İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Tasarım:
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

YAYINLAR

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI and SCI-expanded)

Ünsal İsmail, Tokgöz Serkan, Çağatay İsmail Hakkı, Dündar Cengiz, (2017). A study on load-deflection behavior of two-span continuous concrete beams reinforced with GFRP and steel bars. Structural Engineering and Mechanics, 63(5), 629-637., Doi: https://doi.org/10.12989/sem.2017.63.5.629 (Yayın No: 6825343)

 

Ulusal veya Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Ünsal, İ. & Şahan, M. F. (2022). Bodrum Katlarda Rijit Bodrum Perde Tasarımının Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 25 (3) , 296-312. http://jes.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/72473/1111218

Ünsal, İ. , Balca, N. & Şahan, M. F. (2022). Orta Yükseklikteki Binalar İçin TBDY 2018 Yönetmeliğinde Verilen Taşıyıcı Sistem Tiplerinin Doğrusal Analiz Yöntemi İle Karşılaştırılması . Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 9 (17) , 13-14 . DOI: 10.54365/adyumbd.1093363 

Şahan, M. F., Öncel, F. A., Ünsal, İ. (2021).  Effect of fiber ratio on the impact behavior of polypropylene fiber reinforced samples.  Journal of Structural Engineering & Applied Mechanics, 4 (4), 239-248. DOI:  https://doi.org/10.31462/jseam.2021.04239248 

Şahan, M. F., Ünsal, İ. (2021). Farklı Lif Oranına Sahip Çelik Lif Takviyeli Beton Kirişlerde Çarpma Etkisi. International Journal of Innovative Engineering Applications , 5 (2) , 212-217 . DOI: 10.46460/ijiea.986369

Ünsal İsmail, Şahan M. Fatih, (2021).  TBDY 2018 Yönetmeliğinde Verilen Süneklik Düzeyi Yüksek Betonarme Taşıyıcı Sistemler için Maliyet ve Deprem Performansı Bakımından Bir Karşılaştırma. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 36(2), 509-522.

Ünsal İsmail, Öncel Fatih Ali, Şahan Mehmet Fatih, (2020). TDY 2007 ve TBDY 2018 Yönetmeliklerine Göre Yapı Yüksekliğinin Taban Kesme Kuvveti Ve Tepe Deplasmanı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi, 8(4), 930-942. (Kontrol No: 6825557)

 Ünsal İsmail, Tokgöz Serkan, Çağatay İsmail Hakkı, Dündar Cengiz, (2018). Hibrit Donatılı Basit Mesnetli Betonarme Kirişlerin Yük-Deplasman Davranışının İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 33(2), 45-56. (Kontrol No: 6825450)

 Ünsal İsmail, Dündar Cengiz, Tanrıkulu Ahmed Kamil, (2016). Çekme Rijitleşmesinin FRP ve Çelik Donatılı Betonarme Kirişlerin Yük-Deplasman Davranışı Üzerindeki Etkisi. Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, 31(1), 429-439. (Kontrol No: 6825673)

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Ünsal İsmail, Balca Nurullah, (2022). Investigation Of The Effects Of Different Structural System Types On Raft Foundation Design.  International Symposium on Advanced Engineering Technologies / ISADET-2. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7798890)

Ünsal İsmail, (2022). Doğrusal Ve Doğrusal Olmayan Performans Analizlerinin Farklı Taşıyıcı Sistem Tipleri Üzerinde Karşılaştırılması.  2. International Cappadocia Scientific Research Congress. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7731616)

Öncel Fatih Ali, Ünsal İsmail, Şahan Mehmet Fatih, (2020). Değişen Yapı Yükseklikleri İçin TBDY 2018 Spektrum Analizlerine Göre Elde Edilen Taban Kesme Kuvvetleri Değişimlerinin İncelenmesi. ISPEC 6 th International Conference On Engineering & Natural Sciences. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6935730)

Tanrıkulu Ahmed Kamil, Ünsal İsmail, Dündar Cengiz, (2016). Tension stiffening effect on the flexural behavior of FRP and steel reinforced concrete beams. 2016 Global Conference on Polymer and Composite Materials (PCM 2016 CHINA). (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6935685)

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Şahan, M. F., Öncel, F. A., Ünsal, İ. (2021). Polipropilen Lif Takviyeli Beton Kirişlerde Polipropilen Lif Oraninin Eğilmede Darbe Davranişina Etkisi. 22. Ulusal Mekanik Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7406876).

 

Bir Akademik Yılda Verilen Dersler

Lisans Dersleri

Dersin Adı                                                                 Verildiği Dönem

Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı                                     Güz

Bilgisayar Destekli Betonarme Bina Tasarımı                 Güz

Yapılarda Onarım ve Güçlendirmeye Giriş                      Güz

Bina Maliyet Analizi                                                             Güz

İnşaat Yönetimi                                                                    Güz

İnşaat Mühendisliğinde Programlama                             Bahar

Yapılarda Hasar Tespiti                                                       Bahar

Mühendislik Yapılarının Tasarımı                                      Bahar

 

Lisansüstü Dersleri

Dersin Adı                                                                 Verildiği Dönem

Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi                               Güz

Yapılarda HasarTespiti ve Güvenlik İncelemesi              Bahar


Görüntülenme980