İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Mehmet TURĞUT
Profesör Doktor

Birim

 • Tıp Fakültesi
 • Dahili Tıp Bilimleri

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiriler

 • Febril Konvulziyon Geçirenlerle Geçirmeyenler Arasında Laboratuvar Parametrelerinin Karşılaştırılması
  21.02.2019 - 21.02.2019
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  XVII. ÇUKUROVA PEDİATRİ GÜNLERİ
  AYDIN HİLAL,BUCAK İBRAHİM HAKAN,TURĞUT MEHMET
 • Üçüncü basamak bir hastanenin çocuk acil departmanında atık ilaçların durumu
  27.03.2019 - 27.03.2019
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  12. ULUSAL ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve BAĞIŞIKLAMA KONGRESİ
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,ALMİŞ HABİP,UYGUN HATİCE,ÖZEN SEVAL,AYDIN HİLAL,DOĞAN ÇAĞLA NUR,TURĞUT MEHMET
 • Brusellozun Serolojik Tanısında Brusella Coombs Jel Testi ile Diğer Yöntemlerin Karşılaştırılması
  27.03.2019 - 27.03.2019
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  12. ULUSAL ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve BAĞIŞIKLAMA KONGRESİ
  ÖZEN SEVAL,ALEV CÜRET,AKGÜN SADIK,BUCAK İBRAHİM HAKAN,TEKİN MEHMET,TURĞUT MEHMET
 • PCR Negatif Bir Olgu Nedeni ile Olası Herpes Simpleks Virus Meningoensefaliti’ne Yaklaşım
  27.03.2019 - 27.03.2019
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  12. ULUSAL ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve BAĞIŞIKLAMA KONGRESİ
  ÖZEN SEVAL,AYDIN HİLAL,UYGUN HATİCE,BUCAK İBRAHİM HAKAN,TURĞUT MEHMET
 • İndeks Vaka Sonrası Bir Zihinsel Engelliler Merkezinin Tüberküloz Verileri
  27.03.2019 - 27.03.2019
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  12. ULUSAL ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve BAĞIŞIKLAMA KONGRESİ
  ÖZEN SEVAL,UYGUN HATİCE,YILDIZ SONGÜL,ALEV CÜRET,AKGÜN SADIK,BUCAK İBRAHİM HAKAN,TURĞUT MEHMET
 • Ensefalit’de Nörometabolik Hastalık Düşünelim mi?
  27.03.2019 - 27.03.2019
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  12. ULUSAL ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve BAĞIŞIKLAMA KONGRESİ
  ÖZEN SEVAL,AYDIN HİLAL,UYGUN HATİCE,BUCAK İBRAHİM HAKAN,TURĞUT MEHMET
 • Sıradışı Enfeksiyonlarda Doc-8 Eksikliği
  27.03.2019 - 27.03.2019
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  12. ULUSAL ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve BAĞIŞIKLAMA KONGRESİ
  ÖZEN SEVAL,BUCAK İBRAHİM HAKAN,DOĞRUEL DİLEK,YILMAZ MUSTAFA,DOĞAN ÇAĞLA NUR,TURĞUT MEHMET
 • Çocukluk Dönemi At Ve Eşek Isırıkları Daha Sık Görülen Hayvan Isırıklarından Farklı Özellikler Sergiliyor Mu?
  21.02.2019 - 21.02.2019
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  6. Marmara Pediatri Kongresi
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,TURGUT KASIM,ALMİŞ HABİP,GEYİK MEHMET,TURĞUT MEHMET
 • Angelman Sendromu: Bir Olgu Sunumu
  21.02.2019 - 21.02.2019
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  6. Marmara Pediatri Kongresi
  AYDIN HİLAL,ÖZEL GÖKHAN,BUCAK İBRAHİM HAKAN,GEYİK MEHMET,TURĞUT MEHMET
 • Atlanılmaması Gereken Bir Kromozom Anomalisi:47, XYY
  21.02.2019 - 21.02.2019
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  6. Marmara Pediatri Kongresi
  Aydın Hilal,GEYİK MEHMET,BENLİ SAMET,BUCAK İBRAHİM HAKAN,TURĞUT MEHMET
 • Ateş Odağı Saptanamayan iyi Görünümlü Çocuklarda Laboratuvar Belirteçlerin Ciddi Bakteriyel Enfeksiyon Varlığını Saptamadaki Etkinliklerinin Değerlendirilmesi
  19.04.2018 - 19.04.2018
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  V. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT SEMPOZYUMU
  GÜNDÜZ AHMET,TEKİN MEHMET,KONCA ÇAPAN,TURĞUT MEHMET
 • Ürtıker Tanısında Rutın Kan Tetkıklerı Ne Kadar Yararlı?
  20.04.2018 - 20.04.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  13. Uluslararası Katılımlı Çocuk Alerji ve Astım Kongresi
  ALMİŞ HABİP,BUCAK İBRAHİM HAKAN,GEYİK MEHMET,TEKİN MEHMET,KONCA ÇAPAN,TURĞUT MEHMET
 • HUZURSUZLUK VE BESLENEMEME ŞİKAYETİYLE ACİLE BAŞVURAN 10 GÜNLÜK YENİDOĞANDA MİDE PERFORASYONU
  14.04.2018 - 14.04.2018
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  26. Ulusal Neonatoloji Kongresi
  Akar Selahaddin,YAŞAR KADER BULUT,TAŞTAN SEVDA,GÖKSU MEHMET,BUCAK İBRAHİM HAKAN,TEKİN MEHMET,TURĞUT MEHMET
 • PREMATÜRE BEBEKTE MİDAZOLAMA BAĞLI MYOKLONİ
  14.04.2018 - 14.04.2018
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  26. Ulusal Neonatoloji Kongresi
  Akar Selahaddin,TOPRAK AHMET,TAŞTAN SEVDA,ALMİŞ HABİP,BUCAK İBRAHİM HAKAN,TURĞUT MEHMET
 • NEONATAL DİABET: OLGU SUNUMU
  14.04.2018 - 14.04.2018
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  26. Ulusal Neonatoloji Kongresi
  Akar Selahaddin,BENLİ SAMET,YAŞAR KADER BULUT,BOLU SEMİH,BUCAK İBRAHİM HAKAN,TEKİN MEHMET,TURĞUT MEHMET
 • YENİDOĞANDA KARDİYAK KİTLE: RABDOMİYOM
  14.04.2018 - 14.04.2018
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  26. Ulusal Neonatoloji Kongresi
  Akar Selahaddin,KILIÇ FEDLİ EMRE,TAŞTAN SEVDA,OKAY SONGÜL,TOPTAN HANDAN HAKYEMEZ,BUCAK İBRAHİM HAKAN,TURĞUT MEHMET
 • KATETER KOPMASI: UMBLİKAL VENÖZ KATETERİN NADİR BİR KOMPLİKASYONU,OLGU SUNUMU
  14.04.2018 - 14.04.2018
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  26. Ulusal Neonatoloji Kongresi
  Akar Selahaddin,YAŞAR KADER BULUT,BENLİ SAMET,DAYAN KAMURAN,ALMİŞ HABİP,BUCAK İBRAHİM HAKAN,TURĞUT MEHMET
 • YENİDOĞANDA VOLVULUS OLGUSU
  14.04.2018 - 14.04.2018
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  26. Ulusal Neonatoloji Kongresi
  Akar Selahaddin,TAŞTAN SEVDA,OKAY SONGÜL,ABEŞ MUSA,BUCAK İBRAHİM HAKAN,ALMİŞ HABİP,TURĞUT MEHMET
 • YENİDOĞANDA KONJENİTAL ADRENAL HİPERPLAZİ VE FALLOT TETRALOJİSİ BİRLİKTELİĞİ
  14.04.2018 - 14.04.2018
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  26. Ulusal Neonatoloji Kongresi
  Akar Selahaddin,TOPRAK AHMET,DAYAN KAMURAN,BOLU SEMİH,BUCAK İBRAHİM HAKAN,KONCA ÇAPAN,TURĞUT MEHMET
 • YENİDOĞANDA ORAL KİTLE: KONJENİTAL EPULİS OLGUSU
  14.04.2018 - 14.04.2018
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  26. Ulusal Neonatoloji Kongresi
  Akar Selahaddin,TAŞTAN SEVDA,CANPOLAT SEMİH,GÖKSU MEHMET,ABEŞ MUSA,BUCAK İBRAHİM HAKAN,TEKİN MEHMET,TURĞUT MEHMET
 • İNTRAUTERİN BAŞLAYAN HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİOSİTOZ OLGUSU
  14.04.2018 - 14.04.2018
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  26. Ulusal Neonatoloji Kongresi
  Akar Selahaddin,TAŞTAN SEVDA,OKAY SONGÜL,KILINÇ AZİZ,BUCAK İBRAHİM HAKAN,TURĞUT MEHMET
 • İNTRAPERİTONEAL TPN EKSTRAVAZASYONU:OLGU SUNUMU
  14.04.2018 - 14.04.2018
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  26. Ulusal Neonataloji Kongresi
  Akar Selahaddin,GEYİK MEHMET,YAŞAR KADER BULUT,BUCAK İBRAHİM HAKAN,TEKİN MEHMET,ALMİŞ HABİP,TURĞUT MEHMET
 • 23 GÜNLÜK YENİDOĞANDA FARE ISIRIĞI
  14.04.2018 - 14.04.2018
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  26. Ulusal Neonatoloji Kongresi
  Akar Selahaddin,ÖZTEKİN MEHMET,ALMİŞ HABİP,BUCAK İBRAHİM HAKAN,KONCA ÇAPAN,TEKİN MEHMET,TURĞUT MEHMET
 • YENİDOĞANDA ÜRETEROSELE BAĞLI HİDRONEFROZ OLGUSU
  14.04.2018 - 14.04.2018
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  26. Ulusal Neonatoloji Kongresi
  Akar Selahaddin,GÖKSU MEHMET,ABEŞ MUSA,TOPTAN HANDAN HAKYEMEZ,BUCAK İBRAHİM HAKAN,TURĞUT MEHMET
 • BLUEBERRY MUFFİN DÖKÜNTÜSÜ: KONJENİTAL CMV ENFEKSİYONUN NADİR BİR FİZİK MUAYENE BULGUSU
  14.04.2018 - 14.04.2018
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  26. Ulusal Neonataloji Kongresi
  Akar Selahaddin,ÖZTEKİN MEHMET,BENLİ SAMET,BUCAK İBRAHİM HAKAN,KONCA ÇAPAN,TURĞUT MEHMET
 • PREMATÜRE BEBEKLERDE PATENT DUKTUSARTERİOZUSUN KAPATILMASINDA PARASETAMOLTEDAVİSİ İLK SEÇENEK OLABİLİR Mİ?
  14.04.2018 - 14.04.2018
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  26. Ulusal Neonatoloji Kongresi
  Akar Selahaddin,ÇETİNER NİLÜFER,BUCAK İBRAHİM HAKAN,ALMİŞ HABİP,TURĞUT MEHMET
 • 18 AYLIK PREMATÜRE RETİNOPATİSİ TARAMASIYAPILAN HASTALARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  14.04.2018 - 14.04.2018
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  26. Ulusal Neonataloji Kongresi
  Akar Selahaddin,BİLEN ABDURRAHMAN,BUCAK İBRAHİM HAKAN,ALMİŞ HABİP,TEKİN MEHMET,KONCA ÇAPAN,TURĞUT MEHMET
 • ÜRTIKER TANISINDA RUTIN KAN TETKIKLERI NE KADAR YARARLI?
  20.04.2018 - 20.04.2018
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  13. Uluslararası Katılımlı Çocuk Allerji ve Astım Kongresi
  ALMİŞ HABİP,BUCAK İBRAHİM HAKAN,GEYİK MEHMET,TEKİN MEHMET,KONCA ÇAPAN,TURĞUT MEHMET
 • 19 Günlük Yenidoğan Bebekte Tinea Korporis
  12.04.2017 - 12.04.2017
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  25. Ulusal Neonatoloji Kongresi
  AKAR SELAHATTİN,ÖZTEKİN MEHMET,KOÇ TARIK,TEKİN MEHMET,ALMİŞ HABİP,BUCAK İBRAHİM HAKAN,TURĞUT MEHMET
 • Yenidoğanda Hipergliseminin Nadir Bir Nedeni: Neonatal Diyabet
  12.04.2017 - 12.04.2017
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  25. Ulusal Neonatoloji Kongresi
  AKAR SELAHATTİN,BOLU SEMİH,TOPRAK AHMET,DAYAN KAMURAN,TEKİN MEHMET,TURĞUT MEHMET
 • Nadir Etkenlere Bağlı Viral Alt Solunum Sistemi Enfeksiyonları
  18.10.2017 - 18.10.2017
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  XIV. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi
  KONCA ÇAPAN,TURĞUT MEHMET
 • İki Olgu ile Selim Geçici Hiperfosfatazemi
  26.04.2017 - 26.04.2017
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  XXI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi
  Bolu Semih,İŞLEYEN FATİH,BUCAK İBRAHİM HAKAN,TURĞUT MEHMET
 • Çocuk Acil Ünitemize Febril Konvulzyion Yakınması ile Başvuran ve Kliniğimizde Yatırılarak Takip Edilen Olguların, Risk faktörleri ve Sosyodemografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
  15.11.2017 - 15.11.2017
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi
  YENİCESU CEM,KONCA ÇAPAN,TEKİN MEHMET,ALMİŞ HABİP,BUCAK İBRAHİM HAKAN,TURĞUT MEHMET
 • Ebeveyn kaygısı mı yoksa gerçekten büyüme gelişme geriliği mi?
  06.03.2017 - 06.03.2017
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  5. Çocuk Dostları Kongresi
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,ALMİŞ HABİP,BENLİ SAMET,ÖZTEKİN MEHMET,TURĞUT MEHMET
 • Childhood tuberculous menengitis in Adana Turkey Clinical presentation radiological findings and treatment
  09.04.2003 - 09.04.2003
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  21st Annual meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases
  ALABAZ DERYA,TURĞUT MEHMET,TÜMGÖR GÖKHAN,HERGÜNER MİHRİBAN ÖZLEM,KOCABAŞ EMİNE,ALHAN EMRE,AKSARAY NECMİ
 • Çukurova Üniv Tıp Fak Ped Hematoloji Onkoloji Bilim Dalınca takip edilen Hodgkin hastalıklı olgularımız
  01.05.1995 - 01.05.1995
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  VIII. Pediatrik Tümörler ve Tıpta yenilikler 95 Kongresi
  TANYELİ ATİLLA,KILINÇ YURDANUR,ERKMAN HAKAN,ANTMEN BÜLENT,SERBEST M,YILMAZ L,ŞAŞMAZ HATİCE İLGEN,GÜVEN HASAN,KÜMİ METİN,TURĞUT MEHMET
 • Rezervuar Ve Ventriküloperitoneal Şant Enfeksiyonları
  26.10.2001 - 26.10.2001
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  II. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi,
  Turgut M, Alabaz D, Erbey F ve ark
 • Simpson Golabi Behmel Sendromu Olduğunu Düşündüğümüz Sekiz Aylık Erkek Bebek
  27.09.2014 - 27.09.2014
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi. İstanbul
  Çevik MÖ., Bucak İH., Karaçorlu ÖF., Çelik V, Almış H, Bağış H, Turgut M
 • Cerebrospinal fluid shunts infections and treatment 35 cases
  09.04.2003 - 09.04.2003
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  21st Annual meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases Taormina-Sicily,
  Turgut.M,, Alabaz D, Aksaray N., Erbey F, Kocabas E, Alhan E
 • Parvovirüs B 19 a bağlı gelişen akut hepatit
  11.05.2005 - 11.05.2005
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  4.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi
  Aydın M, Bulut Y, Poyrazoğlu Y, Turgut M, Seyrek A
 • Hastanede yatan çocuklarda plevral ampiyem ve tedavi yaklaşımı
  05.06.2000 - 05.06.2000
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  15.Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi,
  Aygün AD, Kılıç M, Kazez A, Turgut M ve ark
 • Afebril Konvulziyon Korpus Kallozum Agenezisi ve Kolposefali Sağlıklı bir olgu mu
  30.10.2013 - 30.10.2013
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi,
  Bucak İH, Şirik M., Petik B, Ekici M, Turgut M
 • Serum bactericidal antibody titres against serogroup C meningococci in Turkish children serological basis of the need for conjugated meningococcal vaccine
  24.09.2007 - 24.09.2007
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  Europan international pediatric infections
  YILDIRIM İBRAHİM,CEYHAN MEHMET,TURĞUT MEHMET
 • Akut Gastroenterit Tanısı ile İzlenen Hastalarda Rotavirüs Sıklığı
  10.06.2013 - 10.06.2013
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  49. Türk Pediatri Kongresi. İstanbul
  Konca C., Çoban M., Akgün S., Tekin M, Kahramaner Z, Erdemir A, Turgut M
 • Endemic serogroup W135 meningococcal meningitis possibly originated from 2000 and 2001 Hajj epidemics a prospective study for the aetiology of childhood acute bacterial meningitis in Turkey
  21.01.2007 - 21.01.2007
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  Europan international pediatrics congres
  CEYHAN MEHMET,YILDIRIM İBRAHİM,DİKİCİ BÜNYAMİN,TURĞUT MEHMET
 • Effects of subcutaneous sumatriptan therapy in childhood migraine
  16.09.1997 - 16.09.1997
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  1. World Congress on Controversies in Neurology (CONy)
  AKYOL ALİ,MÜNGEN BÜLENT,TURĞUT MEHMET,AKARSU SAADET,BELLİBAŞ ERALP,BAYÜLKEM KEMAL
 • Clouston Sendromu diğer adıyla Hidriotik Ektodermal Displazi tip 2 HED2 OMIM 129500 Belirtileri Gösteren Ancak Otozomal Resesif Kalıtımlı GJB6 Geninde OMIM 604418 Yeni Bir Mutasyonu p Gly 45Arg c 133G C Bulunan Olgu Sunumu
  27.09.2014 - 27.09.2014
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi. İstanbul
  Çevik MÖ., Bucak İH., Karaçorlu ÖF., Bağış H, Turgut M
 • GDF6 Geninde Mutasyon Bulunmayan İki Hastanın Klippel Feil Sendromu Olgu Sunumu
  27.09.2014 - 27.09.2014
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, İstanbul
  Çevik MÖ., Karaçorlu ÖF., Köse A., Şahin M, Bucak İH, Almış H, Çelik V, Bağış H, Turgut M, Onay H
 • Kronik bacak ağrısının nadir bir nedeni Osteoid Osteoma
  30.10.2013 - 30.10.2013
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi
  Bucak İH., Pektaş E., Şirik M., Çolak D, İnan M,
 • Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine başvuran yaşları 2 6 arasında değişen hastalarda diş çürüğü sıklığının ve diş çürüğü oluşumunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi
  30.10.2013 - 30.10.2013
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi,
  Bucak İH., Öztürk AB., Pektaş E., Çelik V, Tümgör G, Turgut M
 • HCoV OC 43 virus enfeksiyonuna bağlı ARDS hastasında non invazif mekanik ventilasyon deneyimimiz
  15.04.2015 - 15.04.2015
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  XII. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi
  Ufuk Yükselmiş,KONCA ÇAPAN,ÖZTEKİN MEHMET,UYGUN HATİCE,BUCAK İBRAHİM HAKAN,TURĞUT MEHMET
 • Damar yolu açılmasına bağlı Varicella PseudoKoebnerFenomeni
  14.05.2017 - 14.05.2017
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  53. Türk Pediatri Kongresi
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,ALMİŞ HABİP,TURĞUT MEHMET
 • Yine yabancı cisim, bu defa bulaşık süngeri
  14.05.2017 - 14.05.2017
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  53. Türk Pediatri Kongresi
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,KARATAŞ MEHMET,ALMİŞ HABİP,BENLİ SAMET,TURĞUT MEHMET
 • Görsel deri rengi skalası ile βTalasemi Major hastalarının vücut demir düzeyinin değerlendirilmesi
  14.05.2017 - 14.05.2017
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  53.Türk PediatriKongresi
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,ALMİŞ HABİP,BENLİ SAMET,TURĞUT MEHMET
 • Merkezi Hekim Randevu Sisteminin Pediatri Polikliniğindeki Yeri
  14.05.2017 - 14.05.2017
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  53.Türk Pediatri Kongresi
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,ALMİŞ HABİP,BENLİ SAMET,TURĞUT MEHMET
 • Nadir görülen bir olgu: Wolf Hirschhorn sendromu
  14.05.2017 - 14.05.2017
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  53.Türk Pediatri Kongresi
  ALMİŞ HABİP,BUCAK İBRAHİM HAKAN,BENLİ SAMET,ÇETİNER NİLÜFER,ÇEVİK MUHAMMER ÖZGÜR,TURĞUT MEHMET
 • Unutulmaya yüz tutmuş bir bulgu "Theodor Fenomeni"
  14.05.2017 - 14.05.2017
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  53.Türk Pediatri Kongresi
  ALMİŞ HABİP,BUCAK İBRAHİM HAKAN,TEKİN MEHMET,BENLİ SAMET,DAYAN KAMURAN,TURĞUT MEHMET
 • Höllük; geleneksel bir uygulama
  14.05.2017 - 14.05.2017
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  53. Türk Pediatri Kongresi
  ALMİŞ HABİP,BUCAK İBRAHİM HAKAN,TEKİN MEHMET,TURĞUT MEHMET
 • Ebeveyn kaygısı mı yoksa gerçekten büyüme gelişme geriliği mi?
  06.03.2017 - 06.03.2017
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  5. Çocuk Dostları Kongresi
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,ALMİŞ HABİP,BENLİ SAMET,ÖZTEKİN MEHMET,TURĞUT MEHMET
 • 19 Günlük yenidoğan Bebekte Tinea Korporis
  12.04.2017 - 12.04.2017
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  25. Ulusal Neonatoloji Kongresi
  Akar Selahattin,ÖZTEKİN MEHMET,KOÇ TARIK,TEKİN MEHMET,ALMİŞ HABİP,BUCAK İBRAHİM HAKAN,TURĞUT MEHMET
 • Prematüre Bebekte Bilateral Alt Ekstremitede Kordon Dolanmasına Bağlı Cilt Nekrozu
  12.04.2017 - 12.04.2017
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  25. Ulusal Neonatoloji Kongresi
  Akar Selahattin,DAYAN KAMURAN,KOÇ TARIK,KONCA ÇAPAN,ALMİŞ HABİP,BUCAK İBRAHİM HAKAN,TURĞUT MEHMET
 • Damar yolu açılmasına bağlı Varicella Pseudo-koebner fenomeni
  14.05.2017 - 14.05.2017
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  53. Türk Pediatri Kongresi
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,ALMİŞ HABİP,TURĞUT MEHMET
 • 2007 2010 Yılları Arasında Hastanemizde Visseral Leishmaniasis Tanısı ile Yatarak İzlenen Hastaların Klinik Laboratuvar ve Tedavi Açısından İncelenmesi
  23.04.2012 - 23.04.2012
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  1. Pediatri Uzmanlık Akademisi Kongresi
  HARMANOĞULLARI SEZER,BUCAK İBRAHİM HAKAN,EYNALLI ALİ,DEMİR ABİT,KİŞİ AHMET ERHAN,TÜMGÖR GÖKHAN,TURĞUT MEHMET
 • Çocuklarda Demir Eksikliği Anemisi Prevalansı ve Tarama Testi Olarak HCT MCV Ferritin Kulanımı
  10.05.2011 - 10.05.2011
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  47.Türk Pediatri Kongresi,
  ZÖHRE SERAY UMUT,TÜMGÖR GÖKHAN,PERİHAN YASEMEN CANÖZ,ABİT DEMİR,AFAT ELİF,ALTINDAĞ HAKAN,BUCAK İBRAHİM HAKAN,TURĞUT MEHMET
 • ÇOCUK ACİL SERVİSİNE BAŞVURAN 6 AY- 5 YAŞ ARASI ATEŞLİ HASTALARDA AKSİLLER, REKTAL VE TİMPANİK ATEŞ ÖLÇÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  10.05.2011 - 10.05.2011
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  47. Tütk Pediatri Kongresi
  YAYLA MUHTEŞEM EROL,TÜMGÖR GÖKHAN,CANÖZ PERİHAN YASEMEN,DEMİR ABİT,ÇERÇİ TESLİME MELİKHAN,ALP MEM MEHMET,TURĞUT MEHMET
 • Periyodik Ateş Aftöz Stomatit Farenjit Servikal Lenfadenit PFAPA Sendromu Olgularımızın Değerlendirilmesi
  27.04.2011 - 27.04.2011
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  7.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Kongresi
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,CANÖZ PERİHAN YASEMEN,TÜMGÖR GÖKHAN,AFAT ELİF,DEMİR ABİT,TURĞUT MEHMET
 • Spontan Kist Rüptürü Nedeniyle Solunum Arresti Gelişen Kist Hidatik Olgusu
  27.04.2011 - 27.04.2011
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  7.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Kongresi
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,TURĞUT MEHMET,CANÖZ PERİHAN YASEMEN,TÜMGÖR GÖKHAN,HAKAN ALTINDAĞ
 • Persistent Hiperplastik Primer Vitreous lu Bir Olguda Ektima Gangrenozum ve Fasiyal Paralizi
  27.04.2011 - 27.04.2011
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  7.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Kongresi
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,TÜMGÖR GÖKHAN,ALTINDAĞ HAKAN,MENGEN EDA,UYGUR PERVİN,TURĞUT MEHMET
 • VACTERL Sendromu Olgusu Venlafaksin Kullanan Anne Bebeği
  10.05.2011 - 10.05.2011
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  47.Türk Pediatri Kongresi
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,AFAT ELİF,AZİZOĞLU ONUR NURİ,BİLGİNER GÜRBÜZ BERRAK,TÜMGÖR GÖKHAN,TURĞUT MEHMET
 • Gıda Güvencesizliği
  23.04.2012 - 23.04.2012
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  1. Pediatri Uzmanlık Akademisi Kongresi
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,TÜMGÖR GÖKHAN,AFAT ELİF,CANÖZ PERİHAN YASEMEN,TURĞUT MEHMET
 • 2006 2010 Yılları Arasında Hastanemizde Yatarak Tedavi Edilen İlaç Zehirlenmesi Olgularının Değerlendirilmesi
  23.04.2012 - 23.04.2012
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  1. Pediatri Uzmanlık Akademisi Kongresi
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,EYNALLI ALİ,PERİHAN YASEMEN CANÖZ,HARMANOĞULLARI SEZER,TEMİZ FATİH,TÜMGÖR GÖKHAN,TURĞUT MEHMET
 • Yenidoğanlarda Geleneksel Bir Uygulama Tuzlama
  23.04.2012 - 23.04.2012
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  1. Pediatri Uzmanlık Akademisi Kongresi
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,TÜMGÖR GÖKHAN,TURĞUT MEHMET
 • KliniğimizdeTakip Edilen Bakteriyel Menenjitli Olguların Değerlendirilmesi
  27.04.2011 - 27.04.2011
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  47. Türk Pediatri kongresi
  ŞAHİN AHMET,ÇERÇİ TESLİME MELİKHAN,TÜMGÖR GÖKHAN,DEMİR ABİT,CANÖZ PERİHAN YASEMEN,KİŞİ AHMET ERHAN,YAYLA MUHTEŞEM EROL,TURĞUT MEHMET
 • Toplum Kökenli Çocukluk Çağı Pnömoni Olgularında Mycoplasma Pneumoniae Seropozitiflik Oranları
  10.05.2011 - 10.05.2011
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  47.Türk Pediatri Kongresi
  MENGEN EDA,EYNALLI ALİ,TÜMGÖR GÖKHAN,BUCAK İBRAHİM HAKAN,AKGÖZ SEVGİ CAN,CANÖZ PERİHAN YASEMEN,ÇERÇİ MELİKHAN,TURĞUT MEHMET
 • Akut Hepatit A Olgularımızın Klinik Özelliklerinin İncelenmesi
  30.04.2014 - 30.04.2014
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  10. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi. Malatya
  ALMİŞ HABİP,ÇELİK VELAT,BUCAK İBRAHİM HAKAN,TURĞUT MEHMET
 • Nadir Bir Olgu Sunumu Simpson Golabi Behmel Sendromlu 6 Aylık Erkek Bebek
  27.09.2014 - 27.09.2014
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, İstanbul,
  ÇEVİK MUHAMMER ÖZGÜR,KARAÇORLU ÖMER FARUK,BUCAK İBRAHİM HAKAN,KÖSE AHMET,ŞAHİN AHMET,TURĞUT MEHMET,BAĞIŞ HAYDAR
 • Konjenital Aksesuar Parmağın Eşlik Ettiği TXB 5 Geninde Mutasyon Bulunmayan Holt Oram Sendromlu Kız Bebek
  27.09.2014 - 27.09.2014
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi. İstanbul
  ÇEVİK MUHAMMER ÖZGÜR,BUCAK İBRAHİM HAKAN,KÖSE AHMET,ŞAHİN MURAT,BAĞIŞ HAYDAR,TURĞUT MEHMET
 • Viseral Leishmaniazis ve Diseritropoez
  23.04.2012 - 23.04.2012
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  1. Pediatri Uzmanlık Akademisi Kongresi,
  CANÖZ PERİHA YASEMEN,ALP MEM MEHMET,BUCAK İBRAHİM HAKAN,DÖNMEZER ÇİĞDEM,LEBLEBİSATAN GÖKSEL,TURĞUT MEHMET
 • Altı Aylık Bir Çocukta Lumbosakral Herpes Zoster Enfeksiyonu
  22.10.2014 - 22.10.2014
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  58. Milli Pediatri Kongresi, Antalya
  ALMİŞ HABİP,BUCAK İBRAHİM HAKAN,TEKİN MEHMET,KONCA ÇAPAN,TURĞUT MEHMET
 • Besin kaynaklı Botilismuslu bir çocukta plazmeferezin etkinliği
  05.10.2016 - 05.10.2016
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi
  UFUK YÜKSELMİŞ,BUCAK İBRAHİM HAKAN,TURĞUT MEHMET
 • Nadir görülen bir olgu büyükbaş hayvan ısırığı eşek ısırığı
  29.04.2015 - 29.04.2015
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  4. Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği Kongresi
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,ALMİŞ HABİP,Çelik Velat,TURĞUT MEHMET
 • Çocukluk yaş grubunda ilk kez belirlenen üst gastrointestinal sistem kanaması nedeni: ebegümeci
  22.10.2014 - 22.10.2014
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,ALMİŞ HABİP,ÇELİK VELAT,TURĞUT MEHMET
 • EPİLESİ İÇİN BEKLENMEDİK BİR BAŞVURU ŞİKAYETİ: YASTIKTA KAN
  10.04.2016 - 10.04.2016
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  5. Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği Kongresi
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,ALMİŞ HABİP,ALTUN YAŞAR,BENLİ SAMET,TURĞUT MEHMET
 • ÇOCUKLUK ÇAĞINDA STRİAE DİSTENSEA
  10.04.2016 - 10.04.2016
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  5. Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği Kongresi
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,ALMİŞ HABİP,BENLİ SAMET,ÇEVİK MUHAMMER ÖZGÜR,TURĞUT MEHMET
 • ATEŞ SÜRESİ İLE TROMBOSİT PARAMETRELERİNİN VE AKUT FAZ REAKTANLARININ DEĞİŞİMİ
  10.04.2016 - 10.04.2016
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  5. Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği Kongresi
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,ALMİŞ HABİP,TEKİN MEHMET,BENLİ SAMET,TURĞUT MEHMET
 • Öncesi ve sonrası Türkiye de kırsal alanda üçüncü basamak bir hastanenin sağlık harcamaları
  29.04.2015 - 29.04.2015
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  4. Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği Kongresi
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,ALMİŞ HABİP,ÇEVİK MUHAMMER ÖZGÜR,BÜLBÜL MEHMET,TURĞUT MEHMET
 • Hastanede yatarak tedavi edilen Adenovirus ishalli hastalar ile sağlıklı grubun vitamin D düzeyinin karşılaştırılması
  29.04.2015 - 29.04.2015
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  4. Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği Kongresi
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,ALMİŞ HABİP,Çelik Velat,TEKİN MEHMET,KONCA ÇAPAN,TURĞUT MEHMET
 • Febril Konvulziyon Tanılı Hastalarda Serum S 100B Proteini ve Nöron Spesifik Enolaz İle Beyin Hasarı Arasındaki İlişki
  10.05.2011 - 10.05.2011
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  47.Türk Pediatri Kongresi
  AKGÜL OKAN,TÜMGÖR GÖKHAN,AFAT ELİF,BUCAK İBRAHİM HAKAN,ÖZDEMİR NURŞAH,ALTINDAĞ HAKAN,BİLGİNER GÜRBÜZ BERRAK,TURĞUT MEHMET
 • Akut Viral Hepatit A Enfeksiyonlarında Ursodeoksikolik Asit in Etkinliği
  27.04.2011 - 27.04.2011
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  7.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Kongresi,
  EYNALLI ALİ,TÜMGÖR GÖKHAN,MENGEN EDA,BUCAK İBRAHİM HAKAN,ALTINDAĞ HAKAN,DEMİR ABİT,KİŞİ AHMET ERHAN,TURĞUT MEHMET
 • Çocuklarda Helicobacter Pylori Tedavisinde Standart Tedavi ile Standart Tedavi Vitamin E Tedavisinin Etkinliğinin Karşılaştırılması
  23.04.2012 - 23.04.2012
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  1. Pediatri Uzmanlık Akademisi Kongresi
  TÜMGÖR GÖKHAN,CANÖZ PERİHAN YASEMEN,KİŞİ AHMET ERHAN,BUCAK İBRAHİM HAKAN,BARAN MAŞALLAH,TURĞUT MEHMET
 • Ebstein-Barr Virus enfeksiyonlarında trombosit parametrelerinin değerlendirilmesi
  29.09.2016 - 29.09.2016
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  13. Ulusal çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu
  ALMİŞ HABİP,BUCAK İBRAHİM HAKAN,TURĞUT MEHMET
 • PEDİATRİ VE DERMATOLOJİ KLİNİKLERİNİN ORTAK TANISI: EL-AYAK-AĞIZ HASTALIĞI OLAN 39 HASTANIN PROSPEKTİF İZLEMİ
  10.04.2016 - 10.04.2016
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  5. Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği Kongresi
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,TEPE BİRGÜL,ALMİŞ HABİP,KÖSE AHMET,ÇELİK VELAT,TURĞUT MEHMET
 • Karın Ağrısının NadirBir Nedeni Abdominal Epilepsi
  30.10.2014 - 30.10.2014
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi.
  KONCA ÇAPAN,TEKİN MEHMET,ÖZARSLAN KASIM,TURĞUT MEHMET
 • Prilokain Kullanımı Sonrası Gelişen Edinsel Methemoglobinemi
  30.10.2013 - 30.10.2013
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  57. Milli Pediatri Kongresi.
  KONCA ÇAPAN,ERDEMİR ZELAL,MAHANOĞLU YELİZ,TEKİN MEHMET,TURĞUT MEHMET
 • Tiner Alımı Sonrası Kimyasal Pnömonilerde Steroid Kullanımı
  30.10.2013 - 30.10.2013
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  57. Milli Pediatri Kongresi,
  KONCA ÇAPAN,TEKİN MEHMET,TURĞUT MEHMET
 • Serum 25 Hidroksi DVitamini Düzeyleri İle Yenidoğanın Geçici Takipnesi Arasındaki İlişki
  10.04.2014 - 10.04.2014
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  22. Ulusal Neonatoloji Kongresi
  KONCA ÇAPAN,KAHRAMANER ZELAL,BÜLBÜL MEHMET,ERDEMİR AYDIN,TEKİN MEHMET,ERCAN SÜMEYYE,YILMAZ SEDAT,TURĞUT MEHMET
 • Down Sendromu Trizomi 21 ve SMA tip I Sendromuna Aynı Anda Sahip Nadir Olgu Sunumu
  27.09.2014 - 27.09.2014
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi
  ÇEVİK MUHAMMER ÖZGÜR,KONCA ÇAPAN,TEKİN MEHMET,ALMİŞ HABİP,BUCAK İBRAHİM HAKAN,KARAÇORLU ÖMER FARUK,TURĞUT MEHMET,BAĞIŞ HAYDAR
 • Çocuk Yoğun Bakım Tecrübelerimiz 770 Hastanın Değerlendirilmesi
  22.10.2014 - 22.10.2014
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi
  KONCA ÇAPAN,TEKİN MEHMET,KARAKOÇ FERHAT,TURĞUT MEHMET
 • Adıyaman Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisine Zehirlenme Şikayeti İleBaşvuran Hastaların Değerlendirilmesi
  22.10.2014 - 22.10.2014
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi
  KONCA ÇAPAN,TEKİN MEHMET,USMAN MUSTAFA GÖKHAN,GENC YELİZ,TURĞUT MEHMET
 • Adıyaman İlinde Akrep Zehirlenmesi Nedeniyle Yatılı Olarak İzlenen Çocuk Hastalarının Klinik Ve Epidemiyolojik Özellikleri Ve Sonlanımları
  22.10.2014 - 22.10.2014
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi
  KONCA ÇAPAN,TEKİN MEHMET,GENC YELİZ,TURĞUT MEHMET
 • Mekanik Ventilatörİhtiyacı Olan Çocuklarda Mortalite Morbidite Ve Sonlanım Üzerine Etkili Faktörler
  22.10.2014 - 22.10.2014
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi
  KONCA ÇAPAN,TEKİN MEHMET,ÜÇKARDEŞ FATİH,TURĞUT MEHMET
 • Euphorbia Helioscopia Sütleğen Bitkisine Bağlı Fitodermatit
  22.10.2014 - 22.10.2014
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  58. Milli Pediatri Kongresi
  ALMİŞ HABİP,BUCAK İBRAHİM HAKAN,TEKİN MEHMET,KONCA ÇAPAN,TURĞUT MEHMET
 • Epstein Barr Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Gianotti Crosti Sendromu
  22.10.2014 - 22.10.2014
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  58. TürkiyeMilli Pediatri Kongresi
  TEKİN MEHMET,ALMİŞ HABİP,ÖZARSLAN KASIM,GÜLYÜZ ABDÜLGANİ,TURĞUT MEHMET
 • Savaşın İstenmeyen Bir Sonucu Patlama Sonrası Mesane Rüptürü
  15.04.2015 - 15.04.2015
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  XII. Çocuk Acil Tıp veYoğun Bakım Kongresi
  KONCA ÇAPAN,TEKİN MEHMET,GENC YELİZ,ÇELİK VELAT,BENLİOĞLU CAN,TURĞUT MEHMET
 • Gözardı Edilen Bir Akut Batın Nedeni Alt Lob Pnömonisi
  15.04.2015 - 15.04.2015
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun BakımKongresi, 68.
  TEKİN MEHMET,KONCA ÇAPAN,ALMİŞ HABİB,BUCAK İBRAHİM HAKAN,TURĞUT MEHMET
 • Nörobrusellozise İkincil Abdusens Sinir Paralizisi
  15.04.2015 - 15.04.2015
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi
  KONCA ÇAPAN,TEKİN MEHMET,ALMİŞ HABİB,ÇELİK VELAT,GENC YELİZ,TURĞUT MEHMET
 • Bir Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Mekanik Ventilatör ile İlişkili İstenmeyen Durumlar
  15.04.2015 - 15.04.2015
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  XII. Çocuk Acil Tıp ve YoğunBakım Kongresİ
  KONCA ÇAPAN,TEKİN MEHMET,ÜÇKARDEŞ FATİH,TURĞUT MEHMET
 • Nadir Bir Bölgeden Yılan IsırmasıOlgusu
  15.04.2015 - 15.04.2015
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi
  KONCA ÇAPAN,TEKİN MEHMET,TURĞUT MEHMET
 • Adıyaman da birincil bakım merkezinde kalan zihinsel engelli çocukların sağlık durumlarının değerlendirilmesi
  29.04.2015 - 29.04.2015
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  4. Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği Kongresi
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,ALMİŞ HABİP,Çelik Velat,TEKİN MEHMET,TURĞUT MEHMET
 • D vitamini düzeyinin düşük olması Rotavirus ishali ile ilişkili olabilir mi 4 Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği Kongresi
  29.04.2015 - 29.04.2015
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  4. Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği Kongresi
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,ALMİŞ HABİP,ÇEVİK MUHAMMER ÖZGÜR,TEKİN MEHMET,KONCA ÇAPAN,TURĞUT MEHMET
 • Köygöçerten CirciumArvense bitkisine bağlı Akut İrritan Püstüler Kontakt Dermatit
  17.05.2015 - 17.05.2015
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  51. Türk Pediatri Kongresi
  TEKİN MEHMET,ALMİŞ HABİB,KONCA ÇAPAN,GÜNDÜZ AHMET,TURĞUT MEHMET
 • Primer EnürezisNokturna tanısı alan hastalarımızın değerlendirilmesi
  17.05.2015 - 17.05.2015
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  51. Türk Pediatri Kongresi
  TEKİN MEHMET,ÇELİK VELAT,ALMİŞ HABİP,KONCA ÇAPAN,BUCAK İBRAHİM HAKAN,ERCAN SÜMEYYE,TURĞUT MEHMET
 • The Mean Platelet Volume In Infants With Meconium Stained Amniotic Fluid
  17.10.2014 - 17.10.2014
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  The 5th Congress of the EUROPEAN ACADEMY OFPAEDIATRIC SOCIETIES, 9
  TEKİN MEHMET,KONCA ÇAPAN,KAHRAMANER ZELAL,ERDEMİR AYDIN,GÜLYÜZ ABDÜLGANİ,ÜÇKARDEŞ FATİH,TURĞUT MEHMET
 • Is Vitamin D Deficiency A Risk Factor For Urinary Tract Infection In Children
  17.10.2014 - 17.10.2014
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  The 5th Congress of the European Academy of Pediatric Societies
  TEKİN MEHMET,KONCA ÇAPAN,ÇELİK VELAT,ALMIŞ HABİB,ZELAL KAHRAMANER,GÜLYÜZ ABDULGANİ,ÜÇKARDEŞ FATİH,TURĞUT MEHMET
 • 2008 Yılında Çocuk Acil Ünitemize Başvuran Kene Isırığı Vakalarımızın Değerlendirilmesi
  18.06.2010 - 18.06.2010
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  46. Türk Pediatri Kongresi,
  TURĞUT MEHMET,BUCAK İBRAHİM HAKAN,CANÖZ PERİHAN YASEMEN,ALTINDAĞ HAKAN,BÜLBÜL HATİCE,DEMİR ABİT,KİŞİ AHMET ERHAN
 • H1N1 e Bağlı Pandemik İnfluenza ve Ağır Staphylococcus Pnömoni Olgusu
  18.06.2010 - 18.06.2010
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  46. Türk Pediatri Kongresi
  TURĞUT MEHMET,CANÖZ PERİHAN YASEMEN,BUCAK İBRAHİM HAKAN,ALTINDAĞ HAKAN,AKGÜL OKAN
 • İmmünkompetan Hastada Exophiala Dermatitidis Enfeksiyonu
  05.06.2007 - 05.06.2007
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  5.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi,
  ALABAZ DERYA,KİBAR FİLİZ,KOCABAŞ EMİNE,ÇELİK ÜMİT,ALKAN EMRE,TURĞUT MEHMET
 • Ağır DIC ile seyreden baş boyun ısırıklı bir yılan sokması olgusu
  08.11.2006 - 08.11.2006
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  50. Milli Pediatri Kongresi
  HANTA DENİZ,PIRTI UZUN MELTEM,TURĞUT MEHMET,AKGÜL OKAN,NOKAY EMİR,MAYA SEDA
 • Alt Dudakta Doku Kaybı ile giden bir Bartonellozis olgusu
  08.11.2006 - 08.11.2006
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  50. Milli Pediatri Kongresi
  TURĞUT MEHMET,HANTA DENİZ,YILMAZ ELİF,İNÇKİ KUNTAY,MÜGE ŞENGÜL
 • Bir olgu nedeni ile doğumsal akciğer tüberkülozu
  08.11.2006 - 08.11.2006
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  50. Milli Pediatri Kongresi
  Hanta Deniz,TURĞUT MEHMET,SERAY YENER,AHMET ŞAHİN
 • The Urinary Tract infection in Newborns
  14.09.2005 - 14.09.2005
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  49. Milli Pediatri Kongresi
  ÇITAK KURT AYŞEGÜL NEŞE,TURĞUT MEHMET,DEMİROL M,KURT ABDULLAH,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN
 • Two Cases of Oropharyngeal Anthrax
  14.09.2005 - 14.09.2005
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  49. Milli Pediatri Kongresi
  TURĞUT MEHMET,ÇITAK KURT AYŞEGÜL NEŞE,ÇELİK İLHAMİ,KASAR T,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN,KILIÇ S
 • Kabakulak Meningoensefalitli Hastalarımızın Demografik Klinik ve Labotaruvar Özellikleri
  11.05.2005 - 11.05.2005
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  7. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi,
  ÇITAK KURT AYŞEGÜL NEŞE,KURT ABDULLAH,POYRAZOĞLU HATİCE GAMZE,TURĞUT MEHMET,AYDIN MUSTAFA,KABAKUŞ NİMET,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN
 • Vertebral Tüberkülozlu üç Olgu
  11.05.2005 - 11.05.2005
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  4. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi
  ÇITAK KURT AYŞEGÜL NEŞE,TURĞUT MEHMET,KABAKUŞ NİMET,AKARSU SAADET,ELKIRAN ÖZLEM,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN
 • Tüberküloz Tanısı ile izlenen Hastaların Klinik ve Laboratuar Özellikleri
  11.05.2005 - 11.05.2005
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  4. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi
  KURT ABDULLAH,POYRAZOĞLU HATİCE GAMZE,TURĞUT MEHMET,AKARSU SAADET,ÇITAK KURT AYŞEGÜL NEŞE,AYDIN MUSTAFA,KABAKUŞ NİMET,YILMAZ ERDAL,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN
 • İzlemi sırasında Plevral effüzyon gelişen hepatit A olgusu
  11.05.2005 - 11.05.2005
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  4. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi
  ÇITAK KURT AYŞEGÜL NEŞE,BULUT YASEMİN,TURĞUT MEHMET,AKARSU SAADET,YILMAZ ERDAL,POYRAZOĞLU HATİCE GAMZE,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN
 • Sitomegalovirüs enfeksiyonu sonrası gelişen rinoserebral mukormikozis
  11.05.2005 - 11.05.2005
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  4.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi
  AKARSU SAADET,KARLIDAĞ TURGUT,DEMİROL MUSTAFA,ÖZERCAN İBRAHİM HANİFİ,TURĞUT MEHMET,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN
 • Ebstein Barr Virüs seropozitifliği saptanan olgularda Klinik ve laboratuar bulguları
  11.05.2005 - 11.05.2005
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  4. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi
  AKARSU SAADET,TURĞUT MEHMET,DEMİROL MUSTAFA,KABAKUŞ NİMET,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN
 • Demir Vitamin B12 ve Folik Asit eksikliği Preterm doğum nedenleri arasında sayılabilir mi
  13.04.2005 - 13.04.2005
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  13.Ulusal Neonataloji kongresi(UNEKO-13),
  AKARSU SAADET,ÇITAK KURT AYŞEGÜL NEŞE,YILMAZ ERDAL,ÖCAL CESUR,TURĞUT MEHMET,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN
 • Menenjit ile Meningoensefalit Ensefalit Kliniğinde Elektroensefalografik değişimler
  04.04.2005 - 04.04.2005
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  27.Pediatri Günleri,
  KABAKUŞ NİMET,AKARSU SAADET,TURĞUT MEHMET,ÇITAK KURT AYŞEGÜL NEŞE,FEYZA İNCEKÖY GİRGİN,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN
 • Fulminan seyirli çocukluk çağı hepatit A 4 olgu sunumu
  12.05.2004 - 12.05.2004
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  I. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi
  ALABAZ DERYA,TURĞUT MEHMET,ERBEY F,ÖZCAN K,YILDIZDAŞ RIZA DİNÇER,KARAGÖZ D,AKSARAY NECMİ
 • Basiller Angiomatozis Bartonellozis Bir Olgu Sunumu
  17.06.2003 - 17.06.2003
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  39. Türk Pediatri Kongresi
  TURĞUT MEHMET,ALABAZ DERYA,KARAKAŞ M,KAVAK M,AKSARAY NECMİ,ÇEVİK F,TUNCER İ
 • Faktör V Leiden eksikliği olan bir olguda suçiçeği sonrası gelişen purpura fulminans tablosu
  17.06.2003 - 17.06.2003
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  39.Türk Pediatri Kongresi
  ALABAZ DERYA,TURĞUT MEHMET,KÖMÜR MUSTAFA,ŞAŞMAZ HATİCE İLGEN,AKSARAY NECMİ
 • Çocukluk çağı menenjitlerinde serum Prokalsitonin ve Beyin Omurilik sıvısı sitokin düzeyler
  15.10.2002 - 15.10.2002
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  45.Milli pediatri kongresi
  TAŞKIN ERDAL,TURĞUT MEHMET,KILIÇ MEHMET,AKBULUT HATİCE HANDAN,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN
 • Prematüre yenidoğanlarda plazma Nitrik oksit düzeyi ve eritrosit antioxidan enzim aktiviteleri ile serum bilirubin düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
  15.10.2002 - 15.10.2002
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  45. Milli pediatri kongresi
  KILIÇ MEHMET,TURĞUT MEHMET,TAŞKIN ERDAL,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN,ÇEKMEN MUSTAFA BAKİ
 • Sağlıklı çocuklarda periferik kan lenfosit grup ve alt gruplarının T lenfosit grupları B lenfositler yaş bağımlı değişimleri
  15.10.2002 - 15.10.2002
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  45. Milli pediatri kongresi
  AKARSU SAADET,ÇITAK KURT AYŞEGÜL NEŞE,DOĞAN YAŞAR,ŞEN Y,YILMAZ ERDAL,TURĞUT MEHMET,TAŞKIN ERDAL,GÖDEKMERDAN A,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN
 • Kronik Hepatit B enfeksiyonunda IFN Lamuvidin tedavisi sırasında gelişen nötropeni ve akciğer infeksiyonu Olgu sunumu
  26.05.2002 - 26.05.2002
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  ANKEM dergisi
  ALABAZ DERYA,ALHAN EMRE,KOCABAŞ EMİNE,TURĞUT MEHMET,AKSARAY NECMİ
 • Plevral effüzyon ve asitin eşlik ettiği bir Hepatit A olgusu
  26.05.2002 - 26.05.2002
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  ANKEM dergisi
  ALABAZ DERYA,ALHAN EMRE,KOCABAŞ EMİNE,TURĞUT MEHMET,AKSARAY NECMİ
 • Kronik hepatit B enfeksiyonunda INF alfa ve lamuvidin tedavisi
  26.10.2001 - 26.10.2001
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  II. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi,
  ALABAZ DERYA,ALHAN EMRE,KOCABAŞ EMİNE,TURĞUT MEHMET,NECMİ AKSARAY
 • Çocukluk çağı kronik hepatit B enfeksiyonunda standart ve yüksek doz İnterferon alfa tedavilerinin etkinliğinin araştırılması
  26.10.2001 - 26.10.2001
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  II. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi
  KOCABAŞ EMİNE,ALABAZ DERYA,ALHAN EMRE,TURĞUT MEHMET,NECMİ AKSARAY
 • Nekroz komplikasyonlu su çiçeği vakaları
  26.10.2001 - 26.10.2001
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  II. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi
  ALABAZ DERYA,TURĞUT MEHMET,KOCABAŞ EMİNE,KARAGÜN BARBAROS,ALHAN EMRE,AKSARAY NECMİ
 • Adana da çocukluk çağında tüberküloz menenjit olguları
  26.10.2001 - 26.10.2001
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  II.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi
  ALABAZ DERYA,TURĞUT MEHMET,KOCABAŞ EMİNE,TÜMGÖR GÖKHAN,ALHAN EMRE,AKSARAY NECMİ
 • Gastrointestinal Şikayetler ile Başvuran Çocukların Histolojik Serolojik Ve HpSA ile Değerlendirmesi
  26.10.2001 - 26.10.2001
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  II. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi,
  ALABAZ DERYA,YILMAZ HAYRİ LEVENT,TURĞUT MEHMET,TUNCER RECEP,UĞUZ A,KOCABAŞ EMİNE,KÖKSAL F
 • Salmonella Sepsisi Tanısı ile İzlenen bir Çocukluk Çağı AIDS olgusu
  26.10.2001 - 26.10.2001
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  II. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi
  ALABAZ DERYA,KOCABAŞ EMİNE,TURĞUT MEHMET,ERBEY FATİH,ALHAN EMRE,AKSARAY NECMİ
 • Çocuklardaki idrar yolu enfeksiyonlarında serum ve idrar sitokin İL 6 İL 8 ve TNF düzeyleri
  26.10.2001 - 26.10.2001
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  2. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi
  TURĞUT MEHMET,GÜLER R,ŞEN Y,DOĞAN YAŞAR,AKARSU SAADET,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN
 • ÇOCUKLUK ÇAĞINDA İNTRAVENTRİKÜLER REZERVUAR VE VENTRİKÜLOPERİTONEAL ŞANT ENFEKSİYONLARI
  26.10.2001 - 26.10.2001
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  2.ULUSAL ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ
  TURĞUT MEHMET,ALABAZ DERYA,ERBEY FATİH,KOCABAŞ EMİNE,ALHAN EMRE,NECMİ AKSARAY
 • Hepatik Komada Flumazenil kullanılmalı mı? Bir Olgu Sunumu
  26.10.2001 - 26.10.2001
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  II.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi,
  TURĞUT MEHMET,ALABAZ DERYA,ERBEY FATİH,UĞURLU G,KOCABAŞ EMİNE,ALHAN EMRE,AKSARAY NECMİ
 • Ailevi hipertrigliseridemili yenidoğan olgusu
  30.09.2001 - 30.09.2001
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  45. Milli Pediatri Kongresi
  ŞEN Y,TAŞKIN ERDAL,TURĞUT MEHMET,KILIÇ MEHMET,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN
 • Fraser Cryptophtalmos sendromu
  30.09.2001 - 30.09.2001
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  45. Milli Pediatri Kongresi,
  DOĞAN YAŞAR,TURĞUT MEHMET,TAŞKIN ERDAL,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN,ŞEN Y
 • Malnütrisyonlu çocuklarda serum çinko düzeyi
  30.09.2001 - 30.09.2001
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  45. Milli Pediatri Kongresi
  GÜRGÖZE METİN KAYA,GÜNGÖR SERDAL,AKÇA Z,TURĞUT MEHMET,ŞEN Y,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN
 • Çocukluk çağında boy kısalığı
  04.09.2000 - 04.09.2000
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  44.Milli Pediatri Kongresi
  AYDINOĞLU A HAKAN,TURĞUT MEHMET,DOĞAN YAŞAR,GÜNGÖR SERDAL,GÜRGÖZE METİN KAYA,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN
 • Seckel Sendromu Olgu Sunumu
  04.09.2000 - 04.09.2000
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  44.Milli Pediatri Kongresi
  DOĞAN YAŞAR,TURĞUT MEHMET,AYDINOĞLU A HAKAN,ERTUĞRUL S,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN
 • Rasmussen sendromlu olguda immünoglobülin tedavisi
  04.09.2000 - 04.09.2000
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  44.Milli Pediatri Kongresi
  DOĞAN YAŞAR,KABAKUŞ NİMET,TURĞUT MEHMET,GÜNGÖR SERDAL,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN
 • Turner sendromu her zaman bu kadar tipik midir Bir olgu sunumu
  04.09.2000 - 04.09.2000
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  44.Milli Pediatri Kongresi
  TURĞUT MEHMET,DEMİRHAN OSMAN,AYDINOĞLU A HAKAN,DOĞAN YAŞAR,ÇITAK KURT AYŞEGÜL NEŞE,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN
 • Pıtrak Cocklebur Xanthium strumarium intoksikasyonu nedeniyle ikisi ex olan altı kişilik bir ailenin sunumu
  04.09.2000 - 04.09.2000
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  44.Milli Pediatri Kongresi,
  TURĞUT MEHMET,DOĞAN YAŞAR,AYDINOĞLU A HAKAN,GÜRGÖZE METİN KAYA,TEKATLI MUHİTTİN,ÖZERCAN İBRAHİM HANİFİ,GÜLER R,KÜÇÜKER H,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN
 • Çocukluk yaş grubundaki suicide özkıyım intihar girişimleri ile çevresel faktörlerin ilişkisi iki olgu nedeniyle
  04.09.2000 - 04.09.2000
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  44.Milli Pediatri Kongresi,
  TURĞUT MEHMET,YILMAZ ERDAL,GÜRGÖZE METİN KAYA,KULOĞLU M,AKÇA Z,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN
 • Primer monosemptomatik enuresis nokturna tedavisinde desmopressin ve imipramin etkinliğinin karşılaştırılması
  04.09.2000 - 04.09.2000
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  44.Milli Pediatri Kongresi
  AYDINOĞLU A HAKAN,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN,TURĞUT MEHMET,DOĞAN YAŞAR,GÜRGÖZE METİN KAYA
 • Kliniğimizde izlediğimiz hematürili vakalar
  04.09.2000 - 04.09.2000
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  44.Milli Pediatri Kongresi
  AYDINLIOĞLU A HAKAN,TURĞUT MEHMET,DOĞAN YAŞAR,KILIÇ MEHMET,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN
 • Pnömoni 1 12 aylık 79 olgunun tedavi ve prognoz açısından değerlendirilmesi
  04.09.2000 - 04.09.2000
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  44.Milli Pediatri Kongresi
  DOĞAN YAŞAR,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN,GÜRGÖZE METİN KAYA,TURĞUT MEHMET,AKÇA Z
 • Landau-Kleffner sendromu Olgu sunumu (Akkiz Epileptik Afazi)
  04.09.2000 - 04.09.2000
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  44.Milli Pediatri Kongresi,
  TURĞUT MEHMET,GÜRGÖZE METİN KAYA,AYDINLIOĞLU A HAKAN,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN
 • Tüberkülomla seyreden bir santral sinir sistemi Tüberkülozu olgusu
  04.09.2000 - 04.09.2000
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  44. Milli Pediatri Kongresi
  GÜNGÖR SERDAL,TURĞUT MEHMET,AYDINLIOĞLU A HAKAN,KURT ABDULLAH,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN
 • Friedreich Ataksili Olgu
  04.06.2000 - 04.06.2000
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  44. Milli Pediatri Kongresi,
  DOĞAN YAŞAR,AYDINLIOĞLU A HAKAN,TURĞUT MEHMET,GÜRGÖZE METİN KAYA,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN
 • İki olgu nedeniyle Lennox Gestaut sendromu
  04.09.2000 - 04.09.2000
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  44. Milli Pediatri Kongresi,
  TURĞUT MEHMET,GÜRGÖZE METİN KAYA,DOĞAN YAŞAR,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN
 • Semptomatik üriner sistem infeksiyonlu çocuklarda iki ve on günlük oral Sefuroksim aksetil tedavilerinin karşılaştırılması
  05.06.2000 - 05.06.2000
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  15.Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi
  GÜRGÖZE METİN KAYA,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN,TURĞUT MEHMET,DOĞAN YAŞAR,KILIÇ MEHMET
 • HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARDA PLEVRAL AMPİYEM VE TEDAVİ YAKLAŞIMI
  05.06.2000 - 05.06.2000
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  15. Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi
  AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN,KILIÇ MEHMET,KAZEZ AHMET,TURĞUT MEHMET,DOĞAN YAŞAR,GÜRGÖZE METİN KAYA
 • Wolfram DİDMOAD sendromu Olgu sunumu
  29.06.2000 - 29.06.2000
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  XXXVI. Türk Pediatri Kongresi
  GÜNGÖR SERDAL,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN,TURĞUT MEHMET,ERTUĞRUL SEBAHATTİN
 • Akut idiopatik trombositopenik purpuralı olgularımızın tedavi ve prognozları açısından değerlendirilmesi
  29.06.2000 - 29.06.2000
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  XXXVI. Türk Pediatri Kongresi
  DOĞAN YAŞAR,TURĞUT MEHMET,GÜLER RIFAT,BAŞARAN ORHAN,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN
 • Trizomi 18 li Dört Olgu
  03.05.2000 - 03.05.2000
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  IV. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi,
  AKIN HALUK,DOĞAN YAŞAR,TURĞUT MEHMET,YÜCE HÜSEYİN,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN
 • Frajil X sendromlu bir Olgu Mental Retardasyonlu Erkek Çocuklarda Sitogenetic incelemenin önemi
  03.05.2000 - 03.05.2000
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  IV. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetic Kongresi
  AKIN HALUK,YÜCE HÜSEYİN,DOĞAN YAŞAR,TURĞUT MEHMET,ELYAS HALİT
 • Edward s sendromu Trizomi 18 Dört olgu sunumu
  26.03.2000 - 26.03.2000
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  X.Ulusal Neonatoloji Kongresi
  DOĞAN YAŞAR,TURĞUT MEHMET,AKIN H,GÜNGÖR SERDAL,ÇITAK KURT AYŞEGÜL NEŞE,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN
 • Yenidoğan Sepsisleri
  26.03.2000 - 26.03.2000
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  X. ULUSAL NEONATALOJİ KONGRESİ
  AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN,GÜNGÖR SERDAL,DOĞAN YAŞAR,TURĞUT MEHMET,ÇITAK KURT AYŞEGÜL NEŞE,ŞEN Ç
 • Perinatal asfiksi ve doğum travmaları
  26.03.2000 - 26.03.2000
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  X.Ulusal Neonatoloji Kongresi
  TURĞUT MEHMET,GÜNGÖR SERDAL,DOĞAN YAŞAR,ÇITAK KURT AYŞEGÜL NEŞE,BAŞARAN O,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN
 • Tüberküloz menenjit 21 olgunun değerlendirilmesi
  02.12.1999 - 02.12.1999
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  1.Ulusal Pediatrik Enfeksiyon Kongresi
  AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN,AYDINOĞLU A HAKAN,KABAKUŞ NİMET,TURĞUT MEHMET,GÜRGÖZE METİN KAYA
 • Herpes simplex ensefaliti iki olgunun sunumu
  02.12.1999 - 02.12.1999
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  1.Ulusal Pediatrik Enfeksiyon Kongresi
  KABAKUŞ NİMET,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN,TURĞUT MEHMET,ÇITAK KURT AYŞEGÜL NEŞE,ÇELİK İLHAMİ,SERHATLIOĞLU SELAMİ,GÜRGÖZE METİN KAYA
 • Yenidoğanda intestinal amebiasis bir vaka takdimi
  20.09.1999 - 20.09.1999
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  43.Milli Pediatri Kongresi
  TURĞUT MEHMET,YILMAZ ERDAL,TAŞKIN ERDAL,AYDINOĞLU A HAKAN,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN
 • Yenidoğanın hemorajik hastalığı ve intrakranial kanama dört vakanın değerlendirilmesi
  20.09.1999 - 20.09.1999
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  43.Milli Pediatri Kongresi,
  TURĞUT MEHMET,YILMAZ ERDAL,KABAKUŞ NİMET,AYDINOĞLU A HAKAN,TAŞKIN ERDAL,DOĞAN YAŞAR,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN
 • Konvülsiyon ile başvuran nörobruselloz bir vaka takdimi
  20.09.1999 - 20.09.1999
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  43. Milli Pediatri Kongresi
  TURĞUT MEHMET,KABAKUŞ NİMET,YILMAZ ERDAL,AYDINOĞLU A HAKAN,TAŞKIN ERDAL,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN,CİHANGİROĞLU M,ÖZERCAN İBRAHİM HANİFİ,SARI İ
 • Konjenital kalp hastalığı ve beyin absesi üç vakanın sunumu
  20.09.1999 - 20.09.1999
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  43. Milli Pediatri Kongresi
  TURĞUT MEHMET,YILMAZ ERDAL,KABAKUŞ NİMET,AYDINOĞLU A HAKAN,DOĞAN YAŞAR,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN
 • Alt solunum yolu enfeksiyonu için artmış risk yetersiz anne sütü alımı
  20.09.1999 - 20.09.1999
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  43. Milli Pediatri Kongresi
  YILMAZ ERDAL,AYDINOĞLU A HAKAN,DOĞAN YAŞAR,TURĞUT MEHMET,KILIÇ MEHMET,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN
 • Yenidoğan konvülziyonlarının değerlendirilmesi
  20.09.1999 - 20.09.1999
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  43. Milli Pediatri Kongresi
  YILMAZ ERDAL,AYDINOĞLU A HAKAN,TURĞUT MEHMET,DOĞAN YAŞAR,GÜRGÖZE METİN KAYA,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN
 • Çocuklarda plevral ampiyem
  20.09.1999 - 20.09.1999
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  43.Milli Pediatri Kongresi
  YILMAZ ERDAL,TURĞUT MEHMET,DOĞAN YAŞAR,AYDINOĞLU A HAKAN,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN
 • Tekrarlayan akciğer enfeksiyonunda Morgagni Hernisi
  20.09.1999 - 20.09.1999
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  43.Milli Pediatri Kongresi
  DOĞAN YAŞAR,AYDINOĞLU A HAKAN,TURĞUT MEHMET,TAŞKIN ERDAL,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN
 • Çocukluk çağı tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarında radyolojik bulgular
  20.09.1999 - 20.09.1999
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  43.Milli Pediatri Kongresi
  DOĞAN YAŞAR,YILMAZ ERDAL,TURĞUT MEHMET,GÜNGÖR SERDAL,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN
 • Are we always taking the body temperature correctly Vücut ısısını her zaman doğru ölçüyormuyuz
  06.09.1999 - 06.09.1999
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  25th Congress of the Turkish Physiological Society,
  AYDINOĞLU A HAKAN,KABAKUŞ NİMET,TURĞUT MEHMET,YILMAZ ERDAL,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN
 • Uzun süreli kulak akıntısı Langerhans hücreli histiositozis olabilir mi
  19.05.1999 - 19.05.1999
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Türk Pediatri Kurumu XXXV. Ulusal Pediatri Kongresi
  TURĞUT MEHMET,TÜTÜNCÜLER FİLİZ,YILMAZ ERDAL,AYDINOĞLU A HAKAN,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN
 • Kronik Hemodiyaliz hastaları ile bu ünitelerde çalışanlarda Hepatit B C D ve E Serolojik göstergeleri
  27.06.1998 - 27.06.1998
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  XLII. Milli Pediatri Kongresi,
  BALAT AYŞE,DURMAZ BENGÜL,TURĞUT MEHMET,OTLU BARIŞ,ŞAVLI HALUK,ESENTÜRK M,YOLOĞLU SAİM
 • Oküler Toksokariasis
  27.06.1997 - 27.06.1997
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  XLI. Milli Pediatri Kongresi,
  Durmaz Y,KARABİBER HAMZA,TURĞUT MEHMET,PAÇ A
 • Üriner Enfeksiyona eşlik eden diğer enfeksiyonlar Hangisi Predispozan
  29.05.1996 - 29.05.1996
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  1.Ulusal Çocuk nefroloji Kongresi
  BALAT AYŞE,TURĞUT MEHMET,DURMAZ BENGÜL,DOĞRUL MEHMET
 • Çukurova Üniv Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Onkoloji Bilim Dalınca takip edilen Non-Hodgkin Lenfoma Olguları
  01.05.1995 - 01.05.1995
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  VIII. Pediatrik Tümörler ve Tıpta yenilikler 95 Kongresi
  TANYELİ ATİLLA,KILINÇ YURDANUR,ERKMAN HAKAN,ANTMEN BÜLENT,SERBEST M,YILMAZ L,GÜVEN HASAN,KÜMİ METİN,TURĞUT MEHMET
 • Cerebrospinal fluid shunts infections and treatment 35 cases
  09.04.2003 - 09.04.2003
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  21st Annual meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases
  TURĞUT MEHMET,ALABAZ DERYA,AKSARAY NECMİ,ERBEY FATİH,KOCABAŞ EMİNE,ALHAN EMRE
 • Necrotizing soft tissue infections as a complication of chickenpox Three case reports
  04.05.2002 - 04.05.2002
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  4th European Congress of Chemotherapy and Infection, Paris, FRANCE
  ALABAZ DERYA,TURĞUT MEHMET,KOCABAŞ EMİNE,TÜMGÖR GÖKHAN,YAMAN AKGÜN,ALHAN EMRE

Editörlükler

 • Çocuk Enfeksiyon Dergisi
  2018
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Yayın Kurulu Üyeliği
  Bilimsel Tıp Yayınevi
  BELET NURŞEN,CAMCIOĞLU YILDIZ,CENGİZ ALİ BÜLENT,ÇELEBİ SOLMAZ,ÇELİK ÜMİT,ÇOKUĞRAŞ HALUK CEZMİ,TURĞUT MEHMET

Kitaplar

 • TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN KORUYUCU SAĞLIK REHBERİ
  2019
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  İnönü Üniversitesi Yayınevi
  TURĞUT MEHMET
 • Çocuk Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşımlar
  2017
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Selen Yayıncılık
  TURĞUT MEHMET,ALMİŞ HABİP
 • Çocuk Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşımlar
  2017
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Selen Yayıncılık
  TURĞUT MEHMET,ALMİŞ HABİP
 • SAĞLIKLI KALMAK İÇİN PROBİYOTİKLER PREBİYOTİKLER ANLATILMAYAN TARİHÇE
  2011
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  NOBEL TIP KİTAPEVLERİ LTD.STİ.2
  TURĞUT MEHMET

Makaleler

 • A Retrospective Analysis of Patients Receiving Teleradiology Consultations for Computed Tomography in the Emergency Department
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2619-9793
  Turgut Kasım,BUCAK İBRAHİM HAKAN,ALMİŞ HABİP,ŞİRİK MEHMET,TURĞUT MEHMET
 • The evaluation of chickenpox in the post-vaccinationperiod in Turkey
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2636-7688
  ALMİŞ HABİP,BUCAK İBRAHİM HAKAN,KILIÇ FEDLİ EMRE,KAYAK DAVUT,GEYİK MEHMET,TEKİN MEHMET,KONCA ÇAPAN,TURĞUT MEHMET
 • Sporcu Lisansı İçin Başvuran Çocukların Retrospektif Değerlendirilmesi
  .2019
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1300-7971
  Çetiner Nilüfer,BUCAK İBRAHİM HAKAN,ALMİŞ HABİP,KILIÇ FEDLİ EMRE,TURĞUT MEHMET
 • Çocuk acil servisinde kan gazı analizi kullanımı ile ICD (International Classification of Diseases) kodlar arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  2458-9179
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,ALMİŞ HABİP,AYDIN HİLAL,TURĞUT MEHMET
 • Ateş Şikayeti ile Başvuran Çocuk Hastalarda Trombosit Parametreleri ve Akut Faz Belirteçlerinin Değerlendirilmesi
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1308-5271
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,ALMİŞ HABİP,TURĞUT MEHMET
 • Sending outpatient clinic appointment reminder information by short messages
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2148-7472
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,DOĞAN FATİH,ALMİŞ HABİP,Sonğur Levent,TURĞUT MEHMET
 • After Brain Tumor Surgery: Catheter-Related Bacteremia of Chryseobacterium indologenes Development in Central Nervous System of An Infancy. A Case Report
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2348-9820
  ÖZEN SEVAL,Özen Ali,BUCAK İBRAHİM HAKAN,KÖKSOY SERKAN,TURĞUT MEHMET
 • Effectiveness of Laboratory Markers in Determining Serious Bacterial Infection in Children with Fever without Source
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1305-7707
  GÜNDÜZ AHMET,TEKİN MEHMET,KONCA ÇAPAN,TURĞUT MEHMET
 • Effectiveness of Laboratory Markers in Determining Serious Bacterial Infection in Children with Fever without Source
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1305-7707
  Gunduz Ahmet,TEKİN MEHMET,KONCA ÇAPAN,TURĞUT MEHMET
 • The First Infant Death Associated With Human Coronavirus NL63 Infection
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0891-3668
  KONCA ÇAPAN,Korukluoglu Gulay,TEKİN MEHMET,ALMİŞ HABİP,BUCAK İBRAHİM HAKAN,UYGUN HATİCE,Altas Ayse Basak,Bayrakdar Fatma,TURĞUT MEHMET
 • Evaluation of Childhood Vaccine Refusal and Hesitancy Intentions in Turkey
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0019-5456
  TOPÇU SEDA,ALMİŞ HABİP,BAŞKAN SEVGİ,TURĞUT MEHMET,ŞİMŞEK ORHON FİLİZ,ULUKOL BETÜL
 • Varicella pseudo-Koebner phenomenon associated with vascular access opening
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0307-6938
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,ALMİŞ HABİP,TURĞUT MEHMET
 • A retrospective evaluation of 44 patients followed-up with a diagnosis of deep neck infection
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2636-7688
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,ALMİŞ HABİP,GEYİK MEHMET,TEKİN MEHMET,ÖZEN SEVAL,ŞİRİK MEHMET,TURĞUT MEHMET
 • A retrospective evaluation of 44 patients followed-up with a diagnosis of deep neck infection
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2636-7688
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,ALMİŞ HABİP,GEYİK MEHMET,TEKİN MEHMET,ÖZEN SEVAL,ŞİRİK MEHMET,TURĞUT MEHMET
 • An Evaluation of Factors Influencing the Use of Child Car Safety Seats and Safety Belts By Families Presenting to the Pediatric Emergency Department
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  21462399
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,ALMİŞ HABİP,BENLİ SAMET,GEYİK MEHMET,TURĞUT MEHMET
 • The Assessment of Skin Color and Iron Levels in Pediatric Patients with β-Thalassemia Major Using a Visual Skin Color Chart
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0363-0269
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,ALMİŞ HABİP,BENLİ SAMET,TURĞUT MEHMET
 • A Retrospective Analysis of Central Physician Appointment System Data in a Tertiary Health Center in Turkey
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1530-5627
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,ALMİŞ HABİP,DOĞAN FATİH,TURĞUT MEHMET
 • Prematüre Bebeklerde Patent Duktus Arteriozusun Kapatılmasında Parasetamol Tedavisi İlk Seçenek Olabilir mi?
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  1300-7971
  Akar Selahaddin,Çetiner Nilüfer,BUCAK İBRAHİM HAKAN,ALMİŞ HABİP,TURĞUT MEHMET
 • Possible Relation of Antenatal Venlafaxine Use and VACTERL Association in a Newborn: A Case Report
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1300-2163
  ÇEVİK MUHAMMER ÖZGÜR,ÇELİK MUSTAFA,BUCAK İBRAHİM HAKAN,Han Almis Behice,TURĞUT MEHMET
 • Determination of the frequency of growth retardation in pediatric out patients with growth retardation complaints
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1300-1744
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,ALMİŞ HABİP,BENLİ SAMET,ÖZTEKİN MEHMET,TURĞUT MEHMET
 • Response to the letter to the editor regarding ‘‘Evaluation of vitamin D levels in children with primary epistaxis’’
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  01655876
  ALMİŞ HABİP,BUCAK İBRAHİM HAKAN,ÇALIŞKAN MUHAMMED NEBİ,TURĞUT MEHMET
 • Risk Factors Related to Caregivers in Hospitalized Children’xxs Falls
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  08825963
  ALMİŞ HABİP,BUCAK İBRAHİM HAKAN,KONCA ÇAPAN,TURĞUT MEHMET
 • The Assessment of Skin Color and Iron Levels in Pediatric Patients with β-Thalassemia Major Using a Visual Skin Color Chart
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0363-0269
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,ALMİŞ HABİP,BENLİ SAMET,TURĞUT MEHMET
 • Risk Factors Related to Caregivers in Hospitalized Children’xxs Falls
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  08825963
  ALMİŞ HABİP,BUCAK İBRAHİM HAKAN,ÇALIŞKAN MUHAMMED NEBİ,TURĞUT MEHMET
 • Evaluation of Platelet Parameters in Children with Primary Epstein-Barr Virus Infection
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  13090720
  ALMİŞ HABİP,BUCAK İBRAHİM HAKAN,TURĞUT MEHMET
 • Determination of the frequency of growth retardation in pediatric out patients with growth retardation complaints
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1300-1744
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,ALMİŞ HABİP,BENLİ SAMET,ÖZTEKİN MEHMET,TURĞUT MEHMET
 • Joint diagnosis of pediatric and dermatology clinics: Prospective observation of thirtynine patients with hand, foot and mouth disease
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1019214X
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,TEPE BİRGÜL,ALMİŞ HABİP,KÖSE AHMET,TURĞUT MEHMET
 • An overview of the health status of Syrian refugeechildren in a tertiary hospital in Turkey
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2231-0770
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,ALMİŞ HABİP,BENLİ SAMET,TURĞUT MEHMET
 • Letter to the editor regarding ‘Evaluation of vitamin D levels in children with primary epistaxis’
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  01655876
  ALMİŞ HABİP,BUCAK İBRAHİM HAKAN,ÇALIŞKAN MUHAMMED NEBİ,TURĞUT MEHMET
 • Evaluation of Childhood Drug Poisoning Between the Years of 2006-2010 in a Tertiary Hospital in the Cukurova Region
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  13074490
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,TURĞUT MEHMET,TÜMGÖR GÖKHAN,EYNALLI A
 • Mean platelet volume in hepatitis A
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1128-3602
  ALMİŞ HABİP,BUCAK İBRAHİM HAKAN,ÇELİK VELAT,TEKİN MEHMET,KARAKOÇ FERHAT,KONCA ÇAPAN,TURĞUT MEHMET
 • The Assessment of Retinal Nerve Fiber Layer Thickness in Children with Thalassemia Major
  .2015
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1300-0365
  ŞİMŞEK ALİ,TEKİN MEHMET,BİLEN ABDURRAHMAN,ŞEMSEDDİN BİLAK,TURĞUT MEHMET
 • Akut RSV sıklığının farklı Yöntemlerle Değerlendirilmesi
  .2009
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  TURĞUT MEHMET
 • Prevalence of Rotavirus in Children with Acute Gastroenteritis Seasonal Distribution and Laboratory Findings in the Southeast of Turkey
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  13071068
  KONCA ÇAPAN,TEKİN MEHMET,AKGÜN SADIK,BÜLBÜL MEHMET,TURĞUT MEHMET
 • Epidemiological and Clinical Characteristics and Outcomes of Scorpion Envenomation in Hospitalized Children in Adiyaman, Turkey
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2008-2142
  KONCA ÇAPAN,TEKİN MEHMET,GENC YELİZ,TURĞUT MEHMET
 • Possible Relation of Antenatal Venlafaxine Use and VACTERL Association in a Newborn: A Case Report
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1300-2163
  ÇEVİK MUHAMMER ÖZGÜR,ÇELİK MUSTAFA,BUCAK İBRAHİM HAKAN,Almis Behice Han,TURĞUT MEHMET
 • The Evaluation of 770 Patients in Pediatric Intensive Care Units:A Single Center Experience
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  13074490
  KONCA ÇAPAN,TEKİN MEHMET,KARAKOÇ FERHAT,TURĞUT MEHMET
 • Early Childhood Caries with the Perspective of Pediatrician
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  13090720
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,ÇALIŞIR METİN,HABİB ALMIŞ,ÖZTÜRK AB,TURĞUT MEHMET
 • Is Iatrogenic Cushing s a New Form of Child Neglect
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  13090720
  ALMİŞ HABİP,KÖSE A,BUCAK İBRAHİM HAKAN,MENGEN E,TURĞUT MEHMET
 • Antibacterial resistance patterns of pediatric community-acquired urinary infection: Overview
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  13288067
  KONCA ÇAPAN,TEKİN MEHMET,ÜÇKARDEŞ FATİH,AKGÜN SADIK,ALMİŞ HABİP,BUCAK İBRAHİM HAKAN,GENÇ YELİZ,TURĞUT MEHMET
 • Antibacterial resistance patterns of pediatric community-acquired urinary infection: Overview
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  JAPONYA
  İngilizce
  13288067
  KONCA ÇAPAN,TEKİN MEHMET,ÜÇKARDEŞ FATİH,AKGÜN SADIK,ALMİŞ HABİP,BUCAK İBRAHİM HAKAN,GENÇ YELİZ,TURĞUT MEHMET
 • Kuduz ve Kuduz Aşısı Rabies and Rabies Vaccine
  .2008
  Hakemli
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  1307-1068
  TURĞUT MEHMET
 • Gianotti Crosti Syndrome Following Epstein Barr Virus Infection A Case Report
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  21479445
  TEKİN MEHMET,HABİB ALMIŞ,ÖZARSLAN KASIM,ABDÜLGANİ GÜLYÜZ,TURĞUT MEHMET
 • Diagnosis of chromosomal abnormalities in a patient with thanatophoric dysplasia TD type I The first report describing an important association between cytogenetic findings and TD
  .2012
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  TURĞUT MEHMET,DEMİRHAN OSMAN,TUNÇ ERDAL,BUCAK İBRAHİM HAKAN,CANÖZ PERİHAN YASEMEN,TEMİZ FATİH,TÜMGÖR GÖKHAN
 • The Evaluation of Poisoning Cases who Applied to the Adıyaman University Training and Research Hospital Pediatrics Emergency Department
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1305760X
  KONCA ÇAPAN,TEKİN MEHMET,USMAN MUSTAFA GÖKHAN,YELİZ GENC,TURĞUT MEHMET
 • Prilokain Kullanımı Sonrası Gelişen Edinsel Methemoglobinemi
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  13049054
  KONCA ÇAPAN,KAHRAMANER ZELAL,ÇOBAN MEHMET,GENÇ YELİZ,TEKİN MEHMET,TURĞUT MEHMET
 • A 17 Year Old Girl with Chronic Intermittent Abdominal Pain
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0090-4481
  ÖNENLİ MUNGAN HALİSE NESLİHAN,YILMAZ ŞEKER BERNA,NAZOĞLU SÜLEYMAN,YILDIZDAŞ RIZA DİNÇER,HERGÜNER MİHRİBAN ÖZLEM,TURĞUT MEHMET,ÖKTEM MURAT
 • Odağı Bilinmeyen Akut Ateşli Çocuğa Yaklaşım Approach to Acute Febrile Child without a Focus
  .2009
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1307-1068
  TURĞUT MEHMET
 • Tüberküloz Tanısı ile İzlenen Hastaların Klinik ve Laboratuar özellikleri
  .2006
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  KURT ABDULLAH,POYRAZOĞLU HATİCE GAMZE,TURĞUT MEHMET,ÇITAK KURT AYŞEGÜL NEŞE,AYDIN MUSTAFA,KABAKUŞ NİMET,YILMAZ ERDAL,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN
 • Aşıların yan etkileri ve Kontrendikasyonları
  .2004
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  TURĞUT MEHMET
 • Viral Gastroenteritler
  .2004
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  TURĞUT MEHMET
 • Çocukluk Çağında Plevral Ampiyem ve Tedavi Yaklaşımı
  .2003
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN,KILIÇ MEHMET,KAZEZ AHMET,TURĞUT MEHMET,DOĞAN YAŞAR,GÜRGÖZE METİN KAYA
 • Akut İmmun Trombositopenik Purpurada uygulanan farklı tedavilerin etkinlik ve giderleri açısından karşılaştırılması
  .2003
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  DOĞAN YAŞAR,AKARSU SAADET,YILMAZ ERDAL,TURĞUT MEHMET,GÜRGÖZE METİN KAYA,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN
 • Salmonella sepsisi tanısı ile izlenen bir çocukluk çağı AIDS vakası
  .2003
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  ALABAZ DERYA,KOCABAŞ EMİNE,TURĞUT MEHMET,ERBEY FATİH,ALHAN EMRE,AKSARAY NECMİ
 • Düşük Doğum Ağırlıklı Yenidoğanlarda nedeni belirsiz bağırsak delinmesi
  .2003
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  KAZEZ AHMET,YEKELER HAYRETTİN,TURĞUT MEHMET,APAK SAMİ,PARMAKSIZ ERGUN
 • Kliniğimizde izlediğimiz hematürili vakalar ışığında hematüri nedenlerinin irdelenmesi
  .2003
  Hakemli
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  1300-9818
  AYDINOĞLU A HAKAN,TURĞUT MEHMET,KILIÇ MEHMET,KURT ABDULLAH,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN
 • Çocukluk çağı tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarında radyolojik bulgular
  .2002
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  DOĞAN YAŞAR,YILMAZ ERDAL,GÜNGÖR SERDAL,TURĞUT MEHMET,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN
 • Nitrik Oksit NO ve Nitrik Oksit Sentaz NOS ın Fizyolojik ve Patolojik özellikleri
  .2001
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  ÇEKMEN MUSTAFA BAKİ,TURĞUT MEHMET,TÜRKÖZ YUSUF,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN,GÖZÜKARA ENGİN M
 • Yenidoğanın hemorajik hastalığı ve intrakranial kanama Dört vakanın değerlendirilmesi
  .2001
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  TURĞUT MEHMET,YILMAZ ERDAL,KABAKUŞ NİMET,AYDINOĞLU A HAKAN,TAŞKIN ERDAL,DOĞAN YAŞAR,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN
 • Bölgesel Tıp Merkezinde yenidoğan sepsislerinde izlenen değişiklikler
  .2001
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN,GÜNGÖR SERDAL,DOĞAN YAŞAR,TURĞUT MEHMET,ÇITAK KURT AYŞEGÜL NEŞE,ŞEN ÇİĞDEM
 • Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi nde izlenen 176 çocuk zehirlenme olgusunun değerlendirilmesi
  .2000
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  AYDINOĞLU HAKAN,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN,GÜNGÖR SERDAL,TURĞUT MEHMET,DOĞAN YAŞAR
 • Perinatal Asfiksi ve Doğum Travmaları
  .2000
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  TURĞUT MEHMET,GÜNGÖR SERDAL,DOĞAN YAŞAR,ÇITAK KURT AYŞEGÜL NEŞE,BAŞARAN ORHAN,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN
 • Demir eksikliği anemisinde oral ve parenteral demir tedavisi
  .2000
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  KABAKUŞ NİMET,AYDINOĞLU A HAKAN,DOĞAN YAŞAR,TURĞUT MEHMET,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN
 • Tekrarlayan Akciğer İnfeksiyonunda Morgagni Hernisi
  .2000
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  DOĞAN YAŞAR,AYDINOĞLU A HAKAN,TURĞUT MEHMET,TAŞKIN ERDAL,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN
 • Tüberküloz ve Hepatit B Enfeksiyonunun Eşlik Ettiği bir Lökositoklastik Vaskülit Vakası
  .1998
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  BALAT AYŞE,AKINCI AYŞEHAN,TURĞUT MEHMET,GÜRER E İNANÇ
 • Kronik Hemodializ Hastaları ile bu Ünitelerde çalışanlara Hepatit B C D E Serolojik Göstergeleri
  .1998
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  BALAT AYŞE,DURMAZ BENGÜL,TURĞUT MEHMET,OTLU BARIŞ,BÜYÜKBERBER SÜLEYMAN,ESENTÜRK MUSTAFA,YOLOĞLU SAİM
 • Endemik Guatrlı Hastalarda Tiroid Antikorları
  .1998
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  BALAT AYŞE,AKINCI AYŞEHAN,TURĞUT MEHMET,ÇEKMEN MUSTAFA BAKİ,YOLOĞLU SAİM,GÖZÜKARA ENGİN
 • Malatya ilindeki Guatrlı Hastalarda Serum ve İdrar İyot düzeyleri ile Tiroid Hormonlarının ilişkisi
  .1998
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  AKINCI AYŞEHAN,BALAT AYŞE,TURĞUT MEHMET,ÇEKMEN MUSTAFA BAKİ,KÜÇÜKBAY HASAN,KÜÇÜKBAY FATÜMETÜZZEHRA,GÖZÜKARA ENGİN
 • Kallmann Sendromu
  .1997
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  BALAT AYŞE,AKINCI AYŞEHAN,TURĞUT MEHMET,ALADAĞ MEHMET ARİF,KOÇAK AYHAN
 • Lipoprotein a genel bir bakış ve çeşitli hastalıklarla ilişkisi
  .1997
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  ÇEKMEN MUSTAFA BAKİ,TÜRKÖZ YUSUF,TURĞUT MEHMET,GÖZÜKARA ENGİN M
 • Bir olgu nedeniyle Turner sendromu ve literatürün gözden geçirilmesi
  .1997
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  BALAT AYŞE,AKINCI AYŞEHAN,TURĞUT MEHMET,DEMİRHAN OSMAN
 • Üriner Enfeksiyona Eşlik eden Diğer Enfeksiyonlar Hangisi Predispozan
  .1997
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  BALAT AYŞE,TURĞUT MEHMET,DURMAZ YAŞAR,DOĞRUL MEHMET
 • Stafilokok septisemili hastalarda septik Artrit
  .1997
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  KAPUKAYA AHMET,ÖZEN BAYRAM,TURĞUT MEHMET,SÖKER MURAT
 • Ailevi Hiperkolesterolemi İki olgu nedeniyle
  .1997
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  BALAT AYŞE,AKINCI AYŞEHAN,TURĞUT MEHMET,ÇEKMEN MUSTAFA BAKİ,ORHAN SEZAİ
 • Subperiostal Abse sahfasında Tanı Konulan Akut Osteomiyelitlerin Tedavisi
  .1997
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  KAPUKAYA AHMET,ERDEM HAKAN,TURĞUT MEHMET,ARSLAN HÜSEYİN,NECMİOĞLU NECDET SERDAR,SARI İBRAHİM
 • Deneysel Gazyağı Zehirlenmesinde Akciğer Bulgularının Histopatolojik ve radyolojik Olarak İncelenmesi
  .1994
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  ÖZGEN ÜNSAL,SARAÇ KAYA,BALAT AYŞE,TAHTALI CAHİT,TURĞUT MEHMET,AYDIN NASUHİ ENGİN
 • Anterior Torasik Meningosel Olgusu
  .1993
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  YAKINCI MEHMET CENGİZ,MÜNGEN BÜLENT,TURĞUT MEHMET,TAHTALI CAHİT,KALFAGİL ARİF,KALFAGİL SAİD
 • Pleural Effusion Associated with Hepatitis A
  .2008
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1307-1068
  ÇITAK KURT AYŞEGÜL NEŞE,BULUT YASEMİN,TURĞUT MEHMET
 • A Case of DİDMOAD syndrome
  .1998
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  BALAT AYŞE,AKINCI AYŞEHAN,TURĞUT MEHMET,DOĞRUL MEHMET,ÇETİNER SALİH
 • Prenatal diagnosis of Sacrococcygeal Teratoma A case report
  .1997
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  KUTLU RAMAZAN,SARAÇ KAYA,BALAT ÖZCAN,TURĞUT MEHMET
 • Osteomiyelitis and it is Therapy in children with staphylococcal septisemia
  .1996
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  KAPUKAYA AHMET,SÖKER MURAT,NECMİOĞLU NECDET SERDAR,TURĞUT MEHMET
 • Molleret s meningitis a case report
  .1994
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  ÖZGEN ÜNSAL,BALAT AYŞE,KARABİBER HAMZA,TURĞUT MEHMET
 • Systemic phaeohyphomycosis due to Exophiala Wangiella in an immunocompetent child
  .2009
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  ALABAZ DERYA,KİBAR FİLİZ,ÇELİK ÜMİT,TURĞUT MEHMET
 • Inherıtance Of A Translocatıon Between Chromosomes 12 And 16 In A Famıly Wıth Recurrent Mıscarrıages And A Newborn Wıth Down Syndrome Carryıng
  .2008
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  PAZARBAŞI AYFER,DEMİRHAN OSMAN,TURĞUT MEHMET,GÜZEL İ,TAŞTEMİR D
 • Prenatal diagnosis of type I sacrococcygeal teratoma and its management
  .2008
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  Saygılıyılmaz Esra Selver,İnçki Kuntay Kerim,TURĞUT MEHMET,KELEKÇİ SEFA
 • Detection of human parvovirus B19 in children with acute hepatitis
  .2006
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0272-4936
  AYDIN MUSTAFA,BULUT YASEMİN,POYRAZOĞLU HATİCE GAMZE,TURĞUT MEHMET,SEYREK ADNAN
 • Cerebrospinal Fluid Shunt Infections in Children
  .2005
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1016-2291
  TURĞUT MEHMET,ALABAZ DERYA,ERBEY FATİH,KOCABAŞ EMİNE,ALHAN EMRE,AKSARAY NECMİ
 • Nitric oxide levels and antioxidant enzyme activities in jaundices of premature infants
  .2004
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0263-6484
  KILIÇ MEHMET,TURĞUT MEHMET,TAŞKIN ERDAL,ÇEKMEN MUSTAFA BAKİ,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN
 • Doppler evaluation of the thyroid in pediatric goiter
  .2004
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0091-2751
  Mahmutyazıcıoğlu Kamran,TURĞUT MEHMET
 • Long-term Neurological Outcome of Acute Encephalitis
  .2001
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0142-6338
  AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN,KABAKUŞ NİMET,ÇELİK İLHAMİ,TURĞUT MEHMET,YOLDAŞ TAHİR KURTULUŞ,GÜLER RIFAT
 • Eosinophilic fasciitis progression to linear scleroderma a case report
  .1999
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  BALAT AYŞE,AKINCI AYŞEHAN,TURĞUT MEHMET,Mızrak Bülent,Aydın Abdullah
 • Serum Vitamin A and Beta carotene Levels in Children with Reccurent Acute Respiratory Infections and Diarrhea in Malatya
  .1997
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  KÜÇÜKBAY HASAN,YAKINCI MEHMET CENGİZ,KÜÇÜKBAY FATÜMETÜZZEHRA,TURĞUT MEHMET
 • Oxidant and antioxidant levels in preterm newborns with idiopathic hyperbilirubinaemia
  .2004
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1034-4810
  TURĞUT MEHMET,BAŞARAN ORHAN,ÇEKMEN MUSTAFA BAKİ,Karataş F,Kurt A,Aygün AD
 • A Prospective Study of Etiology of Childhood Acute Bacterial Meningitis Turkey
  .2008
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1080-6040
  CEYHAN MEHMET,YILDIRIM İNCİ,Balmer Paul,Borrow Ray,DİKİCİ BÜNYAMİN,TURĞUT MEHMET,Kurt Neşe,Doğan Aysel,Ecevit Çiğdem,Anlar Yaşar,Gülümser Özlem,Tanır Gönül,SALMAN NURAN,GÜRLER NEZAHAT,Hatipoğlu Nevin,HACIMUSTAFAOĞLU MUSTAFA KEMAL,ÇELEBİ SOLMAZ,Coşkun Yavuz,Alhan Emre,ÇELİK ÜMİT,CAMCIOĞLU YILDIZ,Seçmeer Gülten,Gray Steve,GÜR DENİZ
 • Reactive Hemophagocytic Lymphohistiocytosis After Hepatitis A Infection
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0971-4502
  CANÖZ PERİHAN YASEMEN,AFAT ELİF,TEMİZ FATİH,AZİZOĞLU NURİ ONUR ,ÇİTİLOĞLU HATİCE,TÜMGÖR GÖKHAN,LEBLEBİSATAN GÖKSEL,TURĞUT MEHMET
 • Pperiyodik Ateş Aftöz Stomatit Farenjit Servikal Lenfadenit PFAPA Sendromu Beş olgunun değerlendirilmesi
  .2012
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,Canöz Perihan Yasemen,TÜMGÖR GÖKHAN,Demir Abit,TEMİZ FATİH,TURĞUT MEHMET
 • A rare cause of emergency department visit Euphorbia helioscopia contact dermatitis
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  24522473
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,ALMİŞ HABİP,Tepe Birgül,TURĞUT MEHMET
 • An Ignored Cause of Acute Abdomen Lower Lobe Pneumonia
  .2015
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  2148273X
  TEKİN MEHMET,KONCA ÇAPAN,ALMİŞ HABİP,BUCAK İBRAHİM HAKAN,TURĞUT MEHMET
 • Methylphenidate induced gynecomastia in a prepubertal boy a case report
  .2016
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  1302-6631
  Almis Behice Han,ALMİŞ HABİP,ÇELİK MUSTAFA,Gümüştaş Funda,TURĞUT MEHMET
 • Copycat Suicides Without an Intention to Die After Watching TV Programs Two Cases at Five Years of Age
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  13000667
  ÇELİK MUSTAFA,KALENDEROĞLU AYSUN,ALMİŞ HABİP,TURĞUT MEHMET
 • Acute irritant bullous contact dermatitis caused by Euphorbia helioscopia
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  01051873
  ALMİŞ HABİP,BUCAK İBRAHİM HAKAN,TEKİN MEHMET,KONCA ÇAPAN,TURĞUT MEHMET
 • The association between mean platelet volume and infants with meconium stained amniotic fluid
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1128-3602
  TEKİN MEHMET,KONCA ÇAPAN,Kahramaner Zelal,ERDEMİR AYDIN,Gülyüz Abdulgani,ÜÇKARDEŞ FATİH,TURĞUT MEHMET
 • Evaluation of Choroidal Thickness in Children With Iron Deficiency Anemia
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1552-5783
  ŞİMŞEK ALİ,TEKİN MEHMET,BİLEN ABDURRAHMAN,KARADAĞ AYŞE SEVGİ,BUCAK İBRAHİM HAKAN,TURĞUT MEHMET
 • The Combined Use of Inhaled and Intravenous Steroids for Children With Chemical Pneumonitis After Ingestion of Paint Thinner
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2074-1804
  KONCA ÇAPAN,TEKİN MEHMET,TURĞUT MEHMET
 • Familial Mediterranean Fever in a Patient with PFAPA Syndrome
  .2015
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  21479445
  TEKİN MEHMET,KONCA ÇAPAN,Gülyüz Abdulgani,TURĞUT MEHMET
 • Salting A Risky Practice of Newborn Period
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  13071068
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,ÇELİK VELAT,PEKTAŞ E,TURĞUT MEHMET
 • Health of the Children with Intellectual Disability Being Cared at The Primary Care Center in Adıyaman
  .2016
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  21479445
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,ALMİŞ HABİP,ÇELİK VELAT,TEKİN MEHMET,TURĞUT MEHMET
 • Altı Aylık Bir Çocukta Lumbosakral Herpes Zoster Enfeksiyonu
  .2015
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  ALMIŞ HABİB,BUCAK İBRAHİM HAKAN,TEKİN MEHMET,KONCA ÇAPAN,TURĞUT MEHMET
 • Ebegümeci Çocukluk yaş grubunda ilk kez belirlenen üst gastrointestinal sistem kanaması nedeni olabilir mi
  .2015
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,ALMIŞ HABİB,ÇELİK V,APAYDIN HÖ,TURĞUT MEHMET
 • Hand Foot Mouth Disease and Nail Signs Letter to the Editor
  .2015
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  1300-0381
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,ALMIŞ HABİB,TURĞUT MEHMET
 • To Evaluate the Diagnostic Efficacy of Urinalysis for the Diagnosis of Childhood Urinary Tract İnfection
  .2015
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  21462372
  TEKİN MEHMET,KONCA ÇAPAN,HABİB ALMIŞ,BUCAK İBRAHİM HAKAN,YELİZ GENC,GÜNDÜZ AHMET,TURĞUT MEHMET
 • İyi bilinen ancak ilk düşünülmeyen bir tanı Makroamilazemi
  .2015
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  TEKİN MEHMET,KONCA ÇAPAN,ALMIŞ HABİB,ÇELİK VELAT,BUCAK İBRAHİM HAKAN,TURĞUT MEHMET
 • Fare Isırığı Sonrası Selülit
  .2015
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,HABİB ALMIŞ,ÇELİK VELAT,TURĞUT MEHMET
 • Is there a relationship between low vitamin D and rotaviral diarrhea
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  13288067
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,HABİB ALMIŞ,ÇEVİK MUAMMER ÖZGÜR,BÜLBÜL MEHMET,TEKİN MEHMET,KONCA ÇAPAN,TURĞUT MEHMET,ÖZTÜRK AB
 • Serum prolactin levels in diff erential diagnosis of pediatric epileptic and nonepileptic pseudo SEIZURES seizures
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  13301403
  Çitilcioğlu Hatica Bülbül,Matyar Selçuk,Akgül Okan,BUCAK İBRAHİM HAKAN,TURĞUT MEHMET
 • Drug Expenditures of a Tertiary Hospital in Turkey Before and After
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  13090720
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,ALMİŞ HABİP,BÜLBÜL MEHMET,ÇEVİK MUHAMMER ÖZGÜR,TURĞUT MEHMET
 • Doxazosin in the Treatment of Scorpion Envenomation
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0019-5456
  KONCA ÇAPAN,TEKİN MEHMET,TURĞUT MEHMET
 • The Evaluation of Patients Diagnosed with Monosymptomatic Nocturnal Enuresis
  .2015
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  21479445
  TEKİN MEHMET,ÇELİK VELAT,HABİB ALMIŞ,KONCA ÇAPAN,BUCAK İBRAHİM HAKAN,ERCAN SÜMEYYE,TURĞUT MEHMET
 • Is the mean platelet volume a predictive marker for the diagnosis of acute pyelonephritis in children
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1342-1751
  TEKİN MEHMET,KONCA ÇAPAN,GÜLYÜZ ABDÜLGANİ,ÜÇKARDEŞ FATİH,TURĞUT MEHMET
 • Food insecurity experience in a tertiary health center in Turkey
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,TÜMGÖR GÖKHAN,TEMİZ FATİH,AFAT E,YASEMİN CANÖZ,TURĞUT MEHMET
 • The Association between Vitamin D Levels and Urinary Tract Infection in Children
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1663-2818
  TEKİN MEHMET,KONCA ÇAPAN,ÇELİK VELAT,ALMİŞ HABİB,ZELAL KAHRAMANER,ERDEMİR AYDIN,ABDÜLGANİ GÜLYÜZ,ÜÇKARDEŞ FATİH,TURĞUT MEHMET
 • Donkey Bite A Rare Case Report
  .2015
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  1300-0381
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,ALMIŞ HABİB,TEKİN MEHMET,TURĞUT MEHMET
 • A Rare Cause of Abdominal Pain Abdominal Epilepsy
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1305760X
  KONCA ÇAPAN,MEHMET COBAN,ÖZARSLAN KASIM,TEKİN MEHMET,TURĞUT MEHMET
 • Evaluation of vitamin D levels in children with primary epistaxis
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  01655876
  ALMİŞ HABİP,BUCAK İBRAHİM HAKAN,ÇALIŞKAN MUHAMMED NEBİ,TURĞUT MEHMET
 • Association between Serum 25 Hydroxyvitamin D Levels and TTN
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1663-2826
  KONCA ÇAPAN,KAHRAMANER ZELAL,ERDEMİR AYDIN,ARPACI ABDULLAH,TURĞUT MEHMET
 • An overview of platelet indices for evaluating platelet function in children with scorpion envenomation
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  KONCA ÇAPAN,TEKİN MEHMET,TURĞUT MEHMET
 • Isolated giant intrathoracic meningocele associated with vertebral corpus deformity
  .2004
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  15699293
  TURĞUT MEHMET,ALHAN CUMHUR,CİHANGİROĞLU MAARİF MUTLU,TOPÇUOĞLU MEHMET ŞAH
 • Clinical and epidemiological features of Turkish children with 2009 pandemic influenza A H1N1 infection Experience from multiple tertiary paediatric centres in Turkey
  .2011
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0036-5548
  ÇİFTÇİ ERGİN,TURĞUT MEHMET,CANÖZ PERİHAN YASEMEN,BUCAK İBRAHİM HAKAN,ALTINDAĞ HAKAN
 • Serotype distribution and antibiotic susceptibility of invasive Streptococcus pneumoniae disease isolates from children in Turkey 2001 2004
  .2006
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0340-6199
  IŞIK YALÇIN,GÜRLER NEZAHAT,EMRE ALHAN,YAMAN AKGÜN,TURĞUT MEHMET
 • Carboxyatractyloside poisoning in humans
  .2005
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0272-4936
  TURĞUT MEHMET,ALHAN CAFER CUMHUR,GÜRGÖZE METİN KAYA,KURT ABDULLAH,DOĞAN YAŞAR,TEKATLI MUHİTTİN,AKPOLAT NUSRET
 • Oxidative status and serum leptin levels in obese prepubertal children
  .2007
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  02636484
  ÜSTÜNDAĞ BİLAL,GÜNGÖR SERDAL,AYGÜN ABDULLAH DENİZMEN,TURĞUT MEHMET,YILMAZ ERDAL
 • Serum procalcitonin and cerebrospinal fluid cytokines level in children with meningitis
  .2004
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0962-9351
  TAŞKIN ERDAL,TURĞUT MEHMET,KILIÇ MEHMET
 • A Case Report Hallermann Streiff Syndrome
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  1300199X
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,TÜMGÖR GÖKHAN,CANÖZ PY,LEBLEBİSATAN GÖKSEL,TURĞUT MEHMET
 • A Pediatric Case of Concomitant Leishmania and Brucella Infection
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  13049054
  CANÖZ PERİHAN YASEMEN,TÜMGÖR GÖKHAN,BUCAK İBRAHİM HAKAN,LEBLEBİSATAN GÖKSEL,İSTİFLİ FATMA LEVENT,TURĞUT MEHMET
 • Bacillary Angiomatosis in an Immunocompetent Child with a Grafted Traumatic Wound
  .2004
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  03852407
  Turgut M, Alabaz D, Karakas M, Kavak K, Aksaray N, Alhan SE, Cevik F, Tuncer ı
 • A Case of Pulmonary Hydatid Cyst with Respiratory Arrest as a Result of Spontaneous Rupture in Cyst
  .2012
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  13071068
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,TÜMGÖR GÖKHAN,CANÖZ PERİHAN YASEMİN,ALTINAĞ HAKAN,TURĞUT MEHMET
 • Outcome of Postexposure Rabies Vaccination During Pregnancy Report of Two Cases and Review of the Literature
  .1998
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  ARISOY AYŞE ENGİN,ARISOY EMİN SAMİ,ŞAHİN SABİT,TURĞUT MEHMET
 • A Rare Cause of Constipation and Acute Malnutrition Primary Intestinal Lymphoma
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  13043897
  ÖZDEMİR NURŞAH,TÜMGÖR GÖKHAN,ÇERÇİ MELİKHAN,ÖZKAN AYŞE,SEZGİN GÜLAY,BAYRAM İBRAHİM,TURĞUT MEHMET
 • An Association of Leishmaniasis and Dyserythropoiesis in Children
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0971-4502
  TEMİZ FATİH,BİLGİNER GÜRBÜZ BERRAK,LEBLEBİSATAN GÖKSEL,ÖZKAN AZİZ,CANÖZ PERİHAN YASEMEN,HARMANOĞULLARI SEZER,GEZER HARUN,TÜMGÖR GÖKHAN,TURĞUT MEHMET
 • Case report Patau Syndromoe with Normal Chrosomal Analysis Pseudo Trisomy 13 Syndrome
  .1997
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  BALAT ÖZCAN,BALAT ÖZCAN,ÖZGEN ÜNSAL,TURĞUT MEHMET
 • Gastric Lavage Through Minilaparotomy in Experimental Kerosene İngestion
  .1995
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  ERBİLEN MUSTAFA,ÖZGEN ÜNSAL,ŞAHİN MUSTAFA,TURĞUT MEHMET
 • Evaluation of 161 Tick Bite Cases in a Tertiary Health Center
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  13071068
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,TEMİZ FATİH,TÜMGÖR GÖKHAN,CANÖZ PERİHAN YASEMİN,TURĞUT MEHMET
 • PCR Based National Bacterial Meningitis Surveillance in Turkey
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0891-3668
  DEMET TOPRAK,SOYSAL AHMET,MEHMET ALİ TORUNOĞLU,TURĞUT MEHMET,TÜRKOĞLU SALİH,Pimenta Fabiana Cristina,da Gloria Carvalho,Xin Wang
 • Ecthyma gangrenosum in a previously healthy pediatric patient and associated facial paralysis and persistent hyperplastic primary vitreous
  .2012
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1941-5923
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,TÜMGÖR GÖKHAN,MENGEN EDA,TEMİZ FATİH,TURĞUT MEHMET
 • Unusual Idiopathic Calcinosis Cutis Universalis in a Child
  .2009
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1662-6567
  ALABAZ DERYA,TURĞUT MEHMET,ÖNENLİ MUNGAN HALİSE NESLİHAN,DALAY CEMİL
 • İki Olgu Nedeni ile Çocukluk Çağının Selim Kemik Tümörü Osteoid Osteom
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  BUCAK İBRAHİM HAKAN,GÜMÜŞTAŞ SA,HABİB ALMIŞ,SARI A,UYGUN H,TEKİN MEHMET,TURĞUT MEHMET
 • Demir eksikliği anemisinde RBC MCV MCH MCHC RDW MPV ve platelet sayısının tanısal değerinin incelenmesi
  .1994
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Ozgen U, Balat A, Turgut M, ve ark
 • Deneysel gazyağı zehirlenmesinde spontan akciğer aspirasyonu
  .1994
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Ozgen U, Erbilen M, Hasanoglu C, Sahin M ve ark
 • Age specific seroprevalence of serogroup C meningococcal serum bactericidal antibody activity and serogroup A C W135 and Y specific IgG concentrations in the Turkish population during 2005
  .2007
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  Ceyhan M, Yıldırım I, Balmer P, Riley C, Laher G, Andrews N, Borrow R, Kurt N, Turgut M et al,

Oluşturulma03 Aralık 2016 16:12
Görüntülenme641