Stratejisinin İlköğretim 7. Sınıf Kuvvet Konusundaki Kavram

Yanılgılarının Giderilmesine Etkisi, Adıyaman Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Fen Bilgisi Egitimi
Anabilim Dalı

3. ATEŞ ELİF, (devam ediyor) Öğretmen Adaylarının Sorgulamaya Dayalı Fen Öğretimi Anlayışlarının Belirlenmesi, 

Adıyaman Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Fen Bilgisi Egitimi
Anabilim Dalı

Doktora

1.BULCAR KENAN, (devam ediyor) Simülasyon Destekli Probleme Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Başarılarına,

Problem Çözme Becerilerine ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisinin İncelenmesi, Adıyaman

Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Fen Bilgisi Egitimi
Anabilim Dalı

2. ÖZDOĞAN TUĞÇE, (devam ediyor) Ortaokul Öğrencilerinin Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Tutumları ile Ekolojik Ayak İzleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi, 

Adıyaman Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Fen Bilgisi Egitimi
Anabilim Dalı


Oluşturulma11 Şubat 2013 11:22
Görüntülenme3215