İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Mohamad ALMOHAMAD
Profesör Doktor

ADI VE SOYADI.             MAHMOUD OĜLU MOHAMAD ALMOHAMAD

EĜİTİM DURUMU.        PROFESOR

GENEL İHTİSASI.            İSLAMI ARAŞTIRMALAR.

UZMANLIK İHTİSASI.    FIKIH VE USULÜ.

UYRĞU.                           SURİYE.

TEL.                                   05413128404

EMAİL.                             malmohamad@adiyaman.edu.tr

 

                                  İLK OLARAK : BİLİMSEL DİPLOMALAR VE NİTELİKLERİ

 

1-BAĞDAT ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ BİLİMLAR FAKÜLTESİ 'NDEN 1998 YILINDA DOKTORASİ

2. IRAK Saddam İslam Bilimleri Üniversitesi MASTER 1995

3.IRAK Saddam İslam Bilimleri Üniversitesi Lisans 1993

4. YEMEN. Yüksek Rehberlik ve Rehberlik Enstitüsü. 25-06-2003 tarihinde YARDIMCI DOCENT'likten DOÇENT'liğe yükselme -2003 tarihinde.

6.TACVİT'de İCAZET (ASIM VE HAFS KIRAATI üzerinde OKUMA ve OKUTMAN).

7.TACVİT'de İCAZET ( NAFİ'DEN VARŞ KIRAATI üzerinde OKUMA ve OKUTMAN).

 

                                DÖRDÜNCÜ OLARAK-ARAŞTIRMA VE KITABLER

a)YAYILANMIŞ ARAŞTIRMALAR

 

1-Zorlama (İkrah) ve mali muamelatta etkisi ./San'a 12 inci sayılı sosyal çalışmalar dergisinde yayımlandı .

2-Eşkıyalık sınırı / 2001 Bağdat İslami Üniversitesi dergisinde yayımlandı .

3-Namaz dışında 'Awrah' hükümleri/ Yemen Zumer Üniversitesi dergisinde yayımlandı .

4- İslam hukukunda gelenek hükümleri / Elhadide üniversitesi / Teheme Elmahkeme dergisinde yayımlandı .

5-Ağırlık ve Kanıt Arasındaki Fark / Elhadide üniversitesi / Teheme Elmahkeme dergisinde yayımlandı.

6- İslam hukukunda kopyala / Elenbar üniversitesi dergisinde yayınlanmasını onayladım .

 

b)KİTABLER, RAPORLAR VE ARAŞTIRMALAR

8-Mali Uygulamalarda Cehaletin Etkisi ve Zorunluluk kitabı / Elşeriga – Elsahabe ofisinde yayımlandı .

9-İbadet Fıkhında Şeri Özürlerin Etkisi kitabı / Elşeriga - Elsahabe ofisinde yayımlandı .

10-Dilsel Usul Kuralları kitabı / telaffuz belirtileri / Elhadide – Elteysir ofisi yayımlandı .

11-Şeriat Usulü Kuralları kitabı / Elhadide – Elteysir Ofisi yayımlandı .

12--Aile Tanzim Vasıtaları Kullanma Faydaları ve Pozitif / 2000 yılında Yemen halkına Ulusal Meclis tarafından düzenlenen eğitim kursunda yürütülen konferans .

13-İslam Şeriatında Kolaylık ve Hoşgörü / 2007 yılında Yemen de imam ve hatiplere düzenlenen kurs .

14-Doğum Nüfusunu Duyarlı Hale Getirmede Hatipin Rolü / Yemen halkına ulusal meclis tarafından yayımlandı.

15-Emzirme, Menşei ve Akideleri / 2007 yılında San'a Üniversitesi Eğitim Fakultesi Sempozyumuna katalım .

16-Veda Hutbesinde İnsan Hakları / yayımlanmak üzere.


Düzenlenme 05 Haziran 2018 16:03
Görüntülenme428