İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Menderes ALPKUTLU
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

  • Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
  • Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

İletişim

 

 

Menderes Alpkutlu: l980 yılında Erzurum’da doğdu. Erzurum ilinde başlayıp dereceyle tamamladığı ilk ve orta eğitim-öğretiminin ardından Erzurum'da başladığı tezsiz yüksek lisanslı yüksek öğrenimi de 2005 senesinde Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi-Tarih Öğretmenliği Bölümü'nde sonuçlandırdı. Alpkutlu, lisans eğitimi sonrasında Polis Akademisi-Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Anabilim Dalı"nda başladığı tezli yüksek lisansını ise "Güvenliğin Sağlanmasında Liderin Rolü" başlıklı çalışmayla 2012 yılında tamamladı. Alpkutlu’nun doktorası da aynı Enstitü ve Anabilim Dalında "Türkiye'de Özel Güvenlik Politikasının Analizi" başlıklı tez çalışmasıyla 2017 yılında sonuçlandırıldı. Alpkutlu, 2013 yılında Adıyaman Üniversitesi-MYO bünyesinde "Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü"nde öğretim görevlisi olarak başladığı akademik görevini de halihazırda aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler MYO’su bünyesinde öğretim üyesi olarak devam ettirmektedir.Alpkutlu'nun mevcut çalışmaları ise kamu yönetimi alanında ve tarih disiplini açılımıyla özel-güvenlik ve liderlik odaklı şekillenmiş ve bu özde devam etmektedir.

 
 

 

 


Oluşturulma22 Mart 2013 15:51
Düzenlenme 18 Şubat 2020 13:27
Görüntülenme1036