İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

Doç. Dr. Muhsin AYDIN 1983 yılında Antakya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı şehirde bitirdi. 2000 yılında Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünü kazandı. 2002 yılında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji bölümüne geçiş yaptı ve 2005 yılında bu bölümden mezun oldu. Aynı yıl, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya AD'de yüksek lisansa başladı ve 2008'de mezun oldu. Aynı sene, MEB'in ilan ettiği bursu (Dil+Doktora) kazanarak 1416 sk. kapsamında ABD'ye dil öğrenimini gerçekleştirmek ve doktora programını tamamlamaya gitti. 2009 yılında Arkansas State Üniversitesi, Biyobilimler Enstitüsü, Moleküler Biyoloji alanında doktoraya başladı. 2014'te bu programdan mezun olarak, mecburi hizmetini tamamlamak üzere Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümünde görevine Arş Gör. olarak başladı. 2018 yılında, ÜAK tarafından doçent unvanı verildi ve halen bu unvanla çalışmaktadır.


Assoc. Prof. Dr. Muhsin AYDIN ​​was born in Antakya in 1983. He completed his primary and secondary education in the same city. In 2000, he accepted to Department of Biology, Faculty of Arts and Sciences, Gazi Osman Paşa University, Tokat. In 2002, he was transferred to Hatay Mustafa Kemal University, Faculty of Arts and Sciences, Biology department and graduated from this department in 2005. In the same year, he started his master's degree in Hatay Mustafa Kemal University, Institute of Health Sciences, Department of Biochemistry and graduated in 2008. In the same year, he won the scholarship (Language + Doctorate) announced by the Ministry of Education. He went to the USA to learn the language and complete his doctoral program. In 2009, he started his PhD degree in Molecular Biosciences program at Arkansas State University, Biosciences Institute. After graduating from this program in 2014, he started to work at Adıyaman University, Faculty of Arts and Sciences, Biology Department to complete his compulsory service. In 2018, he was awarded the title of associate professor by ÜAK and he is still working with this title.


Oluşturulma16 Ocak 2015 11:57
Görüntülenme1381