İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
 • 4025
 

ÖZGEÇMİŞ

 1. Adı Soyadı: Hasan KARADAĞ
 2. Doğum Tarihi: 1974
 3. Unvanı: Doç. Dr.
 4. Öğrenim Durumu: Doktora
 5. Doğum Yeri: Adıyaman

 

 

 

 

 

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Eğitim Fak. Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Kimya Anabilim Dalı. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/Kimya Öğretmenliği Pr./

Dicle Üniversitesi

1993-1997

Y. Lisans

Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı

Çukurova Üniversitesi

1997-2001

Doktora

Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı

Çukurova Üniversitesi

2001-2007

Doçentlik

Kimya/Biyokimya

ÜAK

2020

 

 1. Akademik Unvanlar:

             Araştırma Görevliliği         : 1999-2007

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 2007

      

Doçentlik Tarihi               : 2020                                      

Profesörlük Tarihi            :

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı : Soya fasulyesi lipoksijenazının poliakrilamid jel üzerine immobilizasyonu (2001) Tez Danısmanı:(RAMAZAN BİLGİN)

 

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve Danışman(lar)ı: Süperoksit dismutaz enziminin insan eritrositlerinden saflastırılması ve bazı pestisitlerin enzim aktivitesi üzerine etkisinin incelenmesi (2007) Tez Danısmanı:(RAMAZAN BİLGİN)

 

 1. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

      6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

2019

 1. TEMİZ UZUN FATMA, (2019). Katalaz aktivitesi üzerine azinphos-methyl ve dimethoate pestisitlerinin etkisi, Adıyaman Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Kimya Anabilim Dalı
 2. EROĞLU ÇETİN EMİNE, (2019). Bazı 2-aminotiyazol türevlerinin etkisinde glutatyon redüktaz aktivitesindeki değisimlerin belirlenmesi, Adıyaman Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Kimya Anabilim Dalı

2015

 1. KAPLAN FİLİZ, (2015). Katalaz aktivitesi üzerine lambda cyhalothrin ve fenthion pestisitlerin etkisi, Adıyaman Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Kimya Anabilim Dalı

2014

 1. ÖZHAN FADİL, (2014). Katalaz aktivitesi üzerine cyprodinil ve fludioxonil pestisitlerin etkisi, Adıyaman Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Kimya Anabilim Dalı
 2. ULUCA HALUK, (2014). Katalaz aktivitesi üzerine alpha cypermethrin ve deltamethrin pestisitlerin etkisi, Adıyaman Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Kimya Anabilim Dalı.

      6.2.  Doktora Tezleri

 1. Yayınlar

      7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. 1. Karadag, R. Bilgin, 2010. Purification of Copper-Zinc Superoxide Dismutase from Human

Erythrocytes and Partial Characterization. Biotechnology&Biotechnological Equipment, 24 (1): 1653-1656.

 1. H. Karadag, R. Bilgin, 2010. Effect of Cyprodinil and Fludioxonil Pesticides on Human Superoxide Dismutase. Asian Journal of Chemistry, 22(10): 8147-8154.
 2. Hasan Karadag, Ozgur Firat, Ozge Firat, 2014. Use of Oxidative Stress Biomarkers in Cyprinus carpio L. for the Evaluation of Water Pollution in Ataturk Dam Lake (Adiyaman, Turkey). Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 92(3): 289-293.
 3. Hasan Karadag, Fadil Ozhan, 2015. Effect of cyprodinil and fludioxonil pesticides on bovine liver catalase activity. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 29(1): 40-44.
 4. Hasan Karadag and Haluk Uluca, 2015. Effect of Deltamethrin and Alpha Cypermethrin Pesticides on Bovine Liver Catalase Activity. Fresenius Environmental Bulletin, 24(11): 3562-3566.
 5. Hasan Karadag, Filiz Kaplan, 2016. Effect of Lambda Cyhalothrin and Fenthion Pesticides on Bovine Liver Catalase Activity. Fresenius Environmental Bulletin, 25(8): 3012-3016.
 6. Tuzun Aytekin, Ozgur Firat, Hikmet Yeter Cogun, Ozge Firat, Dicle Kargin, Hasan Karadag, Gulbin Fridin, Ferit Kargin, 2017. Effects of Metal Mixtures (Cd+Cu+Cr+Pb+Zn) on Antioxidant Systems and Lipid Peroxidation in Tissues of Freshwater Fish, Oreochromis niloticus. Fresenius Environmental Bulletin, 26(8): 4963-4968.
 7. Hasan Karadag, Fatma Temiz Uzun, 2019. Determination of catalase activity exposed to organophosphate insecticides azinphos-methyl and dimethoate. Fresenius Environmental Bulletin, 28 (4), 2464-2468.
 8. Hasan Karadag, 2021. Inhibition of Glutathione Reductase Activity from Baker’s Yeast (Saccharomyces cerevisiae) By Copper(II) Oxide Nanoparticles and Copper(II) Chloride. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 106 (4):647–651.

      7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. KARADAG H., BILGIN R., TUKEL S., 2006. İmmobilization of soybean lipoxygenase onto

polyacrylamide gel. Biotechnology&Biotechnological Equipment, 20 (2): 95-100.

      7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

 1. Effects of H2O2 and Fe3+-ascorbic acid on erythrocyte membrane Na-K ATPase. R.Bilgin, H.Karadag, G.Yücebilgic, S.S.Tukel. XI. Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation.24-27 September, Belgrade, Serbia and Montenegro, 2003. Jugoslov Med. Biochem. 2003; 22(Suppl 2) p 206. (Poster).
 2. Hasan Karadağ. Alteration of Bovine Liver Catalase Activity by Chlorpyrifos and 2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid Pesticides. 2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, Antalya, Turkey. 18-21. April 2017. Page 305. (Oral Presentation).
 3. Hasan Karadağ, Fatma Temiz Uzun. Evaluation of changes in catalase activity induced by azinphos-methyl and dimethoate. 1st International Balkan Chemistry Congress (IBCC-2018), 17-20 September 2018, Edirne, TURKIYE. Page 83 (Oral Presentation).
 4. Hasan Karadag. Determination of Changes in Glutathione Reductase Activity Exposed to Imidacloprid and Thiamethoxam. 1st International Congress on Analytical and Bioanalytical Chemistry (1st ICABC 2019), 27-30 March 2019, Antalya, TÜRKİYE. Page 156 (Oral Presentation).
 5. Hasan KARADAG, Emine EROGLU, Cumhur KIRILMIS. Influences of Some 2-Aminothiazole Derivatives on Glutathione Reductase Activity. 5th International Conference on New Trends in Chemistry (5th ICNTC 2019), 22 – 24 April 2019, Athens, Greece. Page 20 (Oral Presentation).
 6. Hasan Karadag. The Decline of Glutathione Reductase Activity by Copper (II) Oxide Nanoparticles and Copper (II) Chloride. 3rd International Congress on Analytical and Bioanalytical Chemistry, 22-26 March 2021-Online-Turkey. Page 107 (Oral Presentation).
 7. Hasan Karadag, Özge Fırat, Özgür Fırat. Alterations in Superoxide Dismutase Activity and Malondialdehyde Level of Blood Tissue of Cyprinus carpio Caught from the Polluted and Unpolluted Regions in the Atatürk Dam Lake. 3rd International Congress on Analytical and Bioanalytical Chemistry, 22-26 March 2021-Online-Turkey. Page 116 (Oral Presentation).

      7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

      7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. H. Karadag, R. Bilgin., 2008. Süperoksit Dismutaz Enziminin İnsan Eritrositlerinden Saflaştırılması. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (6):50-59.
 2. Hasan KARADAĞ, 2018. The Investigation of the Effects of Chlorpyrifos and 2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid Application on Bovine Liver Catalase Activity. Cumhuriyet Science Journal., 39 (3): 615-620.
 3. Hasan KARADAĞ, Emine EROĞLU, Cumhur KIRILMIŞ, 2019. Determination of Glutathione Reductase Activity Changes Exposed to Some 2-Aminothiazole Derivatives. Cumhuriyet Science Journal, 40 (1), 136-140. DOI: 10.17776/csj.504690
 4. Hasan KARADAĞ, 2019. The in vitro Effect of Neonicotinoid Insecticides Imidacloprid and Thiamethoxam on Glutathione Reductase Enzyme Activity from Baker’s Yeast (Saccharomyces cerevisiae). Adıyaman University Journal of Science, 9(2), 266-273., Doi: 10.37094/adyujsci.534278

      7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. H. Karadağ, R.Bilgin. Soya fasulyesi lipoksijenazının poliakrilamid jel üzerine immobilizasyonu. XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul 2003, Sayfa 281. (Sözlü Bildiri).
 2. Haluk ULUCA, Hasan KARADAĞ. Katalaz aktivitesi üzerine alpha cypermethrin ve deltamethrin pestisitlerin etkisi. 27. Ulusal Kimya Kongresi, 23.08.2015-28.08.2015, Çanakkale 2015, Sayfa 777. (Sözlü Bildiri).
 3. Fadil ÖZHAN, Hasan KARADAĞ. Katalaz aktivitesi üzerine cyprodinil ve fludioxonil pestisitlerin etkisi. 27. Ulusal Kimya Kongresi, 23.08.2015-28.08.2015, Çanakkale 2015, Sayfa 802. (Poster).
 4. Hasan Karadağ, Filiz Kaplan. ALTERATION OF BOVINE LIVER CATALASE ACTIVITY BY LAMBDA CYHALOTHRIN AND FENTHION INSECTICIDES. 28. Ulusal Kimya Kongresi, 15-21.08.2016. Mersin. Sayfa 268. (Sözlü Bildiri).

      7.7.  Diğer yayınlar

 1. Projeler
 2. 1. Lipoksijenaz Enziminin Poliakrilamid Jel İçinde İmmobilizasyonu (tamamlandı).

 

Başlama Tarihi:2001

Bitiş Tarihi:2001

Görevi: Araştırmacı

 1. Süperoksit Dismutaz Enziminin İnsan Eritrositlerinden Saflaştırılması Ve Bazı Pestisitlerin Enzim Aktivitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi (tamamlandı).

 

Başlama Tarihi: 2003

Bitiş Tarihi: 2006

Görevi: Araştırmacı

3. Süperoksit Dismutaz (SOD)’ın insan eritrositlerinden, Randox metodu ile SOD enzim aktivitesi ölçülerek, bakır-iminodiasetik asit-agaroz kromatoğrafisi kullanılarak saflaştırılması (tamamlandı).

 

 

Başlama Tarihi: 2009

Bitiş Tarihi: 2010

Görevi: Yürütücü

   

  

 1. Kommagene Bilim, Doğa ve Sanat Kampı (tamamlandı).

 

TÜBİTAK 4004  kodlu “Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları” Projesi

 

 

Başlama Tarihi: 2011

Bitiş Tarihi: 2012

Görevi: Eğitmen

               

 1. Atatürk Baraj Gölü’nde Yaşayan Cyprinus carpio’nun Kan Dokusundaki Bazı Antioksidan Enzim Aktivitelerinin Belirlenmesi (tamamlandı).

 

 

Başlama Tarihi: 2011

Bitiş Tarihi: 2013

Görevi: Yürütücü

 1. Katalaz Aktivitesi Üzerine Cyprodinil ve Fludioxonil Pestisitlerin Etkisi (tamamlandı).

 

 

Başlama Tarihi: 2013

Bitiş Tarihi: 2014

Görevi: Yürütücü

 1. Katalaz Aktivitesi Üzerine Alpha Cypermethrin ve Deltamethrin Pestisitlerin Etkisi (tamamlandı).

 

Başlama Tarihi: 2013

Bitiş Tarihi: 2014

Görevi: Yürütücü              

 

 

 1. Katalaz Aktivitesi Üzerine Lambda Cyhalothrin ve Fenthion Pestisitlerin Etkisi (tamamlandı).

 

Başlama Tarihi: 2013

Bitiş Tarihi: 2015

Görevi: Yürütücü

 1. Katalaz Aktivitesi Üzerine Azinphos-methyl ve Dimethoate Pestisitlerinin Etkisi (tamamlandı).

 

Başlama Tarihi: 2017

Bitiş Tarihi: 2019

Görevi: Yürütücü

 

 1. İdari Görevler
 2. Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı (12.01.2010- )
 3. Farabi Koordinatörü ADIYAMAN ÜNIVERSITESI/FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESI/KIMYA BÖLÜMÜ/KIMYA PR. (2013- )
 4. Farabi Koordinatörü. ADIYAMAN ÜNIVERSITESI/FEN BILIMLERI ENSTITÜSÜ/KIMYA (YL) (TEZLI) (2013- )
 5. Erasmus Koordinatörü. ADIYAMAN ÜNIVERSITESI/FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESI/KIMYA BÖLÜMÜ/BIYOKIMYA ANABILIM DALI (2017-)
 6. Bölüm Baskan Yardımcısı. ADIYAMAN ÜNIVERSITESI/FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESI/KIMYA BÖLÜMÜ/KIMYA PR (14.07.2020-)
 7. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
 8. Ödüller
 9. 26.10.2010 Adıyaman Üniversitesi 2010-2011 Akademik Yılı Açılış Töreninde, “H. Karadag, R. Bilgin, 2010. Purification of Copper-Zinc Superoxide Dismutase from Human Erythrocytes and Partial Characterization. Biotechnology&Biotechnological Equipment, 24 (1): 1653-1656” makalemden dolayı Cumhuriyet Altını verilmesi.
 10. 29.11.2010 tarihinde “H. Karadag, R. Bilgin, 2010. Effect of Cyprodinil and Fludioxonil Pesticides on Human Superoxide Dismutase. Asian Journal of Chemistry, 22(10) 8147-8154” makalemden dolayı TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü verilmesi.
 11. 05.06.2015 tarihinde “Hasan Karadag, Fadil Ozhan, 2015. Effect of cyprodinil and fludioxonil pesticides on bovine liver catalase activity. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 29(1): 40-44” makalemden dolayı TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü verilmesi.
 12. 16.02.2016 tarihinde “Hasan Karadag and Haluk Uluca, 2015. Effect of Deltamethrin and Alpha Cypermethrin Pesticides on Bovine Liver Catalase Activity. Fresenius Environmental Bulletin, 24(11): 3562-3566” makalemden dolayı TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü verilmesi.
 13. 25.08.2017 tarihinde “Hasan Karadag, Filiz Kaplan, 2016. Effect of Lambda Cyhalothrin and Fenthion Pesticides on Bovine Liver Catalase Activity. Fresenius Environmental Bulletin, 25(8): 3012-3016” makalemden dolayı TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü verilmesi.

 

 1. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2018-2019

Güz

KİM 101            BİYOLOJİ İÇİN KİMYA

2

2

42

KİM 533            HORMONLAR VE VİTAMİNLER

3

0

2

KİT 103 GENEL KİMYA LABORATUVARI I

0

2

22

İlkbahar

KİM 534            ENZİM BİYOTEKNOLOJİSİ

3

0

1

KİT 104 GENEL KİMYA LABORATUVARI II

0

2

21

2019-2020

Güz

KİM 101            BİYOLOJİ İÇİN KİMYA

2

2

37

KİM 533 HORMONLAR VE VİTAMİNLER

3

0

2

KİM 534            ENZİM BİYOTEKNOLOJİSİ

3

0

1

KİT 103 GENEL KİMYA LABORATUVARI I

0

2

37

KİT 209 BİYOKİMYA

2

0

21

İlkbahar

KİM 531            İLERİ BİYOKİMYA I

3

0

2

KİM 532            İLERİ BİYOKİMYA II

3

0

1

KİMYS 502       SEMİNER

0

2

1

 

 

 


Oluşturulma07 Aralık 2012 10:11
Görüntülenme1825