İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Mücahit ÇELİK
Doçent Doktor

Birim

 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • İşletme

İletişim

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Adı Soyadı: Doç. Dr. Mücahit ÇELİK

Doğum Tarihi: 01.11.1977

Öğrenim Durumu: Kahta/ADIYAMAN

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Mezuniyet:  Wirtschaftsinformatik

Verilen Denklik:

Bilgisayar Mühendisliği

Viyana Teknik Üniversitesi

2007

Yüksek Lisans

Mezuniyet: 

Informatikmanagement

Verilen Denklik:

 Bilişim Yönetimi

Alan: Toplam Kalite Yönetimi

Viyana Teknik Üniversitesi

2008

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Mezuniyet: 

Doktor der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften

Verilen Denklik:

Sosyal ve Ekonomi Bilimleri

Alan: Toplam Kalite Yönetimi

Viyana Teknik Üniversitesi

2009

 

Doçentlik

 

 

Organizasyon

 

Türkiye

 

2015

Yabancı Diller

Yabancı Dil

Sınav

Yıl

Puan

Almanca

ÜDS

2009/Sonbahar

88,75

İngilizce

Diğer (Doğuş Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı)

2000

 

         

 

 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı:

Avusturya Kamu Eğitim Kurumlarında Kalite Yönetimi (Qualitätsmanagement in öffentlichen Bildungseinrichtungen Österreichs)

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Herbert Osanna, Viyana Teknik Üniversitesi

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı:

Eğitimde Kalite Yönetimi-Özellikle Akademik Alanda (Qualitätsmanagement im Bildungswesen-insbesondere im akademischen Bereich)

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Herbert Osanna, M. Numan Durakbaşa, Viyana Teknik Üniversitesi.

 

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Müdür

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2017-2019

Müdür

Adıyaman Üniversitesi Besni Meslek Yüksekokulu

2013-2017

Bölüm Başkanı

Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü

2012-2013

Anabilim Dalı Başkanı

Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Başkanlığı

2009-Devam ediyor

Doç. Dr.

Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü

2015- Devam ediyor

Yrd. Doç. Dr.

Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü

2009- 2015

 

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

      Biten Yüksek Lisans Tezleri:

 1. Habib KAVAK. "İşletmelerde Korku Kültürü ve Yönetimi". Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 2.  Yılmaz KORKMAZ. "Şirketlerin Sosyal Sermaye Kapasiteleri: Adıyaman Örneği". Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 3. Emine Ö. KARAKAPLAN. "Tükenmişlik Sendromu ve Toplam Kalite Yönetimi arasındaki İlişki: Adıyaman İlkokullarında Bir Uygulama". Adıyaman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 4. Edip DOĞAN. "Örgütsel Adalet Algısının İş Tatminine Etkisi: Adıyaman Kamu Kurumlarında Bir Uygulama". Adıyaman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
 5. Ahmet BOZKURT. "Motivasyon ve Verimlilik İlişkisi: Sağlık Kurumlarında Bir Uygulama (Kahta Devlet Hastanesi Örneği), Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 6. Mustafa ÇİÇEK. "Yöneticilerin Davranış Tarzlarının Çalışanlar Üzerindeki Etkisinin Başarıya Yansıması: Adıyaman İli Eğitim Kurumları Örneği, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 7. Abuzer ATICI. "Sigorta Kurumlarının Tek Çatı Altında Birleştirilmesin Paydaşlar Üzerinedeki Olumlu ve Olumsuz Etkileri, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 8. Mustafa KILIÇ.  "YGS ve LYS İçin Analitik Bir Çerçeve: Eğitimde Geri Kalmışlık Nedenleri ve Çözüm Önerileri (Adıyaman İli Örneği), Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Projelerde Yaptığı Görevler:

 1. ADYÜBAB Projesi: “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Tekstil Sektöründe İnovasyonun İhracata Etkisinin Analizi ve Bölgenin Tekstil İhracatı Profili Projesi” Proje Koordinatörü.
 2. ADYÜBAB Projesi: “Mekatronik Öğrenci Laboratuarının Altyapısını Güçlendirme Projesi” Araştırma Alt Yapı Projeleri Proje Koordinatörü.
 3. ADYÜBAB Projesi:  “Eğitimde Toplam Kalite Bilinci Üzerine Bir İnceleme: Adıyaman Örneği, Adıyaman İlinde LYS İçin Analitik Bir Çerçeve, Eğitimde Geri Kalmışlık Nedenleri ve Çözüm Önerileri: Adıyaman Örneği" Proje Koordinatörü.
 4. ADYÜBAB Projesi:  “Eğitimde Toplam Kalite Bilinci Üzerine Bir İnceleme: Adıyaman Örneği.” Proje Koordinatörü.

İdari Görevler:

 • Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü (2017-2019)
 • Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (2015-2017)
 • Adıyaman Üniversitesi Besni Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (2013-2017)
 • Adıyaman Üniversitesi Senato Üyeliği (2013-2019)
 • Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanlığı (2012-2013)
 • Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Başkanlığı (2009---)
 • Adıyaman Açık öğretim İl Koordinatör Yardımcılığı (2012-2014)
 • Adıyaman Üniversitesi Toplam Kalite Koordinatörlüğü (2016-2019)
 • Adıyaman İl istihdam Kurulu Üyeliği (2012-2014)
 • Adıyaman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği (2013-2014)
 • Adıyaman Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Üyeliği (2013-2019)
 • Adıyaman Üniversitesi Yönetim Süreçleri ve İdari Hizmetler Alt Kurulu Üyeliği (2013-2014)
 • Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölüm Başkanlığı (2009-2012)
 • Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kurul Üyeliği (2009-2012)
 • Adıyaman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO Yönetim Kurulu Üyeliği (2009-2010)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

 • Route Educational & Social Science  İşletme Alan Editörlüğü
 • Business and Managament Review Dergisi. Member of Editorial Board.
 • Adıyaman Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergi Hakemliği
 • Hukuk ve İktisat Forumu, Yerel Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyeliği
 • Uluslararası Yüksek Öğretim Kongresi Hakem Kurulu Üyeliği. 27-29 Mayıs. İstanbul, 2011.
 • Adıyaman İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Üyeliği, 2011-2013

Aldığı Ödüller ve Çalışmalarına Atıflar:

 • 2012 Adıyaman Üniversitesi Bilim Ödülü

Verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

 • Yönetim Psikolojisi ve Örgütsel Davranış-Yüksek Lisans
 • Modern Yönetim Teknikleri-Yüksek Lisans
 • Yönetim ve Organizasyon-Lisans
 • İşletme ve Çevre-Lisans
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri-Lisans
 • Girişimcilik ve Liderlik-Lisans
 • İnsan Kaynakları Yönetimi-Lisans

 

 • ESERLER
 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

A1.    ÇELIK MÜCAHIT ve AKÇI YAVUZ. (2016). Futbol Taraftarlığı Ve Kurumsal Aidiyet İlişkisi İncelemesi. Electronic Journal Of Social Sciences, 15(58), 948-959., Doi: 10.17755 /esosder.

A2. ÇELİK, Mücahit, ÖZER KARAKAPLAN, Emine. (2013). “ The Effect of Total Quality Management Practices on Preventing Burnout Syndrome". The Journal of Academic Social Science Studies, Volume 6, No 4, p:779-794, Lorient, France. Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS888    

A3. ÇELİK, Mücahit, SARITÜRK, Mehmet. (2012). Organizational Justice and Motivation Relationship: The case of Adiyaman University. Journal of Social Science, Istanbul Commerce University, Volume 21, No 1, p:353-382, İstanbul, Turkey.

A4.    DURAN, Hacı, ÇELİK, Mücahit. (2011). Demografik Özelliklerin Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Örneği. NWSA - New World Sciences Academy Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, Makale No:4C0099, Elazığ, Turkey.

A5.    ÇELİK, Mücahit. (2011). A Theoretical Approach to the Job Satisfaction". Polish Journal of Management Studies(PJMS), Volume 4, p:7-15, Czestochowa, Poland.

A6.    ÇELİK, Mücahit, TATAR, Mehmet. (2011). Employment-Unemployment Issues and Solution Suggestions: Adıyaman Example. Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business (IJCRB), Volume 3, No 2, p:1211-1226, Canterbury, United Kingdom.

A7.    TAŞAR, H.Hüseyin, ÇELİK, Mücahit (2011). Examination of Implementation Level of The Total Quality Management Principles by The Principals and Teachers Functioning at Elementary Schools: The Case of Adiyaman Province. Asian Social Sciences Journal, Volume 7, No 9, p:33-42, Toronto, Canada.

A8.    ÇELİK, Mücahit, DURAN, Hacı. (2011). Toplam Kalite Yönetimi ve Örgütsel Bağlılık: Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Örneği. Akademik Bakış Dergisi, Sayı 24, Makale No:11 , Calalabad, Kırgızistan.

A9.    ÇELİK, Mücahit, DOĞAN, Edip. (2011). A Theoretical Approach to the Science of Management. International Journal of Humanities and Social Science (IJHSS), Volume 1, No 3, p:65-69, Radford, USA.

A10.  ÇELİK, Mücahit, ARSLAN, Ethem, ELİBOL, Fatih. (2011). Kundenzufriedenheit und Kundenbindung Fallstudie: Adıyaman. Social and Natural Sciences Journal, Volume 2, p:36-41, Ostrava, Czech Republic.

 

 

 1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1.    AKÇİ, Yavuz, ÇELİK, Mücahit ve ÖZDEMİR, Recep. (2018). “Ahilik ve Mesleki Etik". Ankara: Gazi Yayınları

C2.    ÇELİK, Mücahit. (2017). “Örnek Uygulamalı Performans Yönetimi". Ankara: Seçkin Yayınları

C3.    ÇELİK, Mücahit, ELİBOL, Fatih. (2011). “Qualitätsmanagement im Bildungswesen. Insbesondere im Akademischen Bereich und Öffentlichen Bildungseinrichtungen Österreichs (German Edition)”. VDM Verlag Dr. Müller, Deutschland. ISBN-10: 3639347919, ISBN-13: 978-3639347913.

C4.    ÇELİK, Mücahit (2014). “Organizational Justice and Motivation (English Edition)”. Lambert Academic Publishing (LAP Yayınları), Deutschland. ISBN: 978-3-659-53303-7.

 

 

 1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. ÇÜTÇÜ, İBRAHİM ve ÇELİK, Mücahit, (2016). İnovasyonun Tekstil İhracatına Etkisi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Uygulaması. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.  Cilt 3, Sayı 5, p:15-42 Ankara, Turkey.

D2. ÇELİK, Mücahit, (2012). Müşteri Memnuniyeti ve Hizmet Kalitesi Üzerine Adıyaman Üniversitesi Yemekhanesi’nde Bir Uygulama. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 10, p:29-54, Adıyaman, Turkey.

D3. ÇELİK, Mücahit, TAŞAR, H. Hüseyin (2012). Eğitimde Toplam Kalite Bilinci Üzerine Bir İnceleme: Adıyaman Örneği. Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, p:1-12, İstanbul, Turkey.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.    ÇELİK, Mücahit. (2017). Kamu Kurumlarında İş Analizi ve Performans Yönetimi (Adıyaman Üniversitesi Besni Meslek Yüksekokulu Örneği). Internaional Congress Of Management, Economy And Policy Icomep’17, 17-18 Kasım, İstanbul.

E2.    ÇELİK, Mücahit ve AYDIN, Kadir (2017). Suriyeli Sığınmacıların Kurdukları İşletmelerin Türkiye Ekonomisine Etkisi: Adıyaman İli Örneği. II. Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu. 20-22 Ekim, Adıyaman.

E3.    MUTLU, Mustafa ve ÇELİK, Mücahit (2017). Sığınmacıların Türk Hukuk Sistemindeki Yeri ve Vatandaşlık: Suriye Örneği. II. Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu. 20-22 Ekim, Adıyaman.

E4.    ZEMİN, Bilal ve ÇELİK, Mücahit. (2016). Nasrettin Hoca Figürünün Sosyal Sermaye Açısından İncelenmesi. Uluslararası Nasreddin Hoca Sempozyumu, 30 Eylül-2 Ekim, Eskişehir.

E5.    DURAN, Haci, ÇELİK, Mücahit ve ZEMİN, Bilal. (2015). Sivil Toplum Kuruluşlarının Sosyal Sermaye Kapasiteleri. II. Uluslararası Girişimcilik Ve Kariyer Sempozyum.9-11 Ekim 2015, Muğla

E6.    ÇELİK, Mücahit, AKÇİ, Yavuz. (2015). Ait Olma, Futbol ve Taraftarlık İlişkisi.   SSHIF – Social Sciences and Humanities in Focus Platformu, 16-18 Eylül, Varşova

 

 1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E7.    ÇELİK, Mücahit, ŞAŞA, Kemal. (2013). Adıyaman İşletmelerinde Kurumsal Yönetim. 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi 02-04 Mayıs 2013, Marmaris.

E8.    ÇELİK, Mücahit. (2010). Bilimsel Araştırmalarda Etik ve İlkeler (Poster Sunum). 19. İstatistik Araştırma Sempozyumu (TUİK), 06-07 Mayıs 2010, Ankara. 

 

 1. Media (Basında Çıkan Yazılar):

F1     ÇELİK, Mücahit. "Kamu Kurumlarının Benchmarking Yöntemiyle Kendi Yapılarını Yenilemesi". Kahta Diyalog Gazetesi, 12.12.2012

F2     ÇELİK, Mücahit."Tükenmişlik sendromu - I". Kahta Beyan Gazetesi, 29.09.2012

F3     ÇELİK, Mücahit."Tükenmişlik sendromu - II". Kahta Beyan Gazetesi, 12.10.2012

F4     ÇELİK, Mücahit."Sürekli iyileştirme ve kaizen felsefesi". Kahta Beyan Gazetesi, 21.06.2012

F5     ÇELİK, Mücahit."Bir Hikayem Var". Kahta Beyan Gazetesi, 06.06.2012

F6     ÇELİK, Mücahit."Üniversitelerde görev yapan üst yönetici konumundaki personel üzerine". Kahta Beyan Gazetesi, 21.05.2012

F7     ÇELİK, Mücahit."Türkiye yükseköğretim öğrencilerine burs fonu (TYÖB fonu) oluşturabilecek bir model önerisi". Kahta Beyan Gazetesi, 07.05.2012

F8     ÇELİK, Mücahit.İşletme ve Kamu Kurumlarında Etkinlik ve Verimlilik". Kahta Beyan Gazetesi, 27.04.2012

F9     ÇELİK, Mücahit."Çalışanlar Arasında Birlik". Kahta Beyan Gazetesi, 27.03.2012

F10   ÇELİK, Mücahit."Bir Kariyer Hikâyesi". Kahta Beyan Gazetesi, 22.03.2012

F11   ÇELİK, Mücahit."Akedaş halktan aldığı 18 TL’nin karşılığını veremedi". Kahta Beyan Gazetesi, 21.02.2012

F12   ÇELİK, Mücahit."Kaliteli yaşam". Kahta BeyanGazetesi, 07.02.2012

F13   ÇELİK, Mücahit."Apartman yaşam kültürü". Kahta Beyan Gazetesi, 26.01.2012

F14   ÇELİK, Mücahit."Adıyaman ve Roma toplumlarında tuvalet ve temizlik". Kahta BeyanGazetesi, 20.12.2011

F15   ÇELİK, Mücahit."Yaya kaldırımları ve yollar kimin için?". Kahta Beyan Gazetesi, 06.12.2011

F16   ÇELİK, Mücahit."Adıyaman şehrindeki parklar ve durumları". Kahta Beyan Gazetesi, 21.11.2011

F17   ÇELİK, Mücahit."Adıyaman'da kentleşme sorunu". Kahta Beyan Gazetesi, 07.11.2011

F18   ÇELİK, Mücahit. "Hukuki hesap verme sorumluluğu ve saydamlık – I". Kahta Beyan Gazetesi, 11.10.2011

F19   ÇELİK, Mücahit.. "Hukuki hesap verme sorumluluğu ve saydamlık – II". Kahta Beyan Gazetesi, 25.10.2011

 

 1. Katıldığı Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Etkinlikler ve Diğer:

G1.   Kariyer günleri kapsamında Adıyaman Besni KYK yurdunda seminer, 15 Ekim 2014, Adıyaman (Davetli konuşmacı).

G2.   21.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2-4 Mayıs 2013, Kütahya (katılımcı).

G3.   Knowledge as Business Opportunity. International Scientific Conference on Managemenet of Knowledge and Learning (MakeLearn 2011) in Celje, Slovenia on 22-24 June 2011 (Participant)

G4.   ÇELİK, Mücahit. “Uluslar arası Yüksek öğretim Kongresi Hakem Kurulu Üyeliği”. 27-29 Mayıs, 2011. İstanbul.

G5.   ÇELİK, Mücahit. Adıyaman Küçük Millet Meclisi Forum Toplantısında Moderatör. Konu: “İki Dillilik, Özerklik ve Adıyaman'da Ucuz İş Gücü”. Ağustos 2010, Adıyaman

G6.   ÇELİK, Mücahit. “Kamu Mali Yönetiminde Saydamlık ve Hesap Verme Sorumluluğu” konulu panel kapsamında “Türkiye’de Kamu Harcamalarında Hukuki Açıdan Hesap Verme Sorumluluğu ve Saydamlık”. Hukuk ve İktisat Forumu. Oturum Bşk. Prof. Can AKTAN, Haziran 2010, Adıyaman. (Resmi Davetli Konuşmacı)

G7.   ÇELİK, Mücahit. "Kişisel Gelişim 3" adı altında "Mesleki Etik", "Hedef Belirleme ve Sonuç Alma", "İş Planlama, Uygulama ve Raporlama" alanlarında Eğitim Seminerleri. Mayıs 2010, Adıyaman. (Resmi Davetli Konuşmacı)

G8.   ÇELİK, Mücahit. "E-Ticaret ve E-Devlet" konulu Adıyaman Kent Konseyi Topluluğuna Seminer. Mart 2010, Adıyaman. (Resmi Davetli Konuşmacı)

G9.   ÇELİK, Mücahit. "Toplam Kalite Yönetimi" eğitimi alanında "Etkin İletişim" ve "Süreç Yönetimi" konularında, Adıyaman İl Defterdarlığı çalışanlarına Seminer. Ekim 2009, Adıyaman. (Resmi Davetli Konuşmacı).

 

 


Oluşturulma10 Aralık 2012 15:40
Düzenlenme 19 Aralık 2019 09:50
Görüntülenme2697