İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Mehmet ŞİRİK
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

 • Tıp Fakültesi
 • Dahili Tıp Bilimleri

Adı Soyadı                 : Mehmet ŞİRİK

 

Eğitimi:

 • Atatürk ilkokulu /Adıyaman
 • Ticaret meslek Lisesi Orta Bölümü /Adıyaman
 • Adıyaman Lisesi (1990-1993)
 • Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi (1994-2000)
 • Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği (2003-2008)

 

Çalıştığı Kurumlar/ Görev:

 • Kızılkoca Sağlık Ocağı Sorumlu Hekim Şefaatli/YOZGAT
 • 1 Nolu Sağlık Ocağı Sorumlu Hekim Şefaatli/YOZGAT
 • Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, Asistan
 • Kocaeli Gölcük Asker Hastanesi Radyoloji Uzmanı
 • Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Radyoloji Uzmanı  /ADIYAMAN
 • Adıyaman Devlet Hastanesi Radyoloji Uzmanı
 • Adıyaman Üniversitesi Tıp fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi (2013-..)
 • Sağlık Bakanlığı Adıyaman Üniversitesi Tıp fakültesi Eğt. ve Arş. Hastanesi Radyoloji Klinik Sorumlusu  (2016-17)
 • Adıyaman Üniversitesi Tıp fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi/Anabilim Dalı Başkanı (2016-..)

Üye olduğu mesleki dernek ve kuruluşlar:

 • Türk Radyoloji Derneği
 • Türk Manyetik rezonans Derneği
 • Türk Tabibleri Birliği
 • European Society of Magnetic resonance in Medicine and Biology (ESMRMB)

 

Tıpta Uzmanlık Tezi:

 • 02 Tesla Düşük Alan Güçlü Açık Manyetik Rezonans Cihazının Karpal Tünel Sendromu Tanısındaki Etkinliği ve Klinik Kullanımdaki Yeri’   Adana, 2008

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Gulek, B., Sirik , E. Dogen , "Intraosseous Schwannoma of the Femur: A Very Interesting Case," European Association of Radiology E-Learning Initiative (EuroRad), (ISSN:1563-4086), URL: http://www.eurorad.org/case.php?id=4899 , (2006).
 2. Gulek, B., C. Solak, E. Dogen, Sirik, "Pseudomonas Abscess at the Lateral Vastus Muscle," European Association of Radiology E-Learning Initiative (EuroRad), (ISSN:1563-4086), URL: http://www.eurorad.org/case.php?id=4910 , (2006).
 3. Gulek, B., M. Sirik, C. Solak, E. Dogen, "Solitary Osteochondroma of the Fibular Head: X-Ray and MR Findings," European Association of Radiology E-Learning Initiative(EuroRad) (ISSN:1563-4086), URL: http://www.eurorad.org/case.php?id=5331 , (2007).
 4. Gulek, B., Sirik , "Thornwaldt Cyst, Report of a Typical Sample Case," European Association of Radiology E-Learning Initiative (EuroRad) (ISSN:1563-4086), URL: http://www.eurorad.org/case.php?id=5943 , (2007).
 5. Yusuf Yarar, Bozkurt Gulek, Gokhan Soker, Omer Kaya, Kaan Esen, Mehmet Sirik, Eda Soker; ‘The evaluatıon of knee MRI fındıngs ın terms of patellar chondromalacia’ Global Advanced Research Journal of Medicine and Medical Sciences (GARJMMS) (ISSN: 2315-5159) Vol. 2(12) pp. 073-279, December, 2013 Special Review Issue URL: http://garj.org/garjmms/index.htm
 6. Cihan Solak, Bozkurt Gulek, Gokhan Soker, Omer Kaya, Mehmet Sirik, Eda Soker; ‘The diagnostic value of 0.2 Tesla low-field open MR imaging in the detection of meniscal tears’, Merit Research Journal of Medicine and Medical Sciences(ISSN: 2354-3238) Vol. 2(1) pp. 019-028, January, 2014 URL:  http://www.meritresearchjournals.org/mms/index.htm
 7. Mehmet Sirik, Bozkurt Gulek, Gokhan Soker, Omer Kaya, Kaan Esen, Yusuf Yarar, Eda Soker; ‘The efficacy of 0.2 T low-field open MR imaging in the  diagnosis of carpal tunnel syndrome’ Global Advanced Research Journal of Medicine and Medical Science (ISSN: 2315-5159) Vol. 3(1) pp. 008-017, January 2014 URL: http://garj.org/garjmms/index.htm
 8. Ercument Dogen , Bozkurt Gulek , Omer Kaya, Gokhan Soker , Mehmet Sirik, Kaan Esen and Ayse Bolat Ucbilek ‘The diagnostic value of magnetic resonance cholangiopancreatography performed with 0.2 tesla low-field open scanner’ Merit Research Journal of Medicine and Medical Sciences (ISSN: 2354-3238) Vol. 2(2) pp. 041-053, February, 2014 URL:http://www.meritresearchjournals.org/mms/index.htm
 9. Feyzi Kurt, Musa Abeş, Erdoğan Dadaş, Bülent Petik, Mehmet Şirik; ‘Early Diagnosis and Treatment of Traumatic  Diaphragmatic Injuries’ Surgical Science, 2014, 5, 57-59  Published Online February 2014 (http://www.scirp.org/journal/ss)
 10. Adem Togal, Bozkurt Gulek, Gokhan Soker, Omer Kaya, Mehmet Sirik, Eda Soker, and Ayse Yildirim Celikdemir; ‘The evaluation of MRI findings in symptomatic knees by means of 0.2 T low field-strength open MR scanning; A research study comprising literature comparison with high field-strength scanners’ Merit Research Journal of Medicine and Medical Sciences (ISSN:2354-3238)Vol.2(4)pp.084-096,April,2014 URL:http://www.meritresearchjournals.org/mms/index.htm
 11. Bozkurt Gulek , Omer Kaya , Gokhan Soker , Mehmet Sirik, Kaan Esen, Adem Togal, Cengiz Yilmaz , Yasemin Oksuzler , Mehmet Ali Akın and Okan Dilek ‘The evaluation of 1130 fine-needle aspiration biopsy results from the thyroid glands’ Merit Research Journal of Medicine and Medical Sciences (ISSN: 2354-3238) Vol. 2(6) pp. 137-140, June, 2014 URL:http://www.meritresearchjournals.org/mms/index.htm
 12. Alper Gok, Haci Polat, Ali Cift, Mehmet Ozgur Yucel, Bahri Gok, Mehmet Sirik, Can Benlioglu, Bedreddin Kalyenci ‘The hounsfield unit value calculated with the aid of non-contrast computed tomography and its effect on the outcome of percutaneous nephrolithotomy’ DOI 10.1007/s00240-015-0766-4, 2015
 13. Olt S, Şirik M,: TSH secreting adenoma: a rare cause of severe headache, The Pan African Medical Journal. 2016;23:2. doi:10.11604/pamj.2016.23.2.8451
 14. Petik, B., Cevik, M. O., Sirik, M., Colak, D., & Erturk, S. M. Disappearing Inferior Vena Cava in A Pediatric Patient with Down Syndrome and Hereditary Thrombophilia. Journal of the Belgian Society of Radiology, 100(1): 22, pp. 1–4, DOI: http://dx.doi.org/10.5334/jbr-btr.975, (2016).
 15. Sirik, M., Petik, B., Colak, D., Erturk, S., Karatas, M. Atypical Feeding and Drainage of Dural AV Fistula. Journal of the Belgian Society of Radiology, 100(1): 45, pp. 1–5, DOI: http://dx.doi.org/10.5334/ jbr-btr.815, (2016).
 16. Petik, B., Colak, D., Sirik, M., & Erturk, S.: Rare Variants of Carotid- Vertebrobasilar Anastomoses. Journal of the Belgian Society of Radiology, 100(1): 74, pp. 1–5, DOI: http://dx.doi.org/10.5334/jbr-btr.1167, (2016).
 17. Olt, S., Şirik, M., Baykan, A. H., & Çeliker, M. The relationship between HbA1c and carotid intima-media thickness in type 2 diabetic patients. Pan African Medical Journal, 23(1), doi:10.11604/pamj.2016.23.224.8970 (2016).
 18. Özdaş S, Olt S, Şirik M. "The Role of Sleeve Gastrectomy on Preventing Type 2 Diabetes Mellitus." Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences,  2017 Jun15; 5(3):316-318.https://doi.org/10.3889/oamjms.2017.074 (2017).
 19. Şirik M, Evaluation Between Femoro-Tibial Angle And Meniscus Injury. North Clin Istanb 2017;4(3):242-246 doi: 10.14744/nci.2017.79847
 20. Tutak AS, Fındıklı HA, Aslan S, Türk BA, Şirik M and Bekfilavioğlu G; Severe Rhino-orbital Mucormycosis Infection of an Intensive Care Unit Patient: A Case Report Archives of Clinical and Medical Case Reports, 15 December 2017, doi: 10.26502/acmcr.015

 

 

 

Ulusal Bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. Petik B, Şirik M, Çolak D, Duman T. The Use of Teleradıology in Turkey: Current Situation and Attitudes of Radiologists. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. DOI:10.5336/medsci.2015 46632.
 2. Dinçel O. Göksu M. Atlıhan, A. Şirik, M.: A Rare Case: Paraduodenal Hernia. (causapedia.com), (e-ISSN:2147-2181). URL:http://causapedia.com/manuscript/1347, (2015).
 3. Karataş M, Doğan S, Sarıkaya Y, Şirik M, Kayıkçıoğlu E, : İpsilateral antrokoanal polip ve dev agger nasi hücresi: Olgu sunumu, Medeniyet Medical Journal 31(2):140-143, 2016 doi:10.5222/MMJ.2016.14
 4. Karataş M, Doğan S, Sarıkaya Y, Şirik M, Kaymakçı, M. : (2016). Nazal Atriyum ve Alt Konka Kaynaklı''Inverted Papilloma''. Turkiye Klinikleri Journal of Case Reports, 24(4),  314-318.
 5. Yur M, Şirik M, Özdemir C.Ö.: Pneumoperitoneum Without Pneumothorax After Blunt Trauma. Kafkas J Med Sci 2017; 7(3):255–258 doi: 10.5505/kjms.2017.36693
 6. Yur M, Ülger Y, Şirik M. :Cerrahi ile tedavi edilen kanamalı Lipom olgusu, İstanbul

 

Ulusal Toplantılarda Sunulmuş Bildiri ve Posterler :

 1. Gülek, B., A. Toğal, C. Solak, M.E. Döğen , Şirik, "İnce Barsakta Kitleyi Taklit Eden ve Obstrüksiyona Yol Açan Bezoar," 26. Ulusal Radyoloji Kongresi Türkrad2005, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, Sayı 3, Ek 1, Sh 206, Antalya, 2005.
 2. Gülek B, Şirik M, Döğen M E, Solak C,  Koç A S, :  ‘Karpal Tünel Sendromlu Olgularda  MRG, EMG ve Operatif Bulguların Karşılaştırılması’ Bilimsel Çalışma 27. Ulusal Radyoloji Kongresi  11-15 Ekim 2006,  Antalya
 3. Gülek B, Döğen M E,  Şirik M, Solak C,  Öksüz M, :  ‘ Safra Yolları Patolojilerinin MRCP ve ERCP ile Değerlendirilmesi’ Bilimsel Çalışma 27. Ulusal Radyoloji Kongresi  11-15 Ekim 2006,  Antalya
 4. Gülek B, Solak C,  Döğen M E,  Şirik M, ,  Özer P,  :  ‘ Düşük Alan Güçlü MR’nin Meniskopati Tanısındaki Etkinliğinin İncelenmesi’ Bilimsel Çalışma 27. Ulusal Radyoloji  Kongresi  11-15 Ekim 2006,  Antalya
 5. Yılmaz A, Pınar A, Gülek B, Şirik M ‘ İdyopatik Karpal Tünel Sendromu Tanısında Manyetik Rezonans Görüntüleme: MRG EMG’nin Yerini alabilir mi?‘(sözlü bildiri) El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi 16-19 Mayıs 2008, İzmir
 6. Gülek B, Söker G, Şirik M,  Koç A S, Tok P, : ‘ Ağrı dışında şikayeti olmayan hastada tibia ve fibulada multiple koinsidental fraktürler’ Olgu sunumu: Ulusal Radyoloji  Kongresi  1-5 Ekim 2008,  Antalya
 7. Abeş M, Gözaydın N, Petik B, Şirik M, Çolak D, Şaşmaz H. H, Baykan A. H : Çocuklarda Travmaya Bağlı Çoklu Kaburga Kırıkları: 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim  2012, Sheraton Hotel, Ankara
 8. Abeş M, Gözaydın N, Petik B, Şirik M, Çolak D, Şaşmaz H. H, Baykan A. H : İnvajinasyonda Spontan Redüksiyon: 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim 2012, Sheraton Hotel,  Ankara
 9. Bülent Petik, Tuncay Duman, Mehmet Şirik, Deniz Çolak, Hacı Halil Şaşmaz : Karotid – Vertebrobaziler Arter Anastomozlarında Nadir Varyasyonlar; Adıyaman Deneyimi, 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, Antalya
 10. Bülent Petik, Deniz Çolak, Hacı Halil Şaşmaz, Mehmet Şirik, Ramazan Çelik: Enfekte ve Kalsifiye Elastofibroma Dorsi Olguları, 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, Antalya
 11. Bülent Petik, Mehmet Şirik, Arif Süner, Ramazan Çelik; Nadir Bir Pulmoner Hipertansiyon ve Kardiyomyopati Sebebi: Kardiyak Kist Hidatik,   Ulusal Radyoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, Antalya
 12. Bucak İH, Şirik M, Petik B, Ekici M, Turgut M. Afebril Konvulziyon, Korpus Kallozum Agenezisi ve Kolposefali: Sağlıklı bir olgu mu? 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, P025, 30 Ekim-03 Kasım, Antalya, 2013.
 13. Bucak İH, Çevik MÖ, Şirik M, Konca Ç, Turgut M. Nadir Bir Olgu: Holt-Oram 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, P077, 30 Ekim-03 Kasım, Antalya, 2013.
 14. Bülent Petik, Deniz Çolak, Hacı Halil Şaşmaz, Mehmet Şirik ‘Mezenterik Pannikülit: Kaçırdığımız Birşeyler mi var?’   Ulusal  Radyoloji Kongresi, 11-16 Kasım 2014, Antalya
 15. Bülent Petik, Deniz Çolak, Mehmet Şirik ‘Multiloküler Dev Epidermal Kistler’ Ulusal  Radyoloji  Kongresi, 11-16 Kasım 2014, Antalya
 16. İbrahim Halil Erdoğdu, Bilge Aydın Türk, Abdulkadir Dost, Hacı Mehmet İnan, Abdulkadir Sarı, Gamze Özcan, Mehmet Şirik; ‘Ayak Dorsalinde Nadir Bir Tümör; İntranöral Perinöroma’ 24. Ulusal Patoloji Kongresi; 19-23 Kasım 2014, Trabzon
 17. İbrahim Halil Erdoğdu, Bilge Aydın Türk, Hacı Mehmet İnan, Gamze Özcan, Hüseyin Alakuş, Mehmet Şirik, Can Benlioğlu; ‘Deri Metastazı ile Tanı Alan Renal Hücreli Karsinom Olgusu’ Ulusal Patoloji Kongresi; 19-23 Kasım 2014, Trabzon
 18. Petik B , Çevik M.Ö. , Şirik M., Çolak D. , Ertürk Ş.M. Down Sendromu ve Herediter Trombofili Tanısı Olan Hastada Kaybolan Vena Cava İnferior. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi , 21-25 Ekim Kaya Palazzo Golf Resort, 2015, Antalya.
 19. Karataş M, Sarıkaya Y, Doğan S, Şirik M, Yazıcı H: Tip 1 diyabetli hastada sağ maksiller ve sol sfenoid fungal sinüzit:olgu sunumu Türk Rinoloji Kongresi 16-19 Nisan 2015, Antalya
 20. Karataş M, Sarıkaya Y, Doğan S, Şirik M, : Fasiyal ağrının nadir bir sebebi: bilateral süperior konka bülloza- olgu sunumu, 37. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya
 21. Karataş M, Sarıkaya Y, Doğan S, Kaskalan E, Şirik M, : Nazal obstrüksiyonun nadir bir sebebi: Sfenokoanal polip- Olgu Sunumu , 11. Türk Rinoloji Kongresi 16-19 Nisan 2015, Antalya
 22. Karataş M, Doğan S, Sarıkaya Y, Şirik M, Kayıkçıoğlu E, : İpsilateral antrokoanal polip ve dev agger nasi hücresi: olgu sunumu, 11. Türk Rinoloji Kongresi 16-19  Nisan 2015, Antalya
 23. Olt S, Şirik M, Baykan AH, Çeliker M,: Tip 2 DM'li hastalarda CIMT ile glisemik kontrol ve lipid profili arasındaki ilişki 17. İç Hastalıkları Kongresi, 14-18 Ekim 2015, Antalya
 24. Olt S, Öner Rİ, Çeliker M, Şirik M: Pestisitlere Bağlı Bağlı Akut Pankreatit Olgu Sunumu; 17. İç Hastalıkları Kongresi, 14-18 Ekim 2015, Antalya
 25. Petik B, Şirik M, Çolak D, Duman T: Türkiye'de Teleradyoloji Kullanımı: Güncel Durum ve Radyologların Yaklaşımı.Türk Manyetik Rezonans Derneği Yıllık Bilimsel Toplantısı (sözlü sunum). 21-23 mayıs 2015, Ankara
 26. M Abeş, HÖ Apaydın, Petik B , M Şirik, D Çolak, İ Erdoğan, HH Şaşmaz, HM İnan, AH Baykan, B Pehlivanoğlu, B Aydın Türk, M Kılınç Komplike olmayan akut apandisitli çocuklarda ameliyatsız geç tedavi sonuçlarımız (sözlü sunum). 28-31 Ekim2015 Port Nature Luxury Resort Hotel& Spa. Antalya
 27. Şirik M, Olt S, Ultrasonografide Mesanede Görülen Serbest Partiküllerin Üriner Sistem Enfeksiyon İle İlişkisinin İncelenmesi 18. Ulusal  İç Hastalıkları Kongresi12 – 16 Ekim 2016  Belek, Antalya
 28. Şirik M, Olt S, Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografide Akut Apandisit Tanısı İçin Yeni Bir Kriter: İleokolik Arter Ve Ven Çapının Değeri (Seçilmiş sözlü sunum).  Ulusal Radyoloji Kongresi 1-5 Kasım 2016, Belek, Antalya
 29. Bağış H, Çevik M.Ö, Güney İ, Sarı A,Şirik M, Karaçorlu Ö. F; Rasopatiler: NF1 Geninde Yeni Bir Mutasyon ve Atipik İskelet Bulguları Olan Nörofibromatozis Tip 1 Olgu Sunumu (sözlü sunum).  Nörometobolik Dismorfoloji Sempozyumu, 10-12 Mart 2016 İstanbul
 30. Şirik M, Femoro-Tibial Açı İle Meniskal Yaralanma Arasındaki İlişkinin Değerlendirmesi. Türk Manyetik Rezonans Derneği Yıllık  Bilimsel Toplantısı(sözlü sunum). 21-23 mayıs 2017, Ankara
 31. Olt S, Özdaş S,Şirik M, Bariyatrik Cerrahi Yapılan Tip 2 Diyabetik Hastalarda Glisemik Kontrol, Kan Basıncı ve Serum Kortizol Düzeylerindeki Değişikliklerin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi; 8. Uluslararası Katılımlı Aile Hekimiği Kongresi, (sözlü sunum) 01-05 Kasım 2017, Antalya
 32. Şirik M, İnan İ. , Akut Apandisit Olgularında Perforasyon Tespitinde Yani Parametre: Sferisite İndeksi, (Seçilmiş sözlü sunum).  Ulusal  Radyoloji Kongresi 31Ekim - 4 Kasım  2017, Belek, Antalya
 33. Bayar O, Göksu M, Baykan AH, Aydın R, Özcan G, Şahin Ş, İnan İ, Şirik M., Gezici Dalak Enfarktı Ulusal Radyoloji Kongresi 31Ekim - 4 Kasım  2017, Belek, Antalya

Katıldığı Kongre ve Kurslar :

 1. Türk Radyoloji Derneği, Ulusal Radyoloji Kongresi, 27-31 Ekim 2007 / Antalya
 2. Türk Radyoloji Derneği, 31.Ulusal Radyoloji Kongresi, 7-12 Kasım 2010 / Antalya
 3. Türk Radyoloji Derneği, 32.Ulusal Radyoloji Kongresi, 28 Ekim-2 kasım 2011/ Antalya
 4. Türk Radyoloji Derneği, Ankara Şubesi Obstetrik Görüntüleme Sempozyumu 17 Aralık2011/ Ankara
 5. Türk Manyetik Rezonans Derneği, 17. Yıllık Toplantısı, 24-26 Mayıs 2012 Ankara
 6. Türk Radyoloji Derneği, Ulusal Radyoloji Kongresi,  6-10 Kasım 2013 /  Antalya
 7. Türk Manyetik Rezonans Derneği, 19. Yıllık Toplantısı, 22-24 Mayıs 2014 /Ankara
 8. Türk Radyoloji Derneği, Ulusal Radyoloji Kongresi,  11-16 Kasım 2014/  Antalya
 9. Türk Radyoloji Derneği, Ulusal Radyoloji Kongresi,  21-25 Ekim 2015/  Antalya
 10. Türk Manyetik Rezonans Derneği, 21. Yıllık Toplantısı, 26-28 Mayıs 2016 /Ankara
 11. Türk Radyoloji Derneği, Ulusal Radyoloji Kongresi 1-5 Kasım 2016, Antalya
 12. Türk Manyetik Rezonans Derneği, 22. Yıllık Toplantısı, 25-27 Mayıs 2017 /Ankara
 13. Türk Radyoloji Derneği, Ulusal Radyoloji Kongresi 31Ekim - 4 Kasım  2017, Antalya

Oluşturulma08 Nisan 2016 14:55
Düzenlenme 13 Ocak 2018 21:24
Görüntülenme722