İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Hilmi Kemal ALTUN
Araştırma Görevlisi (Doktor)

Birim

  • İslami İlimler Fakültesi
  • Temel İslam Bilimleri

İletişim

           1981 yılı Konya doğumludur. İlk ve ortaokulu Tepekent İlköğretim Okulunda, liseyi Meram Muhittin Güzelkılıç Lisesinde okudu. 1997 yılında S. Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesine kaydoldu. Üçüncü sınıfta Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine yatay geçiş yaptı. 2002 yılında Marmara İlahiyat’tan mezun olduktan sonra aynı üniversitede Kelam bölümünden yüksek lisansa başladı. 2010 yılında yüksek lisansını Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz danışmanlığında Osmanlı Müelliflerince Yazılan Kaza Kader Risaleleri ve Taşköprizade'nin Risale fi'l-kaza ve'l-kader Adlı Eseri başlığıyla tamamladı.

           Askerliğini 2004 yılında Erzurum'da kısa dönem olarak yaptıktan sonra aynı yılın Ekim ayında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Konya Ereğli ilçesinde İmam-Hatip olarak göreve başladı. 2005 yılı Kasım ayında İstanbul Üsküdar Muhasebeci Abdi Efendi Camii'ne naklen tayin olundu. Arapça gramer bilgisi ve ileri seviye Kelam, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Feraiz (Miras Hukuku) ve Osmanlıca gibi alanlarda özel dersler aldı.

           2012 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Temel İslam Bilimleri-Kelam bölümünde başladığı Zemahşeri'nin Kelami Görüşleri başlıklı doktora tezini 23 Mayıs 2019'da savunarak Doktorasını tamamladı.

Halen Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri-Kelam Bölümünde Dr. Araştırma Görevlisi ünvanıyla fakültedeki görevine devam etmektedir.

          Evli ve üç çocuk babasıdır.

          Arapça ve İngilizce bilmektedir.


Düzenlenme 17 Haziran 2019 13:49
Görüntülenme497