İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

1960 yılında Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Ürünlü/Cavsak Köyü'nde doğdu. Şanlıurfa Yakup Kalfa İlkokulu'ndan mezun oldu. (1973) İmam Hatip Lisesi'nin ortaokul kısmını Şanlıurfa'da; lise kısmını Diyarbakır'da bitirdi. Üç yıl Şanlıurfa Suruç ilçesinin Yağışlı/Mirhan Köyü'nde imam-hatiplik yaptı. 1983'te Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Kütahya-Emet İmam Hatip Lisesi'ne meslek dersleri öğretmeni olarak  atandı. 1990 yılında Adıyaman-Kahta İmam Hatip Lisesi'ne tayini çıktı. 2015  yılına kadar Kahta'da görev yaptı. 1996 yılında Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden "İslâm Hukukunda Kadının Şahitliği" adlı teziyle yüksek lisans diplomasını aldı. 2015 yılında ise İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslâm Bilimleri alanında "Zemahşeri ve Atvaku'z-Zeheb fi'l-Mevaiz ve'l-Hutab Adlı Eseri- Altın Kolyeler: Dinî Öğütler ve Hitabeler" konulu teziyle doktorasını tamamladı. 2024 yılı itibariyle yetmişi aşkın ulusal ve uluslar arası makale ve kongre sunumları bulunmaktadır. Şu anda Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi (Arapça Öğretmenliği) Bölümünde Doçent olarak çalışmaktadır.

 He was born in 1960 in Urunlu / Cavsak Village of Bozova district of Sanliurfa. He graduated from Şanlıurfa Yakup Kalfa Primary School. (1973) The middle school part of Imam Hatip High School in Şanlıurfa; He graduated from high school in Diyarbakır. He worked as an imam-preacher in the village of Yağışlı / Mirhan in Şanlıurfa Suruç district for three years. After graduating from Selcuk University Faculty of Theology in 1983, he was appointed to Kütahya-Emet Imam Hatip High School as a teacher of vocational courses. In 1990, he was appointed to Adıyaman-Kahta Imam Hatip High School. He worked in Kahta until 2015. In 1996, he received his master's degree from Harran University Institute of Social Sciences with his thesis titled "Women's Witness in Islamic Law". In 2015, İnönü University Institute of Social Sciences completed his doctorate in the field of Basic Islamic Sciences with his thesis titled "Zemahşeri and Atvaku'z-Zeheb fi'l-Mevaiz ve'l-Hutab - Gold Necklaces: Religious Advice and Speeches". As of 2024, there are more than 70 national and international articles and congress presentations. He is currently working as an Assoc. at Adıyaman University, Faculty of Education, Department of Arabic Language Education (Arabic Teaching).

 


Oluşturulma06 Mayıs 2015 20:29
Görüntülenme4386