İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Musa ABEŞ
Doçent Doktor

Birim

 • Tıp Fakültesi
 • Cerrahi Tıp Bilimleri

İletişim

">Görevler:

">Görev Unvanı

Görev Yeri

">Yıl

">Ar.Gör.

Karadeniz Teknik  Üniversitesi Trabzon Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

1992-1999

Uzman Doktor  

Karadeniz Teknik  Üniversitesi Trabzon Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

1999-2003

">Uzman Doktor

">Adıyaman Devlet Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği

">2003-2011

Yar.Doç.

Adıyaman Üniversitesi Adıyaman Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

2011- 2013

">Doç.Dr

"> 

Adıyaman Üniversitesi Adıyaman Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

25.03.2013-

 

 

İdari Görevler :

 

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurulu Üyeliği

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyomedikal Etik Kurul Üyeliği

 

Ödüller :

T.C Genelkurmay Başkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Destek Kıt'aları Komutanlığı Teşekkür Belgesi 

T.C. Sağlık Bakanlığı, Adıyaman ili 2010 Yılın Doktoru Ödülü

Türk Tabipleri Birliği Adıyaman Tabip Odası 2013 İyi Hekimlik Ödülü

 

ESERLER

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1.     Sarıhan H, Erduran E, Abeş M: Nonsurgical therapy of hepatic injury in a hemophilic child. Eur J Pediatr Surg 4: 366-367,1994

2.    Sarıhan H, Abeş M, Akyazıcı R, Çay A, İmamaoğlu M, Taşdelen I: Blunt thoracic trauma in children. J Cardiovasc Surg  37:525-528,1996

3.    Sarıhan H, Çay A, Akyazıcı R, Abeş M, İmamaoğlu M: Congenital diaphagmatic evantration: treatment and postoperative evaluation. J Cardiovasc Surg 37: 173-176,1996

4.    Sarıhan H, İmamaoğlu M, Abeş M, Soylu H: Pediatric morgagni hernia: report of two cases. J Cardiovasc Surg 37: 195-197,1996

5.    Sarıhan H, Abeş M, Akyazıcı R, Çay A, İmamaoğlu M, Taşdelen I, İmamaoğlu I: Traumatic ashyxia in children. J Cardiovasc Surg 38:93-95,1997

6.    Sarıhan H, Abeş M: Congenital esophageal stenosis. J Cardiovasc Surg 38: 421-423,1997

7.    Sarıhan H, Mocan H, Yıldız K,  Abeş M, Akyazıcı R: A New Treatment with bleomycin for complicated cutaneous hemangioma in children Eur J Pediatr Surg 7: 1-5,1997

8.    Sarıhan H, Abeş M: Nonoperative management of intra-abdominal bleeding due to blunt trauma in children: the risk of missed associated intestinal injuries. Pediatr Surg Int 13:108-111,1998

9.    Sarıhan H, Mocan H,  Abeş M, Akyazıcı R, Çay A, İmamaoğlu M: Kasabach-Merrit syndrome in infants. Panminerva Med 40:128-131,1998

10.Sarıhan H, Sari A, Abeş M, Dinç H: Nonpalpable undescending testis. Minerva Urol. Nefrol 50:233-236,1998

11.Sarıhan H, Abeş M :  Congenital bladder diverticula in infants. Eur Urol 33:101-103,1998

12.Sarıhan H, Abeş M, Yıldız K, Turgutalp H, Arslan Y: Mesenteric fibromatosis. Eur J Pediatr Surg 4:107-110,1998

13.Sarıhan H, Abeş M, Yıldız K, Harova G: Congenital splenic cyst: a report of two cases. S Afr J Surg 37:45-47,1999

14.Abeş M, Sarıhan H: The Effect of ATP-MgCl2 on prevention of reperfusion injury after unilateral testicular torsion. Eur J Pediatr Surg  11: 1-4, 2001

15.Abeş M, Sarıhan H, Işık O, Çobanoğlu U: Polyarteritis nodosa as an unusual cause of acute abdomen in children: a case report. Chirurgia 15: 04-05, 2002

16.Abeş M, Sarıhan H:Traumatic subarachnoid-pleural fistula in children Reports of 2 cases and review of the literature. J Cardiovasc Surg 43: 563-565, 2002

17.Abeş M, Sarıhan H, Çobanoğlu U: A treatment for biliary hypoplasia: tube cholecystostomy and irrigation. Eur J Pediatr Surg 13: 21-25, 2003

18.Abeş M, Sarıhan H, Madenci E: Evaluation of bone mineral density with dual x-ray absorptiometry for osteoporosis in children with bladder augmentation. J Pediatr Surg  38: 230-232, 2003

19.Abeş M, Sarıhan H: The injection sclerotherapy of rectal prolapse in children with 15 per cent solution. Eur J Pediatr Surg 14: 100-102,2004

20.Abeş M, Sarıhan H: Oophoropexy in children with ovarian torsion. Eur J Pediatr Surg 14: 168-171, 2004

21.Abeş M, Petik B, Kazıl S: Nonoperative treatment of acute appendicitis in children. J Pediatr Surg  42: 1439-1442, 2007

 

  Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. Sarıhan H, Akyazıcı R,  Abeş M, Yıldız K: Anal atrezisiz konjenital rekto-vestibuler fistül: olgu sunumu. Pediatrik Cerrahi Dergisi 7: 86-88, 1993
 2. Sarıhan H, Akyazıcı R,  Abeş M, Çay A, İmamaoğlu M: Perfore apandisitli çocuklarda peritoneal drenajın değerlendirilmesi. Pediatrik Cerrahi Dergisi 8: 26-29, 1994
 3. Sarıhan H, Serçe K, Akyazıcı R,  Abeş M, Sarı A, Dinç H, Çay A, İmamaoğlu M:. Çocukluk dönemi künt böbrek travmalarının ultrasonografi ile değerlendirilmesi Pediatrik Cerrahi Dergisi 9: 339-344,1995
 4. Sarıhan H, Akyazıcı R, Abeş M, Gülkök Ş, Serçe K: Multycystic dysplastic kidney: prenatal diagnosis and postnatal management. Pediatrik Cerrahi Dergisi 9:356-358,1995
 5. Sarıhan H, Akyazıcı R,  Abeş M, Çay A, İmamaoğlu M:. Elektif kolo-rektal ameliyat uygulanan çocuklarda tek doz antibiyotik profilaksi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 20:42-47,1995
 6. Sarıhan H, Akyazıcı R, Abeş M: Unilateral pulmonary agenesis with esophageal atresia, distal tracheoesophageal fistula and introthorasic stomach: a case report Annals of Medical Sciences 4:44-47, 1995.
 7. Sarıhan H, Akyazıcı R, Abeş M, Çay A, İmamaoğlu M: Necrotizing fasciitis in newboin: report of four cases. Annals of Medical Sciences 5: 28-30, 1996
 8. Sarıhan H, Akyazıcı R, Abeş M, Çay A, İmamaoğlu M: Incarcerated inguinal hernia in the first year of life. Pediatrik Cerrahi Dergisi 10:25-27,1996
 9. Sarıhan H, Dinç H,  Abeş M, Çay A, Serçe K: İnvajinasyon tanısında ultrasonografinin yeri. Pediatrik Cerrahi Dergisi 10:32-35,1996
 10. Sarıhan H, Abeş M, Yıldız K: Colonic perforation due to congenital segmental dilatation: a case report. Pediatrik Cerrahi Dergisi 10:53-55, 1996
 11. Sarıhan H, İmamaoğlu M, Akyazıcı R,  Abeş M, Çay A, Taşdelen I: Barsak obstruksiyonu yapan anormal kongenital band: İki olgu sunumu. Pediatrik Cerrahi Dergisi 10:47-48,1996
 12. Sarıhan H, Yıldız K, Akyazıcı R,  Abeş M, Çay A, İmamaoğlu M: Amnios zarının safhalı orkidopekside kullanılması. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 21:41-46, 1996.
 13. Sarıhan H, Akyazıcı R, Abeş M, Çay A, İmamaoğlu M.: Künt abdominal travmalı ve intraabdominal kanamalı çocuklarda tanı ve tedavi yaklaşımı. Karadeniz Tıp Dergisi 9:1-4, 1996
 14. Sarıhan H, Abeş M, Akyazıcı R, Çay A, İmamaoğlu M.  Özofagus atrezisi ve trakeoözofageal fistül. Karadeniz Tıp Dergisi 9:65-68,1996
 15. Sarıhan H, Abeş M, Yıldız K, Akyazıcı R, Çay A, İmamaoğlu M.: Çocuklarda testiküler agenezi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 21:142-145, 1996
 16. Abeş M, Sarıhan H: Hemofilide tekrarlayan invajinasyon: Bir olgu sunumu. Pediatrik Cerrahi Dergisi 16: 138-139,2002
 17. Abeş M, Sarıhan H: Kasık fıtığında sıkışmanın önlenebilirliğinin değerlendirilmesi. Pediatrik Cerrahi Dergisi 17: 67-69, 2003
 18. Abeş M, Sarıhan H.: Ulusal çocuk cerrahisi kongrelerinin uluslararası literatüre katkısı. Pediatrik Cerrahi Dergisi 18: 14-16, 2004
 19. Abeş M, Petik B, Demirtola A, Keleşyılmaz N: İnmemiş testisli çocuklarda yaşamın ilk yılında testiküler volüm ve resistiv indeks ölçümleri. Çocuk Cerrahisi Dergisi 22: 88-89,2008
 20. Abeş M, Petik B: Künt travmaya bağlı abdominal yaralanması olan  çocuklarda geç hemotoraks. Çocuk Cerrahisi Dergisi 23:45-48,2009
 21. Abeş M: Ulusal çocuk cerrahisi kongrelerinden iskemi-reperfüzyon hasarlanmasına genel bir bakış. Çocuk Cerrahisi Dergisi 23:63-69, 2009

 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 1. Sarıhan H, Akyazıcı R,  Abeş M, Çay A, İmamaoğlu M: Perfore apandisitli çocuklarda peritoneal drenaj gerekli mi ? XIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 9-13 Mayıs 1994, Marmaris
 2. Sarıhan H, Akyazıcı R, Abeş M, Gülkök Ş, Serçe K: Multikistik displastik böbrek: prenatal teşhis ve postnatal takip. XIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 26-30 Eylül 1995, Denizli
 3. Abeş M, Sarıhan H, Akyazıcı R, Çay A, İmamaoğlu M, Taşdelen İ: Konjenital kısa kolon: beş olgu sunumu. XV.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 21-22 Temmuz 1997, İstanbul
 4. Sarıhan H, Akyazıcı R,  Abeş M, Çay A, İmamaoğlu M, Taşdelen İ: Yenidoğanda nekrotizan fassiitis: beş olgu sunumu. XV.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 21-22 Temmuz 1997, İstanbul
 5. İmamaoğlu M, Sarıhan H, Abeş M, Mocan H, Dinç H, Sarı A, Yıldız K: Çocuklarda taşsız kolesistit. XVI, Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,14-17 Ekim 1998, Belek-Antalya
 6. Abeş M, Sarıhan H, Değer O, Uydu HA: Testis torsiyonu oluşturulan ratlarda reperfüzyon hasarını önlemede ATP-MgCl2’ ün etkisi. XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 1-4 Ekim 2000, Kemer-Antalya
 7. Uzun Z, Güven Y, Abeş M, Altun G, Kurt Ö, Haliloğlu E, Usta S: Abdominal aortanın kist hidatik rüptürüne bağlı enfekte false anevrizması (Olgu Sunumu). VI Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 21-25 Ekim 2000, Antalya
 8. Abeş M, Sarıhan H: Çocuklarda sol paraduodenal herniler. XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 7-11 Ekim 2001, Antalya
 9. Abeş M, Sarıhan H, Madenci E: Mesane ögmentasyonu yapılan olgularda osteoporozun Dexa ile monitorizasyonu. XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 7-11 Ekim 2001, Antalya
 10. Abeş M, Sarıhan H: Çocuklarda subaraknoid-plevral fistül. XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 7-11 Ekim 2001, Antalya
 11. Abeş M, Sarıhan H, Çobanoğlu Ü, Özoran Y: Biliyer hipoplazide bir tedavi yaklaşımı: tüp kolesistostomi ve İrrigasyon XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 7-11 Ekim 2001, Belek- Antalya

12.Abeş M, Sarıhan H: Ulusal çocuk cerrahisi kongrelerinin uluslararası litteratüre katkısı. XX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 15-19 Ekim 2002, Mersin

13.Abeş M, Sarıhan H: Tekrarlayan postoperatif intestinal obstruksiyonun önlenmesinde jejunokolik tüpün yeri XX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 15-19 Ekim 2002, Mersin.

14.Abeş M, Sarıhan H: Biliyer hipoplazili çocuklarda biliyer diskinezi. XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 8-10 Ekim 2003, Şanlıurfa.

15.Abeş M, Sarıhan H: Ovarian torsiyonlu çocuklarda oophoropexy. XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 8-10 Ekim 2003, Şanlıurfa.

16.Abeş M, Sarıhan H: Prenatal ovarian torsiyon: 3 olgu sunumu. XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 8-10 Ekim 2003, Şanlıurfa.

17.Abeş M, Sarıhan H: Çocuklarda rektal prolapsusun yüzde 15 sodyum klorür solusyonuyla enjeksiyon tedavisi. XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 8-10 Ekim 2003, Şanlıurfa.

18.Abeş M, Petik B, Kazıl S: Çocuklarda akut apandisitte nonoperative Tedavi,  XXIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 05-06 Kasım 2006, Adana

19.Abeş M, Petik B, Kazıl S: Karın ağrısı olan çocuklarda büyümüş mezenterik lenf nodları  XXIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 05-06 Kasım 2006, Adana

20.Abeş M, Petik B: Üriner yakınması olmayan çocuklarda rezidüel idrar volümü ve mesane duvar kalınlığının yaşa göre değerlendirilmesi. XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 16-18 Haziran 2008, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul

21.Abeş M, Petik B: İnmemiş testisli çocuklarda yaşamın ilk yılında testiküler volüm ve resistiv indeks ölçümleri. XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 16-18 Haziran 2008, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul

22.Abeş M, Petik B: Künt travmaya bağlı abdominal yaralanması olan  çocuklarda geç hemotoraks. XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül-3 Ekim 2009, İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Malatya

23.Abeş M: Ulusal çocuk cerrahisi kongrelerinden iskemi-reperfüzyon hasarlanmasına genel bir bakış. XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül-3 Ekim 2009, İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Malatya

24.Abeş M, Petik B: Apandisitli çocuklarda appendiks lokalizasyonunun tomografiyle değerlendirilmesi ve operasyonun planlanması. XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül-3 Ekim 2009, İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Malatya

25.Çayırcı M, İnan M, Abeş M: Böbrekte hidatik kist. XIX. Ulusal Patoloji Kongresi, 7-11 Ekim 2009, Girne-Kıbrıs

26.Petik B, Abeş M, İnan M : Çocuklarda testiküler mikrolitiazis. PEDURO 2010 Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 08-10 Nisan 2010, İzmir

27.Abeş M, Bakal Ü: Snodgrass yöntemiyle hipospadias onarımı yapılan çocuklarda bir komplikasyon: penis ventral cilt flep nekrozu. 2. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 16-19 Mayıs 2011, İstanbul Kongre Merkezi, Harbiye, İstanbul

28.Abeş M, Petik B, Bakal Ü: İnguinal herni onarımı sonrası asendan testis. 2. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 16-19 Mayıs 2011, İstanbul Kongre Merkezi, Harbiye, İstanbul

29.Arici N, Abeş M: Okul çağındaki çocuklarda yetişkin boy aletlerle yapılan perkütan nefrolitotomi. 3. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 05-07 Nisan 2012, Uludağ Üniversitesi Prof.Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi- Bursa

30.Abeş M, Gözaydın N, Petik B, Şirik M, Çolak D, Şaşmaz HH, Baykan AH: İnvajinasyonda spontan redüksiyon. XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim 2012, Ankara

31.Abeş M, Gözaydın N, Petik B, Şirik M, Çolak D, Şaşmaz HH, Baykan AH: Çocuklarda travmaya bağlı çoklu kaburga kırıkları. XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim 2012, Ankara

32.Abeş M, Apaydın HÖ, Göksu M: İnfantlarda umblikal granülomun gümüş nitratla tedavisi sonrası gelişenkimyasal yanık: İki olgu sunumu. 2.Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi, 10-14 Nisan 2013, Lara, Antalya, Türkiye

33.Abeş M, Göksu M, Apaydın HÖ: Çocuklarda yanık sonrası konvülsiyon: İki olgu sunumu 2.Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi, 10-14 Nisan 2013, Lara, Antalya, Türkiye

 


Oluşturulma26 Mayıs 2013 12:08
Görüntülenme2893