İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Murat PALA
Profesör Doktor

Birim

 • Mühendislik Fakültesi
 • İnşaat Mühendisliği

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiriler

 • Taşıyıcı Sistemde Düşey Eleman Süreksizliğinin Sismik Çarpışma Anında Yapı Üzerine Etkisi
  03.11.2016 - 03.11.2016
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  4TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ENGINEERING AND SCIENCE
  TEKİN ÖMER FARUK,PALA MURAT
 • Yumuşak Kat Düzensizliğine Sahip Bitişik Nizam Binaların Deprem Kaynaklı Çarpışma Analizi
  03.06.2015 - 03.06.2015
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  3RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ENGINEERING AND SCIENCE
  PALA MURAT,TEKİN ÖMER FARUK,EŞİT MUSA
 • Numerical Simulation of Horizontal Axis Wind Turbine Airfoil of S830 to Find Optimum Angle of Attack For Untwisted Blade
  09.09.2015 - 09.09.2015
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  International Congress on Natural and Engineering Science
  SOĞUKPINAR HACI,PALA MURAT,BOZKURT İSMAİL,TÜRKMENLER HARUN
 • Wind energy potential and utilization in Turkey and around the World
  09.09.2015 - 09.09.2015
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  International Congress on Natural and Engineering Science
  TÜRKMENLER HARUN,SOĞUKPINAR HACI,BOZKURT İSMAİL,PALA MURAT
 • Wind Blade Design and Production by Using Aluminum
  09.09.2015 - 09.09.2015
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  International Congress on Natural and Engineering Science
  SOĞUKPINAR HACI,BOZKURT İSMAİL,BARAN MEHMET FIRAT,TÜRKMENLER HARUN,PALA MURAT,ENGİN KAAN EMRE,KAYA ALİ İHSAN
 • Modeling to compare temperature distribution of insulated and uninsulated solar ponds
  09.09.2015 - 09.09.2015
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  International Congress on Natural and Engineering Science
  BOZKURT İSMAİL,SOĞUKPINAR HACI,KARAKILÇIK MEHMET,TÜRKMENLER HARUN,PALA MURAT
 • Yapay sinir ağları ile en büyük yer ivmesinin tahmin edilmesi
  -
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferans
  Hamza Güllü, Murat Pala, Recap İyisan
 • 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunun Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma
  -
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  GAP IV. Uluslararası katılımlı Teknik Kongresi
  Ahmat Öztaş, Erdoğan Özbay, Murat Pala
 • N Caglar A Akkaya M Pala H Öztürk Soft storey Effect to Response of RC Structures setteled on Soft Soil
  -
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  Condition” İnternational Construction Congres
  Naci Çağlar, A Akkaya, Murat Pala, Hakan Öztürk
 • investigation of Soil Structure interaction Of Colomns Rest on Beam Support at both Ends
  -
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  nternational Construction Congres 2012
  Murat Pala, Cihan Bayram, Yunus Öztürk
 • Pala Z S Garip C Bayram H Öztürk A New Formulation For The Fundamental Period Of Reinforced Concrete Planar Shear Walls
  -
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering
  Murat Pala, Zehra Şule Garip, Hakan Öztürk, Cihan Bayram
 • Neural Network Based Seismic Assessment Model for Existing Reinforced Concrete Buildings
  -
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  9th International Congress on Advances in Civil Engineering
  Naci Çağlar, ŞuleGarip, Murat Pala
 • İki Ucundan Mesnetli Kirişe Oturan Kolonların Yapı Davranışına Etkisi
  -
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Sakarya International Symposium of Earthquake Engineering
  Naci Çağlar, İ Yıldırım, Hüseyin Kasap, Murat Pala
 • Use Of Artıfıcıal Neural Networks To Establish A Short Coupon For Fibre Reinforced Plastic
  -
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  GAP IV. Uluslararası katılımlı Teknik Kongresi
  Naci Çağlar, Mehmet Sarıbıyık, Muzaffer Elmas, Murat PALA
 • A simple formulation for the fundamental period of vibration of braced steel frame structures
  -
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  GAP IV. Uluslararası katılımlı Teknik Kongresi
  Murat Pala, Naci Çağlar, İbrahim Tan, Yunus Çelikörs
 • Adapazarı ndaki Zemin Şartlarında Betonarme Yapıların Yapı Zemin Etkileşimi
  -
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  International Earthquake Symposium
  Zehra Şule Garip, Naci Çağlar, Murat PALA, Nihan Ala

Hakemlikler

 • Mühendislik Temel Alanı->Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  GÜNEY KORE
  İngilizce
  Computers and Concrete
  1
 • Mühendislik Temel Alanı->Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  Construction and Buildilgs Material
  1

Editörlükler

 • Adıyman Üniversitesi Mühendislik bilimleri dergisi
  2019
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Editör
  Adıyman Üniversitesi
  PALA MURAT,ÇİTİL ŞERİF,UÇKUN MİRAÇ,DOGAN ABUZER
 • 2. Uluslararsı Çevre ve Ahlak Sempozyumu Bildiriler Kitabı
  2014
  Diğer Yayınlar
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  Adıyaman Üniversitesi

Makaleler

 • Kat seviyeleri farklı bitişik nizam yapılarda kat kütlesinin çarpışma kuvvetine etkisi
  .2020
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  2149-0309
  PALA MURAT,ŞAŞMAZ ZELİHA
 • GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE YAPI DENETİMİ UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE BU SORUNLARA İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  .2017
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  2149-0309
  PALA MURAT,Demir Mehmet Şirin
 • Depreme Maruz Zayıf Kat Düzensizliğine Sahip Bitişik Nizam Binaların Çarpışma Analizi
  .2017
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  2147-4575
  PALA MURAT,TEKİN ÖMER FARUK
 • Predicting the compressive strength and slump of high strength concrete using neural network
  .2006
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  09500618
  ÖZTAŞ AHMET,PALA MURAT,ÖZBAY ERDOĞAN,KANCA ERDOĞAN,Asghar Bahatti,ÇAĞLAR NACİ
 • On the resonance effect by dynamic soil structure interaction a revelation study
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0921-030X
  GÜLLÜ HAMZA,PALA MURAT
 • Performance Assessment of Advanced Biological Wastewater Treatment Plants Using Artificial Neural Networks
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2149-0104
  TÜRKMENLER HARUN,PALA MURAT
 • A parametric study for distortional buckling stress on cold formed steel using a neural network
  .2007
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  PALA MURAT,ÇAĞLAR NACİ
 • A new approach to determine the base shear of steel frame structures
  .2009
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  ÇAĞLAR NACİ,PALA MURAT,ELMAS MUZAFFER,MERCAN ERYILMAZ DİLEK
 • Genetic programming based formulation for distortional buckling stress of cold formed steel members
  .2008
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0143974X
  PALA MURAT
 • Tensile strength of basalt from a neural network
  .2007
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  00137952
  Hanifi Çanakci,PALA MURAT
 • Dynamic soil structure interaction analysis of buildings by neural networks
  .2008
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  09500618
  PALA MURAT,ÇAĞLAR NACİ,ELMAS MUZAFFER,Abdulkadir Cevik,Mehmet Saribiyik,EŞİT MUSA
 • A new formulation for distortional buckling stress in cold formed steel members
  .2006
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0143974X
  PALA MURAT
 • Appraisal of long term effects of fly ash and silica fume on compressive strength of concrete by neural networks
  .2007
  Hakemli
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  İngilizce
  09500618
  PALA MURAT,ÖZBAY ERDOĞAN,ÖZTAŞ AHMET,Mehmet İshak Yuce
 • Prediction of martensite and austenite start temperatures of the Fe based shape memory alloys by artificial neural networks
  .2008
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  09240136
  EYERCİOĞLU ÖMER,KANCA ERDOĞAN,PALA MURAT,ÖZBAY ERDOĞAN
 • Turkey s Wind Potential and Global Usage
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  TÜRKMENLER HARUN,SOĞUKPINAR HACI,BOZKURT İSMAİL,PALA MURAT
 • NUMERICAL INVESTIGATION OF INSULATION EFFECT ON SOLAR POND
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  BOZKURT İSMAİL,SOĞUKPINAR HACI,KARAKILÇIK MEHMET,TÜRKMENLER HARUN,PALA MURAT

Oluşturulma11 Aralık 2013 14:49
Görüntülenme569