İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

ÖZGEÇMİŞ

 

Doç. Dr. METİN KOPAR

 

E-Posta Adresi: mkopar@adiyaman.edu.tr

Telefon: 4162233800-4167

Adres: Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Merkez/ADIYAMAN

Öğrenim Bilgisi

Doçentlik: (2019)

Doktora: (2001) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (Dr.)

Yüksek Lisans: (1997) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/Genel Türk Tarihi

Lisans: (1983) Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

AKADEMİK YAYINLAR

  

      Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
     A. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

 1. Küllerinden Doğan Bir Şehir Gaziantep (2019)., KOPAR METİN, GECE AKADEMİ, Editör: Ünal Taşkın, Basım sayısı:1, ISBN:978-625-7958-32-5, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5811292)
 2. Atatürk Dönemi İktisadi Yapılanma (2014)., KOPAR METİN, Bilge Kültür Yayınevi, Basım sayısı:1, ISBN:9786054921133, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1960717)
 3. Cumhuriyet Halk Partisi Döneminde Doğu Anadolu’ya Yapılan Kamu Harcamaları ve Yatırımları (1927-1950) (2009)., KOPAR METİN, Atatürk Araştırma Merkezi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 238, ISBN:978-975-16-2129-0, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3711748)

 

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
     B. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

      1.Tarihte Adıyaman Devlet, Toplum ve Kültür, Bölüm adı:(Osmanlı Devri Adıyaman Vakıflarına Genel Bir Bakış) (2020)., KOPAR METİN, Sonçağ Akademi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 506, ISBN:978-625-7838-67-2,                  Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6540373)

 1. Abay Kunanbayev Anısına Türkiye ve Türk Dünyası Araştırmaları II, Bölüm adı:(Türkiye Çin İlişkilerinde Yeni İpek Yolu: Türk Ekonomisinin kazanımları) (2020)., KOPAR METİN, İksad Yayınevi, Editör: Yunus Emre TANSU, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 1007, ISBN:978-625-7897-70-9, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6423345)
 2. Geçmişten Günümüze Manisa, Bölüm adı: (II. Dünya Savaşı Sonrası Manisa’nın Sosyo-Ekonomik Durumu (1938-1950)) (2018)., KOPAR METİN, Manisa Celal Bayar Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 2436, ISBN: ISBN: 978-975-8628-77-3 (3.c) 8, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4704095)
 3. Rıfat Özdemir’e Armağan, Bölüm adı:(Tek Parti Döneminde Ulus İnşasına Dair Bir Analiz: CHP Milletvekili Cevat Dursunoğlu’nun Raporu (1944) (2018)., KOPAR METİN, Hiperyayın, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 685, ISBN:978-605-281-192-4e- Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4637113)
 4. Fırat'tan Volga'ya Medeniyetler Köprüsü, Bölüm adı: (Geçmişten Günümüze Gaziantep) (2015)., KOPAR METİN, Adıyaman Ünv. Yayınları, Editör: Ramilya Yarullina Yıldırım, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 8, ISBN:978-605-9134-00-2, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2611622)
 5. Fırat'tan Volga'ya Medeniyetler Köprüsü, Bölüm adı:(Geçmişten Günümüze Hoşgörü Şehri Mardin) (2015)., KOPAR METİN, Adıyaman Üniversitesi Yayınları, Editör: Ramilya Yarullina Yıldırım, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 10, ISBN:978-605-9134-00-2, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2611616)
 6. Fırat'tan Volga'ya Medeniyetler Köprüsü, Bölüm adı: (Tarihin Kültürel Değerleriyle Adıyaman) (2015)., KOPAR METİN, Adıyaman Ünv. Yayınları, Editör: Ramilya Yarullina Yıldırım, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 8, ISBN:978-605-9134-00-2, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2611630)
 7. Fırat'tan Volga'ya Medeniyetler Köprüsü, Bölüm adı: (Tarihin Derinliklerinden Günümüze Şanlıurfa) (2015)., KOPAR METİN, Adıyaman Üniversitesi Yayınları, Editör: Ramilya Yarlullna Yıldırım, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 7, ISBN:978-605-9134-00-2, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2611608)
 8. 85 Yıl Cumhuriyet Konferansları, Bölüm adı: (Türklerde Demokratikleşme Süreci ve Atatürk'ün Cumhuriyet Anlayışı) (2009)., KOPAR METİN, Ankara Üniversitesi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 149, ISBN:978-975-01-408-2-2, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 64400)

 

C. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. KOPAR METİN (2020). Antep Literatüründe Seyahat Anlatıları.  Ayıntab Araştırmaları Dergisi, 3(1), 11-24. (Yayın No: 6423451)
 2. KOPAR METİN (2018). ABD’nin Türkiye Üzerindeki Projeksiyonu: Thornburg Raporu (1949-1950). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, 11(61), 306-314. (Yayın No: 4633637)
 3. KOPAR METİN (2016). Atatürk Dönemi Ergani Maden İşletmesi. Journal Of History School (XXVII), 219-239., Doi: http://dx.doi.org/10.14225/Joh987 (Yayın No: 3098077)
 4. KOPAR METİN (2016). Atatürk Dönemi Deniz Taşımacılığı (1923-1938). Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Yayın No: 3779578)
 5. YOLUN MURAT, KOPAR METİN (2015). The Impact of the Spanish Influenza on the Ottoman Empire. Belleten (286), 1099-1121. (Yayın No: 1960431)
 6. KOPAR METİN, YOLUN MURAT (2012). 18 ve 19 Yüzyıllarda Osmanlı Borçlar Tarihine Bir Bakış. History Studies, 4(1), 335-358. (Yayın No: 308810)
 7. KOPAR METİN (2011). CHP Teftiş Raporlarına Göre II. Dünya Savaşı Yıllarında Gaziantep. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Yayın No: 3779489)
 8. KOPAR METİN (2008). Moğol İstilası Sonrası Anadolu Selçuklu Devletinde Paranın Seyri. Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi (174), 123-136. (Yayın No: 308585)
 9. KOPAR METİN (2007). Antep'in Kurtuluşunda Ermeni-Fransız İş birliği. Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi (169), 73-92. (Yayın No: 308416)
 10. KOPAR METİN (2007). Cumhuriyet'in İlanından Sonra Elâzığ’da Yapılan Yatırımlar ve Harcamalar (1927-1950). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 301-314. (Yayın No: 309031)
 11. KOPAR METİN (2006). Ermeni Meselesinde İngiltere. Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi (165), 101-116. (Yayın No: 308359)
 12. KOPAR METİN (2005). Ermeni Meselesinde Rusya'nın Genel Politikası (1683-1918). Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi (158), 49-60. (Yayın No: 308285)
 13. KOPAR METİN (2004). Amerika Birleşik Devletleri'nin Ermeni Politikası. Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi (152), 136-146. (Yayın No: 308203)

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. KOPAR METİN (2018). Erken Cumhuriyet Döneminde Demografik Restorasyon: Lozan Mübadilleri. Sosyal Bilimler Dergisi, 8(16), 293-311. (Kontrol No: 4636943)
 2. KOPAR METİN (2017). İstiklal Harbi Sıhhi Raporu (1920-1923). International Journal of Social and Educational Sciences, 4(8), 210-228., Doi: DOI: 10.20860/ijoses.341792 (Kontrol No: 3683846)
 3. KOPAR METİN (2017). Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamelerinde Adıyaman (1925-1930). Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), 180-194. (Kontrol No: 3683796)
 4. KOPAR METİN (2016). Cumhuriyetin Kuruluş Yıllarında Basın İktidar İlişkisi (1920-1925). Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 40(1), 117-135. (Kontrol No: 3097846)
 5. KOPAR METİN (2009). Bir Türkmen Şehri Kerkük. Avrasya Etütleri(36) (Kontrol No: 308518)
 6. KOPAR METİN (2005). Cumhuriyet Döneminin Ekonomi Politikası (1923-1950). Güneyde Kültür Aylık Fikir Sanat Dergisi, 16(162), 53-61. (Kontrol No: 308931)

 

E. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

 1. KOPAR METİN, TAŞKIN ÜNAL (2019). Malatya Vilayetinin Sosyo-Ekonomik Durumu (1925-1930). 3. Uluslar GAP Sosyal Bilimler Kongresi, 589-602. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:5580817)
 2. TAŞKIN ÜNAL, KOPAR METİN (2019). Maarif Salnamelerine Göre II. Abdülhamit Devrinde Osmanlı Vilayetlerinde Açılan Eğitim Kurumları. 3. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi, 577-588. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:5580802)
 3. KOPAR METİN (2018). Diyarbakır Milletvekili Zülfi Bey’in Lozan Konferansında Musul Sorununa Bakışı. I. Uluslararası Battal Gazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 1, 832-843. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4637492)
 4. KOPAR METİN (2018). Sevres ve Lozan Antlaşması'nın Mali Hükümlerinin Mukayesesi. I. Uluslararası Battal Gazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 3, 2207-2219. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4637341)
 5. KOPAR METİN (2018). İsmet İnönü'nün Diyarbakır Gezileri ve Bu Gezilerin Basındaki Yansımaları. Osmanlı'dan Günümüze Diyarbakır, 1, 795-806. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4732244)
 6. KOPAR METİN (2017). Cumhuriyet Döneminde Gaziantep'e Yapılan Yatırımlar (1927-1950). Uluslararası Gaziantep Tarihi Sempozyumu (Millî Mücadele Döneminde Gaziantep), 156-156. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4007370)
 7. KOPAR METİN (2017). Suriye'den Türkiye'ye Göç Eden Mültecilerin Sorununda Kızılay Yardımları. II. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, 13-13. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3719416)
 8. KOPAR METİN (2017). Türkiye'deki Suriyeli Sığınmacıların Coğrafik Dağılımı. II. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, 79-79. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3719430)
 9. KOPAR METİN (2017). Türkiye Kazakistan İlişkileri. AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences, 533 (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı) (Yayın No:3695255)
 10. KOPAR METİN (2017). 1960 Darbesi Sonrası Demokrat Parti Gaziantep Milletvekili Bahadır Dülger'in Yargılanması. Institution Of Economic Development And Social Researches, 180-180. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3695483)
 11. KOPAR METİN (2016). Manisa İlinin Teftiş ve Çalışma Raporlarında Turgutlu (1937-1950). Uluslararası Turgutlu Sempozyumu, 77-77. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3762758)
 12. KOPAR METİN (2016). Diyarbakır'da Yapılan Yatırım ve Harcamalar 1927-1950. Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, 218-218. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3134028)
 13. KOPAR METİN (2016). Atatürk Dönemi Para Politikasına Kısa Bir Bakış 1923-1938. III. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi, 1-9. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3134687)
 14. KOPAR METİN (2016). 1948 İktisat Kongresinin Günümüz Türkiye Ekonomisine Olan Katkıları. III. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi, 55-63. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3134988)
 15. KOPAR METİN (2014). Tek Parti Döneminde CHP Teftiş Raporlarına Göre Elâzığ. Tarihten Günümüze Elâzığ Uluslararası Kongresi, 1, 251-261. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3695340)
 16. KOPAR METİN (2013). II. Dünya Savaşı Yıllarında Elâzığ.  Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, 1(1), 535-554. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:186040)
 17. KOPAR METİN (2012). Cumhuriyet Halk Partisi Teftiş Raporlarına Göre II. Dünya Savaşı Yıllarında Samsun. Tarih Boyunca Karadeniz Ticareti ve Canik, 1 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3962335)
 18. KOPAR METİN, ÖZKAN SELİM HİLMİ (2009). Gaziantep’te Osmanlı Döneminde Kurulup Günümüzde Varlığını Devam Ettiren Vakıflar. Uluslararası Antep-Halep Vakıflar Sempozyumu, 1, 199-207. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:6424919)
 19. KOPAR METİN (2008). Montrö Işığı Doğrultusunda Karadeniz Jeopolitiğinde ABD'nin Yeni Küresel Güç Olma Çabaları. Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2, 150-161. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:309336)
 20. KOPAR METİN (2008). Amerika ve Amerikan Misyonerlerinin Bu Sorundaki Rolleri. IX. Yüzyılda Ermeni Milliyetçiliğinin Doğuşu ve Büyük Devletlerin Politikaları, 22–24 Mayıs 2008, 3, 159-177. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:309231)

 

F. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 1. KOPAR METİN (2016). Seyyahların Gözüyle Adıyaman. Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-I (1), 146-155. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3695203)

 

G. Editörlük

 1. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (TR DİZİN), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Dergi Park
 2. Antik Çağdan Günümüze Tarih Yazıları, Kitap, Editör, İksad, 20.12.2019-14.09.2020

 

E.Ödüller

 1. Bilim Teşvik Ödülü, İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği, 2016

 


Oluşturulma21 Ocak 2021 10:48
Görüntülenme227