İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

1987 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Van’da bitirdi. 2009 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Amasya Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 2009 yılında Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başladı.

2011 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalında "İleri Yavrutürk Dergisinin Çocuk Edebiyatı Açısından İncelenmesi (1976-1977)" başlıklı yüksek lisans tezini savunarak bilim uzmanı sıfatını kazandı.

2015 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalında "Süreli Çocuk Yayınlarında Edebi Türler ve Bu Türlerin Türkçe Öğretimine Katkıları (2011-2012)" başlıklı tezi ile doktora eğitimini tamamlayarak doktor unvanını aldı. 2016 yılında Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atandı.

2016 yılında Milli Eğitim Bakanlığının açtığı sınavı kazanarak Kazakistan'ın Almatı şehrindeki Al Farabi Kazak Milli Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi Türksoy Bölümünde Türkçe okutmanı olarak görevlendirildi. Türksoy Bölümündeki akademisyenlere yabancılara Türkçe öğretimi üzerine seminerler verdi.

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı için Yunus Emre Enstitüsüne verdiği proje önerisi kabul edildi. Türkoloji Projesi kapsamında Makedonya'nın Üsküp şehrinde bulunan Uluslararası Balkan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünün kuruluş ve program çalışmalarını yapmak üzere görevlendirildi. Bölümün öğrenci sayısının arttırılması ve tanıtımının yapılması amacıyla Kosova'nın Prizren ve Mamuşa gibi yerleşimlerine ziyaretlerde bulundu.  Makedonya'nın en köklü üniversitesi olan Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesinde Blaje Koneski Filoloji Fakültesi Türkoloji Bölümünde çeşitli derslere girdi. Üsküp Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde ana dili Türkçe olmayan Boşnak, Makedon ve Arnavut kursiyerlere ve Halkbank personeline çeşitli seviyelerde (A1-A2, B1-B2) Türkçe öğretti.

2021 yılında Doçent unvanı aldı.

Hâlihazırda Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümünde lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermektedir. Ayrıca ADYÜ TÖMER bünyesinde yabancılara Türkçe öğretimi çalışmalarına devam eden Kıymaz iyi derecede İngilizce ve temel seviyede Sırpça bilmektedir. Kıymaz'ın çocuk edebiyatı, konuşma eğitimi, dinleme eğitimi, şiir öğretimi, çocuk edebiyatı tarihi, yabancılara Türkçe öğretimi ve çocuk dergileri konularında çalışmaları, bir kısmı yurt dışında sunulmuş bildirileri, makaleleri ve kitap bölümleri bulunmaktadır.


Oluşturulma11 Ocak 2013 16:34
Görüntülenme5105