İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
İlhan KOYUNCU
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

 • Eğitim Fakültesi
 • Eğitim Bilimleri

İletişim

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 1. Koyuncu I., Akyüz D. ve Çakıroğlu E. (2015). Investigating plane geometry problem solving strategies of prospective mathematics teachers in technology and paper and pencil environments. International Journal of Science and Mathematics Education, 13(4), 837-862., Doi: 10.1007/s10763-014-9510-8.
 2. Koyuncu I., Güzeller C. O. ve Akyüz D. (2017). The development of a self-efficacy scale for mathematical modeling competencies. International Journal of Assessment Tools in Education, 4(1), 19-35., Doi: 10.21449/ijate.256552
 3. Koyuncu I, Kılıç A. F. (2019). The Use of Exploratory and Confirmatory Factor Analyses: A Document Analysis.  TED EĞİTİM VE BİLİM, 44(198), 361-388., Doi: 10.15390/EB.2019.7665

 

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Doğan N., Koyuncu I., Gökdemir P. ve Kahveci M. (2016). Öğrencilerin eğitim bilimleri enstitüsü lisansüstü programlarına kabul durumlarının yordanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 114-131.
 2. Erdem E. ve Koyuncu I. (2016). Determining reasons for math anxiety through paired comparison scaling. Journal of Cognitive and Education Research, 2(1), 32-45.
 3. Koyuncu I., Aksu G. ve Kelecioğlu H. (2018). Mantel-Haenszel, lojistik regresyon ve olabilirlik oranı değişen madde fonksiyonu inceleme yöntemlerinin farklı yazılımlar kullanılarak karşılaştırılması. İlköğretim Online, 17(2), 909-925.
 4. Fırat T., Koyuncu I. (2019). Lise Öğrencilerinin Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Sosyal Kabul Düzeyleri.  Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(1), 503-525., Doi: https://dx.doi.org/10.17152/gefad.431264

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Koyuncu I., Orbay K. ve Develi M. H. (2012). Öğretmen Adayları ile Matematik Öğretiminde Materyal Geliştirme ve Kullanma. Applied Education Congress.
 2. Koyuncu I., Tat O., Gelbal S. (2017). The influence of using plausible values on linear and hierarchical linear regression model parameters. 6th International Conference On Education (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 3. Koyuncu I. ve Kılıç A. F.(2017). Türkiye’de 2006 - 2016 Yılları Arasında Yayınlanan Ölçek Gelistirme Çalısmalarının Faktör Analizi Açısından Incelenmesi. IV. International Eurasian Educational Research Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 4. Koyuncu I., Aksu G., Kelecioğlu H. (2017). Mantel-Henszel, Lojistik Regresyon ve En Çok Olabilirlik Yöntemleri ile Değişen Madde Fonksiyonunun Belirlenmesi. IV. International Eurasian Educational Research Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 5. Kılıç A. F. ve Koyuncu I. (2017). Ölçek Uyarlama Çalışmalarının Yapı Geçerliği Açısından İncelenmesi. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 1202-1205., Doi: 10.14527/9786053188353 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 6. Koyuncu I. ve Erdem E. (2017). İkili Karşılaştırmalar Yöntemiyle Matematiğin Öğrenilememesinin Nedenlerinin Ölçeklenmesi. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2153- 2155., Doi: 10.14527/9786053188353 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 7. Fırat T., Koyuncu İ. (2018). Lise öğrencilerinin özel gereksinimli bireylere yönelik sosyalkabul düzeyleri.  ERPA International Congresses on Education 2018, 287-287. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4318648)
 8. Erdem B., Koyuncu İ. (2018). Öğrencilerin İşbirlikçi Problem Çözme Eğilimi Modelinin Ölçme Değişmezliğinin Cinsiyete Göre İncelenmesi.  27th International Conference on Educational Sciences, 1677-1679. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4259388)
 9. Koyuncu İ. (2018). Yapay Sinir Ağları ile PISA 2003 ve 2012 Uygulamalarındaki Matematik Alanı Ortak Duyuşsal Değişkenlerinin İncelenmesi.  27th International Conference on Educational Sciences, 1603-1606. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4259379)
 10. Çırak Kurt, S., Koyuncu, I. (2019). Motivasyon ve Başarının Yordayıcılarının Çoklu Doğrusal Regresyon ve Yol Analizi İle İncelenmesi.  Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5017536)

 

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 1. Koyuncu I. (2016). Herkes İçin Çok Değişkenli İstatistik, Bölüm adı:(Verilerin Çok Değişkenli İstatistiksel Analizlere Hazırlanması) Maya Akademi, Editör: Güzeller, Cem Oktay, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 354, ISBN:9786054515646, Türkçe(Bilimsel Kitap)
 2. Kılıç A. F. ve Koyuncu I. (2017). Küreselleşen Dünyada Eğitim, Bölüm adı: Ölçek uyarlama çalışmalarının yapı geçerliği açısından incelenmesi. Pegem Akademi, Editör: Özcan Demirel Serkan Dinçel, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 902, ISBN:978-605-318-798-1, Türkçe (Bilimsel Kitap).

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Koyuncu I. ve Haser Ç. (2012). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Öz Yeterlik Düzeyleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. X.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Egitimi Kongresi (Tam Metin Bildiri)
 2. Koyuncu I., Orbay K. ve Develi M. H.(2014). Matematik Öğretiminde Materyal Geliştirme ve Kullanma Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma. 11. Matematik Sempozyumu (Yayın No:308803)
 3. Doğan N., Koyuncu I., Gökdemir P. ve Kahveci M. (2016). Öğrencilerin eğitim bilimleri enstitüsü lisansüstü programlarına kabul durumlarının yordanması. 5. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 95-96. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 4. Ardıç E. Ö. ve Koyuncu I. (2015). Öğrencilerin Matematik Kaygılarını Etkileyen Değişkenlerin Yapısal Eşitlik Modelli ile İncelenmesi PISA 2012 Türkiye Uygulaması. 2. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, 63-63. (Özet Bildiri)
 5. Koyuncu I. (2015). PISA 2012 Türkiye Verileri Üzerinde Matematik Kaygısı Matematik Öz yeterliği ve Cinsiyet Değişkenlerinin Yapısal Eşitlik Modellemesi ile İncelenmesi. 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri).
 6. Koyuncu I. ve Ardıç E. Ö. (2016). OECD üyesi ülkelerin matematik performansındaki değişkenliğe göre kümeleme analizi ile karşılaştırılması. 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi

Oluşturulma12 Mart 2013 11:24
Düzenlenme 14 Haziran 2019 15:06
Görüntülenme1441