İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Mehmet YILMAZ
Doçent Doktor

Birim

 • Eğitim Fakültesi
 • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiriler

 • Peygamber’in Son Beş Günü’nde Tahsin Yücel’in Modern Türk Şiirine Yönelttiği Eleştiriler
  03.05.2018 - 03.05.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  4. Uluslararası Filoloji Sempozyumu
  YILMAZ MEHMET,YAPRAK TAHSİN
 • İntibah’taki İki Mehpeyker
  03.05.2018 - 03.05.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  4. Uluslararası Filoloji Sempozyumu
  YAPRAK TAHSİN,YILMAZ MEHMET
 • Yahya Kemal’in Şiirlerinin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi
  18.05.2017 - 18.05.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
  YILMAZ MEHMET
 • Suriyeli Mültecilerin Göç Hikâyeleri
  20.10.2017 - 20.10.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  II. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu
  YILMAZ MEHMET
 • Savaşa Sığınak Olarak Sanat: Suriyeli Mültecilerin Resim Sergileri
  20.10.2017 - 20.10.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  II. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu
  YILMAZ MEHMET
 • Suriyeli Öğrencilerin Üniversitede Karşılaştığı Sorunlar Yazılı Anlatım Dersi Örneği
  13.05.2016 - 13.05.2016
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  I. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu
  YILMAZ MEHMET,YAPRAK TAHSİN
 • Tanzimat Aydınının Gözüyle Avrupa Coğrafyası
  22.09.2016 - 22.09.2016
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  5th AGP International Humanities and Social Sciences Conference 22-25 September 2016, Budapest
  YILMAZ MEHMET
 • Ölümün Sınırlarında Gezinmek Suriyeli Mültecilerin Türk Romanına Yansıyan Hayatı
  13.05.2016 - 13.05.2016
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  I. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu
  YILMAZ MEHMET
 • Bir Adam Yaratmak ta Hamlet in Benlik Arayışları
  20.05.2013 - 20.05.2013
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Uluslararası Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu
  YILMAZ MEHMET
 • Ebüzziya Tevfik in Gözüyle Namık Kemal
  27.12.2011 - 27.12.2011
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu
  YILMAZ MEHMET

Hakemlikler

 • Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Asos Journal
  3
 • Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
  2017
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Diyalektolog
  1
 • Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
  Dergi
  Uluslararası
  SLOVENYA
  Türkçe
  IJLA
  4

Editörlükler

 • Milli Edebiyat
  2019
  Kitap
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  Asos Yayınları
  YILMAZ MEHMET

Kitaplar

 • Milli Edebiyat
  2019
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  İngilizce
  Asos Yayınları
  YILMAZ MEHMET
 • Bakir Mezarlar Anıtı
  2018
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Kesit Yayınları
  YILMAZ MEHMET
 • Sorularla Yeni Türk Edebiyatı
  2016
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Kesit Yayınları
  YILMAZ MEHMET
 • Söz Acıda Sınandı Ahmet Oktay Tüm Şiirleri
  2016
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Islık Yayınları
  YILMAZ MEHMET
 • Tezat Üzerine Bir İnceleme
  2014
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Kesit Yayınları
  YILMAZ MEHMET
 • 12 Mart ın Gölgesinde Türk Şiiri Marksist Söylem ve Eleştirisi 1970 1980
  2016
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Kesit Yayınları
  YILMAZ MEHMET
 • Toplumcu Gerçekçilikten Eleştirel Toplum Teorisine Ahmet Oktay Şiiri
  2015
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Hece Yayınları
  YILMAZ MEHMET
 • Ölümünün 100 Yılında Tevfik Fikret
  2015
  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
  Uluslararası
  Türkçe
  Kesit Yayınları
  YILMAZ MEHMET

Makaleler

 • Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Eğitmenlerinin Türkçe Öğretim Yöntemleri Hakkındaki Görüşleri
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  2342-0251
  YILMAZ MEHMET,DOYUMGAÇ İBRAHİM
 • Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Eğitmenlerinin Türkçe Öğretim Yöntemleri Hakkındaki Görüşleri
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  2342-0251
  YILMAZ MEHMET,TEZCAN AHAT,DOYUMĞAÇ İBRAHİM
 • Öznellik/Nesnellik Bağlamında Şiir Eleştirisinin Sorunları ve Murat Belge
  .2018
  Hakemsiz
  Ulusal
  Türkçe
  YILMAZ MEHMET
 • Yaz Yağmuru’xxndan Sona Ermek Romanına Tamamlanamayan Bir Eserin Hikayesi
  .2018
  Hakemsiz
  Ulusal
  Türkçe
  YILMAZ MEHMET
 • Kültürel Belleğe Dair Bir Kazı Çalışması: Beşir Ayvazoğlu’xxnun Beş Şehir’xxi
  .2016
  Hakemsiz
  Ulusal
  Türkçe
  YILMAZ MEHMET
 • Tekrara Düşen Hayat ve Bir Uçurum Denemesi: İhsan Baran’xxın Mey’xxmum Ritüel’xxi
  .2018
  Hakemsiz
  Ulusal
  Türkçe
  YILMAZ MEHMET
 • İlhan Geçer’xxin Hisar Dergisinin Birinci Döneminde Yayımlanan Şiirleri (1950-1957)
  .2017
  Hakemsiz
  Ulusal
  Türkçe
  YILMAZ MEHMET
 • Murathan Mungan’xxın Küre’ye Sığdırdıkları
  .2017
  Hakemsiz
  Ulusal
  Türkçe
  YILMAZ MEHMET
 • İbrahim Tenekeci Şiirinde Dünyayı Görmeden Ölmek
  .2017
  Hakemsiz
  Ulusal
  Türkçe
  YILMAZ MEHMET
 • Kendi Gök Kubbemiz’de Dini ve Milli Değerler
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  YILMAZ MEHMET
 • Mustafa Ruhi Şirin Hikayelerinin Okunabilirlik Açısından İncelenmesi
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  KAYABAŞI BEKİR,YILMAZ MEHMET,DOYUMĞAÇ İBRAHİM
 • Beşir Ayvazoğlu ile Ateş Denizi Üzerine Söyleşi
  .2013
  Hakemsiz
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  YILMAZ MEHMET
 • Modernizmin Aynasından İkinci Yeni Şiirine Bakmak
  .2015
  Hakemsiz
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  1301-210X
  YILMAZ MEHMET
 • Bir Tereddüdün Romanı nda Sanatkârın Aykırı Yaşantısı
  .2015
  Hakemsiz
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  1301-210X
  YILMAZ MEHMET
 • Yol Üstündeki Yazıcı dan Hareketle Şiir Eleştirisinin Sorunları Üzerine Bazı Dikkatler
  .2013
  Hakemsiz
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  YILMAZ MEHMET
 • Türk Şiirinin Modernleşme Sürecine Eleştirel Bir Bakış Bellek Arayışları
  .2014
  Hakemsiz
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  YILMAZ MEHMET
 • Ahmet Oktay ın Kitaplarına Girmeyen Şiirleri
  .2013
  Hakemsiz
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  YILMAZ MEHMET
 • Sanat Hayat Bağlamında Bir Ahmet Hamdi Tanpınar Analizi Geç Kalan Tanpınar mı yoksa Biz miyiz
  .2014
  Hakemsiz
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  YILMAZ MEHMET
 • Gösteri ve Tüketim Dünyasına Şiir Huzur Getirebilir mi
  .2014
  Hakemsiz
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  YILMAZ MEHMET
 • Halk Edebiyatının Keşfi ile Folklor Şiire Düşman Arasında Yunus Emre Yorumları
  .2014
  Hakemsiz
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  YILMAZ MEHMET
 • Saatler Ruhlar ve Kedilerle Edebiyatın Arka Odalarında Keyifli Bir Gezinti
  .2016
  Hakemsiz
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  YILMAZ MEHMET
 • Mehmet Sümer Şiiri İçin Mukaddime Bir Flanör Tavır
  .2014
  Hakemsiz
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  YILMAZ MEHMET
 • Namık Kemal ve Arkadaşları Niçin Sürgün Edildiler
  .2011
  Hakemsiz
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  YILMAZ MEHMET
 • Tanpınar ın Günlükleri Hakkında Yazılanlar
  .2015
  Hakemsiz
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  YILMAZ MEHMET
 • Verimli Çelişki Ahmet Hamdi Tanpınar ın Dünya Görüşü Üzerine Yaşanan Münakaşalar
  .2015
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  1309-565X
  YILMAZ MEHMET
 • Şiirin Bencilliği Modern Türk Şiirinde Saf Şiir Anlayışı Üzerine Bir İnceleme
  .2010
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  YILMAZ MEHMET,YILMAZ SEVİNÇ
 • İki Başına Yürümek Çerçevesinde Behçet Necatigil Şiirinde İkinci Yeni Etkisi ve Anlam Sorunu Mehmet YILMAZ
  .2010
  Hakemli
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  1468-3849
  YILMAZ MEHMET
 • Kente Alışamayan Uyumsuz Bireyin Öyküsü Turgut Uyar ın Geyikli Gece Şiiri Üzerine Bir Tahlil Denemesi
  .2011
  Hakemli
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  1468-3849
  YILMAZ MEHMET
 • Bir Edebiyat Bilimcisinin Yol Bulma Sıkıntısının Özgün Neticesi Prof Dr İsmet Emre nin Edebiyat Bilimi
  .2012
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  YILMAZ MEHMET
 • Tanpınar Şiirinin Kaynakları Üzerine Bir Araştırma Zamana Düşen Çığlık
  .2011
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  YILMAZ MEHMET
 • Şiirde Biçimin Matametiksel İfadesi ya da Yusuf Bal ın Ücraişlem leri
  .2012
  Hakemsiz
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  YILMAZ MEHMET
 • Ömer Seyfettin in Türk Edebiyatının Dönemleri İle İlgili Görüşleri
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  ALMANYA
  Türkçe
  YILMAZ MEHMET
 • Abdülhak Şinasi Hisar ın Romanlarında Anımsama ve Kolektif Belleğin İşlevleri
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  1308-8203
  YILMAZ MEHMET
 • Şairlerin Bohem Hayatı Üzerine Gözlemler
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  YILMAZ MEHMET
 • Umutla Umutsuzluk Arası Bir Feryat Süleyman Nazif in Birinci Dünya Savaşı ndaki Tavrı
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  YILMAZ MEHMET
 • Ahmet Oktay a Göre Roman Kahramanı
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  YILMAZ MEHMET
 • İsmet Özel in Sevgilim Hayat Şiirinin Marksist Estetik Açısından Tahlili
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  YILMAZ MEHMET
 • Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı Üzerine Bir İnceleme Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Örneği
  .2009
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1302-9967
  YILMAZ MEHMET
 • Umutla Umutsuzluk Arası Bir Feryat Süleyman Nazif in Birinci Dünya Savaşı ndaki Tavrı
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  1300-5766
  YILMAZ MEHMET
 • Attilâ İlhan ın Tutuklunun Günlüğü Adlı Şiir Kitabında 12 Mart Döneminin İzleri
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  İngilizce
  1307-914X
  YILMAZ MEHMET
 • Ölümün Doğada Yankılanan Sesi Makber de Tabiata Ait Unsurlar Üzerine Bir İnceleme
  .2010
  Hakemli
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  1303-0329
  YILMAZ MEHMET
 • Cemal Süreya Şiirinde Ortak Dilin Kullanımı
  .2010
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  1307-9581
  YILMAZ MEHMET

Oluşturulma08 Mayıs 2015 16:33
Düzenlenme 16 Haziran 2019 12:06
Görüntülenme511