İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Hamit AKTÜRK
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

 • İslami İlimler Fakültesi
 • Felsefe ve Din Bilimleri

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiri (Uluslararası)

 • Tarafsız Kalmanın İmkansız Olduğu Ortadoğuda Elitist Dindar Bir Kadın Hareketi: Kubeysi Hanımlar
  09-04-2019
  V. Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu İstanbul

Diğer

 • Alevi Dedelerinin İtibarsızlaştırılması
  15-04-2015
  Yörünge Dergisi Mart 2018

Kitap

 • Modern Alevi Ekolleri
  11-06-2019
  Hiper Kitap Yayınları

Kongre/Sempozyum

 • Çağdaş Aleviliğin Dört Alisi
  04-10-2013
  Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu Ekim 2013 Bingöl
 • ALEVÎ BEKTAŞÎ HİYERARŞİK YAPILANMASINDA ROL MODEL OLARAK HACI BEKTAŞ VELİ
  28-05-2014
  Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi, Eskişehir
 • Zülfikar Kimin Elinde
  15-05-2015
  Namık Kemal Üniversitesi Proje Günleri, Tekirdağ
 • ŞERİATTEN HAKİKATE BİREYİN ZORLU YOLCULUĞU: DÖRT KAPI KIRK MAKAM ve KABUK ÖZ METAFORUNA GÜNÜMÜZDE LİTERAL YAKLAŞIMLAR
  10-10-2015
  II. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Hoşgörü ve Barış Sempozyumu Nevşehir
 • THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF NON SUNNI SUFISM IN ANATOLIA
  22-10-2015
  First İnternational Symposium on Ploitics and Society in the Islamic World, Lodz. Poland
 • Kavşaktaki Alevilik ve Yol Gösterici Bir Şahsiyet olarak Hoca Ahmet Yesevi
  06-11-2015
  TASAM 2023 Medeniyet İnşası Türkiye Vizyonu Uluslararası Kongresi, İstanbul
 • Yumuşak İdeolojinin Gücü: Diğer İslami Hareketleri Besleyen Bir Ekol Olarak Milli Görüş Hareketi
  30-10-2016
  90. Doğum Yılında Necmettin Erbakan Sempozyumu, Konya
 • İslam Dünyasında Nev-i Şahsına Münhasır Bir Tarzı Siyaset Olarak Devlet Eliyle İslamlaştırma ve Modernleştirme - Malezya Örneği-
  02-05-2018
  İslam ve Yorum II, 21. Asırda İslam Dünyasının Görünümü Uluslararası Sempozyum, Malatya

Makale

 • Dedeliğin Derneklerle İmtihanı
  10-12-2014
  Toplum Bilimleri Dergisi, Vol: 8 Num: 15 Ocak - Haziran 2014
 • Alevi Bektaşi Kaynaklarında İnsan Yetiştirme Modeli
  10-12-2014
  Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2014/72
 • Değişen Etkisiyle Alevi Düşüncesinde Hacı Bektaş Veli
  10-12-2014
  The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2593 Number: 30 , p. 225-235, Winter I 2014
 • Alevilik Araştırmalarında Self Oryantalist Tutum
  15-04-2015
  EKEV Akademi Dergisi, 19/62 Bahar 2015
 • İslam Birliğine Giden Yolda Hac İbadeti: Milli Görüş ve Hacc
  01-06-2017
  Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 12/8, p. 377-392 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11952 ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY
 • Cemevlerinin Sosyal Sermayeyi Artırıcı ve Rehabilite Edici Fonksiyonları
  21-12-2017
  Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 12/27, p. 65-86 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12556 ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY
Oluşturulma04 Haziran 2018 14:53
Düzenlenme 13 Haziran 2019 12:47
Görüntülenme159