İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Kadir GÜÇLÜER
Öğretim Görevlisi (Doktor)

Birim

 • Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
 • İnşaat

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiriler

 • UÇUCU KÜLÜN KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON ÜRETİMİNDEKULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
  06.11.2019 - 06.11.2019
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  International Engineering and Natural Sciences Conference (IENSC 2019)
  GÜNAYDIN OSMAN,GÜÇLÜER KADİR
 • Polipropilen Lif Katkılı Betonların Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
  23.10.2019 - 23.10.2019
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  İCİVİLTECH
  DEMİR İSMAİL,GÜÇLÜER KADİR,GÜNAYDIN OSMAN
 • Çelik Lif Katkılı Betonların Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
  23.10.2019 - 23.10.2019
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  İCİVİLTECH
  DEMİR İSMAİL,GÜÇLÜER KADİR,GÜNAYDIN OSMAN
 • Metakaolin Katkılı Harçların Elektrik Özdirençlerinin Değerlendirilmesi
  13.06.2019 - 13.06.2019
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Internationally Participated The 1st Innovation, Sustainability, Technology and Education in Civil Engineering Conference
  GÜNAYDIN OSMAN,GÜÇLÜER KADİR,boran hüseyin
 • EVALUATION OF STRENGTH WITH NON-DESTRUCTIVE METHODS OF CONCRETECONTAINING DIFFERENT WATER CONTENT
  02.05.2019 - 02.05.2019
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  International Symposium on Advanced EngineeringTechnologies
  GÜNAYDIN OSMAN,GÜÇLÜER KADİR,AKBAŞ ERGUN
 • Metakaolin Katkılı Betonların Mekanik Özelliklerinin Araştırılması
  04.05.2018 - 04.05.2018
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi
  GÜÇLÜER KADİR,GÜNAYDIN OSMAN
 • Evaluation of the Effect of Steam Pressure Cure on Hydration Products in Mineral Addittive Concrete
  03.05.2018 - 03.05.2018
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  INTERNATIONAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY SYMPOSIUM
  GÜNAYDIN OSMAN,GÜÇLÜER KADİR,ARIN ABUZER
 • Evaluation Of Strength Of Concrete Columns İn The Vertical Direction
  03.05.2018 - 03.05.2018
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  INTERNATIONAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY SYMPOSIUM
  GÜNAYDIN OSMAN,GÜÇLÜER KADİR,EZİCİ MUSTAFA
 • Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
  15.10.2014 - 15.10.2014
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
  GÜÇLÜER KADİR,AYDIN MURAT,ASLAN RAMAZAN
 • Farklı Kür Uygulanmış Donatılı Betonlarda Aderans İncelemesi
  04.05.2018 - 04.05.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi
  GÜNAYDIN OSMAN,GÜÇLÜER KADİR
 • AN INVESTIGATION OF THE EFFECT OF BLAST FURNACE SLAG ON PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF AUTOCLAVED AERATED CONCRETE
  07.12.2017 - 07.12.2017
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  1st International Turkish World Engineering and Science Congress
  DEMİR İSMAİL,GÜÇLÜER KADİR
 • Myo ve Mühendislik Öğrencilerinin Kütle ve ağırlık Merkezi Kavramlarını Anlama Düzeyleri
  27.04.2017 - 27.04.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  7th Internatıonal Congress of Research in Education
  AYDIN MURAT,GÜÇLÜER KADİR,Büyük Adem
 • İnşaat Programı ve İnşaat Mühendisliği Öğrencilerinin Moment Konusunu Anlama Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
  27.04.2017 - 27.04.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  7th International Congress of Research in Education
  AYDIN MURAT,GÜÇLÜER KADİR,BÜYÜK ADEM
 • An Investigation of Mechanical Properties and Microstructures of Mineral Additive Concrete
  27.10.2017 - 27.10.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  International Conferences on Civil Engineering, Infrastructure and Environment
  GÜNAYDIN OSMAN,GÜÇLÜER KADİR,AKÇAÖZOĞLU KUBİLAY
 • Farklı Koşullarda Dökülen Kolonların Düşey Yönde ULltrases Değişiminin İncelenmesi
  13.07.2016 - 13.07.2016
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  ISTEC 2016
  GÜNAYDIN OSMAN,GÜÇLÜER KADİR,TEKİN ÖMER FARUK,MUSTAFA EZİCİ
 • An Investigation of The Effect of Zeolite on Physical and Mechanical Properties of Autoclaved Aerated Concrete
  24.05.2016 - 24.05.2016
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  ICENS
  ÜNAL OSMAN,GÜÇLÜER KADİR
 • An Investigation of The Effects of Additive Type and Amount on Mortar Phase
  15.05.2015 - 15.05.2015
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  ICENS 2015
  ÜNAL OSMAN,KADİR AKYÜZ,GÜÇLÜER KADİR
 • Katkılı Harçların Viskozite Özelliklerinin Araştırılması
  01.10.2015 - 01.10.2015
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  5. TARİHİ ESERLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ ve GELECEĞE GÜVENLE DEVREDİLMESİ SEMPOZYUMU
  ÜNAL OSMAN,GÜÇLÜER KADİR,Akyüz Kadir
 • Puzolan Katkının Gazbetonun Mekanik ve Fiziksel Özeliklerine Etkisnin İncelenmesi
  02.04.2015 - 02.04.2015
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Adıyaman Bilim, Kültür Sanat Sempozyumu-II
  GÜÇLÜER KADİR,AKER ADNAN,ÜNAL OSMAN,DEMİR İSMAİL,BAŞPINAR MUSTAFA SERHAT
 • Önlisans Öğrencilerinin İş Güvenliği Bilinç Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
  21.05.2015 - 21.05.2015
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  UMYOS
  GÜÇLÜER KADİR,DULKADİR BERKANT
 • Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerini Kullanım Seviyesi ve Tutumu
  21.05.2015 - 21.05.2015
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  UMYOS
  DULKADİR BERKANT,GÜÇLÜER KADİR
 • Meslek Yüksekokulu ÖğrencilerininMemnuniyetlerine ve Gelecek Beklentilerine İlişkin Nitel Bir Çalışma
  23.05.2014 - 23.05.2014
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  II. ULUSAL SİNANPAŞA MYO KONGRESİ
  GÜÇLÜER KADİR,AYDIN MURAT,arslan ramazan
 • Uçucu Kül ve Silis Dumanın Gazbeton Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması
  20.10.2011 - 20.10.2011
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  2011 hazır beton kongresi
  osman ünal, ismail demir, kadir güçlüer, adnan aker, serhat başpınar
 • Uçucu Külle Üretilen Gazbetona Perlit Etkisinin Araştırılması
  -
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  2011 hazır beton kongresi
  ismail demir, serhat başpınar, osman ünal, gökhan görhan, erhan kahraman, adnan aker, kadir güçlüer
 • Çok Tehlikeli İşlerde İş Güvenliği
  12.10.2014 - 12.10.2014
  Poster
  Uluslararası
  Türkçe
  Hopa Sosyal Bilimler Kongresi
  LEBLEBİCİ AHMET,GÜÇLÜER KADİR,ALPKUTLU MENDERES

Hakemlikler

 • Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  GÜNEY KORE
  İngilizce
  Advances in Concrete Construction
  1

Makaleler

 • Investigation of the effects of aggregate textural properties on compressive strength (CS) and ultrasonic pulse velocity (UPV) of concrete
  .2020
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2352-7102
  GÜÇLÜER KADİR
 • Donatılı Betonda Korozyon ve Aderansın Araştırılması
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  1309-1751
  YAVUZ RAMAZAN,GÜNAYDIN OSMAN,GÜÇLÜER KADİR
 • INVESTIGATION of HIGH TEMPERATURE BEHAVIORS of DIFFERENT CURE APPLIED CONCRETES
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1309-1751
  GÜÇLÜER KADİR
 • Microstructures Investigation of Mineral Additive Concretes
  .2019
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1019-1011
  GÜÇLÜER KADİR,GÜNAYDIN OSMAN
 • UTILIZATION OF METAKAOLIN AND BLAST FURNACE SLAGIN AUTOCLAVED AERATED CONCRETE PRODUCTION
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1583-3186
  GÜÇLÜER KADİR,DEMİR İSMAİL
 • Utilization Of Zeolite And Blast Furnace Slag For The ProductionOf Autoclaved Aerated Concrete
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2448-9622
  GÜÇLÜER KADİR,DEMİR İSMAİL
 • An Investigation of Mechanical Properties of Basalt Fiber ReinforcedConcrete
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  2148-3736
  GÜNAYDIN OSMAN,GÜÇLÜER KADİR
 • Utilization of Different Type Fly Ash on Production of Autoclaved Aerated Concrete
  .2018
  Hakemsiz
  Uluslararası
  İngilizce
  DEMİR İSMAİL,GÜÇLÜER KADİR
 • An Investigation of Steam Pressure Cure Effect on Mineral Additives Concrete
  .2018
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  GÜNAYDIN OSMAN,GÜÇLÜER KADİR,Arın Abuzer
 • An Investigation of Strength Properties of Concrete Core Samples Obtained in Different Heights and Lines
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  22489622
  GÜÇLÜER KADİR,GÜNAYDIN OSMAN
 • Farklı Tipte Agrega Kullanımının Betonun MekanikÖzeliklerine Etkisinin Araştırılması
  .2017
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  2147-012X
  GÜÇLÜER KADİR,GÜNAYDIN OSMAN,TEKİN ÖMER FARUK,ŞAHAN MEHMET FATİH
 • An Investigation of Steam Curing Pressure Effect on Pozzolan Additive Autoclaved Aerated Concrete
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  SIRBİSTAN
  İngilizce
  GÜÇLÜER KADİR,ÜNAL OSMAN,DEMİR İSMAİL,BAŞPINAR MUSTAFA SERHAT
 • Çalışanların Motivasyonunu Etkileyen Faktörler: Adıyaman İli İnşaat Sektöründe Bir Uygulama
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  1302-6658
  DULKADİR BERKANT,GÜÇLÜER KADİR
 • Yatağan Uçucu Külünün Yapısal Alanda Kullanılabilirliğinin Araştırılması
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  2149-3367
  ÜNAL OSMAN,GÜÇLÜER KADİR,ÖZ VEYSEL
 • Buhar Kürlü Gazbetonun Mekanik ve Fiziksel Özelliklerine Puzolan Katkısının Etkisi
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  2149-3367
  GÜÇLÜER KADİR,ÜNAL OSMAN,DEMİR İSMAİL
 • Zeolit ve Metakaolinin Gazbeton Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  2149-3367
  GÜÇLÜER KADİR
 • Gazbeton Üretiminde Yüksek Fırın Cürufu YFC Kullanılabilirliğinin Araştırılması
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2149-3367
  ÜNAL OSMAN,GÜÇLÜER KADİR
 • Adıyaman Atık Mermer Tozlarının Gazbeton Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması
  .2016
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  1305-631
  GÜNAYDIN OSMAN,GÜÇLÜER KADİR,ÜNAL OSMAN
 • Use of Natural Zeolite with Fly Ash InConventional Concrete Production
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  ALMANYA
  İngilizce
  3159-0040
  GÜÇLÜER KADİR,GÜNAYDIN OSMAN,ÜNAL OSMAN,BİLEN SADIK
 • Uçucu Kül İçeriğinin Beton Basınç Dayanımı ve Geçirimliliği Üzerine Etkisnin Araştırılması
  .2010
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  -1305-631
  GÜÇLÜER KADİR,ÜNAL OSMAN

Oluşturulma12 Haziran 2013 16:32
Düzenlenme 06 Haziran 2018 14:42
Görüntülenme204