İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Tasarım:
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

 1. Kişisel Bilgiler

    Adı soyadı         :  Mehmet Fatih ŞAHAN

    E-posta              :  mfs@adiyaman.edu.tr ,   fatihsahan@gmail.com

 

2. Unvanı : Doçent

 

3. İdari Görevler

 • Müdür Yardımcısı  (Adıyaman Üniversitesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü) 2014-2019
 • Bölüm Başkan Yardımcısı (Adıyaman Üniversitesi/ Mühendislik Fakültesi/ İnşaat Mühendisliği Bölümü) 2013-devam ediyor
 • Mekanik Bilim Dalı Başkanı (Adıyaman Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği Bölümü/Mekanik Anabilim Dalı) 2017-devam ediyor

4. Yayınlar

 

4.1  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 

 • Dogan A, Şahan MF. Viscoelastic damped response of laminated composite shells subjected to various dynamic loads. Mechanics Base Design of Structures and machines, in press
 • Şahan MF. Viscoelastic damped response of cross-ply laminated shallow spherical shells subjected to various impulsive loads. Mechanics of Time-Dependent Materials, 2017; 21(4), 499-518
 • Şahan MF. Dynamic analysis of linear viscoelastic cross-ply laminated shallow spherical shells, Composite Structures. 2016; 149:261–270
 • Ayaz Y, Çitil Ş, Şahan MF. Repair of small damages in steel pipes with composite patches. Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. 2016; 47:503-511
 • Şahan MF. Transient analysis of cross-ply laminated shells using FSDT: Alternative formulation, Steel and Composite Structures. 2015; 18(4):889–907
 • Temel B, Şahan MF. An alternative solution method for the damped response of laminated Mindlin plates, Composites Part B: Engineering. 2013; 47:107–117
 • Temel B, Şahan MF. Transient analysis of orthotropic viscoelastic thick plates in the Laplace domain, European Journal of Mechanics- A/Solids. 2013; 37:96–105

 

4.2     Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Temel B, Şahan MF. Investigation of the Efficiency of the Solution of a Simple Mechanical Model by Using Laplace Transformation. American Journal of Engineering Research (AJER), 2018;7(10), 276-282.

 

4.3     Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 • Şahan MF, Öncel FA. Çelik Lif İlavesinin Betonlarda Ultrases Geçiş Hızının ile Basınç Dayanım İlişkisinin Araştırılması. 3rd International April 23 Scientific Studies Congress 23-25 April 2021 Ankara, TURKEY
 • Öncel FA, Ünsal İ, Şahan MF. Değişen Yapı Yükseklikleri İçin TBDY 2018 Spektrum Analizlerine Göre Elde Edilen Taban Kesme Kuvvetleri Değişimlerinin İncelenmesi. 6th International Conference on Engineering & Natural Sciences, 2020. Şanlıurfa, TURKEY
 • Öncel FA, Duman C, Şahan MF. Yüksekliğin ve Şerefe Sayısının Yığma Minarelerin Serbest Titreşimlerine Etkisinin İncelenmesi. 6th International Conference on Engineering & Natural Sciences, 2020. Şanlıurfa, TURKEY
 • Canpolat U, Gergerli AD, Şahan MF. Kazınmış Asfalt Malzemelerin Beton Karışımında İri Agrega Yerine kame Edilmesinin Betonda Ultra Ses Geçiş Hızına Etkisi. International The 1st Innovation, Sustainability, Technology and Education in Civil Engineering Conference, İskenderun-Hatay/TURKEY
 • Şahan MF, Gergerli AD. Kazınmış Asfalt Malzemelerin Beton Karışımında İri Agrega Yerine İkame Edilmesinin Beton Dayanımına Etkisi. International Engineering and Technology Symposium, 2018. Batman/TURKEY
 • Şahan MF, Tuzcu Z, Çitil Ş. Hasar Gören Galvanizli Boruların Yama ile Tamiratında Epoksi Esaslı Yapıştırıcıların Kullanılabilirliğinin İncelenmesi, 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, 2017. Adana/TURKEY.
 • Şahan MF, Haşim KA. Üçgen veya sinüzoidal dinamik yük ile yüklenmiş dik tabakalı viskoelastik sığ küresel kalın kabukların dinamik davranışları. International Science and Technology Conference, Vienna Technical University, 2016. Viena/AUSTRIA
 • Şahan MF, Tekin ÖF. Damped response of cross-ply laminated doubly curved shells. rd International symposium on innovative technologies in engineering and science, Universidad Politecnica, 2015. Valencia/SPAIN
 • Çitil Ş, Ayaz Y, Şahan MF. Mechanical Properties of Composite Patch-bonding Joint in Repair Of The Damaged Pipes, 9th International Conference on Advanced Computational Engineering And Experimenting, Münih/DEUTSCHLAND
 • Çitil Ş, Ayaz Y, Şahan MF. Repair of Small Damages in Steel Pipes with Composite Patches, 9th International Conference On Advanced Computational Engineering and Experimenting, 2015. Münih/ DEUTSCHLAND

 

4.4       Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Ünsal İ , Öncel FA , Şahan MF. TDY 2007 ve TBDY 2018 yönetmeliklerine göre yapı yüksekliğinin taban kesme kuvveti ve tepe deplasmanı üzerindeki etkisinin incelenmesi. Konjes. 2020; 8(4): 930-942.
 • Şahan MF. Hasar gören galvanizli boruların epoksi esaslı yapıstırıcı ile tamiratında boru yama geometrisi ile boru patlama basıncı arasındaki iliskinin incelenmesi, OHÜ Müh. Bilim. Dergisi. 2017; 6(1) 107-114
 • Güçlüer K, Günaydın O, Tekin ÖF, Şahan MF. Farklı Tipte Agrega Kullanımının Betonun Mekanik Özeliklerine Etkisinin Araştırılması, OHÜ Müh. Bilim. Dergisi. 2017; 6( 1) 107-114
 • Temel B, Şahan MF, Kara A. Viskoelastik malzemeye sahip eksenel dönel simetrik problemlerin dinamik analizi, Ç.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Adana, 2012: 27:(1)13–22.
 • Şahan Çeşitli Deprem Yönetmeliklerinin Yeni Türk Deprem Yönetmeliği (TDY-1998) ile Karşılaştırılması, Ç.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Adana, 2005; 20:(2)169–183.

 

4.5.      Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

 • Şahan MF, Temel BAnti-simetrik tabakalanmış viskoelastik kalın plakların laplace uzayında dinamik analizi. Ulusal Mekanik Kongresi, Manisa. 2013
 • Şahan MF, Temel B. Zamana bağlı diferansiyel denklemlerin laplace uzayındaki çözümlerinin çeşitli sayısal yöntemeler ile karşılaştırılması. Ulusal Mekanik Kongresi, Manisa. 2013
 • Temel B, Şahan Ortotropik kalın plakların Laplace uzayında zorlanmış titreşimi. IVII. Ulusal Mekanik Kongresi, Elazığ. 2011

 

5. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 • Çelik ve polipropilen lif ilavesinin betonun davranışına etkisi: Statik ve dinamik değerlendirme, Fatih Ali ÖNCEL (2021) Adıyaman Üniversitesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Kazınmış Asfalt Malzemelerin Beton Karışımında İnce Agrega Yerine İkame Edilmesinin Araştırılması, Uğur CANPOLAT (2020) Adıyaman Üniversitesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Yüksekliğin ve Şerefe Sayısının Yığma Minarelerin Dinamik Davranışlarına Etkisi, Cemile DUMAN (2019) Adıyaman Üniversitesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Adıyaman ocaklarından çıkan mermerlerin darbeye karşı davranışının incelenmesi, Osman Sercan ÇELENK (2019) Adıyaman Üniversitesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü
 • İri Agrega Yerine İkame Edilmiş Kazınmış Asfalt Kaplamalı Betonlarda Dayanım Değerlendirmesi, Aysun Dilan Gergerli, (2018). Adıyaman Üniversitesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Farklı yapıştırıcılar ile tamir edilmiş hasarlı izotropik borularda yapıştırıcıların performanslarının incelenmesi, Zeynal Tuzcu, (2018). Adıyaman Üniversitesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü

 

6. Projeler

 • Kompozit Tabakalınmış Viskoelastik Kalın Kabukların Dinamik Analizleri, Yürütücü, , 09/02/2015 - 07/06/2016 (BAP)
 • Adıyaman İlinin Doğal Agrega Potansiyelinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 25/04/2014 - 24/10/2015 (BAP)
 • İnşaat Mühendisliği Bölümü Araştırma Laboratuvarları Alt Yapı Projesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 23/09/2013 - 23/05/2016 (BAP)
 • Farklı Yapıştırıcılar ile Tamir Edilmiş Hasarlı Izotropik Borularda Yapıştırıcıların Performanslarının Karşılaştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 16/03/2015-2018 (BAP)
 • Çift Eğrilikli Kompozit Tabakalınmış Lineer Elastik Kalın Kabukların Laplace Uzayında Zorlanmış Titreşim, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 25/04/2014 - 14/09/2015 (BAP)
 • Viskoelastik Kompozit Plakların Laplace Uzayında Dinamik Analizi, BAP, Araştırmacı, 2009-2011 (BAP)

 

7. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler:

      İnşaat Mühendisleri Odası

 

8. Ödüller

 • TUMTMK XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi’nde (26-30 Ağustos 2013), mekanik ve yakın dallarında 01/04/2011-29/04/2013 tarihleri arasında yapılmış doktora tezleri içinde “Övgüye Değer Çalışma” Ödülü. 2013

 

9. Bir Akademik Yılda Verilen Dersler

Lisans Dersleri

 

Dersin Adı                          Verildiği Dönem                             Dersin Adı                          Verildiği Dönem

Mukavemet I                     Güz                                                          Statik                                Bahar

Yapı Statiği II                      Güz                                                         Mukavemet II                    Bahar

Çelik Yapılara Giriş             Güz                                                         Yapı Statiği I                      Bahar

Yapı Bilgisi                         Güz                                                         Yapı Dinamiğine Giriş        Bahar

 

 

Lisans Üstü Dersler

Dersin Adı                          Verildiği Dönem

Sonlu Elem. Met. Bil. Uyg.                Güz

Kompozit Malzemelerin Mek.         Bahar

 

 

 


Oluşturulma05 Mart 2013 13:32
Görüntülenme3682