İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Mehmet Ali ÇALGAN
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

 • İslami İlimler Fakültesi
 • Temel İslam Bilimleri

İletişim

1981'de Malatya'da doğdu. 2003'de tam burslu okuduğu Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını finans alanında yaptı. Ekonomi Bakanlığı (Ankara), İslam Kalkınma Bankası (Cidde, Suudi Arabistan) gibi kurumlarda görev yaptı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Hadis sahasında Prof. Dr. Kamil Çakın danışmanlığında "Hadisler Işığında Kalkınma" isimli doktora teziyle 2016'da mezun oldu. Bu tarihten itibaren Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde görev yapmaktadır.   

Yabancı Dil: Arapça (YÖKDİL 2018): 95

Akademik Yayınlar:

  i) İslam ve Kalkınma:

-Hadisler Işığında Kalkınma (2016),  Sonçağ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 266, ISBN:978-605-9190-35-0

-Kuran Kerim’de Geçen Müminlerin Bazı Vasıflarının Kalkınma Bağlamında Değerlendirilmesi, Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Araştırmaları Dergisi, 2018, sayı: 3, s. 36-73. Pdf için link

-İslam ve Kalkınma: Ayet Ve Hadisler Işığında Bir Değerlendirme, İslami İlimler Araştırmaları Dergisi, 2019, sayı: 5, s. 7-29. Pdf için link

-İslam ve Kalkınma, Adıyaman Üniversitesi 6. Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu, 18 Nisan 2019

  ii) Nebevî Öğretilerde İçtimâî Hayat:

-İstiş’âru'l Mesûliyyeti'l İctimâiyye fi’l-İslâm ve Ehemmiyyetuhu li’l-Muctemei’l-Muâsır.  Pamukkale üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (3), 26-43, 2015. (İslamda Toplumsal Sorumluluk Şuuru Ve Günümüzde Toplum İçin Önemi) Pdf için link

  iii) Nebevî Öğretilerde İdârî Hayat:

-Sahîh-i Buhârî’nin Kitâbu’l-Ahkâmı’nın Yönetişim Bağlamında Güncel Bir Okuması, The Journal of Academic Social Science Studies [JASSS], 2017, sayı: 64, s. 175-194 Pdf için link

  iv) Nebevî Öğretilerde İktisâdî Hayat:

-İslam’da Sermaye Birikimi: İlgili Hadislerin Güncel Bir Okuması, Hadis Tetkikleri Dergisi, XV/2, 2017, s. 85-113 Pdf için link

v) Bilgi ve Medeniyet Kaynağı Olarak Sünnet:

-"Bilgi ve Medeniyet Kaynağı Olarak Sünnet ve Hadisleri Anlamada Günümüz Sosyal Bilimlerinden İstifade İmkanı". İslam ve Yorum III Din, Bilim ve Medeniyet Sempozyumu.  ed. Mehmet Öztürk vd.. 3/329-346. Ankara: İnönü Üniversitesi Yayınları, 2019. Pdf için link

vi) Hadis Tercüme ve Yorum

-"Hadislerin Tercüme ve Yorumunda Dikkat Edilmesi Gereken Esaslar ve Sık Rastlanan Hatalar". Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 21 / 40 (Aralık 2019): 517-551 . Pdf için link

 Araştırma Konuları: Hadislerdeki mesajları günümüz meseleleriyle irtibatlandırıp takdim etme; Peygamber Efendimiz'in (sav) iktisâdî, sosyal, idarî, eğitim/ terbiye, ahlak sahalarında getirdiği esasları sünnet ve siyer kaynakları ışığında ve disiplinlerarası bir yaklaşımla inceleme; bilgi ve medeniyet kaynağı olarak hadis; hadislerin tercüme ve yorumu

Konferanslar:

 • Adıyaman İl Müftülüğü’nde “Günümüz Hadis Tartışmaları” konulu konferans 12.04.2018
 • Adıyaman TOBB İmam Hatip Lisesinde “Peygamber Efendimizin (sav) Örnekliği” konulu konferans 03.05.2018
 • Adıyaman Üniversitesi KYK yurtlarında "Hadisler Hakkında Temel Bilgiler" konulu konferans Güz 2018
 • Adıyaman Üniversitesi KYK yurtlarında "Sorumluluk Bilinci ve İlim-İman-Ahlak İlişkisi" konulu konferans Bahar 2019
 • Adıyaman Gerger Diyanet Yatılı Hafızlık Kursunda "İnsanın Yolculuğu ve Kainat Kitabından Ayetler" konulu konferans 01.05.2019

Tez Jüri Üyelikleri:

 • Inkitâu’l-Esânîd ve Eseruhâ fî Nakdi’l-Hadîs, Ahmed Seyyid Mustafa, 2017
 • Nebevî Sünnette Psikoterapi, Büşra Karakurt Yılmaz, 2018
 • Evlenme ile İlgili Muvatta Hadislerinin Değerlendirilmesi, Şule Sevmez, 2019

Tez Danışmanlığı:

 • Hadislerde Kul Hakkı İhlalleri (Mezalim) ve Helalleşme Yolları, Mehmet Çimen, 2019
 • Hadislerde İlim Talibinin Özellikleri, Hikmet Gümüşlü, (Devam ediyor)

İdârî Görevler:

 • Hadis Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Kütüphane Komisyonu Başkanlığı
 • Eğitim Komisyonu Üyeliği
 • Adıyaman Üniv. İsl. İlimler Araştırmaları Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği

Hakemlik:

 • Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Araştırmaları Dergisi
 • HADITH

Son İki Senede Verilen Dersler:

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2017-2018

Güz

HADİS İLİMLERİ VE USULÜ-I

2

 

111

HADİS I

2

 

52

Hadis Usulü

3

 

2

Klasik Hadis Metinleri-I

3

 

2

Mukayeseli Şerh Metinleri-I

3

 

2

İlkbahar

HADİS İLİMLERİ VE USULÜ-II

2

 

89

HADİS II

2

 

48

Klasik Hadis Metinleri-II

3

 

2

Hadis Literatürü II

3

 

2

Mukayeseli Şerh Metinleri-II

3

 

2

2016-2017

İlkbahar

HADİS İLİMLERİ VE USULÜ-II

4

 

49

ARAPÇA III

4

 

13


Düzenlenme 03 Ocak 2020 13:40
Görüntülenme2130