İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

Ad-soyad: Mehmet SÜMER

İş adresi: Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Merkez/Adıyaman

E-mail: msumer@adiyaman.edu.tr

  sumermeh@gmail.com

 

                                                                       

EĞİTİM                                                                                    

1998 – 2002: Anadolu Öğretmen Lisesi, Adıyaman
2002 – 2007: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, İstanbul
2007 – 2010: Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı, İstanbul, (MA)
2010 –  2015: Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı, İstanbul, (PhD)

İŞ DENEYİMİ

 • 2007 – 2009: Adıyaman Üniversitesi, Araştırma Görevlisi
 • 2009 – 2012: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Araştırma Görevlisi
 • 2012 – 2013: Arizona Üniversitesi, ABD, (ziyaretçi akademisyen)
 • 2013-2016: Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Araştırma Görevlisi
 • 2016- (devam ediyor): Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Dr. Öğr. Üyesi

TEZLER

 • “Turgut Uyar Şiirinde Anlatımcı Teknik”, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2010. (Master)
  Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Bâki Asiltürk
 • “Millî Kimliğin İnşasında Edebiyatın Rolü (1911-1920)”, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2015. (Doktora)

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Bâki Asiltürk

KİTAPLAR / KİTAPTA BÖLÜMLER

 • “Cengiz Aytmatov’un Romanlarında Geleneğin Direnişi”, Cengiz Aytmatov: Tematik İncelemeler, (ed. Orhan Söylemez ), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 2010.
 • “‘Şer Cisimler’ Asrından Bir ‘Melek Geçti’”, Öteki Poetika: Bayrıl Şiiri Üzerine Yazılar, (ed. Hilal Karahan), İstanbul: Mühür Yayınları, 2012. 
 •   Büyük Saat’in Vuruşu: Turgut Uyar Şiirinde Anlatısallık, Ankara: Hece Yayınları, 2015, 214 s.
 • “İki Ucu Kaynatmaya Çalışan Usta: Cahit Zarifoğlu Şiirinde Alternatif Bir Modernizm Arayışı”, Zarifoğlu’nu Okumak, (ed. Neslihan Demirci), İstanbul: Küre Yayınları, 2018.
 • “Parnasizm”, Batı Edebiyatı Akımları, (ed. Oktay Yivli), Günce Yayınları, 2018.
 • “Dile Sığınmak: II. Meşrutiyet Dönemi Millî Kimlik Tasavvuru Karşısında Hüseyin Daniş”, Göç ve Kimlik, ed. Levent Bilgi, İstanbul: Nida Yayıncılık, 2019

MAKALELER

 • “’90 Şiiri ya da Yükselen Ayak Sesleri”, Edebiyatta Üç Nokta, Bahar 2008, Sayı: 1, pp. 67-70
 • “Mehmed Âkif ve Kur’an Mealiyle İlgili Yeni Bir Belge”, Türk Edebiyatı, Aralık 2011, Sayı: 458, pp. 42-45
 • “Sessizliğin Gerilimi: Gonca Özmen Şiiri Üzerine Bir Anlamlandırma Girişimi”, Mühür, Mart-Nisan 2012, Sayı: 39, pp. 80-85 
 •  “‘Estetik Özerklik’ İmkânı Üzerine ya da Türk Şiirinde Modernizm Meselesi”, Varlık, Ekim 2012, Sayı: 1261, pp. 81-86
 • “Mehmet Kaplan’ın Kuramsal Kaynakları ve Şiir Tahlil Metodu”, Hece, Mart 2014, Sayı: 207.
 • “Türk Edebiyatında Ermeniler”, Hece, Mart 2014, Sayı: 207, pp. 6-8.
 • “Sürgündeki Rüzgâr'ın Uğultusu: Şeref Bilsel'in Toplu Şiirleri”, Hece, Aralık 2014, sayı: 216, pp. 117-122.
 • “Modern Çağda Lirik Şiir”, Hece, Mart 2015, sayı: 219, pp. 89-97.
 •  “Edebiyat ve Mimari İlişkisi Üzerine Düşünceler”, Hece, Mayıs 2015, sayı: 221, pp. 94-99.
 • “Modern Bir Şairin Gözünden Şi’r-i Kadim: Ebubekir Eroğlu’nun Divan Şiiri Üzerine Düşünceleri”, Hece, Aralık 2015, Sayı: 228, pp. 95-98
 • “Modern Bir Devriye Olarak Ebubekir Eroğlu’nun İçkale’si”, Yedi İklim, Ocak 2016, Sayı: 310, pp. 42-45
 • “Edebiyat Tarihinin Renkli Dünyası: Saatler, Ruhlar ve Kediler”, Dergâh, Ocak 2016, Sayı: 311, pp.
 • “Bâki Ayhan T. Şiirinde Benliğin Görünümleri”, Edebiyatta Üç Nokta, S. 20, 2016, s. 38-40.
 • “Ulus İnşasında Edebiyat”, Hece, Nisan 2016, Sayı: 132, pp. 75-82
 • “Konvansiyonel Sanattan Dijital Sanata: Yüzyıllık Dönüşüm”, Hece: Dijital Kültür Özel Sayısı, Haziran-Temmuz-Ağustos 2016, Sayı: 234-235-236.
 • “27 Mayıs Darbesi Karşısında İkinci Yeni”, Hece, Ekim 2016, Sayı: 238, pp. 102-105
 • “Mutsuzluğun Poetikası: Turgut Uyar Şiiri Üzerine Bazı Notlar”, Kitap-lık, sayı 194, Kasım-Aralık 2017
 • “Ömer Seyfeddin’in Polemikleri”, Hece: Türk Edebiyatında Polemikler Özel Sayısı, Sayı 258/259/260, Haziran-Temmuz-Ağustos 2018, pp. 153-167.
 • “Yan Yana Akan İki Su: Cemal Süreya ve Sezai Karakoç”, Şarkî, Ocak-Şubat-Mart 2020, sayı 9, s. 31-37.
 • “‘Amerikan Dini’nin Peygamberi: Ralph Waldo Emerson ve Denemeciliği”, Hece: Türk Edebiyatında Deneme Özel Sayısı, Sayı 282-283-284, Haziran-Temmuz-Ağustos 2020, s. 62-67.
 • “Sezai Karakoç Şiirine ‘Balkon’dan Bakmak”, Yedi İklim: Sezai Karakoç Özel Sayısı, sayı 368, Kasım 2020, s. 102-106
 • Ahmet Haşim: Milliyetçiliğin Yükseliş Çağında Bir Lirik Şair”, Birikim, sayı 379, Kasım 2020, s. 88-99.
 • Osmanlı’da Bir Azınlık Yazarı: Zabel Asadur ve Kadın Sorununa Bakışı”, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Ekim 2020, yıl 12, sayı 25
 • “Tanpınar’ın On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi ile Köprülü’nün Türk Edebiyatı Tarihi Üzerine Metodolojik Bir Karşılaştırma”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, Aralık 2020, Yıl 22, Sayı 44, s. 333-357.
 •  

SÖYLEŞİLER

 • “Mehmet Sümer ile Söyleşi”, (Muhammet Safa), Edebiyat Ortamı, Mayıs-Haziran 2012, Sayı: 26
 • “Aslolan Şiirdir”, (Konuşan: Mehmet Bıyıklı), Haberkültür, Haziran 2012, Link: http://www.haberkultur.net/HD4751_aslolan-siirdir-.html
 • “Gürültü Artık Gözün Rahatsızlığı Olmuştur”, (Konuşan: Fatmanur İldokuz), Gerçek Hayat, 19 Mayıs 2014, Sayı: 2014-21 (708), s. 35
 • Monograf Buluşmaları: “Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli”, Monografjournal, sayı 2, Temmuz 2014, pp.186-233 (Yalçın Armağan, Olcay Akyıldız ve Nilay Özer’le birlikte) http://www.monografjournal.com/files/sayi2/monografBulusmalari.pdf
 • “Şiir Benim İçin Bireysel-Ruhsal Arınma ve Kurtulma Aracıdır”, (Konuşan: Hasan Hüseyin Çağıran), Hece, Eylül 2014, Sayı: 213
 •  “Mehmet Sümer’le Anlatısallık Üzerine”, (Konuşan: Hasan Özlen), Hece, sayı: 226, Ekim 2015, pp. 99-101
 • “Köklerimizi Ellerimizle Kurutuyoruz”, (Konuşan: Yusuf Çopur), Star Kitap, 10 Eylül 2015. http://haber.star.com.tr/kitap/koklerimizi-ellerimizle-kurutuyoruz/haber-1055711
 • “Bu Coğrafyanın Çocuklarının Sözle Bağlarının Hiçbir Biçimde Kopmayacağına İnanıyorum”, (Konuşan: Ömer Hatunoğlu), Yedi İklim, Ekim 2015, sayı: 307, pp. 46-50.
 • “Turgut Uyar’ın Bendeki İmajı”, Arkakapak, sayı 25, Ekim 2017
 • “Mehmet Sümer ile Söyleşi”, (Konuşan: Şeyma Subaşı), Butimar, sayı 11-12, Bahar-Yaz 2020.
 •  

SEMPOZYUMLAR /ÇALIŞTAYLAR

 • “Şuara Ayetleri Karşısında Mehmed Âkif”, Uluslararası Mehmed Akif Ersoy Sempozyumu,  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 12-14 Ekim 2011. 29 s. Link: http://www.iszu.edu.tr/Assets/Content/file/20121109-maesk.pdf
 • “The Effect of World War I on Turkish Literature”, World War One in the Balkans and the Middle East Workshop, The University of Arizona, USA, April 5-7, 2013.
 • “Mehmet Kaplan’ın Kuramsal Kaynakları ve Şiir Tahlil Metodu”, Mehmet Kaplan’ı Anma Toplantısı, Marmara Üniversitesi, 20 Şubat 2014.
 • “Osmanlı’da Bir Azınlık Yazarı: Zabel Asadur (1863-1934)”, Edebiyat ve Sanatta Kadın, Marmara Üniversitesi, 6-7 Mayıs 2014
 • “Tanzimat’tan Cumhuriyete Türk Edebiyatında Millet Kavramının Değişimi”, 1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı İnsan ve Toplum Bilimleri IBAD Madrid/İspanya, 19-22 Mayıs 2016
 • "Tanpınar’ın XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi ile Köprülü’nün Türk Edebiyatı Tarihi’nin Metot Açısından Karşılaştırılması", Ahmet Hamdi Tanpınar ve 19. Asır Türk Edebiyat Tarihini Yeniden Okumak, Tarih Vakfı, İstanbul, 11 Mart 2017
 • “Necip Fazıl’ın Şiirinde Metafizik Gerilim”, Kaldırımlar’dan Sakarya’ya Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu, Yozgat 2-5 Mart 2017. Bildiri metni için bkz. Kaldırımlar’dan Sakarya’ya Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu Bildiri Kitabı, 2. Cilt, s. 232-238.
 • “Cahit Zarifoğlu Şiirinde Alternatif Bir Modernizm Arayışı”, Zarifoğlu’nu Okumak Paneli, Bilim Sanat Vakfı, İstanbul, 28 Nisan 2018.
 • “İran Göçmeni Bir Entelektüelin II. Meşrutiyet Döneminde Yaşadığı Kimlik Sorunu: Hüseyin Daniş ve Türk Kimliği”, Uluslararası Küresel Göç ve Psikososyal Sağlık Güvenliği Konferansı, Harran Üniversitesi Şanlıurfa, 4-5 Kasım 2019.

ÇEVİRİLER

 •  “Japon Estetiğinde Feminen Gelenek”, (Esko Naskali’yle birlikte), Hece, Mart 2012, Sayı: 182, pp. 58-61.
 • “Tıkanık: Yazarlar Niçin Yazmayı Bırakır?”, Joan Acocella, Hece, Eylül 2013, Sayı: 201, pp. 38-50.
 • “Third World Quarterly Kavgası: Neden Bazı Batılı Entelektüeller Kolonyalizmi Merhametli Göstermeye Çalışıyor?”, Vijay Prashad, Akademi Adıyaman, Sayı 16, Aralık 2017, pp. 50-54
 • “Edebiyatta Taklide Tarihî Bir Bakış”, (Esko Naskali’yle birlikte), Henri Broms, Şarkî, Sayı 5, Mart-Nisan-Mayıs 2018, pp. 113-126

DİLLER

İngilizce (İleri, 2016 YDS: 85), Farsça (Orta, 2015 YDS: 67,5)


Oluşturulma13 Şubat 2018 09:56
Görüntülenme2293