İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Murat KOCA
Profesör Doktor

Birim

 • Eczacılık Fakültesi

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiriler

 • Kumarin Halkası İçeren Monomer ve Homopolimerinin Sentezi
  10.09.2017 - 10.09.2017
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  29. Ulusal Kimya Kongresi, ODTÜ, Ankara
  KOÇAK GÖKHAN,KOCA MURAT
 • Concentration Effect on the Optical Properties of 4-Chloromethyl-7-Hydroxy Coumarin Compound
  19.06.2018 - 19.06.2018
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials (PCFM’18)
  GÜNDÜZ BAYRAM,KURT ADNAN,KOCA MURAT
 • Determination of Optoelectronic Parameters of 4-Chloro-7-Methacryloyloxy Coumarin in Different Concentrations
  19.06.2018 - 19.06.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials (PCFM’18)
  KURT ADNAN,GÜNDÜZ BAYRAM,KOCA MURAT
 • Optical Properties of 4-Chloromethyl-7-Hydroxy Coumarin Compound in Different Solvents
  19.06.2018 - 19.06.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials (PCFM’18)
  KURT ADNAN,GÜNDÜZ BAYRAM,KOCA MURAT
 • A Comprehensive Study on 4-Chloro-7-Methacryloyloxy Coumarin (CMAOC) for Optoelectronic Devices
  19.06.2018 - 19.06.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials (PCFM’18)
  KURT ADNAN,GÜNDÜZ BAYRAM,KOCA MURAT
 • MICROWAVE-ASSISTED SYNTHESIS OF 3,4- DISUBSITUE ISOCOUMARINS AND OPTIMIZATION OF DIFFERENT REACTION CONDITIONS
  07.12.2017 - 07.12.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  I. INTERNATIONAL TURKISH WORLD ENGINEERING AND SCIENCE CONGRESS
  KOCA MURAT,ERTÜRK ALİ SEROL,ÖZKAN ZEYNAL
 • Synthesis of Isocoumarin Substituent Cyanopyridine Derivatives and Optimization of Their Reaction Conditions
  19.06.2018 - 19.06.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials (PCFM’ 18)
  KOCA MURAT,ERTÜRK ALİ SEROL
 • Microwave-assisted synthesis of 3,4- disubsitue isocoumarins and optimization of different reaction conditions
  07.12.2017 - 07.12.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  I. INTERNATIONAL TURKISH WORLDENGINEERING AND SCIENCE CONGRESS
  KOCA MURAT,ERTÜRK ALİ SEROL,ozkan zeynal
 • Benzofuran Based Polymer-Silicate Nanocomposites and Their Optical Parameters
  18.04.2017 - 18.04.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS)
  KOCA MURAT,KURT ADNAN
 • Synthesis, Characterization and Thermal Degradation Kinetics of Poly(Ethyl Methacrylate) Based Blend Polymer
  18.04.2017 - 18.04.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS),
  KURT ADNAN,KOCA MURAT
 • Synthesis and Characterization of a New Coumarin Based Surfmer
  18.04.2017 - 18.04.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS)
  KOCA MURAT,KURT ADNAN,kaya mürsel
 • Investigation of Thermal Properties of a Novel Coumarin Derived Polymer and Its Nanocomposites Reinforced with Organoclay Filler
  18.04.2017 - 18.04.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS)
  KOCA MURAT,KURT ADNAN
 • Investigation of Optical Parameters of Poly(2-hydroxy-3-phenoxypropyl methacrylate) Blend with Poly(ethyl methacrylate)
  18.04.2017 - 18.04.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS),
  KURT ADNAN,KOCA MURAT
 • Optical Characterization of Poly(2-(5-bromo benzofuran-2-yl)-2-oxoethyl methacrylate)
  18.04.2017 - 18.04.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS)
  KURT ADNAN,KOCA MURAT
 • Poli(2-(İzokumarin-3-il)-2-okso-etil metakrilat) Polimerinin Termal Bozunma Mekanizmasının Farklı Kinetik Metotlar Işığında İrdelenmesi
  25.10.2017 - 25.10.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017)
  Avcı Halil İbrahim,KURT ADNAN,KOCA MURAT
 • Preparation of Poly(methyl methacrylate) Nanocomposites Reinforced with Coumarin Surfmer Modified Clay
  16.11.2017 - 16.11.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  International Advanced Researches Engineering Congress (IAREC-2017)
  KURT ADNAN,kaya mürsel,KOCA MURAT
 • Investigation of Thermal Degradation Kinetics of a Novel Coumarin Derived Copolymer
  07.12.2017 - 07.12.2017
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  1st International Turkish World Engineering and Science Congress in Antalya
  KURT ADNAN,Ayhan Ahmet Faruk,KOCA MURAT
 • Investigation of Effect of 1 3 Bis 2 Chlorbenzoyl Imidazoline 2 Thione on H2O2 Induced Oxidative Stress in the Liver
  21.04.2016 - 21.04.2016
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  ICANAS 2016
  Çomaklı Veysel,ÖZKAYA AHMET,DEMİRDAĞ RAMAZAN,şahin zafer,KUZU MÜSLÜM,Dardağan Uğur,Aslan Abdulselam,uzun kader,KOCA MURAT
 • Investigation of Antibacterial and Antifungal Activity of New Keton and KetoximeDerivatives Containing Benzofuran Naphthofuran or Cyclobutane Ring
  16.06.2016 - 16.06.2016
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  ASM Microbe 2016
  YİĞİT HESNA,DEMİRAY EKİN,KOCA MURAT
 • Poli 2 5 bromobenzofuran 2 il 2 oksoetilmetakrilat ın Termal Degradasyon Kinetiğinin İncelenmesi
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  PP-062, XXV. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, 2011.
  Kurt A, Koca M, Kırılmış C
 • Ab İnitio Hartree Fock ve Yoğunluk Fonksiyon Metotları ile 1 3 dibenzoylimidazolidine 2 thione Molekülü nün Karakteristik Özelliklerinin İncelenmesi
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  FS20, 24. Ulusal Kimya kongresi, Zonguldak, 2010.
  Kıraç. E, Karaboğa. F, Yıldırım.G, Ertürk,A, S, Koca, M, ve ark
 • Kuantum Mekanik Metotlarla 1 3 Amino 1 Benzofuran 2 yl 2 mesitylethanone Molekülünün İncelenmesi
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  FB058, 24. Ulusal Kimya kongresi, Zonguldak, 2010
  Büyükuslu. H, Kıraç. E, Karaboğa. F, Koca, M, ve ark
 • 2 Acetly 3 amino 1 Benzofuran Molekülünün Teoriksel İncelenmesi
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  FB057, 24. Ulusal Kimya kongresi, Zonguldak, 2010.
  Yıldırım. G, Karaboğa. F, Kıraç. E, Ertürk, A, S, Koca, M
 • Pd Me Xanthate 2 Molekülünün Teoriksel İncelenmesi
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  FB054, 24. Ulusal Kimya kongresi, Zonguldak, 2010
  Karaboğa. F, Kıraç. E, Ertürk. A, S, Koca, M
 • 1 3 Mesityl 3 methylcycobutyl 2 phonexyethanone Molekülüne Teorik Bir Bakış
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  FP042, 24. Ulusal Kimya kongresi, Zonguldak, 2010.
  Ertürk.A, S, Koca. M, vb
 • 2 Acetamidobenzonitrile 2nd Turkish Crystallographic Meeting
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  Kayseri, P–047, Mayıs, 2006.
  Arslan. NB, Kazak. C, Kırılmış. C, Koca, M, and Büyükgüngör, O
 • Benzofuran Halkası içeren Metakrilat Monomeri ve Homopolimerinin Sentezi Çeşitli Özelliklerinin İncelenmesi
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, FKP-53, 2006.
  Koca. M, Kırılmış. C
 • bisbenzofuran 2 il Ketonlar ve Türevlerinin Sentezi
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, OKP-76, 2006
  Koca. M, Kırılmış. C
 • Crystal and Molecular Structure of C18H14Cl2N2S 2nd Turkish Crystallographic Meeting
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  P003,Kayseri, 2006
  Yıldırım. S,Ö, Akkurt. M, Koca. M, Servi, S,Şekerci, M, and Fun, HK
 • Crystal and Molecular Structure of C12H12N2S3
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  2nd Turkish Crystallographic Meeting, P002,Kayseri, 2006
  Akkurt. M, Yıldırım. S,Ö, Genç M, Koca, M,Şekerci, M, and Fun, HK
 • Benzofuran 2 yl 3 phenyl 3 methylcyclobutyl ketone bileşiğinin termal ve optiksel özelliklerinin incelenmesi
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi, 400, Bodrum, 2005.
  Koca. M, Aydoğdu. Y, Ahmedzade. M
 • Yeni sentezlenmiş Bis naftofuran keton ve türevlerinin Spektrofotometrik ve Spektroflorimetrik yöntemlerle fotofiziksel özelliklerinin belirlenmesi ve optik sensör olarak kullanılabilirliğinin incelenmesi
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XIX. Ulusal Kimya Kongresi, İzmir, OKP-63, 2005
  Öter. Ö, Ertekin. K, Kırılmış. C, Koca, M, Ahmedzade, M
 • Yeni sentezlenmiş Bis 7 metoksi 1 benzofuran 2 il keton ve Ketoksim Bileşiklerinin Spektrofotometrik ve Spektroflorimetrik yöntemlerle fotofiziksel özelliklerinin belirlenmesi
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XIX. Ulusal Kimya Kongresi, İzmir, OKP-62, 2005.
  Öter. Ö, Ertekin. K, Kırılmış. C, Koca, M, Ahmedzade, M
 • Bis Benzofuran 2 İl Metan Siklobütan Ve Tiyazol Halkalarını Birlikte İçeren Heterosiklik Bileşiklerin Sentezi
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, s987, Kars, 2004.
  Ahmedzade. M, Kırılmış. C, Koca. M, Kazaz C
 • 4 Benzofuran 2 İl Aminotiyazol Schiff Bazlarının Çeşitli Açilklorürlerle Siklikleştirme Reaksiyonlarının İncelenmesi
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, s986, Kars, 2004
  Koca. M, Kırılmış. C, Ahmedzade. M, Gafuroğlu, Ş, Kazaz, C
 • 3 Amino Sübstitüe Benzofuran 2 İl Ketonlar ve Türevlerinin Sentezi
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, s985, Kars, 2004.
  Kırılmış C, Koca M, Ahmedzade M, Gafuroğlu, Ş, Kazaz C
 • Siklobütan ve Benzofuran Halkaları içeren çeşitli Aminoalkollerin Sentezi
  -
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  XVII. Ulusal Kimya Kongresi, OK-S8, Istanbul, 2003.
  Koca. M, Kırılmış. C, Ahmedzade. M, Kazaz C
 • 1 1 3 Trisübstitüe Siklobütan Halkasi içeren Klormetil Ketonlarin 2 Hidroksi Arilaldehitlerle Reaksiyonlarinin incelenmesi
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XVII. Ulusal Kimya Kongresi, OK-P55, Istanbul, 2003.i
  Koca. M, Kırılmış. C, Ahmedzade. M, Kazaz C
 • Siklobütan ve Benzofuran Halkası içeren Oksim ve Oksim Türevlerinin Sentezi
  -
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  XVII. Ulusal Kimya Kongresi, OK-S27, Istanbul, 2003.
  Koca. M, Kırılmış. C, Ahmedzade. M, Kazaz C
 • Nafto 2 1 B furan 2 il Halkalı Keton ve Türevlerinin Sentezi
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XVII. Ulusal Kimya Kongresi, OK-P54, Istanbul, 2003.
  Kırılmış. C, Koca. M, Ahmedzade. M, Kazaz, C
 • Mesitil ve Benzen Sübstitüe Benzofuran Keton ve Türevlerinin Sentezi
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XVII. Ulusal Kimya Kongresi, OK-P53, Istanbul, 2003.
  Kırılmış. C, Koca. M, Ahmedzade. M, Kazaz, C
 • Benzofuran 2 il Halkalı Ketoksim Eterleri ve Esterlerinin Sentezi
  -
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  XVII. Ulusal Kimya Kongresi, OK-S30, Istanbul, 2003.
  Kırılmış. C, Koca. M, Ahmedzade. M, Kazaz, C
 • 2 Hidroksi aril aldehitlerin 1 3 diklorasetonla reksiyonlarının incelenmesi
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XVI. Ulusal Kimya Kongresi, OK-P110, 759, Konya, 2002.
  Koca. M, Taşkınsu. D, Ahmedzade. M
 • 2 N klorasetamido 1 3 4 tiyadiazolin sentezi ve ditiyokarbamat ve ksantat tuzları ile reaksiyonlarının incelenmesi
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Ok-P109, 758, Konya, 2002
  Muğlu. H, Koca. M, Koparir. M, Ahmedzade, M
 • 2 5 diasetamidotiyofen içeren bileşiklerin sentezi
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XVI. Ulusal Kimya Kongresi, OK-P72, 721, Konya, 2002
  Koparır. M, Koca. M, Muğlu. H, Ahmedzade, M
 • Benzofuran ve 1 1 3 trisübstitüe siklobütan halkası içeren oksim ve türevlerinin sentezi
  -
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Kimya Kongresi, OK-S47, 647, Konya, 2002.
  Koca. M, Muğlu. H, Koparir. M, Ahmedzade, M
 • 1 1 3 trisübstitüe siklobütan halkası içeren klormetilketonun 2 hidroksi aril aldehitlerle reaksiyonlarının incelenmesi
  -
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  XVI. Ulusal Kimya Kongresi, OK-S48, 648, Konya, 2002.
  Koca. M, Muğlu. H, Ahmedzade. M
 • 3 fonoksi 2 hidroksipropil metakrilat ile N vinil 2 pirolidon kopolimerlerinin sentezi ve karakterizasyonu
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XV. Ulusal Kimya Kongresi, PK-P4, İstanbul, 2001.
  Koca. M, Ahmedzade. M, Coskun. M
 • 3 tetrahidro furfiriloksi 2 hidroksipropilmetakrilat 2 fenil 1 3 dioksalan 4 il metilmetakrilat kopolimerinin sentezi ve bazı özelliklerinin tayini
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XI. Ulusal Kimya Kongresi, 408, Van, 1997
  Temüz MM, Coskun. M, Koca. M, Ahmedzade, M
 • 3 fonoksi 2 hidroksipropil metakrilat monemeri ile polimerinin sentezi ve karakterizasyonu
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XI. Ulusal Kimya Kongresi, 418, Van, 1997.
  Koca. M, Coskun. M, Temmüz. MM, Ahmedzade, M
 • Selective Determination of Fe III by using a newly synthesized fluoroionophore Bis Naphto 2 1 b furan 2 yl methanone oxime
  -
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  Eurptrode IX Ninth European Conference on Optical Chemical Sensors and Biosensors, 221, 30 March-2 April, Dublin, IRELAND, 2008
  Öter. Ö, Ertekin. K, Kirilmis. C, Koca M
 • Electrical and Optical Characterization of Bis 7 methoxybenzofuran 2 yl ketone
  -
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  Sixth International Conference of the Balkan Physical Union, AIP Conference Proceedings Vol, 899 p.581. Istanbul, TURKEY, April 23, 2007.
  Dagdelen. F, Koca. M, Kirilmis. C, Aydogdu, Y
 • The thermal behaviour electrical conductivity and optical property of poly 2 hydroxy 3 phenoxy propyl methacrylate
  -
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  23rd. İnternational Physics Congress, Muğla 13-16, 2005.
  Aydoğdu. Y, Koca. M, Dağdelen. F, Coşkun, M
 • Biologically Active New Benzofurane Derivatives
  -
  Poster
  Uluslararası
  Türkçe
  International Workshop on "Bioengineering; Problems and Perspectives," 61, October, Istanbul, 2004.
  Ahmedzade. M, Kırılmış. C, Koca. M, Kazaz, C
 • Crossover from thermal fluctuation inducing to Efros Shklovskii and from Mott to Thermal fluctuation inducing Variable Range Hopping Conductivity in Quarternitazion Salts Poly CyAMA prepared with HCl
  -
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  1st Hellenic-Turkish International Physics ConferenceBodrum, 03-PP30, Turkey and Kos-Greece
  Yakuphanoglu. F, Aydoğdu. Y, Özmen. D, Erten, H, Koca, M

Hakemlikler

 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
  2016
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  Journal of Chemistry
  1

Makaleler

 • Thermal decomposition kinetics of a coumarin based copolymer: Poly(3-benzoyl coumarin-7-yl-methacrylate:0.54-co-methyl methacrylate:0.46)
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2289-599X
  KURT ADNAN,Ayhan Ahmet Faaruk,KOCA MURAT
 • A novel fluorescent probe based on isocoumarin for Hg2 and Fe3 ions and its application in live-cell imaging
  .2020
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1386-1425
  ELMAS KARUK ŞÜKRİYE NİHAN,Dincer Zeynep Emine,ERTÜRK ALİ SEROL,Bostancı Aykut,Karagöz Abdurrahman,KOCA MURAT,SADİ GÖKHAN,YILMAZ İBRAHİM
 • A detailed study on the optical properties of 3-benzoyl-7-hydroxy coumarin compound in different solvents and concentrations
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1857-5625
  KURT ADNAN,GÜNDÜZ BAYRAM,KOCA MURAT
 • Optoelectronic properties of 3-acetyl-6-bromocoumarin compound in various solvents and concentrations
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2307-4108
  KURT ADNAN,GÜNDÜZ BAYRAM,İLTER ZÜLFİYE,KOCA MURAT
 • Design and synthesis of novel 1,3-diaryltriazene-substituted sulfonamides as potent and selective carbonic anhydrase II inhibitors
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0045-2068
  Lolak Nabih,AKOCAK SÜLEYMAN,Bua Silvia,KOCA MURAT,Supuran Claudiu T
 • Synthesis and characterization of a novel isocoumarin derived polymer and its thermal decomposition kinetics
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1857-5552
  KURT ADNAN,Avcı Halil İbrahim,KOCA MURAT
 • Kumarin Türevli Kopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2147-835X
  KURT ADNAN,Ayhan Ahmet Faruk,KOCA MURAT
 • One-pot three-component synthesis of 2-Amino-4H-Chromene derivatives by using monodisperse Pd nanomaterials anchored graphene oxide as highly efficient and recyclable catalyst
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2352507X
  AKOCAK SÜLEYMAN,Şen Betül,Lolak Nabih,Şavk Aysun,KOCA MURAT,Kuzu Sultan,ŞEN FATİH
 • Kumarin Modifiyeli Organokilin PMMA Nanokompozitlerinin Hazırlanmasındaki Rolü
  .2017
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  KURT ADNAN,Kaya Mürsel,KOCA MURAT
 • Bimetallic PdRu/graphene oxide based Catalysts for one-pot three-component synthesis of 2-amino-4H-chromene derivatives
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2352507X
  Şen Betül,LOLAK NABIH,PARALI ÖZGE,KOCA MURAT,Şavk Aysun,AKOCAK SÜLEYMAN,ŞEN FATİH
 • Synthesis and antimicrobial activity of some novel derivatives of Benzofuran Part 1 Synthesis and antimicrobial activity of Benzofuran 2 yl 3 phenyl 3 methylcyclobutyl ketoxime derivatives
  .2005
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  KOCA MURAT,SERVİ SÜLEYMAN,KIRILMIŞ CUMHUR,ahmedzade misir,KAZAZ CAVİT,ÖZBEK ÇELİK BERNA,ÖTÜK GÜLTEN
 • Novel Carbonic Anhydrase Activators in the Rats Exposed to H2O2
  .2016
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  KUZU MÜSLÜM,DEMİRDAĞ RAMAZAN,ÖZKAYA AHMET,çakmaklı veysel,ŞAHİN ZAFER,dardağan uğur,uzun kader,KOCA MURAT
 • Synthesis and Characterization of Coumarin Derived Surface Active Monomer
  .2016
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  KURT ADNAN,kaya mürsel,KOCA MURAT
 • Synthesis characterization and thermal degradation kinetics ofpoly 3 acetylcoumarin 7 yl methacrylate and its organoclaynanocomposites
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  KURT ADNAN,KOCA MURAT
 • Investigation of Antioxidant Vitamins A E C and Lipid Peroxidation Levels in Rats Injected N 1 3 Benzothiazol 2 yl N 4 5 dihydro 1H imidazol 2 yl amine
  .2005
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  KARATAŞ FİKRET,KARA HAKİ,SERVİ SÜLEYMAN,tuğ tuncer,erulaş fatih ahmet,KOCA MURAT
 • Synthesis and oxidant proporties of novel 5 bromobenzofuran 2 yl 3 methyl mesithylcyclobutyl
  .2006
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  KARATAŞ FİKRET,KOCA MURAT,KARA HAKİ,SERVİ SÜLEYMAN
 • Synthesis and Antimicrobial Activity of dinaphtho 2 1 b furan 2 yl methanone and Their Oxime Derivatives
  .2009
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  KIRILMIŞ CUMHUR,KOCA MURAT,SERVİ SÜLEYMAN,GÜR SEHER
 • Synthesis and antimicrobial activity of some novel derivatives of benzofuran Part 2 The synthesis and antimicrobial activity of some novel 1 1 benzofuran 2 yl 2 mesitylethanone derivatives
  .2008
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  KIRILMIŞ CUMHUR,ahmedzade misir,SERVİ SÜLEYMAN,KOCA MURAT,KİZİRGİL AHMET,KAZAZ CAVİT
 • Spectral Characterization of a newly synthesized fluorescent semicarbazone derivative and usage as a fiber optic sensor for Cu II
  .2007
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  ÖTER ÖZLEM,ERTEKİN KADRİYE,KIRILMIŞ CUMHUR,KOCA MURAT
 • The Synthesis and antimicrobial activity of some new methyl N arylthiocarbamates dimethyl N Aryldithiocarbonimidates and 2 arylamino 2 imidazolines
  .2005
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  SERVİ SÜLEYMAN,GENÇ MURAT,GÜR SEHER,KOCA MURAT
 • Synthesis Reactivity and Biological Activity of Novel bisbenzofuran 2 yl methanone Derivatives
  .2005
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  KIRILMIŞ CUMHUR,KOCA MURAT,ÇUKUROVALI ALAADDİN,Ahmedzade misir,KAZAZ CAVİT
 • Studies on the Synthesis and Reactivity of Novel Benzofuran 2 yl 3 Methyl 3 Phenylcyclobutyl Methanones and their Antimicrobial Activity
  .2005
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  Koca M, Ahmedzade M, Çukurovali A, Kazaz , C
 • Synthesis and Spectral and Thermal Properties of Copolymers of 2 Cyclopentylidene 1 3 dioxalane 4 yl methyl Methacrylate with Styrene and Acrylonitrile and the Determination of the Monomer Reactivity Ratios
  .2003
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  İlter Z, Soykan C, Koca M
 • Thermal degradation behaviour of poly 2 hydroxy 3 phenoxy propylmethacrylate and poly 2 hydroxy 3 tetrahydrofurfuryloxy propyl methacrylate
  .2003
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  Coşkun M, Temüz MM, Koca M
 • Thermal and optical properties of benzofuran 2 yl 3 phenyl 3 methylcyclobutyl thiosemicarbazone
  .2004
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  Koca M, Dagdelen F, Aydogdu Y
 • Optical Properties of Poly 2 5 bromo benzofuran 2 yl 2 oxoethyl methacrylate Organoclay Nanocomposites
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1319-8025
  KURT ADNAN,KOCA MURAT
 • Characterization of a newly synthesized fluorescent benzofuran derivative and usage as a selective fiber optic sensor for Fe III
  .2007
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  09254005
  ÖTER ÖZLEM,ERTEKİN KADRİYE,KIRILMIŞ CUMHUR,KOCA MURAT,MİSİR AHMEDZADE
 • Quantum chemical calculations and interpretation of electronic transitions and spectroscopic characteristics belonging to 1 3 Mesityl 3 methylcyclobutyl 2 naphthalene 1 yloxy ethanone
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  13861425
  KOCA MURAT,arıcı cengiz,MUĞLU HALİT,VURDU CAN DOĞAN,KANDEMİRLİ FATMA,ZALAOĞLU YUSUF,YILDIRIM GÜRCAN
 • 1 3 Mesityl 3 methylcyclobutyl 2 phenoxyethanone
  .2010
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1600-5368
  KOCA MURAT,KIRILMIŞ CUMHUR,ARICI CENGİZ
 • Synthesis characterization and thermal degradation of novel poly 2 5 bromo benzofuran 2 yl 2 oxoethyl methacrylate
  .2012
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  00323888
  KOCA MURAT,KURT ADNAN,KIRILMIŞ CUMHUR,AYDOĞDU YILDIRIM
 • 1 3 Dibenzoylimidazoline 2 thione and 1 3 Dibenzoyl 3 4 5 6 tetrahydropyrimidine 2 thione
  .2005
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  Kazak C, Yilmaz VT, Sevri S, Koca, M, and Heinemann, FW
 • C H O C H and interactions in three benzofuran 2 yl ketone derivatives
  .2005
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  AYilmaz VT, Kazak C, Kirilmis C, Koca, M, and Heinemann, FW
 • Crystal Structure of Ethyl 3 methyl 7 coumaryloxy acetate
  .2005
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  KocaM, KırılmışC, AriciC, Hülya Tuncer, Heinemann, FW
 • 1 1 Benzofuran 2 yl ethanone 2 chlorobenzoyl oxime
  .2005
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1600-5368
  OCAK İSKELELİ NAZAN,KAZAK CANAN,KIRILMIŞ CUMHUR,KOCA MURAT
 • 2 Acetamidobenzonitrile
  .2005
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  arslan burcu,KAZAK CANAN,KIRILMIŞ CUMHUR,KOCA MURAT,BÜYÜKGÜNGÖR ORHAN
 • Blending of Poly ethyl methacrylate with Poly 2 hydroxy 3 phenoxypropyl methacrylate Thermal and Optical Properties
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1319-8025
  KURT ADNAN,KOCA MURAT
 • Benzofuran 2 yl 3 methyl 3 Phenylcyclobutyl methanone
  .2004
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  Yüksektepe C, Saraçoglu H, Koca M, Cukurovali, A, Calışkan, N
 • 1 3 Amino 1 benzofuran 2 yl 2 mesitylethanone
  .2004
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  Arici C, Ulku D, Kirilmis C, Koca, M and Ahmedzade, M
 • 1 1 Benzofuran 2 yl 2 mesitylethanone
  .2004
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  Arici C, Ulku D, Kirilmis C, Koca, M and Ahmedzade, M
 • 3 Butyl 4 3 methyl 3 phenylcyclobut 1 yl 1 3 thiazole 2 3 H thione
  .2005
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  Kirilmis C, Koca M, Arici C, Heinemann, FW and Ahmedzade, M
 • 2 Acetyl 3 amino 1 benzofuran
  .2005
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  AIskeleli NO, Kazak C, Kirilmis C, Koca, M
 • 3 Cyclohexyl 4 3 methyl 3 phenylcyclobutyl 1 3 thiazole 2 3H thione
  .2005
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  AKirilmis C, Koca M, Arici C, Heinemann, FW and Ahmedzade, M
 • 2 Acetyl 3 benzoylamino 1 benzofuran
  .2005
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  AIskeleli NO, Kazak C, Kirilmis C, Koca, M
 • 3 Methyl 3 phenylcyclobutyl naphtho 2 1 b furan 2 yl methanone
  .2006
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  AriciC, Kırılmış C, KocaM, Heinemann, FW
 • Dimethyl N 4 phenyl 1 3 thiazol 2 yl dithioimidocarbonate
  .2006
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  YıldırımS,O, AkkurtM, KocaM, Mehmet Şekerci,Fun HK
 • Effects of the 2 Aminoimidazoline on rat kidney and liver
  .2008
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  CevikA, Karatas F, Kara H, Murat Genç, Murat Koca
 • A characterization study on 2 6 dimethyl 4 nitropyridine N oxide by density functional theory calculations
  .2011
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  Gürcan Yıldırım, ZaıoğluY, KırılmışC, Murat Koca, Terzioğlu,C
 • Density functional theory study on the identification of Pd Me Xanthate 2
  .2012
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  Murat Koca, Gürcan Yıldrım, Cumhur Kırılmış, Karaboğa, F
 • Siklobütan ve Benzofuran Halkaları içeren Keton Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
  .2004
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  KOCA MURAT
 • Theoretıcal Study on the Characterizatıon of 1 3 dibenzoylimidazolidine 2 thione by Quantum Mechanıcal Methods
  .2012
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Karaboğa F, YıldırımG, TerzioğluC, Koca, M Doğruer, M

Oluşturulma13 Aralık 2012 19:28
Görüntülenme547