İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

ÖZGEÇMİŞ  

1.      Adı Soyadı: Murat AYDIN

2.      Doğum Tarihi: 1972

3.      Unvanı: Prof. Dr.

4.      Öğrenim Durumu:

Derece

Alan  

  Üniversite

Yıl

Önlisans

İnşaat Programı (Ereğli MYO)

Selçuk Üniversitesi

1991

Lisans

Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği

Dicle Üniversitesi

1997

Y. Lisans

Fen Bilimleri Enstitüsü (Fizik A.B.D)

Dicle Üniversitesi

2000

Doktora

Fen Bilimleri Enstitüsü (Fizik A.B.D)

Dicle Üniversitesi

2006

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı  :

“Protein Çözeltilerinin NMR T1’i İçin Önerilmiş T1 Durulm Mekanizmalarını Karşılaştırılması”                                 Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali YILMAZ

 Doktora Tezi Başlığı ve  Danışmanı :

“İmino ve Amino Asit  Bileşiklerinde Gama Işınları İle Oluşturulan Serbest Radikallerin EPR İle İncelenmesi”   Tez Danışmanı: Prof. Dr. Şemsettin OSMANOĞLU

 

5.      Akademik Unvanlar:

 

Fakülte, Bölüm, A.B.D.

Üniversite

Yıl

Arş. Gör.

Eğitim Fak., İlköğretim Böl., Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D.

Dicle Üniversitesi

2003-2007

Yrd. Doç.

Eğitim Fak., İlköğretim Böl., Fen Bilgisi Eğitimi  A.B.D.

Adıyaman Üniversitesi

2007-2012

Doçent

Eğitim Fak., İlköğretim Böl., Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D.

Adıyaman Üniversitesi

  2012-2017

 Profesör

Eğitim Fak., Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Böl., Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D.

 Adıyaman Üniversitesi

 2017-

      BİLİMSEL FAALİYETLER (FİZİK ALANI)

6.    Yayınlar

      6.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1. Ş. Osmanoğlu, M. Aydın and M.H. Başkan, EPR of Gamma-irradiated L-Glutamine Hydrochloride and N-Carbamoyl-L-glutamic Acid, Zeitschrift fur Naturforschung Section A-A Journal of Physical Sciences, 60a, 549-553 (2005).

2. S.B. Zincircioğlu, N. Canoruç, Ş. Osmanoğlu, M.H. Başkan, I.Y.Dicle and M. Aydın,  Electron Paramagnetic Resonance of Some γ-Irradiated Amino Acid Derivatives, Zeitschrift fur Naturforschung Section A-A Journal of Physical Sciences, 61a, 577-582 (2006).

3. M. H. Başkan, M. Aydın and Ş. Osmanoğlu,  EPR of γ-irradiated single crystal of iminodiacetic acid, Radiation Effects and Defects in Solids, 163(1), 65-70 (2008).

4.  M. Aydın, M.H. Başkan, S. Yakar, F.Ş.  Ulak, M. Aydınol,   B. Aydınol, and M. Büyüm, EPR studies of gamma-irradiated L-alanine ethyl ester hydrochloride, L-arginine and alanyl-L-glutamine, Radiation Effects and Defects in Solids, 163(1), 41-46 (2008).

5. M. Aydın, Y.E. Osmanoğlu and M.H. Başkan, Electron paramagnetic resonance of γ-irradiated glycyl-L-glutamine monohydrate, iminodiacetic acid and methyliminodiacetic acid, Radiation Effects and Defects in Solids, 163(1), 47-53 (2008).

6. M. Aydın, M.H. Başkan, and Y.E. Osmanoğlu, EPR Study of Gamma Induced Radicals in Amino and Iminodiacetic Acid Derivatives, Brazilian Journal of Physics, 39(3), 583-586 (2009).

7. M. Aydın, Ş. Osmanoğlu, M.H. Başkan and I. Y. Dicle, Radiation damage produced in single crystal of iminodiacetic acid hydrobromide, Journal of Molecular Structure, 975, 30–32 (2010).

8. M.H. Başkan, M. Aydın, Ş. Osmanoğlu and R. Topkaya, Electron paramagnetic resonance characterization of gamma irradiationdamage centers in powder of L-(+)-tartaric acid, N-acetyl-L-alanine and 1-methyl-L-histidine, Radiation Effects and Defects in Solids,165(12) 938-943 (2010).

9. M. Aydın, EPR investigation of gamma-irradiated iminodiacetic and amino acid derivatives,   Bulgarian Chemical Communications, 42(3), 232–235 (2010).

10. M. Aydın, EPR study of free radicals in amino acid derivatives gamma-irradiated at 300 K, Indian Journal of Pure & Applied Physics, 48, 611-614 (2010).

11. M.H. Başkan, M. Aydın and Ş. Osmanoğlu, Investigation of 60Co γ-irradiated L-(-) malic acid, N-methyl-DL-valine and L-glutamic acid γ-ethyl ester by electron paramagnetic resonance technique, Journal of Molecular Structure, 983, 200–202 (2010).

12. M. Aydın, Identification of Free Radicals Induced Gamma Irradiation Amino Acid Derivatives, Brazilian Journal of Physics, 40(3), 306-308 (2010).

13. M. Aydın, Study of the Structure of Free Radicals in Gamma – Irradiated Amino Acid Derivatives, Brazilian Journal of Physics, 40(4), 429-431 (2010).

14. Ş. Osmanoğlu, M. Aydın, Y.E. Osmanoğlu, I.Y. Dicle and M.H. Başkan, Structure and behaviour of the free radicals generated in gamma irradiated amino acid and iminodiacetic acid derivatives, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, A78, 1611–1614 (2011). 

15. M. Aydın, Z. Kartal, Ş. Osmanoğlu, M.H. Başkan and R. Topkaya, EPR and FT-IR spectroscopic studies of L-lysine monohydrochloride and L-glutamic acid hydrochloride powders, Journal of Molecular Structure, 994, 150-154, (2011).

16. M. Aydın, The identity and structure of free radicals in γ-irradiated amino acid derivatives, Bulgarian Chemical Communications, 43(3), 419–422 (2011). 

17. M. Aydın and Y. E. Osmanoğlu, EPR Study of Free Radicals in Amino Acids Derivatives Irradiated by Gamma Rays, Romanian Journal of Physics, 56(9-10), 1156-1161 (2011).

18. M. H. Başkan and M. Aydın, Electron paramagnetic resonance studies of gamma-irradiated DL-alanine ethyl ester hydrochloride, L-theanine and L-glutamic acid dimethyl ester hydrochloride,Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, A 112, 280–282 (2013).

19. M. Aydın, R. Simsek, M.G. Gunduz, C. Safak, Y.E. Osmanoğlu, ESR study of some gamma irradiated amino acids and condensed 1,4-dihydropyridines, Journal of Molecular Structure,   1035,    378-382 (2013).   

20. M. H. Başkan, M. Aydın, D. Çanakçı, Ş. Osmanoğlu, Electron paramagnetic resonance and FT-IR spectroscopic studies of DL-2-aminoadipic acid and ammonium acetate powders, Radiation Effects and Defects in Solids:Incorporating Plasma Science and Plasma Technology, 169 (3), 256–264 (2014).

21. M. H. Başkan, Y. E. Osmanoğlu, K. Sütçü, M. Aydın and  Ş. Osmanoğlu, Radiation effect studies in single crystal of Trifluoroacetyl-α-Aminoisobutyric acid, Radiation Effects and Defects in Solids:Incorporating Plasma Science and Plasma Technology, 170 (10), 854–861 (2015).

22. M. H. Başkan, Z. Kartal and M. Aydın, Electron paramagnetic resonance and FT-IR spectroscopic studies of glycine anhydride and betaine hydrochloride, Radiation Effects and Defects in Solids:Incorporating Plasma Science and Plasma Technology, 170 (12), 989–987 (2015).

23. Şimşek, M.G. Gündüz, C. Şafak, Ö. Kökpınar and M. Aydın, Free radicals properties of some gamma-irradiated organic compounds, Bulgarian Chemical Communications, 49(1), 82 – 86 ( 2017).

24. Ş. Osmanoğlu and M. Aydın, Properties of gamma induced radicals in single crystal of iminodiacetic acid hydrochloride, Journal of Molecular Structure, 1166, 214-217 (2018).

     

6.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

1. Ş. Osmanoğlu, M.H. Başkan and M. Aydın, Electron Paramagnetic Resonance of Gamma Irradiated N-Trifluoraacetyl-α-Amino-Isonbutyric Acid, World Year of Physics 2005 Turkish Physical Society 23 th International Physics Congress, Muğla Universty, Muğla - Turkey, 2005.

2. Ş. Osmanoğlu, I.Y. Dicle and M. Aydın, Electron Paramagnetic Resonance of Some Gamma Irradiated Amino Acid Derivatives, World Year of Physics 2005 Turkish Physical Society 23th International Physics Congress, Muğla Universty, Muğla - Turkey 2005.

3. Ş. Osmanoğlu, M. Aydın and M.H. Başkan, Electron Paramagnetic Resonance of Some Gamma Irradiated Iminodiacetic Acid Derivatives, World Year of Physics 2005 Turkish Physical Society 23 th International Physics Congress, Muğla Universty, Muğla - Turkey, 2005.

4. Y.E. Osmanoğlu, M. Aydın and M. H. Başkan, EPR of Gamma Irradiation Damage Centers in Glycyl-L-Glutamine Monohydrate and Methyl Iminodiacetic Acid, Türk Fizik Derneği 24.Uluslararası Fizik Kongresi, İnönü Üniversitesi, Malatya - Türkiye, 2007.

5. M.H. Başkan, M. Aydın and Ş. Osmanoğlu, Electron Paramagnetic Resonance of Gamma Irradiated Alpha Aminoisobutyric Acid Derivatives, Türk Fizik Derneği 24.Uluslararası Fizik Kongresi, İnönü Üniversitesi, Malatya - Türkiye, 2007.

6. Ş. Osmanoğlu, M. Aydın and M.H. Başkan, Electron Paramagnetic Resonance (EPR) Study of Gamma Irradiated Single Crystals of Diethyl Malonic Acid, Türk Fizik Derneği 24.Uluslararası Fizik Kongresi, İnönü Üniversitesi, Malatya - Türkiye, 2007.

7. M. Aydın, Ş. Osmanoğlu and M.H. Başkan, Electron Paramagnetic Resonance (EPR) of Gamma Irradiated HN(CH2COOH)2 Single Crystals, Türk Fizik Derneği 24.Uluslararası Fizik Kongresi, İnönü Üniversitesi, Malatya - Türkiye, 2007.

8. M. Aydın and Y.E. Osmanoğlu, Electron Paramagnetic Resonance Study of Gamma Irradiated N-Carbamyl-DL-Alpha-N-Butryric Acid, Turkish Physical Society 25th International Physics Congress, Bodrum - Turkey, 2008.

9. M.H. Başkan, M. Aydın, Ş. Osmanoğlu and I.Y. Dicle, Radiation Damage Produced in Powder of Diethylmalonic Acid, Türk Fizik Derneği 26.Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum - Türkiye, 2009.

10. Ş. Osmanoğlu, I.Y. Dicle, M. Aydın and M.H. Başkan, N,N Dimetil Glisil ve N,N Dimetil Glisil HCl de Oluşturulan Paramanyetik Merkezin Spektroskopik Parametrelerinin EPR Tekniği ile İncelenmesi, Türk Fizik Derneği 26.Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum - Türkiye, 2009.

11. M. Aydın and M.Z. Köylü, A Reviev on the Relaxation Mechanisms of Protein Solutions, Türk Fizik Derneği 26.Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum - Türkiye, 2009.

12. M. Aydın, Ş. Osmanoğlu, M.H. Başkan and I.Y. Dicle, Electron Paramagnetic Resonance Study of Radicals Produced in L-Glutamine Hydrochloride, Türk Fizik Derneği 26.Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum - Türkiye, 2009.

13. M. Aydın, Study of the Structure of Free Radical in Irradiated Powders of DL-β-Leucine, Turkish Physical Society 27th International Physics Congress, Istanbul University, Istanbul- Turkey, 2010.

14. M. Aydın and Y. E. Osmanoğlu, Radiation Damage Produced in Iminodiacetic and Amino Acid Derivatives, Turkish Physical Society 27th International Physics Congress, Istanbul University, Istanbul- Turkey, 2010.

15. Ş. Osmanoğlu, M.H. Başkan and M. Aydın, Investigation of 60co γ-irradiated L-(-) Malic Acid, N-methyl-DL-Valine and L-glutamic Acid γ-ethyl Ester by Electron Paramagnetic Resonance Technique, Turkish Physical Society 27th International Physics Congress, Istanbul University, Istanbul- Turkey, 2010.

16. M. Aydın. Identification of Free Radical Induced by Gamma-Irradiation in Single Crystal of Glycyl-L-Glutamine Monohyrate, Turkish Physical Society 28th International Physics Congress, Bodrum - Turkey, 2011. 

17. M. Aydın. Study of the Structure of Free Radical in Gamma – Irradiated   2-Aminoisobutyric Acid, Turkish Physical Society 29th International Physics Congress, Bodrum - Turkey, 2012.

18. M. Aydın, M.H. Başkan and Ş. Osmanoğlu,   Study of the Structure of Free Radical in Gamma – Irradiated   Powders of DL-Alanine Ethyl Ester Hydrochloride, Turkish Physical Society 29th International Physics Congress, Bodrum - Turkey, 2012.

19. M. Aydın and Ş. Osmanoğlu, EPR Study of Radıatıon Induced Free Radıcal  ın L-2-Amınoadıpıc Acıd Powders, Turkish Physical Society 30th International Physics Congress, İstanbul - Turkey, 2013.

20. M. Aydın, N. Şireci and M.H. Başkan, Structure of Free Radical Formed Under Gamma-Ray Irradiation in Powders of N-Acetyl-L-Methionine, Turkish Physical Society 31th International Physics Congress, Bodrum - Turkey, 2014.

21. M. Aydın, R. Şimşek and Ö. Kökpınar, Magnetic Properties of Gamma Irradiated L-Ornithine Monohydrochloride by EPR Spectroscopy, 9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union, İstanbul-Turkey, 2015.

22. M. Aydın, A Study by Electron Paramagnetıc Resonance Spectroscopy of Radıcal Formed from Oxaloacetıc Acıd Powder, Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, Bodrum - Turkey, 2016.

23. M. Aydın, Electron Paramagnetıc Resonance Study of Isobutyrıc Acıd Hydrazıde Irradıated at Room Temperature, Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, Bodrum - Turkey, 2016.

24. M. Aydın ve M. F. Aydın, Electron Spin Resonance Study of Sebacic Acid Dimethyl Ester Irradıated at Room Temperature, Türk Fizik Derneği 33. Uluslararası Fizik Kongresi, 6-10 Eylül, Bodrum –Türkiye (2017).

 

6.3.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. M. Aydın ve Ş. Osmanoğlu, Gama Işını ile Işınlanan N-(2-Hidroksil Etil) İminodasetik Asit Tek Kristalinin EPR ile İncelenmesi. Atom-Molekül ve Çekirdek Sistemlerinin Yapıları ve Spektrumları Çalıştayı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 2005.

7.    Projeler

1. Bazı Organik Bileşiklerde Gama Işınlarıyla Oluşturulan Serbest Radikallerin Elektron Paramanyetik Rezonans (EPR) Tekniği İle İncelenmesi” konulu ADYÜBAP projesi, Proje Yürütücülüğü, Mayıs - 2010.

2. “Amino Asit Bileşiklerinde  Gama Işınlarıyla Oluşturulan Paramanyetik Bozuklukların EPR Spektrometresi  İle Oda Sıcaklığında İncelenmesi” konulu ADYÜBAP projesi, Proje Yürütücülüğü, Eylül – 2012.

 

      BİLİMSEL FAALİYETLER (FEN VE FİZİK EĞİTİMİ ALANI)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

1. D. Özkara “Basınç Konusunun Sekizinci Sınıf Öğrencilerine Bilimsel Argümantasyona Dayalı Etkinlikler İle Öğretilmesi”,  Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adıyaman, 2011.

2. G. Turan “Kuvvet ve Hareket Ünitesinin Öğretiminde Çalışma Yapraklarının Öğrencilerin Başarılarına ve Kalıcılığa Etkisi”, Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adıyaman, 2012.

6. 1.  Alan indeksli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Kurt, A., Aydın, M. ve Bekereci, Ü. (2023). 6. Sınıf Ses ve Özellikleri Ünitesine Yönelik Başarı Testi Geliştirme Çalışması: Geçerlik ve Güvenirlik Analizi. E-International Journal of Educational Research, 14(3), 20 - 33.

2. Turan Gürbüz, G., Aydın, M. (2023). The Views of Secondary School Students on Entrepreneurship-Assisted Science Course. International Education Studies, 16(1), 78-93.

6.2.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. S.Gönen, A. Akgün ve M. Aydın (2006). İlköğretim Öğrencilerinin Okul Olanaklarına ve Fen Derslerinin Öğretimine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi, Milli Eğitim Dergisi, 172, 203-210.

2. A. Akgün, S. Gönen ve M. Aydın (2007). İlköğretim Fen ve Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre Araştırılması, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C6, 283-299.

3. A. Akgün, M. Aydın ve Meral Öner Sünkür (2007). İlköğretim Bölümü Öğrencilerinin Fen Derslerine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, C2, 1-14.

4. A. Akgün, ve M. Aydın (2009). Erime ve Çözünme Konusundaki Kavram Yanılgılarının ve Bilgi Eksikliklerinin Giderilmesinde Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Grup Çalışmalarının Kullanılması, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,C8, 190-201.

5. M. Özden,   M. Aydın,   A. Erdem ve S. Ekmekçi (2009). Öğretmenlerin Proje Tabanlı Fen Öğretimi Konusunda Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C8, 92-102.

6. M. Aydın ve D. Özkara (2011). Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Atmosferde Meydana Gelen Doğal Elektriklenme Konusundaki Kavram Yanılgıları ve Bilgi Eksikliklerinin Belirlenmesi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi4(6), 11-21.

7. M. Aydın (2016). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğrenmeye İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences , 2(2), 75-84. 

8. G. Turan Gürbüz, E. Açıkgül Fırat and M. Aydın (2020). The Adaptation of Math and Science Engagement Scales in the Context of Science Course: A Validation and Reliability Study. Adiyaman Univesity Journal of Educational Sciences, 10(2), 122- 131.

9. E. İspir ve M. Aydın (2020). Basit Makineler Ünitesinin Öğretiminde Kullanılan Kavram Karikatürlerinin 8.Sınıf Öğrencilerinin Başarılarına ve Kavramsal Anlama Düzeylerine Etkisi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(38), 58-71. 

10. A. Kurt ve M. Aydın (2021). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitimde Karşılaştıkları Zorluklar ve Uzaktan Eğitim Süreci Hakkındaki Görüşleri. Journal of History School, 14(LIV), 3349-3375. 

11. Dönmez, A., Ekmekçi, S. ve Aydın, M. (2022). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Journal of History School, 56, 349-373.

12. 

6.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan  bildiriler

1. M. Aydın, A. Akgün and K. Göksu, İlköğretim Öğrencilerinin Basit Elektrik Devreleri Konusunu Anlama Düzeyleri, Fen ve Teknoloji Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi, Turkish Physical Society 25th International Physics Congress, Bodrum - Turkey, 2008.

2. S. Ekmekçi, M. Özden, M. Aydın and A. Erdem, Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Teknoloji Destekli Laboratuar Etkinlikleriyle ilgili Görüşleri, Turkish Physical Society 25th International Physics Congress, Bodrum - Turkey, 2008.

3. S. Ekmekçi, M. Aydın, M. Özden and A. Erdem, Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Proje Tabanlı Fen Öğretimi İle İlgili Görüş ve Eğilimlerinin Değerlendirilmesi, Turkish Physical Society 25th International Physics Congress, Bodrum - Turkey, 2008.

4. M. Aydın ve S. Ekmekçi, Orta Öğretim Öğrencilerinin Mekanik Dalgalar Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi, Türk Fizik Derneği 26.Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum - Türkiye, 2009.

5. S. Ekmekçi, M. aydın veD. Özkara, Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Atmosferde Meydana Gelen Doğal Elektriklenme Konusuyla İlgili Kavram Yanılgıları ve Bilgi Eksiklikleri, Turkish Physical Society 27th International Physics Congress, Istanbul University, Istanbul- Turkey, 2010.

6. D. Özkara and M. Aydın. Basınç Konusunun Sekizinci Sınıf Öğrencilerine Bilimsel Artgümantasyona Dayalı Etkinlikler ile Öğretilmesi, Turkish Physical Society 28th International Physics Congress, Bodrum - Turkey, 2011.

7. S. Ekmekçi and M. Aydın, Orta Öğretim Öğrencilerinin Basit Elektrik Devreleri Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi, Turkish Physical Society 28th International Physics Congress, Bodrum - Turkey, 2011.

8. M. Aydın ve G. Turan. Kuvvet ve Hareket Ünitesinin Öğretiminde Çalışma Yapraklarının Öğrencilerin Başarılarına Etkisi. Turkish Physical Society 29th International Physics Congress, Bodrum - Turkey, 2012.

9. A. Kara ve M. Aydın. Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Fizik Derisine İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi.  Turkish Physical Society 29th International Physics Congress, Bodrum - Turkey, 2012.

10. A. Kara, M. Aydın ve S. Ekmekçi. Ortaöğretim Öğrencilerinin Kuvvet ve Hareket Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi. Turkish Physical Society 29th International Physics Congress, Bodrum - Turkey, 2012.

11. M. Aydın, A. Kara,  G. Turan ve M.H. Başkan.  İlköğretim Öğrencilerinin Durgun Elektrik Konusundaki Bilgi Eksikliklerinin ve Yanılgılarının Belirlenmesine ve Giderilmesine Yönelik Bir Çalışma. Turkish Physical Society 29th International Physics Congress, Bodrum - Turkey, 2012.

12. M. Aydın ve D. Özkara, Işık Konusunda İlköğretim Öğrencilerinin Kavram  Yanılgılarının ve Bilgi Eksikliklerinin Belirlenmesi, Turkish Physical Society 30th International Physics Congress, İstanbul - Turkey, 2013.

13. M. Aydın ve M.H. Başkan, Ortaöğretim Öğrencilerinin Enerji Kavramını Anlama Seviyelerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma, Turkish Physical Society 30th International Physics Congress, İstanbul - Turkey, 2013.

14. M. Aydın, Makine Programı Öğrencilerinin Enerji Ve Güç Kavramaları Konusundaki Yanılgılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Turkish Physical Society 31th International Physics Congress, Bodrum - Turkey, 2014.

15. M. Aydın, Meslek Yüksekokulu Makine Programı Öğrencilerinin Fiziğe İlişkin Öz-Yeterlilik İnançlarının Bazı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi, 4. Uluslararası Meslek Yüksekokluları Sempozyumu, Yalova-Türkiye, 2015. 

16. M. Aydın and H. A. Aygün, Candidate of Science Teachers’ Misconceptions Concerning Heat and Temperature, 9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union, İstanbul-Turkey, 2015.

17.H. A.  Aygün ve M. Aydın, Fen Eğitiminde Bilgisayar Destekli Oyun Etkinliklerinin Öğrenci Başarısı ve Kavram Yanılgılarına Etkisi, VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale-Türkiye, 2016.

18. M. Aydın ve H. A.  Aygün, Makine Programı Öğrencilerinin Isı ve Sıcaklık Kavramları İle İlgili Yanılgılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale-Türkiye, 2016.

 19. M. Aydın, Makine Programı Öğrencilerinin Fizik Dersine İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, 5th International Vocational Schools Symposium, Prizren – Kosovo, 2016.

20. M. Aydın ve A. Büyük (2017). Makine Mühendisliği Öğrencilerinin Fiziğe İlişkin Öz-Yeterlilik İnançlarının Değerlendirilmesi, ULEAD Annual 2017 Congress - 7th International Conference on Research in Education, 27-29 April, Çanakkale-Turkey.

 21. M. Aydın ve A. Büyük (2017).Lise 10. Sınıf Öğrencilerinin Kütle ve Ağırlık Kavramlarını Anlama Düzeyleri, Annual 2017 Congress - 7th International Conference on Research in Education, 27-29 April, Çanakkale-Turkey.

22. M. Aydın, K. Güçlüer ve A. Büyük (2017). İnşaat Programı ve İnşaat Mühendisliği Öğrencilerinin Moment Konusunu Anlama Düzeylerinin Belirlenmesi Yönelik Bir Araştırma, Annual 2017 Congress - 7th International Conference on Research in Education, 27-29 April, Çanakkale-Turkey.

23. M. Aydın, K. Güçlüer ve A. Büyük ve (2017). MYO ve Mühendislik Öğrencilerinin Kütle ve Ağırlık Merkezi Kavramlarını Anlama Düzeyleri, Annual 2017 Congress - 7th International Conference on Research in Education, 27-29 April, Çanakkale-Turkey.

24. M. Aydın ve A. Bahşi (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Kütle ve Ağırlık Kavramlarını Anlama Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 11 - 14 Mayıs, Ordu - Türkiye.

25. M. Aydın, A. Bahşi ve A. Kızmaz (2017). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimine İlişkin Öz-Yeterlik İnançlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 11 - 14 Mayıs, Ordu - Türkiye.

26. M. Aydın, M. H. Başkan ve M. F. Aydın (2017). Determination of Levels of Understanding of Mass and Weight Concepts of Primary Teacher Candidates, Türk Fizik Derneği 33. Uluslararası Fizik Kongresi, 6-10 Eylül, Bodrum -Türkiye.M.

27. F. Aydın, M. Aydın, H. Aygün (2018). Elektrik Teknikeri Adaylarının Potansiyel Fark Konusundaki Kavram Yanılgılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 21-22,Haziran, 2018, Gaziantep.

28. M. Aydın, M. F. Aydın, H. Aygün (2018). Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Pili Tanıma Ve Devredeki Görevini Anlama Düzeylerinin İncelenmesi. III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 21-22,Haziran, 2018, Gaziantep.

29. M. Aydın, M. F. Aydın, A. Büyük (2018). Elektrik Programı Öğrencilerinin Seri Ve Paralel Bağlı Elektrik Devrelerinde Ampullerin Parlaklığını Anlama Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 21-22,Haziran, 2018, Gaziantep.

30. M. Aydın (2020). Lise Öğrencilerinin Fiziğe İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. 7. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, 24-26 Ocak 2020, Şanlıurfa, Türkiye.

31. M. Aydın, Ş. Uzunay (2020). Suriyeli Ortaokul Öğrencilerinin Fen Konularına Yönelik İlgi Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. 7. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, 24-26 Ocak 2020, Şanlıurfa, Türkiye.

32. M. Aydın, A. Kurt (2020).Ortaokul Öğrencilerinin Ses Konusu Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma. 7. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, 24-26 Ocak 2020, Şanlıurfa, Türkiye.

33. M. Aydın (2020). Lise Öğrencilerinin Fiziğe İlişkin Öz Yeterlilik İnanç Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi, 16-19 Eylül, Diyarbakır, Türkiye.

34. M. Aydın, Z. Öncel (2021). Üniversiteye Giriş Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Fiziğe İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. 6. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 25-27 Haziran 2021, Mardin, Türkiye.

35.  G. Keser, Z. Öncel, M. Aydın (2021). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitime Yönelik Algı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. 5.Uluslararası Akademik Öğrenci Çalışmaları Kongresi, 17-18 Aralık,  İstanbul, Türkiye.

 

 

6.4.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. D. Özkara ve M. Aydın, İlköğretim Öğrencilerinin “Şimşek”, “Yıldırım” ve “Gök Gürültüsü” Kavramaları ile İlgili Yanılgılarının ve Bilgi Eksikliklerinin İncelenmesi, IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 2010.

2. M. Aydın, Güç Kavramı Konusunda Öğrencilerin Sahip Oldukları Yanılgıların Belirlenmesine Yönelik Bir Çalişma,  23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, 2014.

3. N. Güler, N. Selçuk ve M. Aydın,  Bazı Değişkendekilere Göre Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Durumluk Kaygı Düzeylerinin Araştırılması, II. Ulusal Sinanpaşa MYO Kongresi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar, 2014.

4. B. Dulkadir, R. Aslan ve M. Aydın,  Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğrenmye İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, II. Ulusal Sinanpaşa MYO Kongresi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar, 2014.

5. N. Selçuk, N. Güler ve M. Aydın,  Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sürekli Kaygı Seviyesinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, II. Ulusal Sinanpaşa MYO Kongresi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar, 2014.

6. R. Aslan, B. Dulkadir ve M. Aydın,  Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Gelecek Beklentilerine Yönelik Bir Çalışma, II. Ulusal Sinanpaşa MYO Kongresi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar, 2014.

7. K. Güçlüer, R. Aslan ve M. Aydın,  Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Memnuniyet Durumları ve Gelecek Beklentilerine İlişkin Nitel Bir Çalışma, II. Ulusal Sinanpaşa MYO Kongresi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar, 2014.

8. Z. Erdem, B. Uğurlu ve M. Aydın, Seri ve Paralel Bağlı Devrelerde Akımın Değişimine İlişkin Elektrik Devresi Modelleri, Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-II, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, 2015.

9. N. Yıldırım, M. Köbrübaşı, M. Aktay ve M. Aydın, 8.Sınıf Öğrencilerine Ses Konusunun Kavratılmasına Yönelik Model Geliştirme, Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-II, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, 2015.

10. H.A. Aygün, Ş. Deniz ve M. Aydın, Ortaokul Öğrencilerinin Basınç Konusu İle İlgili Hata Tiplerinin Belirlenmesi, 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Niğde Üniversitesi, Niğde, 2015. 

11. H.A. Aygün, Ş. Deniz ve M. Aydın, Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersine Karşı Tutumları ile Kişisel Özellikleri Arasındaki İlişkin İncelenmesi, 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Niğde Üniversitesi, Niğde, 2015.

12. M. Aydın, Ş. Deniz ve H.A. Aygün, Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Enerji Konusunda Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları, 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Niğde Üniversitesi, Niğde, 2015.

13. F. Gülsuyu, C. Doğan, D. Sine ve M. Aydın, Küçük ve Büyük Kan Dolaşımına İlişkin Model Geliştirme Üzerine Bir Çalışma,  Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-III, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, 2016.

14. B. Kılıç, A. Büyük ve M. Aydın, Sesin Katılarda, Sıvılarda ve Gazlarda İletimine İlişkin Bir Modelleme,  Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-III, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, 2016.

15. K. Bulcar, M. Aydın ve E. Açıkgül Fırat, Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre Araştırılması, Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-IV, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, 2017.

 16. S.Ekmekçi, D. Sine  ve M. Aydın, Ortaokul Öğrencilerinin Maddenin Yapısı ve Özellikleri Ünitesindeki Bazı Kavramlara Yönelik Geliştirdikleri Metaforlar, Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-IV, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, 2017.

 

7.    Projeler

8.    İdari Görevler

1. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları
    Eğitimi Bölüm Başkan V.                                 Adıyaman Üniversitesi                    2008 - 2009
2. Eğitim Fakültesi Dekan Yrd.                            Adıyaman Üniversitesi                    2009 - 2013
3. Senato Üyeliği                                               Adıyaman Üniversitesi                    2009 - 2012
4. Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü                       Adıyaman Üniversitesi                    2013 – 2014
5. Teknik Bilimler MYO Müdürlüğü                       Adıyaman Üniversitesi                    2014 - 2015
6. Mimarlık Fakültesi Dekan V.                            Adıyaman Üniversitesi                    2018 - 2019
7. Teknoloji Fakültesi Dekan V.                            Adıyaman Üniversitesi                    2018 - 2020
8. Sosyal Bilimler MYO Müdür V.                         Adıyaman Üniversitesi                    2019 - 2020
9. Eğitim Fakültesi Dekan V.                               Adıyaman Üniversitesi                    2020 - 

9.  Ödüller

Fen Bilimleri Atıf İndeksinde (Science Citation Index-SCI) taranan Dergilerde yayınlanan makaleler için Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından verilen 5 (beş) adet Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülleri, 2005-2014.

 


Oluşturulma10 Aralık 2012 09:15
Görüntülenme9967