İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Kenan ÖZCAN

Doğum Tarihi: 16.07.1970

Öğrenim Durumu: Doktora

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Makine Eğitimi/Otomotiv Teknolojisi  

Marmara Üniversitesi

1990-1994

Y. Lisans

 Teknoloji Eğitimi

Marmara Üniversitesi

1994-1999

Doktora

 Eğitim Yönetimi ve Denetimi 

Marmara Üniversitesi

2003-2009

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :

 

Yöneticilerde Karar Verme ile Kaygı İlişkileri

 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ülkü UZUNÇARŞILI

 

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Finansman Harcamalar ve Maliyet

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Kasım KARAKÜTÜK

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğretmen

Çıraklık Eğitim Merkezi, Niğde

1994-1995

Öğretmen

Şişli Teknik ve Endüsrti Mesleki Lisesi, İstanbul.

1995-1997

Ar.Gör.

Fen Bilimleri Enstitüsü Marmara Üniversitesi

1997-1999

Teknik Eğitim Fakültesi Marmara Üniversitesi

1999-2008

Dr.Ar.Gör.  

Teknik Eğitim Fakültesi Marmara Üniversitesi

2008-2009

Yrd.Doç.

College of Education,  University of South Florida/ ABD

31.12.2009-31.12.2010

Yrd.Doç.

Eğitim Fakültesi Adıyaman Üniversitesi

2009-2014

Doç. Dr.

Eğitim Fakültesi Adıyaman Üniversitesi

09.04. 2015

Prof. Dr.

Eğitim Fakültesi Adıyaman Üniversitesi

21.10.2020---

 

Yönetilen Tezsiz Yüksek Lisans Tezleri  :

YL.1.Güvenç. M.G. (2021). Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Okul Sanayi İş Birliği ve İşletmelerdeki Meslek Eğitimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi, Adıyaman: Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.(devam ediyor).

YL.2.Sandal. Ş.(2021). Dezavantajlı Öğrencilerin Başarısının Arttırılması İçin Ortaokul Yöneticileri ve Öğretmenlerinin Liderlik Davranışlarının Belirlenmesi, Adıyaman: Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.(devam ediyor).

YL.3.Bozkurt, İlkay. (2021). Ortaokul Öğrencilerinin Mesleki ve Teknik Liseleri Tercih Etme Durumlarının İncelenmesi, Adıyaman: Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.(devam ediyor).

YL.4.Önen, S.H. (2021). Neo-liberal Eğitim politikalarının ortaokullarda fırsat eşitliğine etkisinin incelenmesi, Adıyaman: Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.(devam ediyor).

Yönetilen Tezsiz Yüksek Lisans Projeleri  :

H1.1. Turan, A. (2020). Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Eğitimde Değişim Yorgunluğu İlişkin Görüşleri. Adıyaman: Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

H1.2. Yıldırım, B. (2020). Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Okul Yöneticilerinin Yeterlilikleri. Adıyaman: Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

H1.3. Fırat, F. (2020). Kadın ve Erkek Okul Liderlerine Duyulan Güven. Adıyaman: Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

H1.4. Kılıç, M(2020) Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Yönetici, Rehber Öğretmen ve Aday Öğretmenlerin Görüşleri ve Yaşanan Sorunlar. Adıyaman: Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

H1.5. Turan, M. (2020). Özel Eğitim Sınıfı Bulunan Okullarda Görev Yapan Okul Müdürlerin                       Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Adıyaman: Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

H.16. Öztürk, M. (2020). Taşımalı Eğitimde Karşılaşılan Sorunlar (Adıyaman Örneği).

H1.7. Kaplan, N. (2020). Kendi Oyuncağını Yapan Beş Yaş Grubundaki Öğrencilerin Sosyalleşme ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi, Adıyaman: Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

……………………………………………………………………………………………………………

Projelerde Yaptığı Görevler:

Proje Yürütücüsü:

Özcan K. (2017) Çalışan Kadın Mutlu Aile (TRH4.1.ISEDP/P-03/2168). Avrupa Birliği Projesi “Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Operasyonu (DESIP)” Faydalanıcı Kurum: Adıyaman Üniversitesi. (Projede Yürütücüsü)

Özcan, K. (2010). Okul, Aile ve Çevre İşbirliği (Okul Geliştirmeye Yönelik Deneysel Bir Çalışma), Bireysel Araştırma Projesi (BAP).

Özcan, K.; Fırat, S.; Orhan, D. (2013). Eğitim Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarı ve Dersliklerinin Teknolojik Altyapı Projesi, (BAP).

İdari Görevler:

Ocak 2011-2016 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanı.

Ocak 2011-2016 Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği.

Şubat 2011-2016 Eğitim Fakültesi Farabi Koordinatörü.

Şubat 2011- Haziran 2011: Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği.

Haziran 2019-Kasım 2020 Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Mayıs 2012--:EYEDER (Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği)

Haziran 2012-2014. Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM), Mesleki Eğitim Sanayi ve Yüksek Teknoloji 2023 Bilim Kurulu Üyesi.

 

Diğer Kurumlara Üyelikler:

15 Ekim 2013-2016 Adıyaman Fen Lisesi Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği (Okul Aile Birliği Başkan Yardımcılığı).

Ödüller:

ÖDÜL

ÖDÜLÜ VEREN KURUM

YILI

Uluslararası indexli dergilerde yayın yapmış araştırmacıları teşvik ödülü

TÜBİTAK

2012*

Uluslararası indexli dergilerde yayın yapmış araştırmacıları teşvik ödülü

TÜBİTAK

2013**

*Balyer, A. Özcan. K. (2012). Cultural Adaptation of Headmasters’ Transformational Leadership Scale and a Study on Teachers’ Perceptions‏. Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal of Educational Research. 49, 103-128.

**Özcan, K. (2013) Undergraduate Students’ Perceptions of Teaching Quality in Higher Education, Eğitim ve Bilim- Education and Science, 38 (169), 142-158.

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2020/2021

Güz

 Eğitim Bilimlerine Giriş

2

0

160

 Sınıf Yönetimi

2

0

70

Eleştirel ve Analitik Düşünme

2

0

55

Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim

2

0

80

Eğitim Politikası ve Güncel Sorunlar (EYD-Tezli ve Tezsiz YL)

3

0

52

Bilimsel Araştırma Yöntemleri (EYD-Tezli ve Tezsiz YL)

3

0

52

Bahar

Türk Eğitim. Sis. ve Okul Yönetimi

2

0

70

Sınıf Yönetimi

2

0

70

Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim

3

0

90

Eleştirel ve Analitik Düşünme

2

0

99

Eğitim Sosyolojisi

2

0

169

Öğretmenlik Uygulaması

2

6

8

 

Güz

 Eğitim Bilimlerine Giriş

2

0

29

2021/2022

 Sınıf Yönetimi

2

0

77

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi(S)

3

0

41

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

2

0

112

Eğitim Sosyolojisi

2

0

170

Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğit.

2

0

39

Eğitim Yönetiminde Bilimsel Araştırma ve Etik (Tezsiz YL )

3

0

34

Bahar

Öğretmenlik Uygulaması

2

6

4

Bitirme Projesi (EYD-Tezsiz YL)

2

0

7

Eğitim Sosyolojisi

2

0

370

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

2

0

86

Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim

2

0

60

Eğitim Politikası ve Güncel Sorunlar (EYD-Tezli ve Tezsiz YL)

3

0

34

Türk Eğitim. Sis. ve Okul Yönetimi

2

0

82

ESERLER

  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 

   A1. Balyer, A., & Ozcan, K. (2022). Academicians’ views on the contribution of international academic mobility for professional development (the USA sample), Journal of Qualitative Research in Education, 31, 140-158. doi: 10.14689/enad.31.1606. (ESCI-Alan İndex) /Doçentlik Sonrası Yayın.

 

A2. Özcan. K., Balyer A. (2021). Transformation of Higher Education Policies in the Context of the Industrial Revolution 4.0. Pamukkale University Journal of Education, 53, 261-279 doi: 10.9779/pauefd.732724. (ESCI-Alan İndex) /Doçentlik Sonrası Yayın.

 

A3. Balyer A., Özcan K.(2020). Teachers’ perceptions on their awareness of social roles and efforts to perform these roles,  South African Journal of Education, Volume 40, Number 2, https://doi.org/10.15700/saje.v40n2a1723, (SSCI). Doçentlik Sonrası Yayın.

 

A4. Balyer A., Özcan K.(2020). School Principals’ Instructional Feedback to Teachers: Teachers’ Views, International Journal of Curriculum and Instruction 12(Special Issue) 295–312, (ERIC-Alan İndex) /Doçentlik Sonrası Yayın.

 

A5. Balyer A., Özcan K.(2017). Teacher Empowerment: School Administrators’ Roles, Eurasian Journal of Educational Research, 70 (2017) 1-18. DOI: 10.14689/ejer.2017.70.1(ERIC-Alan İndex) /Doçentlik Sonrası Yayın.

 

A6. Balyer A., Özcan K.(2017). Higher Education Administrators’ Managerial Competency in Turkey,  International Online Journal of Educational Sciences, 4,1-13. Education Full Text (H.W. Wilson- Alan İndex) /Doçentlik Sonrası Yayın.

 

A7. Özcan, K., Balyer. A., (2014). İlköğretim Okulu Etik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması ve Öğrenci-Öğretmenlerin İlköğretim Okulu Etik İklimi Algılarının Belirlenmesi, Route Educational ve Social Science Journal, 1(1), 104-126. Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.35 

 

A8. Özcan, K., Karataş, İ.H., Çağlar, Ç., Polat, M.(2014). Eğitim Fakültesi Yöneticilerinin Güç Kullanma Biçimlerinin Örgüt Kültürüne Etkisi: Bir Durum Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(2), 1-25. DOI: 10.12738/estp.2014.2.1889. (SSCI).

 

A.9. Özcan, K. (2014). Çevresel Baskı Gruplarının Okul Yönetimine Etkisi (Adıyaman İl Örneği) E-İnternational Journal of Educational Research. 5(1), 1-28.

A10. Balyer, A., Özcan. K. (2014). Choosing Teaching Profession as a Career: Students’ Reasons, International Education Studies, 7(5), 104-115. (ERIC-Alan İndex)

A11. Özcan, K., Hacıfazlıoğlu, Ö. (2014). High School Students Perceptıons of Social Capital: Adıyaman Sample. International Journal of Humanities and Social  Science, 4(6), 87-100.

 

A12. Özcan, K. (2013). Undergraduate Students’ Perceptions of the Teaching Quality in Higher Education, Eğitim ve Bilim-Education and Science, 38(169), 142-152. (SSCI).

A13. Özcan, K. (2013). Student Evaluation of Lecture and Teaching Effectiveness at Higher Education, Educational Research and Reviews, Vol. 8(8), 378-389. DOI: 10.5897/ERR2013.1154 (ERIC-Alan İndex)

A14. Özcan, K., Balyer. A.(2013). Negative Factors Affecting the Process of Mentoring at Schools, Cypriot Journal of Educational Sciences, Volume 7, Issue 4 (2012) 347-363. ERIC

A15. Özcan, K., Balyer. A., Servi, T. (2013). Faculty Members’ Ethical Behaviors: A Survey Based on Students' Perceptions at Universities in Turkey. International Education Studies; Vol. 6 (3) 129-141. (ERIC-Alan İndex)

A16. Özcan, K., & Balyer, A. (2012). Negative factors affecting the process of mentoring at schools. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46(2012), 5414 -5419. (SSCI).

A17. Balyer, A. Özcan. K. (2012). Cultural Adaptation of Headmasters’ Transformational Leadership Scale and a Study on Teachers’ Perceptions‏. Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal of Educational Research. 49, 103-128. (SSCI).

A18. Bakioğlu, A., Hacıfazlıoğlu, Özcan, K. (2010).  Influence of Trust in Principals Mentoring Experiences at Different Career Phases”, Teaching and Teacher Education: Theory and Practice, (16) 2, 245–258. (SSCI).

 

  1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

 

B1.Özcan K., Balyer A. and Fırat, F. (2020 October ). Trust in Male and Female Leaders: Teachers’ Views, GlobETS: 3rd internatıonal conference on educatıon, technology and scıence, Budva, Montenegro. 28-31 October 2020 (Covit-19 nedeniyle ertelenmişti).

 B2. Balyer A., Özcan K. and Turan, A. (2020). Change Fatigue among Administrators and Teachers, GlobETS: 3rd internatıonal conference on educatıon, technology and scıence, Budva, Montenegro. (Covit-19 nedeniyle ertelenmişti).

 

B3. Balyer A., Özcan K. (2019 Haziran). Examining School Administrators’ Instructional Feedback Provided to Teachers, 5th International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL-ICLEL 2019,  9-11 july, 2019 BAKU, AZERBAIJAN

 

B4. Balyer A., Özcan K. (2019 Haziran). Eğitim ve Araştırma Amaçlı Gerçekleştirilen Uluslararası Akademik Hareketliliğin Katkısına Dair Akademisyen Görüşler, VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara Üniversitesi, Ankara. (2019 Bildiri Özetleri Kitabı), Anı Yayıncılık ss.639-641.

 

B5. Özcan K., Balyer A. (2019 Haziran).4.0 Sanayi Devrimi Bağlamında Yüksek Öğretim Politikalarının Dönüşümü, VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara Üniversitesi, Ankara. (2019 Bildiri Özetleri Kitabı), Anı Yayıncılık ss.617-618.

 

B6. Özcan K., Balyer A. (2018 Mayıs). Öğretmen Liderlerin Yetiştirilmesinde Fakülte ve Okul Yöneticilerinin Rol ve Sorumlulukları, V th International Eurasian Educational Research Congress, Akdeniz Üniversitesi, Antalya. (2018 Bildiri Özetleri Kitabı), Anı Yayıncılık ss. 395-396.

 

B7. Balyer A., Özcan K. Teachers’ Perceptions on Their Social Responsibilities: Their Awareness and Efforts, 4th International Conference on Lifelong Education and Leadership for All-ICLEL (2018) July 03-05, 2018, University of Lower Silesia, Wrocław / POLAND.

 

B8. Balyer A., Özcan K. (2018). Okul Yöneticilerinin Sosyal Kimliklerinin Onların Yönetim Davranışları Üzerindeki Etkileri, 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu Tam Metin Kitabı. 1. Basım., Elazığ. TÜRKİYE.

 

B9. Balyer A., Özcan K. Educational Leaders and Teacher Leaders’ Roles in Humanizing Education, Globets 2018 ConferenceAn International Conference on Education, Technology and Science, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 6 Mayıs - 09 Haziran 2018, ss.28.

 

B10. Balyer A., Özcan K. (2017 May). Managerial competency in higher education: Academics’ perceptions, ERPA International Congresses on Education, Budapest/Hungary. (2017 Abstracts Book), s.95. ISBN: 978-605-83418-3-8.

 

B11. Özcan K., Balyer A.(2017 May). University administrators’ power distance behavior and its influence on institutional efficiency, ERPA International Congresses on Education, Budapest/Hungary. (2017 Abstracts Book), s.95. ISBN: 978-605-83418-3-8.

 

B12. Özcan K., Balyer A.(2017 Mayıs). Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerindeki Üniversitelerin Akademik Altyapı ve Tesislerinin Karşılaştırılmalı Bir Analizi, IV th International Eurasian Educational Research Congress, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. (2017 Bildiri Özetleri Kitabı), Anı Yayıncılık ss. 496-497.

 

B13. Balyer A., Özcan K. (2017 Mayıs). Academics’ Roles in Developing Higher Education Policies in Turkey. IV th International Eurasian Educational Research Congress, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. (2017 Bildiri Özetleri Kitabı), Anı Yayıncılık ss. 485-486.

 

B14. Balyer, A. Özcan, K. Yıldız, A. Continuing Education Center Administrators  Administrative Competence, 2 nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL-ICLEL 2016, 20-23 July 2016, Letonya.

B15. Özcan, K. Balyer, A. Yıldız, A. Analyzing Social and Urban Disintegration in School Selection Process, 2 nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL-ICLEL 2016, 20-23 July 2016, Letonya.

 

B16. Yıldız, A. Balyer, A. Özcan, K. What Do Generally Teachers in Turkey Think about  Educating Teachers  for Cultural Diversity in Schools, 2 nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL-ICLEL 2016, 20-23 July 2016, Letonya.

 

B17. Yıldız, A. Balyer, A. Özcan, K. Ortaçağdan Günümüze Üniversitelerin Değişen Misyonu ve Akademisyen Görüşlerine Göre Türkiye deki Üniversitelerin Durumu, 3rd Internatıonal Eurasıaneducatıonal Research Congress, 11-14 Mayıs 2016, Muğla, Türkiye.

 

B18. Özcan, K. Balyer, A. Yıldız, A. Ekonomik Olarak Dezavantajlı Bölgelerde Görev Yapan Okul Müdürlerinin Liderlik Davranışları, 3rd Internatıonal Eurasıaneducatıonal Research Congress, 11-14 Mayıs 2016, Muğla, Türkiye.

 

B19. Balyer, A. Özcan, K. Yıldız, A. Teacher Empowerment  School Administrators  Roles, 3rd International Eurasian Educational Research Congress, 11-14 Mayıs 2016, Muğla, Türkiye.

 

B20. Özcan, K. Balyer, A. Yıldız, A. Rectors Administrative Skills in University Management Process EducationalAdministrators Views, IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences (IASSR), 2-5 February 2016, Paris, France.

 

B21. Balyer, A. Özcan, K. Yıldız, A. Novice Principals  Their Transition to the Work and Challenges, IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences (IASSR), 2-5 February 2016, Paris, France.

 

B22. Özcan, K., Çağlar, Ç. (2012, Mayıs, Haziran). Denetmenlerin Profesyonel Gelişiminde Mentorluk, IV. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, (TESEM), Muğla Üniversitesi, Türkiye.

 

B23. Özcan, K., Balyer. A. (2012, Eylül). Öğrencilerin Öğretim Elemanlarının Ders Etkinliklerini Değerlendirmeleri, Uygulamalı Eğitim Kongresi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

 

B24. Balyer. A., Özcan, K., (2012, Eylül). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Seçme nedenleri, Uygulamalı Eğitim Kongresi, Ortadoğu Teknik Üiversitesi, Ankara, Türkiye.

 

B25. Bakioğlu, A., Hacıfazlıoğlu, Ö., Özcan, K. (2003, July). Influence of Mentors on Principals’ Career Phases, 11th Biennail Conference of the International Study Association on Teachers and Teaching,  Paper Presented at ISATT 2003 Conference, Leiden, The Netherlands.

 

B26. Özcan, K., Özcan, O. (2003). Okul Yöneticisi Adaylarının Bilgi Okur Yazarlığına İnternet’in Katkısı, Third International Educational Technology and Fair, IETC 2003,  Vol.2. Eastern Mediterranean Universty, pp: 719-726. Turkish Republic of Norhern Cyprus.

 

B27. Ünal, S., Özcan, K. (2000, May). Providing Student Participation to the Lessons, The First Symposium on Learning and Teaching in 2000S With International Participstion, Marmara Universty, Atatürk Education Faculty, İstanbul, Turkey.

  1. Yazılan ulusal/ uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

 C1.1. Yazılan uluslararası kitaplar ve kitap bölümleri:

C1.1.  Özcan, K. (Ed.) (2021). Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim, Ankara: Anı Yayıncılık. [KİTAP]

C1.2.Bozkurt, İ. Özcan, K. (2022). Ortaokul 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Mesleki ve Teknik Liseleri Tercih Etme Durumları ve Konuya İlişkin Veli Görüşleri, Nayır, F. Poyrazlı, Ş. (Ed.), Eğitim Bilimlerinde Güncel Araştırmalar, içinde (s.33-47). Ankara: Anı Yayıncılık.

C1.3.Özcan. K.; Çelik, M. (2022). Bilgi Çağında Ekonomi ve Yenilikçi Üretim, Özcan, K. (Ed.), Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim içinde (s.105-126). Ankara: Anı Yayıncılık.

C1.4.Balyer, A., Özcan, K.,., Bozgün, K. (2022). Küresel Rekabet ve Uluslararası Göç Sorunu, Özcan, K. (Ed.), Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim içinde (s.281-300). Ankara: Anı Yayıncılık.

C1.5.Balyer, A., Özcan, K., Bayram, A. (Ed.) (2021). Eğitim Politikaları, Ankara: Anı Yayıncılık. .[KİTAP]

C1.6. Özcan, K. (2021). Meslekî ve Teknik Eğitim Politikaları ve Güncel Sorunlar. Balyer. A., Özcan, A., Bayram. A. (Ed.), Eğitim Politikaları içinde (s. 365-406). Ankara: Anı Yayıncılık.

C1.7. Özcan, K., Bayram, A., Bozgün, K. (2021). Hükümet Programlarında Eğitim Politikaları. Balyer. A., Özcan, A., Bayram. A. (Ed.), Eğitim Politikaları içinde (s. 281-308). Ankara: Anı Yayıncılık.

C1.8. Balyer A.; Özcan, K. (2017). Faculty Ethical Behaviors: Students' Perceptions, LAP Lambert  Academic Publishing, Germany.[KİTAP]

  C1.9. Balyer, A. Özcan, K. Yıldız, A.  Novice Principals, Theri Transition to Work and Challenges, in Contemporary Approaches in Education and Communication (Hasan Arslan/Mehmet Ali Içbay /Alejandro J. Gallard / S. Lizette Ramos (eds.)-, Frankfurt am Main: Peter Lang Academic Research, 71-85, (2016).

 

 

C2. Yazılan ulusal kitaplar ve kitap bölümleri

 

C2.1. Özcan, K. (2010). Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Finansman Harcamalar ve Maliyet, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Yayın No: 2010-20 ISBN: 978-9944-60-600-4. 264 sayfa, (Doktora Tezinden Üretilmiştir). [KİTAP]

C.2.2. Bakioğlu, A., Hacıfazlıoğlu, Ö., Özcan, K. (2011). Müdürlerin Farklı Kariyer Evrelerindeki Mentorluk Deneyimlerinde Güvenin Etkisi, Eğitimde Mentorluk, A. Bakioğlu (Ed.), Nobel Yayınları, ss: 165-182.  ISBN:978-605-133-057-0. (Kitap Bölümü). Bu çalışma; Bakioğlu, A., Hacıfazlıoğlu, Özcan, K. (2010)  “Influence of Trust in Principals Mentoring Experiences at Different Career Phases”, Teaching and Teacher Education: Theory and Practice, (16) 2, 245–258, makelesinden Türkçe’ye çevrilmiştir.

  1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Balyer. A., Özcan, K.(2019). Fiziksel, Pedagojik Çevre ve Liderlik Uygulamalarının Eğitimin İnsancıllaştırılmasındaki Rolleri: Öğretmen Görüşleri, Elementary Education Online, 18 (3) pp:1233-1243.

 

D2. Özcan, K., Balyer. A., Yıldız, A. (2018). Ekonomik Olarak Dezavantajlı Bölgelerde Görev Yapan Ortaokul Müdürlerinin Liderlik Davranışları, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 432-547.

D3. Balyer A., Özcan K.(2017).Organizational Climate At Primary Schools and Its Influences On Teachers  Job Satisfaction,  Kastamonu Eğitim Dergisi, 25,1737-1752.

 

D4. Özcan, K., Çağlar, Ç. (2013) İl Eğitim Denetmenlerinin Mesleki Gelişiminde Mentorluk, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 6(13), 177-204.

 

D5.Özcan, K., Balyer. A. (2013). Liderlik Oryantasyon Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (1),  136-150.

 

D6. Özcan, K., Balyer. A. (2012). Öğretim Elemanları Etik Davranışları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 5(10), 345-376.

 

D7. Bakioğlu, A., Özcan K. (2001). İlköğretim Okul Yöneticilerinin Kariyer Gelişimi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 1, 39-57.

 

D8. Çetin, M., Özcan K. (2004). Okul Yöneticilerinin Etik Davranışlarının İş Doyumuna Etkisi, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 20. 21-38.

 

D9. Ensari, H. Özcan, K. (2004). Sekiz Yıllık İlköğretim Okul Reformunun Okul ve Okul Yöneticilerine Sağladığı Katkılar, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 19, 55-72.

 

D10. Bakioğlu, A., Özcan K. (2003). Polis Eğitimin Değerlendirilmesi (Polis Eğitimcileri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma)., Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 17, 19-38.

 

D11. Çetin, M., Özcan K. (2003). Bilimsel Analiz Yöntemi ve Eğitim, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 18. 25-38.

  1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında Özet yada Tam Metin basılan bildiriler:

 

E1.Balyer, A., Yıldız, A., Özcan, K. (2014, Mayıs). İşbirliğine dayalı okul süreçleri ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve öğretmen yeterliliğinin incelenmesi, 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Siirt. 9. Ulusal Eğitim Kongresi (Bildiri Özetleri Kitabı) Pegem Akademi Yaynları I. Baskı. ss. 282-283.

 

E2.Balyer, A. Yıldız, A., Özcan, K. (2014, Mayıs). Beklenti ve liderlik yapıları ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve öğretmen beklentileri ve okul yöneticilerinin liderlik yapılarının incelenmesi. 9. Ulusal Eğitim Kongresi (Bildiri Özetleri Kitabı) Pegem Akademi Yaunları I. Baskı. ss. 368-369.

 

E3.Özcan, K., Balyer, A. (2014, Nisan). İlköğretim okulu etik ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve öğrenci-öğretmenlerin ilköğretim okulu etik iklimi algılarının belirlenmesi, Adıyaman Üniversitesi Bilim Kültür ve Sanat Sempozyumu-I, Adıyaman.

 

E4.Özcan, K., Hacıfazlıoğlu, Ö. (2014, Nisan). Etik iklim ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve öğrenci-öğretmenlerin lise türlerinde etik iklim algılarının belirlenmesi, Adıyaman Üniversitesi Bilim Kültür ve Sanat Sempozyumu-I, Adıyaman.

E5.Özcan, K. (2012, Eylül) İlköğretimde Öğretmen-Aile İşbirliği ve Güven, 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulan bildiri, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul.

 

E6.Özcan, K, Hacıfazlıoğlu, Ö. (2012, Eylül) Lise Öğrencilerinin Sosyal Sermaye Konusundaki Görüşlerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi, 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulan bildiri, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul.

 

E7.Özcan, K., Karataş, İ.H., Çağlar. Ç., Polat. M. (2012, Mayıs). Eğitim Fakültesi Yöneticilerinin Yönetim Süreçlerindeki Güç Kullanma Biçimlerinin Örgüt Kültürüne Etkisi, 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi’nde sunulan bildiri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya.

 

E8.Balyer, A., Özcan, K. (2012, Mayıs). Okul İkliminin Öğretmenlerin İş Doyumuna Etkisi, 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi’nde sunulan Bildiri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya.

 

E9.Bakioğlu, A., Hacıfazlıoğlu, Ö., Özcan, K. (2002, Mayıs). Okul Yöneticilerinin Mentor Yoluyla Yetiştirilme İhtiyacı, C. Elma, Ş. Çınkır (Ed.), 21.Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu içinde (ss: 109-129). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi.

 

E10.Ünal, S., Özcan, K. (2001, Haziran). İlköğretim Okul Yöneticilerinin Hizmet İçi Eğitimle Yetiştirilmeleri, X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi içinde Cilt:III, (ss: 1608-1617), Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

 

E11.Bakioğlu, A., Özcan K. (2001, Haziran). İlköğretim Okul Yöneticilerinin Kariyer Gelişimi, X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi içinde Cilt:III, (ss: 1636-1644), Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi.   

 

E12.Ünal, S., Özcan, K. (2000, Eylül). Okul Yöneticilerinin Öğretmenlik Uygulama Sürecindeki Rol ve Sorumlulukları (Öğrencilerin Algılarına Göre), IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Erzurum.

 

E13.Ünal, S., Özcan, K.(2000). Öğretmen Yetiştirmeye Uygulama Öğretmenlerinin Katkısı.  M. Doğan (Ed.), II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu Bildirileri içinde (ss:714-720), Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

 

E14.Ünal, S., Özcan, K. (2000). Farklı Ortaöğretim Programlarından Gelen Öğrencilerin Teknik Bilimler Meslek Yüksekokullarında Meslek Alanlarına Hazırlanması, M. Soylu (Ed.), I. Ulusal Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu içinde İstanbul: Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu.

 

  1. Diğer Yayınlar

F.1. Projeler

F.1.1. Uluslararası Projeler (Avrupa Birliği Projeleri)

TRH4.1.ISEDP/P-03/2168 numaralı "Çalışan Kadın Mutlu Aile" Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-Instrument for Pre Accession)’nın “İnsan Kaynaklarını Geliştirme” bileşeni altında “Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Operasyonu (DESIP)” Proje Bütçesi 129.097,21 Avro Süresi Bir Yıl. Proje 2017 Yılında Tamamlanmıştır. Projedeki Görevi: Proje Koordinatörü.

F.1.2. Bilimsel Araştırma ve Altyapı Projeleri

 

F.1.2.1. Özcan, K. (2019). Okul, Aile ve Çevre İşbirliği (Okul Geliştirmeye Yönelik Deneysel Bir Çalışma), Bireysel Araştırma Projesi (BAP).

 

F1.2.2. Özcan, K.; Fırat, S.; Orhan, D. (2013). Eğitim Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarı ve Dersliklerinin Teknolojik Altyapı Projesi, (BAP).

F.2. Atıflar

 

F.3. Diğer Akademik Etkinlikler

    F.3.1. Doçentlik Öncesi

    F.3.2. Doçentlik Sonrası

 

F.4. Görev Yazıları

   F.4.1. Doçentlik Öncesi

   F.4.2. Doçentlik Sonrası

 

F.5. Lisansüstü Tezler

   F.5.1. Yüksek Lisans Tezi

   F.5.2. Doktora Tezi

 

 


Oluşturulma07 Şubat 2013 08:05
Görüntülenme5406