İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Mehmet ŞİRİK
Doçent Doktor

Birim

 • Tıp Fakültesi
 • Dahili Tıp Bilimleri

Adı Soyadı                 : Mehmet ŞİRİK

 

Eğitimi:

 • Atatürk ilkokulu /Adıyaman
 • Ticaret meslek Lisesi Orta Bölümü /Adıyaman
 • Adıyaman Lisesi (1990-1993)
 • Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi (1994-2000)
 • Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği (2003-2008)

 

Çalıştığı Kurumlar/ Görev:

 • Kızılkoca Sağlık Ocağı Sorumlu Hekim Şefaatli/YOZGAT
 • 1 Nolu Sağlık Ocağı Sorumlu Hekim Şefaatli/YOZGAT
 • Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, Asistan
 • Kocaeli Gölcük Asker Hastanesi Radyoloji Uzmanı
 • Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Radyoloji Uzmanı  /ADIYAMAN
 • Adıyaman Devlet Hastanesi Radyoloji Uzmanı
 • Adıyaman Üniversitesi Tıp fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (2013-..)
 • Sağlık Bakanlığı Adıyaman Üniversitesi Tıp fakültesi Eğt. ve Arş. Hastanesi Radyoloji Klinik Sorumlusu  (2016-17)
 • Adıyaman Üniversitesi Tıp fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi/Anabilim Dalı Başkanı (2016-2018)

Üye olduğu mesleki dernek ve kuruluşlar:

 • Türk Radyoloji Derneği
 • Türk Manyetik rezonans Derneği
 • Türk Tabibleri Birliği
 • European Society of Magnetic resonance in Medicine and Biology (ESMRMB)

 

Tıpta Uzmanlık Tezi:

 • 02 Tesla Düşük Alan Güçlü Açık Manyetik Rezonans Cihazının Karpal Tünel Sendromu Tanısındaki Etkinliği ve Klinik Kullanımdaki Yeri’   Adana, 2008

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Gulek, B., Sirik , E. Dogen , "Intraosseous Schwannoma of the Femur: A Very Interesting Case," European Association of Radiology E-Learning Initiative (EuroRad), (ISSN:1563-4086), URL: http://www.eurorad.org/case.php?id=4899 , (2006).
 2. Gulek, B., C. Solak, E. Dogen, Sirik, "Pseudomonas Abscess at the Lateral Vastus Muscle," European Association of Radiology E-Learning Initiative (EuroRad), (ISSN:1563-4086), URL: http://www.eurorad.org/case.php?id=4910 , (2006).
 3. Gulek, B., M. Sirik, C. Solak, E. Dogen, "Solitary Osteochondroma of the Fibular Head: X-Ray and MR Findings," European Association of Radiology E-Learning Initiative(EuroRad)(ISSN:1563-4086), RL:http://www.eurorad.org/case.php?id=5331 ,(2007).
 4. Gulek, B., Sirik , "Thornwaldt Cyst, Report of a Typical Sample Case," European Association of Radiology E-Learning Initiative (EuroRad) (ISSN:1563-4086), URL: http://www.eurorad.org/case.php?id=5943 , (2007).
 5. Yusuf Yarar, Bozkurt Gulek, Gokhan Soker, Omer Kaya, Kaan Esen, Mehmet Sirik, Eda Soker; ‘The evaluatıon of knee MRI fındıngs ın terms of patellar chondromalacia’ Global Advanced Research Journal of Medicine and Medical Sciences (GARJMMS) (ISSN: 2315-5159) Vol. 2(12) pp. 073-279, December, 2013 Special Review Issue URL: http://garj.org/garjmms/index.htm
 6. Cihan Solak, Bozkurt Gulek, Gokhan Soker, Omer Kaya, Mehmet Sirik, Eda Soker; ‘The diagnostic value of 0.2 Tesla low-field open MR imaging in the detection of meniscal tears’, Merit Research Journal of Medicine and Medical Sciences(ISSN: 2354-3238) Vol. 2(1) pp. 019-028, January, 2014 URL:  http://www.meritresearchjournals.org/mms/index.htm
 7. Mehmet Sirik, Bozkurt Gulek, Gokhan Soker, Omer Kaya, Kaan Esen, Yusuf Yarar, Eda Soker; ‘The efficacy of 0.2 T low-field open MR imaging in the  diagnosis of carpal tunnel syndrome’ Global Advanced Research Journal of Medicine and Medical Science (ISSN: 2315-5159) Vol. 3(1) pp. 008-017, January 2014 URL: http://garj.org/garjmms/index.htm
 8. Ercument Dogen , Bozkurt Gulek , Omer Kaya, Gokhan Soker , Mehmet Sirik, Kaan Esen and Ayse Bolat Ucbilek ‘The diagnostic value of magnetic resonance cholangiopancreatography performed with 0.2 tesla low-field open scanner’ Merit Research Journal of Medicine and Medical Sciences (ISSN: 2354-3238) Vol. 2(2) pp. 041-053, February, 2014 URL:http://www.meritresearchjournals.org/mms/index.htm
 9. Feyzi Kurt, Musa Abeş, Erdoğan Dadaş, Bülent Petik, Mehmet Şirik; ‘Early Diagnosis and Treatment of Traumatic  Diaphragmatic Injuries’ Surgical Science, 2014, 5, 57-59  Published Online February 2014 (http://www.scirp.org/journal/ss)
 10. Adem Togal, Bozkurt Gulek, Gokhan Soker, Omer Kaya, Mehmet Sirik, Eda Soker, and Ayse Yildirim Celikdemir; ‘The evaluation of MRI findings in symptomatic knees by means of 0.2 T low field-strength open MR scanning; A research study comprising literature comparison with high field-strength scanners’ Merit Research Journal of Medicine and Medical Sciences (ISSN:2354-3238)Vol.2(4)pp.084-096,April,2014 URL:http://www.meritresearchjournals.org/mms/index.htm
 11. Bozkurt Gulek , Omer Kaya , Gokhan Soker , Mehmet Sirik, Kaan Esen, Adem Togal, Cengiz Yilmaz , Yasemin Oksuzler , Mehmet Ali Akın and Okan Dilek ‘The evaluation of 1130 fine-needle aspiration biopsy results from the thyroid glands’ Merit Research Journal of Medicine and Medical Sciences (ISSN: 2354-3238) Vol. 2(6) pp. 137-140, June, 2014 URL:http://www.meritresearchjournals.org/mms/index.htm
 12. Alper Gok, Haci Polat, Ali Cift, Mehmet Ozgur Yucel, Bahri Gok, Mehmet Sirik, Can Benlioglu, Bedreddin Kalyenci ‘The hounsfield unit value calculated with the aid of non-contrast computed tomography and its effect on the outcome of percutaneous nephrolithotomy’ Urolithiasis (2015) 43:277–281, DOI 10.1007/s00240-015-0766-4
 13. Petik B, Şirik M, Çolak D, Duman T. The Use of Teleradıology in Turkey: Current Situation and Attitudes of Radiologists. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences. DOI:10.5336/medsci.2015 46632.
 14. Olt S, Şirik M,: TSH secreting adenoma: a rare cause of severe headache, The Pan African Medical Journal. 2016;23:2. doi:10.11604/pamj.2016.23.2.8451
 15. Petik, B., Cevik, M. O., Sirik, M., Colak, D., & Erturk, S. M. Disappearing Inferior Vena Cava in A Pediatric Patient with Down Syndrome and Hereditary Thrombophilia. Journal of the Belgian Society of Radiology, 100(1): 22, pp. 1–4, DOI: http://dx.doi.org/10.5334/jbr-btr.975, (2016).
 16. Sirik, M., Petik, B., Colak, D., Erturk, S., Karatas, M. Atypical Feeding and Drainage of Dural AV Fistula. Journal of the Belgian Society of Radiology, 100(1): 45, pp. 1–5, DOI: http://dx.doi.org/10.5334/ jbr-btr.815, (2016).
 17. Petik, B., Colak, D., Sirik, M., & Erturk, S.: Rare Variants of Carotid- Vertebrobasilar Anastomoses. Journal of the Belgian Society of Radiology, 100(1): 74, pp. 1–5, DOI: http://dx.doi.org/10.5334/jbr-btr.1167, (2016).
 18. Olt, S., Şirik, M., Baykan, A. H., & Çeliker, M. The relationship between HbA1c and carotid intima-media thickness in type 2 diabetic patients. Pan African Medical Journal, 23(1), doi:10.11604/pamj.2016.23.224.8970 (2016).
 19. Şirik M, Şahin Ş, İbrahim İ. Prostat Volüm Ölçümünde Transabdominal Ultrasonografi ile Kontrastlı Bilgisayarlı Tomografi Sonuçlarının Karşılaştırılması. DOI:10.30569/adiyamansaglik.369112, Adıyaman Üni. Sağlık Bilimleri Derg, 2016; 2(2):272-279.
 20. Özdaş S, Olt S, Şirik M. "The Role of Sleeve Gastrectomy on Preventing Type 2 Diabetes Mellitus." Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences,  2017 Jun15; 5(3):316-318. https://doi.org/10.3889/oamjms.2017.074 (2017).
 21. Şirik M, Evaluation Between Femoro-Tibial Angle And Meniscus Injury. North Clin Istanb 2017;4(3):242-246 doi: 10.14744/nci.2017.79847
 22. Tutak AS, Fındıklı HA, Aslan S, Türk BA, Şirik M and Bekfilavioğlu G; Severe Rhino-orbital Mucormycosis Infection of an Intensive Care Unit Patient: A Case Report Archives of Clinical and Medical Case Reports, 15 December 2017, doi: 10.26502/acmcr.015
 23. Özdaş S, Önel S, Şirik M; Analysis of surgical treatment and outcomes of complicated intraabdominal infections; Adıyaman Üni. Sağlık Bilimleri Derg. 2018; 4(2):791-807. DOI: 10.30569/adiyamansaglik. 415553.
 24. Bucak İH, Almis H, Geyik M, Tekin M, Ozen S, Şirik M, Turgut M; A retrospective evaluation of 44 patients followed-up with a diagnosis of deep neck infection, Annals of Medical Research, Ann Med Res. 2018; 25(4), 569-74, DOI:10.5455/annalsmedres.2018.06.125
 25. Şirik M, Olt S; The value of the ileocolic vessels in acute appendicitis- a cross sectional study, Annals of Medical Research, Ann Med Res 2018; 25(4), 656-9 DOI:10.5455/annalsmedres.2018.08.150
 26. Sirik M, Olt S; Investigation of the relationship between urinary tract infection and free particles seen within the bladder, Kuwait Medical Journal, ISSN: 0023-5776 Published online: Dec 12,2018
 27. Algin A, Erdogan MO, Aydin I, Poyraz MK, Sirik M.; Clinical usefulness of brain-derived neurotrophic factor and visinin-like protein-1 in early diagnostic tests for acute stroke, Am J Emerg Med. Available Online: 2019 Feb 25. pii: S0735-6757(19)30124-X. doi: 10.1016/j.ajem.2019.02.037. [Epub ahead of print] PMID: 30826210
 28. Uludag A, Sirik M; Effects on patellar chondromalacia of the size of the infrapatellar fat pad, doi:5455/medscience.2019.08.9017, Medicine Science 2019;8(1):138-42
 29. Uludağ A., Tosun H. B., Çiçek N., Şirik M., Uludağ, Ö., Atiç, R. (2019). Yaralanma Sonrası Ekstremitelerin Yumuşak Dokusunda Gözlenen Yabancı Cisimlere Cerrahi Yaklaşım. Dicle Tıp Dergisi, 46(2), 33-35.
 30. Şirik M, İnan İ; Contribution of the appendix sphericity index in predicting perforated acute appendicitis (Akut apandisitte apendiks sferisite indeksinin perforasyon tahmininde tanıya katkısı), Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2019;25(2):123-128 DOI: 10.5505/tjtes.2018.29266
 31. Sariaydin M., Algın A., Colak S., Barutcu S., Sirik M., Tutak, A. S. (2019). An elderly patıent wıth fındıngs of pneumonıa was found to have ıncıdental morgagnı hernıa. Journal of Academic Emergency Medicine Case Reports/Akademik Acil Tip Olgu Sunumlari Dergisi, 10(3).
 32. Şirik M., İnan İ. (2019). Effects of Insall-Salvati ratio and obesity on suprapatellar fat pad. Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences, 27(1), 5-8.

 

 

Ulusal Bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. Dinçel O. Göksu M. Atlıhan, A. Şirik, M.: A Rare Case: Paraduodenal Hernia. (causapedia.com), (e-ISSN:2147-2181). URL:http://causapedia.com/manuscript/1347, (2015).
 2. Karataş M, Doğan S, Sarıkaya Y, Şirik M, Kayıkçıoğlu E, : İpsilateral antrokoanal polip ve dev agger nasi hücresi: Olgu sunumu, Medeniyet Medical Journal 31(2):140-143, 2016 doi:10.5222/MMJ.2016.14
 3. Karataş M, Doğan S, Sarıkaya Y, Şirik M, Kaymakçı, M. : (2016). Nazal Atriyum ve Alt Konka Kaynaklı''Inverted Papilloma''. Turkiye Klinikleri Journal of Case Reports, 24(4),  314-318.
 4. Yur M, Şirik M, Özdemir C.Ö.: Pneumoperitoneum Without Pneumothorax After Blunt Trauma. Kafkas J Med Sci 2017; 7(3):255–258 doi: 10.5505/kjms.2017.36693
 5. Şirik M, Abeş M, İnan İ, Apaydın HÖ, Baykan AH, Kafadar S. Olgu sunumu / Case Report Barsak Obstrüksiyonu Bulguları ile Başvuran Pediatrik Meckel Divertikülit Olgusu. DOI: 10.30569/adiyamansaglik.366297Adıyaman Üni. Sağlık Bilimleri Derg, 2016; 2(3):360-366.
 6. Yur M, Ülger Y, Şirik M. :Cerrahi ile Tedavi Edilen Kanamalı Duodenal Lipom Olgusu; DOI: 10.5152/imj.2018.86658, Istanbul Med J 2018; 19: 66-68.
 7. Şirik M, Özdaş S; Nadir Görülen Bir Akut Abdomen Sebebi: Epiploik Apandisit, Olgu Sunumu, Adıyaman Üni. Sağlık Bilimleri Derg, 2018; 4(0):51-57. DOI: 10.30569/adiyamansaglik. 404200
 8. Şirik M, İnan İ; Pars İnterartikülaris Defekti ile Cilt Altı Yağ Doku Kalınlığı ve Abdomen Çevresi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi, Van Tıp Derg, 2018, 25(4): 492-495, DOI: 10.5505/vtd.2018.36449
 9. Şirik M, İnan İ; Evaluation of the relationship between concha bullosa and nasal septum deviation with diameter of nasolacrimal duct, Annals of Medical Research, Ann Med Res 2019; 26(2): 209-12, DOI: 10.5455/annalsmedres.2018.10.227
 10. Abeş M., Apaydın H. Ö., Şirik M., Pehlivanoğlu, B., Üçkardeş F. Akut apandisitli çocuklarda antibiyotik ve cerrahi tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi. Çoc. Cer. Derg. 2019;33(2):50-59, doi:10.5222/JTAPS.2019.17363

 

Ulusal Toplantılarda Sunulmuş Sözlü sunumlar:

 1. Yılmaz A, Pınar A, Gülek B, Şirik M ‘ İdyopatik Karpal Tünel Sendromu Tanısında Manyetik Rezonans Görüntüleme: MRG EMG’nin Yerini alabilir mi?‘(sözlü bildiri) El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi 16-19 Mayıs 2008, İzmir
 2. Petik B, Şirik M, Çolak D, Duman T: Türkiye'de Teleradyoloji Kullanımı: Güncel Durum ve Radyologların Yaklaşımı.Türk Manyetik Rezonans Derneği Yıllık Bilimsel Toplantısı (sözlü sunum). 21-23 mayıs 2015, Ankara
 3. M Abeş, HÖ Apaydın, Petik B , M Şirik, D Çolak, İ Erdoğan, HH Şaşmaz, HM İnan, AH Baykan, B Pehlivanoğlu, B Aydın Türk, M Kılınç Komplike olmayan akut apandisitli çocuklarda ameliyatsız geç tedavi sonuçlarımız (sözlü sunum). 33. Ulusal çocuk cerrahisi kongresi, 28-31 Ekim2015 Port Nature Luxury Resort Hotel& Spa. Antalya
 4. Şirik M, Olt S, Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografide Akut Apandisit Tanısı İçin Yeni Bir Kriter: İleokolik Arter Ve Ven Çapının Değeri (Seçilmiş sözlü sunum).  Ulusal Radyoloji Kongresi 1-5 Kasım 2016, Belek, Antalya
 5. Bağış H, Çevik M.Ö, Güney İ, Sarı A,Şirik M, Karaçorlu Ö. F; Rasopatiler: NF1 Geninde Yeni Bir Mutasyon ve Atipik İskelet Bulguları Olan Nörofibromatozis Tip 1 Olgu Sunumu (sözlü sunum).  Nörometobolik Dismorfoloji Sempozyumu, 10-12 Mart 2016 İstanbul
 6. Şirik M, Femoro-Tibial Açı İle Meniskal Yaralanma Arasındaki İlişkinin Değerlendirmesi. Türk Manyetik Rezonans Derneği Yıllık  Bilimsel Toplantısı(sözlü sunum). 25-27 mayıs 2017, Ankara
 7. Olt S, Özdaş S, Şirik M, Bariyatrik Cerrahi Yapılan Tip 2 Diyabetik Hastalarda Glisemik Kontrol, Kan Basıncı ve Serum Kortizol Düzeylerindeki Değişikliklerin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi; 8. Uluslararası Katılımlı Aile Hekimiği Kongresi, (sözlü sunum) 01-05 Kasım 2017, Antalya
 8. Şirik M, İnan İ. , Akut Apandisit Olgularında Perforasyon Tespitinde Yani Parametre: Sferisite İndeksi, (Seçilmiş sözlü sunum).  Ulusal  Radyoloji Kongresi 31Ekim - 4 Kasım  2017, Belek, Antalya
 9. Olt S., Şirik M.; Hepatosteatozis ile Cilt altı ve Visseral Yağ Doku Kalınlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 2. Diyabet ve Obezite Sempozyumu (sözlü sunum), 2-4 Mart 2018, İstanbul
 10. Uludağ A., Şirik M.; İnfrapatellar Yağ Yastığı ile Patellar Kondromalazi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi, V. Ulusal Harran Ortopedi Günleri ‘Diz Yaralanmalarında Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu’(sözlü sunum), 6-7 Nisan 2018, Şanlıurfa
 11. Şirik M.; Radyoloji Teknikerlerinde Tiroid Nodül Varlığı ve Mesleki Çalışma Süresi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi (Evaluation of the Relationship Between the Presence of Thyroid Nodules and the occupationally working time in Radiology Technicians), II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, (sözlü sunum), 4-5 Mayıs 2018, Adana/Türkiye.
 12. Şirik M.; Patellar Volüm Ve Kartilaj Kalınlığı İle Kondromalazi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi, Türk Manyetik Rezonans Derneği, Uluslararası Katılımlı 23. Yıllık Bilimsel Toplantısı, (sözlü sunum), 10-12 Mayıs 2018 Ankara.
 13. Özdaş S, Şirik M; Safra Kesesi Perforasyonunda Ultrasonografi ve Bilgisayarlı Tomografi’nin Yeri, (sözlü sunum),  Anadolu Gastroenteroloji Günleri, 14-15 Eylül 2018, Sivas

 

 

Ulusal Toplantılarda Sunulmuş Posterler :

 1. Gülek, B., A. Toğal, C. Solak, M.E. Döğen , Şirik, "İnce Barsakta Kitleyi Taklit Eden ve Obstrüksiyona Yol Açan Bezoar," 26. Ulusal Radyoloji Kongresi Türkrad2005, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, Sayı 3, Ek 1, Sh 206, Antalya, 2005.
 2. Gülek B, Şirik M, Döğen M E, Solak C,  Koç A S, :  ‘Karpal Tünel Sendromlu Olgularda  MRG, EMG ve Operatif Bulguların Karşılaştırılması’ Bilimsel Çalışma 27. Ulusal Radyoloji Kongresi  11-15 Ekim 2006,  Antalya
 3. Gülek B, Döğen M E,  Şirik M, Solak C,  Öksüz M, :  ‘ Safra Yolları Patolojilerinin MRCP ve ERCP ile Değerlendirilmesi’ Bilimsel Çalışma 27. Ulusal Radyoloji Kongresi  11-15 Ekim 2006,  Antalya
 4. Gülek B, Solak C,  Döğen M E,  Şirik M, ,  Özer P,  :  ‘ Düşük Alan Güçlü MR’nin Meniskopati Tanısındaki Etkinliğinin İncelenmesi’ Bilimsel Çalışma 27. Ulusal Radyoloji  Kongresi  11-15 Ekim 2006,  Antalya
 5. *Gülek B, Söker G, Şirik M,  Koç A S, Tok P, : ‘ Ağrı dışında şikayeti olmayan hastada tibia ve fibulada multiple koinsidental fraktürler’ Olgu sunumu: Ulusal Radyoloji  Kongresi  1-5 Ekim 2008,  Antalya
 6. *Abeş M, Gözaydın N, Petik B, Şirik M, Çolak D, Şaşmaz H. H, Baykan A. H : Çocuklarda Travmaya Bağlı Çoklu Kaburga Kırıkları: 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim  2012, Sheraton Hotel, Ankara
 7. *Abeş M, Gözaydın N, Petik B, Şirik M, Çolak D, Şaşmaz H. H, Baykan A. H : İnvajinasyonda Spontan Redüksiyon: 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim 2012, Sheraton Hotel,  Ankara
 8. *Bülent Petik, Tuncay Duman, Mehmet Şirik, Deniz Çolak, Hacı Halil Şaşmaz : Karotid – Vertebrobaziler Arter Anastomozlarında Nadir Varyasyonlar; Adıyaman Deneyimi, 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, Antalya
 9. *Bülent Petik, Deniz Çolak, Hacı Halil Şaşmaz, Mehmet Şirik, Ramazan Çelik: Enfekte ve Kalsifiye Elastofibroma Dorsi Olguları, 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, Antalya
 10. *Bülent Petik, Mehmet Şirik, Arif Süner, Ramazan Çelik; Nadir Bir Pulmoner Hipertansiyon ve Kardiyomyopati Sebebi: Kardiyak Kist Hidatik,   Ulusal Radyoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, Antalya
 11. Bucak İH, Şirik M, Petik B, Ekici M, Turgut M. Afebril Konvulziyon, Korpus Kallozum Agenezisi ve Kolposefali: Sağlıklı bir olgu mu? 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, P025, 30 Ekim-03 Kasım, Antalya, 2013.
 12. Bucak İH, Çevik MÖ, Şirik M, Konca Ç, Turgut M. Nadir Bir Olgu: Holt-Oram 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, P077, 30 Ekim-03 Kasım, Antalya, 2013.
 13. Bülent Petik, Deniz Çolak, Hacı Halil Şaşmaz, Mehmet Şirik ‘Mezenterik Pannikülit: Kaçırdığımız Birşeyler mi var?’   Ulusal  Radyoloji Kongresi, 11-16 Kasım 2014, Antalya
 14. Bülent Petik, Deniz Çolak, Mehmet Şirik ‘Multiloküler Dev Epidermal Kistler’ Ulusal  Radyoloji  Kongresi, 11-16 Kasım 2014, Antalya
 15. *İbrahim Halil Erdoğdu, Bilge Aydın Türk, Abdulkadir Dost, Hacı Mehmet İnan, Abdulkadir Sarı, Gamze Özcan, Mehmet Şirik; ‘Ayak Dorsalinde Nadir Bir Tümör; İntranöral Perinöroma’ 24. Ulusal Patoloji Kongresi; 19-23 Kasım 2014, Trabzon
 16. *İbrahim Halil Erdoğdu, Bilge Aydın Türk, Hacı Mehmet İnan, Gamze Özcan, Hüseyin Alakuş, Mehmet Şirik, Can Benlioğlu; ‘Deri Metastazı ile Tanı Alan Renal Hücreli Karsinom Olgusu’ Ulusal Patoloji Kongresi; 19-23 Kasım 2014, Trabzon
 17. *Erdoğdu İH, İnan HM, Dadaş E, Pehlivanoğlu B, Aydın Türk B, Şirik M, Süner A; Bir Lenfoma Olgusunda Timoma Gelişimi: Olgu Sunumu; X. Aydın Onkoloji Günleri, Klinik onkolojide Güncel Tedaviler Sempozyumu, 21-24 Mayıs 2015, Aydın.
 18. *Erdoğdu İH, Pehlivanoğlu B, Özdaş S, Aydın Türk B, Şirik M, İnan HM; Batın Duvarında İndiferan Pleomorfik Sarkom: Olgu Sunumu; X. Aydın Onkoloji Günleri, Klinik onkolojide Güncel Tedaviler Sempozyumu, 21-24 Mayıs 2015, Aydın.
 19. *Pehlivanoğlu B, Şirik M, Aydın Türk B, Abes M, Petik B, Erdoğdu İH, İnan HM; Cystic lymphangioma of small bowel mesentery: A case report, 27. European congress of pathology, 5-9 september 2015, Belgrade, Serbia
 20. Petik B , Çevik M.Ö. , Şirik M., Çolak D. , Ertürk Ş.M. Down Sendromu ve Herediter Trombofili Tanısı Olan Hastada Kaybolan Vena Cava İnferior. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi , 21-25 Ekim Kaya Palazzo Golf Resort, 2015, Antalya.
 21. *Karataş M, Sarıkaya Y, Doğan S, Şirik M, Yazıcı H: Tip 1 diyabetli hastada sağ maksiller ve sol sfenoid fungal sinüzit:olgu sunumu Türk Rinoloji Kongresi 16-19 Nisan 2015, Antalya
 22. *Karataş M, Sarıkaya Y, Doğan S, Şirik M, : Fasiyal ağrının nadir bir sebebi: bilateral süperior konka bülloza- olgu sunumu, 37. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya
 23. *Karataş M, Sarıkaya Y, Doğan S, Kaskalan E, Şirik M, : Nazal obstrüksiyonun nadir bir sebebi: Sfenokoanal polip- Olgu Sunumu , 11. Türk Rinoloji Kongresi 16-19 Nisan 2015, Antalya
 24. *Karataş M, Doğan S, Sarıkaya Y, Şirik M, Kayıkçıoğlu E, : İpsilateral antrokoanal polip ve dev agger nasi hücresi: olgu sunumu, 11. Türk Rinoloji Kongresi 16-19  Nisan 2015, Antalya
 25. *Olt S, Şirik M, Baykan AH, Çeliker M,: Tip 2 DM'li hastalarda CIMT ile glisemik kontrol ve lipid profili arasındaki ilişki 17. İç Hastalıkları Kongresi, 14-18 Ekim 2015, Antalya
 26. *Olt S, Öner Rİ, Çeliker M, Şirik M: Pestisitlere Bağlı Bağlı Akut Pankreatit Olgu Sunumu; 17. İç Hastalıkları Kongresi, 14-18 Ekim 2015, Antalya
 27. *Şirik M, Olt S, Ultrasonografide Mesanede Görülen Serbest Partiküllerin Üriner Sistem Enfeksiyon İle İlişkisinin İncelenmesi 18. Ulusal  İç Hastalıkları Kongresi12 – 16 Ekim 2016  Belek, Antalya
 28. *Bayar O, Göksu M, Baykan AH, Aydın R, Özcan G, Şahin Ş, İnan İ, Şirik M., Gezici Dalak Enfarktı Ulusal Radyoloji Kongresi 31Ekim - 4 Kasım  2017, Belek, Antalya
 29. *Aydın R, Şirik M, Altıntaş E, İnan İ; Atipik Uzanım Gösteren Parameniskal Kist, Türk Manyetik Rezonans Derneği Yıllık  Bilimsel Toplantısı, 25-27 mayıs 2017, Ankara
 30. *Şirik M, İnan İ, Çelik S, Baykan AH, Kafadar S, Bayar O, Ertürk ŞM; Nadir Bir Olgu: Van Neck-Odelberg Hastalığı, Türk Manyetik Rezonans Derneği Yıllık  Bilimsel Toplantısı, 25-27 mayıs 2017, Ankara
 31. *Kafadar S, Şirik M, Poyraz M, İnan İ, Baykan AH, Taşolar SD; İzole Korpus Kallozum Agenezisi: Fetal MRG Bulguları, Türk Manyetik Rezonans Derneği Yıllık  Bilimsel Toplantısı, 25-27 mayıs 2017, Ankara
 32. *Bayar O, İnan İ, Özcan G, Baykan AH, Kafadar S, Şirik M, Ertürk ŞM; Androjen İnsensitivite Sendromu: Pelvik MRG Bulguları, Türk Manyetik Rezonans Derneği Yıllık  Bilimsel Toplantısı, 25-27 mayıs 2017, Ankara
 33. *İnan İ, Aydın R, Bayraktar C, Şirik M, Baykan AH, Kafadar S, Ertürk ŞM; Frontal Ensefaloseli Taklit Eden Frontal Sinüs Mukoseli, Türk Manyetik Rezonans Derneği Yıllık  Bilimsel Toplantısı, 25-27 mayıs 2017, Ankara
 34. *Özcan G, İnan İ, Bayraktar C, Şirik M, Baykan AH, Ertürk ŞM; Bukkal Mukoza Verrüköz Karsinomu: Radyolojik Bulguların Değerlendirilmesi, Türk Manyetik Rezonans Derneği Yıllık  Bilimsel Toplantısı, 25-27 mayıs 2017, Ankara
 35. *Baykan AH, Bayar O, İnan İ, Kafadar S, Aydın R, Şirik M, Ertürk ŞM; Memede Kompleks Kistik Kitle Şeklinde Prezente Olan Metaplastik Karsinomu, Türk Manyetik Rezonans Derneği Yıllık  Bilimsel Toplantısı, 25-27 mayıs 2017, Ankara
 36. *Şirik M, Sertkaya M, Özdaş S, ÖzcanG; Üst Gastrointestinal Sistem Obstrüksiyonunun Nadir Bir Nedeni: Süperior Mezenterik Arter (Wilkie’s) Sendromu, 39. Ulusal Radyoloji Kongresi 6 - 11 Kasım  2018, Antalya

 

 


Oluşturulma08 Nisan 2016 14:55
Düzenlenme 20 Eylül 2019 13:10
Görüntülenme926