İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
 • 416 223 38 00 - 3023

ÖZ GEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

 

 

Adı SoyadıProf. Dr. Mustafa KARABULUT

Bölüm: Türk Dili ve Edebiyatı

Bilim DalıYeni Türk Edebiyatı

 

ÖZ GEÇMİŞ

Elazığ’da dünyaya gelmiş olan Mustafa Karabulut, ilk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamladı. 1991 yılında Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü kazandı. 1995’te bu bölümden mezun oldu. Meslek hayatına 1995 yılında başladı. Gaziantep Mehmet Âkif Ersoy Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi, Elazığ Fatih Lisesi, Elazığ Maden Çok Programlı Lisesi (asteğmen öğretmen olarak) ve Elazığ
Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak görev yaptı. 1995 yılında Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansa başladı. 1997 yılında Şevket Bulut, Hayatı ve Eserleri adlı çalışmasıyla yüksek lisansını tamamladı. 2008’de Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda hazırladığı Batılılaşma Açısından Tanzimat Dönemi
Türk Romanı başlıklı teziyle "Doktor" unvanını aldı. 2009- 2014 arasında Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Yardımcı Doçent Doktor olarak çalıştı. Mustafa Karabulut, 2014 yılında Doçent, 2019’da ise Profesör Doktor unvanını almıştır. Yazar halen aynı bölümde çalışmakta ve Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde birçok
yayını bulunan yazar makalelerini; Türk Dili, Belleten, Turkish Studies, International Journal of Languages Education and Teaching, Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, Türk Dünyası Araştırmaları, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hikmet, Bizim Külliye, Türk Edebiyatı, Telmih, Sebilürreşâd, Mecmua, Erdem, Edebiyat Ortamı, Alkış, Dergâh, Yedi İklim, Millî Eğitim, TRT Müzik, Esosder, International of Turkish Academic Studies (TURAS), Türk Kültürü ve Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, USBAD Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, International Journal of Filologia, İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi vb. dergilerde yayımladı. Ayrıca birçok kitabı ve sempozyum ve kurultaylarda sunduğu bilimsel bildirileri mevcuttur. Mustafa Karabulut, evli olup iki çocuk babasıdır.

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

Fırat Üniversitesi

1995

Yüksek Lisans 

Türk Dili ve Edebiyatı/ Yeni Türk Edebiyatı

Fırat Üniversitesi

1997

Doktora 

Türk Dili ve Edebiyatı/ Yeni Türk Edebiyatı

Fırat Üniversitesi

2008

Doçent

Türk Dili ve Edebiyatı/ Yeni Türk Edebiyatı

Adıyaman Üniversitesi

2014

Profesör

Türk Dili ve Edebiyatı / Yeni Türk Edebiyaatı

Adıyaman Üniversitesi

2019

 

Yabancı Dil: İngilizce - 70 (KPDS - Mayıs 2010)

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı

 Tez Başlığı: Şevket Bulut Hayatı ve Eserleri, 1997, Fırat Üniversitesi.

 Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. H. Hadi BULUT,

Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı

Tez Başlığı: Batılılaşma Açısından Tanzimat Dönemi Türk Romanı, Fırat Üniversitesi 2008.

Tez Danışmanı: Prof. Dr. İbrahim KAVAZ

Görevler

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Mehmet Akif Ersoy Teknik Lise Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi - Gaziantep

1995-1996

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Fatih Lisesi - Elazığ

1996-2006

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi - Elazığ

2006-2009

Yrd.Doç.Dr.

Adıyaman Üniv. Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Bölümü

02.0.2009-14.02.2014

Doç.Dr.

Adıyaman Üniv. Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Bölümü

14.02.2014-25.12.2019

Prof. Dr. 

Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

25.12.2019

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

1. Emine ARİŞ, Halit Ziya Uşaklıgil’in Romanlarında Karakter ve Tip Oluşumu, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011, Adıyaman.

2. Necla DAĞ, Sevinç Çokum’un Romanlarında Sosyal Yapı, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012, Adıyaman.

3. Emine BOSO YAMAN, İskender Pala’nın Roman ve Öykülerinin Yapı ve Tematik Açıdan İncelenmesi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014, Adıyaman.

4. Eyyüp GÜNEŞ, Rasim Özdenören’in Hikayelerinde Gelenek-Modernizm Çatışması, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014, Adıyaman.

5. Erkan AYDIN, Necip Fazıl Kısakürek’in Tiyatrolarında Tema, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015, Adıyaman.

6. Esra DEMİR, Peyami Safa’nın Romanlarının Psikanalitik Açıdan İncelenmesi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017, Adıyaman.

7. Semra YAVAŞ, Oğuz ATAY’ın Romanlarının Psikanalitik Açıdan İncelenmesi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018, Adıyaman.

8. Mehmet TİLEK, Halide Edip Adıvar'ın Romanlarında İdealize Edilmiş Kadın Karakterler, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019, Mersin.

9. Osman GÜNAYDIN, 1980-1990 Yılları Arasında Yayımlanmış Edebiyat Yıllıklarının İçerik Bakımından İncelenmesi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adıyaman. (devam ediyor)

10. Habip ŞAHİN, Adıyaman Yöresi Çocuk Oyunları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adıyaman. (devam ediyor)

11. Hatice SULU, Hüseyin Ferhad'ın Şiirleri Üzerine Bir İnceleme, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adıyaman. (devam ediyor)

12. Hamit BAŞKAYA, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adıyaman. (devam ediyor)

13. Esma BULUT, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adıyaman. (devam ediyor)

14. Kenan TOHUMCU, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adıyaman. (devam ediyor)

15. Özlem YÜCEKAYA, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adıyaman. (devam ediyor)

 

Yönetilen Doktora Tezleri

1. Necla DAĞ, Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Ütopya (1923-1950), Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017, Adıyaman.

2. Ferhat ÇETİNKAYA, Türk Romanında 27 Mayıs Darbesi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019, Adıyaman.

3. Eyyüp GÜNEŞ, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adıyaman. (devam ediyor)

4. İbrahim BİRİCİK, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adıyaman. (devam ediyor)

5. Ahmet YILDIRIM, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adıyaman. (devam ediyor)

 

Projeler ve Yaptığı Görevler

 • TÜBİTAK-1001 – BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI, Necip Fazıl Kısakürek ile Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Alaeddin Özdenören, Mehmet Akif İnan ve Erdem Bayazıt Şiiri Üzerine Metinlerarası Bir İnceleme, ARAŞTIRMACI. (devam ediyor)
 • Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP), 1300 No’lu Proje, Batılılaşma Açısından Tanzimat Dönemi Türk Romanı, (2005-2008), (Proje Yöneticisi: Prof. Dr. İbrahim KAVAZ)

 

İdari Görevler

Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanlığı (10.02.2010 / …..)

Ödüller: Bilim Ödülü, Adıyaman Üniversitesi, 2014.

ESERLER 

Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 

 1. (2001) KARABULUT, Mustafa, Külliye'nin İki Hikâyecisi (A. Vahap Akbaş - Necati Kanter), Bizim Külliye, Temmuz, Ağustos, Eylül 2001, Yıl: 3, Sayı: 10,   
 2. (2002) KARABULUT, Mustafa, Şevket Bulut’un Hayatı ve Hikâye Anlayışı, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C:12, Sayı:2, s.183-190, Temmuz-2002, Elazığ.
 3. (2006) KARABULUT, Mustafa, Şevket Bulut’un Hikayelerinde Toplumsal Değişim, Türk Dili dergisi, Sayı:658, s.350-358, Ekim-2006, Ankara.
 4. (2007) KARABULUT, Mustafa, Edebi Hayatımız – I, Edebiyat, Sevgi ve Hayat, Ayyıldız, M. K. A. L. Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 1, Mayıs 2007, Elazığ, s.26-27.
 5. (2007) KARABULUT, Mustafa, Edebî Hayatımız – II, Şiir Sevdası-I, Ayyıldız, M. K. A. L. Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 2, Mayıs 2008, Elazığ, s.26-27)
 6. (2008) KARABULUT, Mustafa, Cenap Şahabettin’in Şiirlerinde Renk ve Işık Motifleri, Türk Dili dergisi, Sayı:679, s.11-18, Temmuz-2008, Ankara.
 7. (2008) KARABULUT, Mustafa, Edebi Hayatımız – III, Şiir Sevdâsı – II, 20.11.2008.
 8. (2008) KARABULUT, Mustafa, Halit Ziya Uşaklıgil’in Saray Hatıraları, Türk Dili dergisi, Sayı:682, s.343-356, Ekim-2008, Ankara.
 9. (2008) KARABULUT, Mustafa, Tanzimat Dönemi Türk Romanlarında Alafrangalaşmak, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, s.47-67, 2008-II, Ankara.
 10. (2009) KARABULUT, Mustafa, Devlet Ana Romanı Üzerine Bir İnceleme, Erdem – Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, Sayı:53, s.115-127, 2009, Ankara.
 11. (2009) KARABULUT, Mustafa, Esir Şehrin İnsanları Romanı Üzerine Bir İnceleme, Erdem – Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, Sayı:54, s.127-135, 2009, Ankara.
 12. (2009) KARABULUT, Mustafa, Nedim ve Yahya Kemal’de Şarkı, Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu, Adıyaman Üniversitesi, s.383-392, 15-16 Mayıs 2009, Adıyaman. (Bildiriler kitabında makale).
 13. (2009) KARABULUT, Mustafa, Tanzimat Dönemi Türk Romanlarında Güzel Sanatlar ve Edebiyat, Milli Eğitim, Yıl:38, Sayı:183, s.95-109, Yaz 2009, Ankara.
 14. (2010) KARABULUT, Mustafa, Paris’te Bir Türk ve Jön Türk Romanlarında Kültür ve Medeniyete Bakış, Türk Dünyası Araştırmaları, Cilt:94, Sayı:186, s.75-88, Mayıs-Haziran 2010, İstanbul.
 15. (2010) KARABULUT, Mustafa, Tanzimat Dönemi Türk Romanlarında Eğlence Hayatı, Adab-ı Muaşeret ve Kılık Kıyafet, Türk Dünyası Araştırmaları, Cilt:93, Sayı:185, ss.133-148, Mart-Nisan 2010, İstanbul.
 16. (2010) KARABULUT, Mustafa, Tanzimat Dönemi Türk Romanlarında İstanbul ve Paris’e Bakış, Erdem dergisi, Sayı 56, s.103-113, 2010, Ankara.
 17. (2010) KARABULUT, Mustafa, Tanzimat Döneminde Osmanlının Yenileşme Sürecine Bir Bakış,   Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: 187, s.125-138, Ağustos 2010, İstanbul.
 18. (2011) KARABULUT, Mustafa, Ahmet Kutsi Tecer, Türk Halk Bilimine Katkısı ve Koçyiğit Köroğlu’na Bir Bakış, Türk Dünyası Araştırmaları, Cilt:98, Sayı:195, s.49-68, Kasım-Aralık 2011, İstanbul.
 19. (2011) KARABULUT, Mustafa, Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiirlerine Psikanalitik Bir Yaklaşım, Turkish Studies - Cilt: 6/3, s. 973-988, 2011, Erzincan.
 20. (2011) KARABULUT, Mustafa, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Kültür Taşıyıcısı Olarak Türkçenin Gücü, IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Cilt:I, s.447-458, 22-24 Aralık 2011, Muğla. (Bildiriler                                               kitabında makale).
 21. (2011) KARABULUT, Mustafa, Edip Cansever’in “Medüza” Şiirine Varoluşçu Bir Bakış, Erdem dergisi, Sayı 61, s.147-158, 2011, Ankara.  
 22. (2011) KARABULUT, Mustafa, Mehmet Emin Yurdakul’un “Türkçe Şiirler”ine Bir Bakış, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:4, Sayı : 7, s.165-175, Aralık 2011, Adıyaman.
 23. (2011) KARABULUT, Mustafa, Şairin Dil ve Üslubunda Psikolojik Temayüller, 2. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, Cilt:II, s.649-665, 19-21 Ekim 2011, Isparta. (Bildiriler kitabında makale).
 24. (2011) KARABULUT, Mustafa, Yeni Lisan’ın Şiir Bildirgesi: Lisan Şiiri, Prof. Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi- s.316-325, 20-22 Ekim 2011, Adana.
 25. (2012) KARABULUT, Mustafa, Edebî Metinlerde Dil ve Üslûp İncelemeleri ve Edip Cansever’in Dil ve Üslûbunda Psikolojik Unsurlar, VII. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ KURULTAYI, (24-28 Eylül 2012 Ankara).                                                 (Bildiriler kitabında makale)
 26. (2012) KARABULUT, Mustafa, Edebiyatın Sosyolojik İmkanı Açısından Keşanlı Ali Destanı’nın İncelenmesi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl : 5, Sayı:8, s.89-99, Ocak 2012,                                                         Adıyaman.
 27. (2012) KARABULUT, Mustafa, Tanzimat Dönemi Romanlarında Hürriyet ve Esaret İzlekleri, Türk Dili, C: CII, S: 724, s.321-334, Nisan 2012, Ankara.
 28. (2012) KARABULUT, Mustafa, Yavuz Bülent Bakiler’in “Anadolu Gerçeği” ve Faruk Nafiz’in “Sanat” Şiirlerine Karşılaştırmalı Bir Bakış, Türk Dili, C: CIII, S: 727, s.47-56, 2012, Ankara.
 29. (2012) KARABULUT, Mustafa, Yusuf Atılgan’ın ‘Aylak Adam’ Romanında Anlatım Teknikleri, Turkish Studies – Cilt: 7/1, 2012, s.1375-1387, 2012, Erzincan.
 30. (2013) KARABULUT, Mustafa, Hikâye Tekniği Bakımından "Beyaz Lale" Hikayesi, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (HÜTAD), Sayı: 18, Bahar, 2013, Ankara.
 31. (2013) KARABULUT, Mustafa, Milli Edebiyat Döneminin Poetikasında Psikolojik Temayüller, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: 204 Haziran 2013, ss.1-13.
 32. (2013) KARABULUT, Mustafa, Roman Tekniği Bakımından Cengiz Aytmatov’un “Dişi Kurdun Rüyaları” Romanı, ESOSDER, Cilt:12 Sayı:43, s.145-165, Kış-2013, Diyarbakır.
 33. (2013) KARABULUT, Mustafa, Tanzimat Dönemi Türk Romanında Kadın Üzerine Tematik Bir İnceleme, Erdem dergisi, Sayı:64, Haziran 2013, s.49-69.
 34. (2015) KARABULUT, Mustafa, Arketipsel Bakış Açısıyla Edip Cansever’in Şiirlerinin İncelenmesi, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2015: ss.1-18, Sayı: 4, ISSN: 2147-8406.
 35. (2015) KARABULUT, Mustafa, Cenap Şahabettin’in Şiirlerinde Tabiat İnsan Ruhu İlişkisi, IJLET-International Journal of Languages’ Education and Teaching, ISSN: 2198 – 4999, GERMANY. December 2015,                                                 Volume 3, Issue 3, p. 352-364.
 36. (2015) KARABULUT, Mustafa, Edip Cansever'in Şiirlerinde Mitoloji, Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 10/12 Summer 2015, p.                                              617-630, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8505, ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY.
 37. (2015) KARABULUT, Mustafa, Hilmi Yavuz’un “Ten Sonnet”Si Üzerine Bir Tahlil Denemesi, Littera Turca - Journal of Turkish Language and Literature, Volume:1, Issue: 1, Summer 2015, (47-54).
 38. (2015) KARABULUT, Mustafa, İmge Kavramı ve Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde İmge, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 10/4                                              Winter 2015, p. 603-618, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7671, ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY.
 39. (2015) KARABULUT, Mustafa, İmge Ve Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde “Su” İmgesi, Littera Turca - Journal of Turkish Language and Literature, Volume:1, Issue: 2, Autumn 2015, (65-84).
 40. (2015) KARABULUT, Mustafa, İmgenin Psikanalitik Boyutu, "Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-II", (ADYÜ-Sempozyum-02-03 Nisan 2015).
 41. (2015) KARABULUT, Mustafa, Mehmet Akif Ersoy’un Şahsiyetinde ve Şiirlerinde “Aydın İnsan Tipi, Adıyaman Üniversitesi M. Vehbi Koç Konferans Salonu, 28.12.2015.
 42. (2015) KARABULUT, Mustafa, Namık Kemal’in Tiyatrolarında Hece Ölçüsü İle Yazılan Şiirlere Bir Bakış, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015: ss.43-53, Sayı: 3, ISSN: 2147-8406.
 43. (2015) KARABULUT, Mustafa, Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde “Su” İmgesi, "Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-III", (ADYÜ-Sempozyum-19-2003 2015).
 44. (2015) KARABULUT, Mustafa, Şiir Dili Olarak Türkçenin Estetiği, IJLET- International Journal of Languages’ Education and Teaching, ISSN: 2198 – 4999, Mannheim – GERMANY, UDES 2015 p. 1920-1927.
 45. (2015) KARABULUT, Mustafa, Şiirde İmgenin Psikanalitik Boyutu, Adıyaman Üniversitesi, Bilim Kültür ve Sanat Sempozyumu –II, 02-03 Nisan 2015, s.134-143.
 46. (2015) KARABULUT, Mustafa, Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin’in Şiirlerinde Melankoli, Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 10/2                                                    Winter 2015, p. 507-520, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7687, ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY.
 47. (2015) KARABULUT, Mustafa, Türkçenin Estetiği ve Şiir Dili Üzerine Bir Araştırma, IJLET- International Journal of Languages’ Education and Teaching, ISSN: 2198 – 4999, Mannheim – GERMANY, UDES                                                              2015, p.1920-1927.
 48. (2015) KARABULUT, Mustafa, Türkçenin Estetiği ve Şiir Dili Üzerine Bir Araştırma, ISLET-2015, Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2015- Nevşehir. (Bildiriler kitabında makale)
 49. (2015) KARABULUT, Mustafa, “Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı” İle İlgili Konferans, Adıyaman Üniversitesi Vehbi Koç Konferans Salonu, 12.03.2015, Saat: 10:00. 
 50. (2016) KARABULUT, Mustafa, Bir Anadolu Hikâyecisi: Şevket Bulut, ALKIŞ, 2 Aylık Kültür Sanat Dergisi, Yıl: 15 Sayı: 89 EYLÜL - EKİM 2016, s.6-9.
 51. (2016) KARABULUT, Mustafa, Bir Milli Hikâyeci: Şevket Bulut (Vefatının 20. Yılında), Temmuz-Aralık 2016/7:16 (137-145).
 52. (2016) KARABULUT, Mustafa, Edip Cansever’in Şiirlerinde Depresif Karakterler, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ISSN: 1308–9196, Yıl : 8 Sayı : 22 Nisan                                                                  2016.http://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.76648
 53. (2016) KARABULUT, Mustafa, Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerindeki Söz Varlığının Üslûpbilim Açısından İncelenmesi, ASOS CONGRESS, 13-15 Ekim 2016, Fırat Üniversitesi, Elazığ. (Bildiriler kitabında makale)
 54. (2016) KARABULUT, Mustafa, Osmanlı İmparatorluğu’nda 19. Yüzyılda Değişim Süreci, Sosyal ve Kültürel Durum, Mecmua dergisi, Güz 2016, Yıl: 1, Sayı: 2.
 55. (2016) KARABULUT, Mustafa, Şevket Bulut’un Hikâyelerinde “İnanç” Teması Üzerine Bir İnceleme, Littera Turca - Journal of Turkish Language and Literature, Cilt 2, Sayı 4 (2016).
 56. (2016) KARABULUT, Mustafa, Şiir ve Bilinçaltı: Edip Cansever Örneği, Mecmua Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, 2016.
 57. (2016) KARABULUT, Mustafa, Türk Edebiyatında Bir Anadolu Hikâyecisi: Şevket Bulut, Bizim Külliye, Üç Aylık Kültür ve Sanat Dergisi, Yıl : 18/2016, Sayı: 69.
 58. (2016) KARABULUT, Mustafa, Türk Hikâyesinde Milli Benliğin Sesi: Şevket Bulut, DERGÂH, Edebiyat, Sanat, Kültür Dergisi, Sayı: 319 - EYLÜL 2016.
 59. (2016) KARABULUT, Mustafa, Türk Hikâyesinde Milli Bir Ses: Şevket Bulut, Yedi İklim Aralık 2016, Sayı: 321.
 60. (2016) KARABULUT, Mustafa; DAĞ, Necla, Ütopik Bir Mekân Arayışı Olarak Deniz (Denizin Çağırışı Örneği) Güz 2016, , Journal of Turkish Language and Literature, Volume:3, Issue:1, Winter 2017, (136-147).
 61. (2017) KARABULUT, Mustafa, Cenap Şahabettin’in Şiirlerinde Aşk ve Kadın Algısı, Telmih / Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi - İLKBAHAR 2017, SAYI: 4.
 62. (2017) KARABULUT, Mustafa, Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde Üslûp Üzerine, Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 2-4 Kasım, 2017 Malatya. (Bildiriler kitabında makale)
 63. (2017) KARABULUT, Mustafa, Edip Cansever’in Şiirlerinde Melankoli, Telmih / Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi – KIŞ 2017, SAYI: 3.
 64. (2017) KARABULUT, Mustafa, Keşanlı Ali Destanı'na Edebiyat-Sosyoloji Bağlamında Bir Bakış, TRT Aylık Müzik Dergisi, SAYI: 27 - KASIM 2017.
 65. (2017) KARABULUT, Mustafa, Mehmet Akif Ersoy’da “İdeal İnsan” ve “Müslüman” Tipi, Telmih / Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi – YIL: 2, SAYI: 5, YAZ 2017.
 66. (2017) KARABULUT, Mustafa, Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde Daüssıla, Telmih / Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi – YIL: 2, SAYI: 6, 2017.
 67. (2017) KARABULUT, Mustafa, Necip Fazıl’ın Şiirlerini Anahtar Kelime Yöntemiyle Okuma, Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-V (ADYÜ-Sempozyum-2017)
 68. (2017) KARABULUT, Mustafa; Güneş, Eyyüp, Rasim Özdenören’in Hikâyelerinde Gelenek-Modernizm Çatışması, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Eylül 2017.
 69. (2018) KARABULUT, Mustafa, Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirine Dair Bazı Tespitler, Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-VI, (ADYÜ-Sempozyum-2018).
 70. (2018) KARABULUT, Mustafa, Disiplinlerarasılık Bağlamında TRT ve Şiir (1968-2008), SUSBİD, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 11, 2018, ss.18-45.
 71. (2018) KARABULUT, Mustafa, İstiklâl Marşı’na Kur’an-ı Kerim Bağlamında Bir Bakış, SEBİLÜRREŞAD - Siyasi, Dini, İlmi, Edebi ve Ahlaki Aylık Mecmua- Mart 2018, Sayı: 1026.
 72. (2018) KARABULUT, Mustafa, Mehmet Akif Ersoy’da Ahde Vefa, Telmih, Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi – YIL: 3, SAYI: 8, 2018/2.
 73. (2018) KARABULUT, Mustafa, Mekânın Poetikası Bağlamında Necip Fazıl Kısakürek’in “Otel Odaları” Şiiri Üzerinde Bir İnceleme, Telmih / Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi – SAYI: 7 / 2018.
 74. (2018) KARABULUT, Mustafa, Necip Fazıl Kısakürek’in “Çile”si, Yedi İklim, Kültür, Sanat, Medeniyet, Edebiyat Dergisi, Haziran – 2018, Sayı: 339
 75. (2018) KARABULUT, Mustafa, Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde “Allah” (C.C.) Algısı, Dergâh, Edebiyat Sanat Kültür Dergisi, Sayı: 341 Temmuz-2018.
 76. (2018) KARABULUT, Mustafa, Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde “Fikir Sancısı”, Türk Dili Haziran 2018 Yıl: 68 Sayı: 798.
 77. (2018) KARABULUT, Mustafa, Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde Nefis Mücadelesi, Edebiyat Ortamı‏, Yıl: 11, Sayı: 62, Mayıs-Haziran 2018.
 78. (2018) KARABULUT, Mustafa, Yahya Kemal’in Şiirlerinde ve Hatıralarında Anne İmajı, HİKMET-Akademik Edebiyat Dergisi [Journal of Academic Literature], Yıl 4, Sayı 8, BAHAR 2018, ss. 28 – 36.
 79. (2018) KARABULUT, Mustafa; BİRİCİK, İbrahim, Postmodern Romanın “Nasıl”lığı Bağlamında Orhan Pamuk’un “Kırmızı Saçlı Kadın” Romanı, Journal of Turkish Language and Lit8rature, Volume:4, Issue:1,                                               Winter 2018, (141-162).
 80. (2018) KARABULUT, Mustafa; GÜVENÇ, İpek, Roman Tekniği Bakımından Tahsin Yücel’in “Yalan” Romanı, ÇÜTAD, Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, Haziran 2018
 81. (2018) KARABULUT, Mustafa; SARITAŞ, Ufuk, Postmodern Bir Roman İncelemesi: Galîz Kahraman, Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Nisan 2018, Yıl: 10, Sayı: 20.
 82. (2018) KARABULUT, Mustafa, Yunus Emre’nin Şiirlerinde “Toprak” İmgesi, Telmih, Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi – YIL: 3, SAYI: 9, 2018/3.
 83. (2018) KARABULUT, Mustafa; ÖZPOLAT, Hasan, Latife Tekin'in "Buzdan Kılıçlar" Romanı Üzerine Bir Tahlil Denemesi, Edebî Eleştiri Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, Ekim 2018, ss.145-158.
 84. (2018) KARABULUT, Mustafa; Martin Heidegger'in Sanat Algısı, Telmih / Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi – YIL: 3, SAYI: 10, (Aralık), 2018/4, ss.16-19.
 85. (2018) KARABULUT, Mustafa; Üslûp Tercihleri Bakımından Necip Fazıl Kısakürek Şiiri, IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 2-3-4 Kasım 2017, Malatya – İnönü Üniversitesi, (Bildiri Kitabı, Aralık                                                     2018), s.710-720).
 86. (2019) KARABULUT, Mustafa; Necip Fazıl Kısakürek’in “Çile” Şiirinde Varlık-Yokluk Meselesi, Edebiyat Ortamı dergisi, Ocak-Şubat 2019, Sayı: 66.
 87. (2019) KARABULUT, Mustafa; Kültürel Bellek Bağlamında Ömer Seyfettin'in Hikâyeleri, Hece dergisi, Ömer Seyfettin Özel Sayısı, Sayı: 265, s.402-406.
 88. (2019) KARABULUT, Mustafa; BİRİCİK, İbrahim, Sabahattin Ali’nin “Kuyucaklı Yusuf” Romanında Mekânın Poetiği, Journal of Turkish Language and Literature Volume:5, Issue:1, Winter 2019,                                            (56-70)
 89. (2019) KARABULUT, Mustafa, Tarık Buğra’nın “Küçük Ağa” Romanında Çatışan Unsurlar, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 11, Sayı:22, Nisan 2019.
 90. (2019) KARABULUT, Mustafa, ÇETİNKAYA, Ferhat, 27 Mayıs Darbesi’ni Anlatan Romanlarda Öğrenci Olayları, HİKMET-Akademik Edebiyat Dergisi, Yıl 5, SAYI 10, BAHAR 2019, ss. 12-27.
 91. (2019) KARABULUT, Mustafa, “Edip Cansever’in Şiirlerinde Böcek Metaforu”, Edebî Eleştiri Dergisi, c. 3/1, Bahar 2019, s. 27-34.
 92. (2019) KARABULUT, Mustafa; YAVAŞ, Semra, Oğuz Atay’ın Roman ve Hikâyelerinde “Rüya” Motifi,  SUSBİD, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 13, Haziran 2019, ss.75-93.
 93. (2019) KARABULUT, Mustafa, Psikanalitik Edebiyat Kuramı Bağlamında Edip Cansever’in Şiirleri Üzerine Bir İnceleme, Edebî Eleştiri Dergisi, Eleştiri Kuramları Özel Sayısı, c. 3/3, s. 192-220 DOI:                                                                 10.31465/eeder.665039

 94. (2020) KARABULUT, Mustafa; BULUT, Esma, Roman Tekniği Bakımından Cengiz Aytmatov'un "Elveda Gülsarı" Romanı, Edebi Eleştiri Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 1, ss.97-118. DOİ: 10.31465/eeder.697484

 95. (2020) KARABULUT, Mustafa, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL’İN “MAİ VE SİYAH” ROMANINDA ANNEYE DÖNÜŞ İZLEĞİ, HİKMET-Akademik Edebiyat Dergisi [Journal of Academic Literature], Yıl 6, SAYI 12, BAHAR 2020.
 96. (2020) KARABULUT, Mustafa; SULU, Hatice, HİLMİ YAVUZ’UN “LÂNET ŞİİRLERİ” KİTABINDA METİNLERARASILIK, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, The Journal of International Social Sciences Cilt: 30, Sayı: 2, Sayfa: 93-107, TEMMUZ – 2020.
 97. (2020) KARABULUT, Mustafa; SULU, Hatice, HÜSEYİN FERHAD’IN “METAFİZİK” ŞİİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, International Journal of Filologia
  Uluslararası Hakemli E-Dergi / Referee International E-Journal, ISSN: 2667-7318 Yıl: 3, Sayı: 3, Yaz 2020.
 98. (2020) KARABULUT, Mustafa; TOHUMCU, Kenan, ROMAN TEKNİĞİ BAKIMINDAN AHMET MİDHAT EFENDİ’NİN “DÜRDANE HANIM” ROMANI, USBAD Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi - International Journal of Social Sciences Academy, Yıl 2, Year 2, Sayı 3, Issue 3, Haziran 2020, June 2020.
 99. (2020) KARABULUT, Mustafa; AYDIN, Erkan,  NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN TİYATROLARINDA DİN ALGISI , MECMUA - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi [International Journal Of Social Sciences] ISSN: 2587-1811 Yıl: 5, Sayı: 10, Güz 2020.

 100.  (2020) KARABULUT, Mustafa; YÜCEKAYA, Özlem, TALİP APAYDIN'IN "SARI TRAKTÖR" ROMANINDA YAPI VE İZLEK, DÜSBED, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Ekim 2020, Yıl: 12, Sayı: 25,  s.24-33.

 101.  2020) KARABULUT, Mustafa; GÜNEŞ, Sümeyra, ROMAN TEKNİĞİ BAKIMINDAN EMİNE IŞINSU'NUN "KAF DAĞI’NIN ARDINDA" ROMANI, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 13, Sayı: 36, ARALIK 2020.

 102. (2020) KARABULUT, Mustafa; Psikanalitik Bakış Açısıyla Sanat, Sanatçı ve Yazma Dürtüsü, Türk Kültürü ve Medeniyeti Araştırmaları Dergisi – Journal of Turkish Culture and Civilization Researches, 1 (2), (Aralık – December), 12-19.

 103. (2020) KARABULUT, Mustafa; ORHAN OKAY’IN BATI MEDENİYETİ’NİN ETKİLERİ ÜZERİNE BAZI TESPİTLERİ, HİKMET-Akademik Edebiyat Dergisi [Journal of Academic Literature] PROF. DR. M. ORHAN OKAY ÖZEL SAYISI, Yıl 6, ARALIK 2020.

 104. (2020) KARABULUT, Mustafa; NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN ŞİİRLERİNDE “HZ. MUHAMMED” (S.A.V.) ALGISI, International of Turkish Academic Studies (TURAS) – Cilt/Volume 1, Sayı/Issue 1, 2020.

 105.  

  (2021) KARABULUT, Mustafa; GÜLCÜ, Melek, GÜNEY DAL’IN “FABRİKADA BİR SARAYLI” ROMANI ÜZERİNE POSTMODERN BİR İNCELEME, İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi,

  Cilt: 2, Sayı: 1 Yıl: 2021 e-ISSN 2717-9737. 

   

  Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiriler

 1. (2009) KARABULUT, Mustafa, Nedim ve Yahya Kemal’de Şarkı, Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu, Adıyaman Üniversitesi, s.383-392, 15-16 Mayıs 2009, Adıyaman.

 2. (2011) KARABULUT, Mustafa, Şairin Dil ve Üslubunda Psikolojik Temayüller, 2. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, Cilt:II, s.649-665, 19-21 Ekim 2011, Isparta.
 3. (2011) KARABULUT, Mustafa, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Kültür Taşıyıcısı Olarak Türkçenin Gücü, IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Cilt:I, s.447-458, 22-24 Aralık 2011, Muğla.
 4. (2011) KARABULUT, Mustafa, Yeni Lisan’ın Şiir Bildirgesi: Lisan Şiiri, Prof. Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi- s.316-325, 20-22 Ekim 2011, Adana.
 5. (2012) KARABULUT, Mustafa, Edebî Metinlerde Dil ve Üslûp İncelemeleri ve Edip Cansever’in Dil ve Üslûbunda Psikolojik Unsurlar, VII. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ KURULTAYI, (24-28 Eylül 2012 Ankara).
 6. (2014) KARABULUT, Mustafa, Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklal Marşı, “Kültür Hayatımızda Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı” Konulu Konferans, (12 Mart 2014), Adıyaman Üniversitesi Vehbi Koç Konferans Salonu – ADIYAMAN.
 7. (2015) KARABULUT, Mustafa, “Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı” İle İlgili Konferans, Adıyaman Üniversitesi Vehbi Koç Konferans Salonu, 12.03.2015, Saat: 10:00.
 8. (2015) KARABULUT, Mustafa, Türkçenin Estetiği ve Şiir Dili Üzerine Bir Araştırma, ISLET-2015, Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2015- Nevşehir.
 9. (2015) KARABULUT, Mustafa, İmgenin Psikanalitik Boyutu, "Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-II", (ADYÜ-Sempozyum-02-03 Nisan 2015).
 10. (2016) KARABULUT, Mustafa, “Mehmet Akif Ersoy’u Anma” konulu panel, Adıyaman Erdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 23.03.2016.
 11. (2016) KARABULUT, Mustafa, Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde “Su” İmgesi, "Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-III", (ADYÜ-Sempozyum-19/20-03 2016).
 12. (2016) KARABULUT, Mustafa, Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerindeki Söz Varlığının Üslûpbilim Açısından İncelenmesi, ASOS CONGRESS, 13-15 Ekim 2016, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 13. (2017) KARABULUT, Mustafa, Necip Fazıl’ın Şiirlerini Anahtar Kelime Yöntemiyle Okuma, Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-IV (ADYÜ-Sempozyum-2017).
 14. (2017) KARABULUT, Mustafa, Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde Üslûp Üzerine, Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 2-4 Kasım, 2017 Malatya.
 15. (2018) KARABULUT, Mustafa, Necip Fazıl Kısakürek (Vefatının 35. Yılında), Adıyaman Üniversitesi Vehbi Koç Konferans Salonu, (10.05.2018).
 16. (2018) KARABULUT, Mustafa, Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirine Dair Bazı Tespitler, Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-V, (ADYÜ-Sempozyum-2018).
 17. (2019) KARABULUT, Mustafa, Halit Ziya Uşakligil'in "Mai ve Siyah" Romanında Anne Teması, Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-VI, (18 Nisan 2019).
 18. (2019) KARABULUT, Mustafa, “İstiklal Marşı’na Kur’an-ı Kerim Bağlamında Bir Bakış", İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı, 12.03.2019, Adıyaman.
 19. (2020) KARABULUT, Mustafa, "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'un Şahsiyetinin Şiirine Yansıması", İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Konulu Konferans, 12.03.2020. 
 20. (2021) KARABULUT, Mustafa, İstiklâl Marşı’nın Kabul Edilişinin 100. Yılı ve Mehmet Âkif Ersoy, Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı Etkinliği (Konferans), Yozgat Bozok Üniversitesi -12.03.2021.

 Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 1. KARABULUT, Mustafa (2013), Edip Cansever Şiiri-Psikanalitik Bir İnceleme, Öncü Kitap Yayınevi, Ankara, 2013.
 2. KARABULUT, Mustafa (2013), Cenap Şahabettin Şiiri-Tematik Bir İnceleme, Kesit Yayınları, İstanbul, 2013.
 3. KARABULUT, Mustafa (2016), Anlatım Bozuklukları, Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, (Kitap bölümü), Gazi Kitabevi, Ankara, 2016.
 4. KARABULUT, Mustafa (2016), Anlatım Türleri, Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, (Kitap bölümü), Gazi Kitabevi, Ankara, 2016.
 5. KARABULUT, Mustafa (2016), Modern Türk Hikâyesi ve Şevket Bulut, Manas Yayınları, Elazığ, 2016.
 6. KARABULUT, Mustafa (2017), Halide Edip Adıvar’ın "Sinekli Bakkal" Romanında Mekân, Romanda Mekân, (Kitap bölümü), Editörler: Ramazan Korkmaz, Veysel Şahin, Akçağ Yayınları, Ankara, 2017.
 7. KARABULUT, Mustafa (2018), Tarık Buğra’nın “Küçük Ağa” Romanında Kişiler Dünyası, Romanda Kişiler Dünyası, (Kitap bölümü), Editörler: Ramazan Korkmaz, Veysel Şahin, Akçağ Yayınları, Ankara, 2018.
 8. KARABULUT, Mustafa (2019), Üslûpbilim ve Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirleri Üzerine Stilistik Bir Araştırma, Akçağ Yayınları, Ankara, 2019.
 9. KARABULUT, Mustafa (2020), "Araba Sevdası" Romanında Bakış Açısı ve Anlatıcı Düzlemi, (Kitap Bölümü), Romanda Bakış Açısı ve Anlatıcı Düzlemi, (Editör: Veysel Şahin), Akçağ Yayınları, Ankara, 2020.
 10. KARABULUT, Mustafa (2021), Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklâl Marşı, Hiperyayın, İstanbul, 2021.

 

 


Oluşturulma08 Şubat 2013 21:59
Görüntülenme3192