İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Nihat ŞİRECİ
Profesör Doktor

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Nihat ŞİRECİ

Doğum Tarihi: 16.02.1971

Öğrenim Durumu: Doktora

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Kimya Öğretmenliği

İnönü  Üniversitesi

1994

Y. Lisans

Organik Kimya

İnönü Üniversitesi

1998

Doktora

Organik Kimya

İnönü Üniversitesi

2003

Doc.

Organik Kimya

Adıyaman Üniversitesi

2012

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  : Piridoksin’ in α5-Sübstitüe Türevlerinin Sentezi, Prof. Dr. Ahmet METE

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı : Benzimidazol, Benzoksazol ve Benzotiyazol Türevlerinin Fosforillenmesi, Prof. Dr. Ahmet METE

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Eğitim Fakültesi İnönü Üniversitesi

1995-1998

Ar.Gör.

Fen-Edebiyat Fakültesi İnönü Üniversitesi

1998-2003

Dr.Ar.Gör.  

Fen-Edebiyat Fakültesi İnönü Üniversitesi

2003-2007

Yar.Doç.Dr.

Eğitim Fakültesi Adıyaman Üniversitesi

2007-2012

Doc.Dr.

Eğitim Fakültesi Adıyaman Üniversitesi

2013-2021

Prof. Dr.

Eğitim Fakültesi Adıyaman Üniversitesi

2021-

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

 1. Seda TÜRK, Adıyaman İli ve Çevresinde, Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Derslerini İşleyebilme ve Laboratuar Kullanma Olanaklarının İncelenmesi, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (tez aşaması).

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 Projelerde Yaptığı Görevler :

 1. a) Araştırmacı olarak görev aldığı  projeler,

1- Silisyum İçeren Bazı Benzimidazol Tuzlarının Mizoroki-Heck Tepkimelerindeki Katalitik Etkilerinin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, İ.Ü.BAP-2012/18. (Araştırıcı)   

 2- N-Fenil ve N-(p-klorfenil) İçeren Benzimidazol Tuzları ve Bu Tuzlardan in situ Oluşturulan Pd-NHC komplekslerinin mikrodalga destekli Heck ve Suzuki Tepkimelerindeki Katalitik Özelliklerinin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, İ.Ü.BAP-2011/144. (Araştırıcı)   

 3- Benzimidazol Tuzları İçeren Katalizör Sistemleri ve Mikrodalganın C-C Kenetlenme Tepkimelerine Etkisinin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, İ.Ü.BAP-2010/125. (Araştırıcı)  

 4- 5-Nitrobenzimidazol Tuzları ve Pd(OAc)2 Katalizörlüğünde Heck ve Suzuki tepkimelerinin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, İ.Ü.BAP-2008/60. (Araştırıcı)   

5- Furil ve Tiyenil Grupları İçeren Bisbenzimidazol Tuzları ve Pd(OAc)2 Katalizörlüğünde Heck ve Suzuki Tepkimelerinin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, İ.Ü.BAP-2008/59. (Araştırıcı)   

6- Yeni Sentezlenmiş Bazı Organofosforlu Bileşiklerin Toksik Etkilerinin in vivo ve in vitro Koşullarda Değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, İ.Ü.BAP-2008/57. (Araştırıcı)   

7- 5,5’-Dinitro-1,1’-etilenbisbenzimidazol Türevlerinin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, İ.Ü.BAP-2007/46. (Araştırıcı)  

 8- Morfolin, Pirolidin ve Piperidin vb. Grupları İçeren Benzimidazol Türevlerinin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, İ.Ü.BAP-2005/36. (Araştırıcı)  

 9- Benzimidazol, Benzoksazol ve Benzotiyazol Türevlerinin Fosforillenmesi. İnönü Üniversitesi Araştırma Fonu, 2001/78. (Araştırıcı)

 

 

 1. b) Yürütücü olarak görev aldığı projeler,

 1- Çeşitli  Silil  Grupları  İçeren  Benzimidazol  Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi  ve  Yapısal,  Spektroskopik  ve Magnetik  Özelliklerinin  Araştırılması. Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, ADYÜBAP-EFBAP/2011-0008. (Yürütücü)

2- N-Aril Grubu İçeren Benzimidazollerin Metal Komplekslerinin Sentezi ve Antimikrobiyal Özelliklerinin Araştırılması. Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, ADYÜBAP-EFBAP/2010-0005. (Yürütücü)

3- Heterosiklik Halka İçeren Benzimidazol ve İlgili Bileşiklerin Bazı Metal Komplekslerinin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, İ.Ü.BAP-2006/28. (Yürütücü)

4- Heterosiklik Halka İçeren Bisbenzimidazol ve İlgili Bileşiklerin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, İ.Ü.BAP-2005/37. (Yürütücü)

 

 

İdari Görevler :

 • Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2013 - 2015.
 • Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölüm Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Başkanlığı, 2011 – 2017.
 • Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 2014-2017.
 • Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği, 2014-2017.
 • Adıyaman Üniversitesi Eğitim Komisyonu Üyeliği, 2013- 2015.
 • Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanlığı 2019 -

 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 • Türk Kimya Derneği Üyesidir.

 

Ödüller :

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2018-2019

Güz

  Genel Kimya 1 (FBÖ)

2

2

-

  Genel Kimya 3 (FBÖ)

2

2

-

  Fen ve Tekn. Öğrt. Lab. Uyg. (SÖ)

0

2

-

  Öğretmenlik Uygulaması (SÖ)

2

0

-

İlkbahar

  Genel Kimya 2 (FBÖ)

2

2

-

  Organik Kimya (FBÖ)

2

0

-

  Çevre Eğitimi (SÖ)

2

0

-

  Genel Kimya Lab. (FBÖ)

0

2

-

  İlkokulda Temel Fen Bil. (SÖ)

3

0

-

  Öğretmenlik Uygulaması (SÖ)

2

0

-

2019-2020

Güz

  Fen ve Tekn. Öğrt. Lab. Uyg. (SÖ)

0

2

-

  Genel Kimya 1 (FBÖ)

2

2

-

  Genel Kimya 3 (FBÖ)

2

2

-

  Öğretmenlik Uygulaması (SÖ)

2

0

-

İlkbahar

  Genel Kimya 2 (FBÖ)

2

2

-

  Çevre Eğitimi (SÖ)

2

0

-

  İlkokulda Temel Fen Bil. (SÖ)

3

0

-

 

 

  Öğretmenlik Uygulaması (SÖ)

2

0

-

 

(FBÖ: Fen Bilgisi öğretmenliği,  SÖ: Sınıf Öğretmenliği)

 

ESERLER

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Ü. Yılmaz, S. Deniz, H. Küçükbay, and N. Şireci, Microwave Assisted Suzuki-Miyaura and Ullmann Type Homocoupling Reactions of 2- and 3-Halopyridines Using a Pd(OAc)2/ Benzimidazolium Salt and Base Catalyst System, Molecules, 18, 3712-3724, 2013. (doI:10.3390/molecules18043712)

 

A2. Ü. Yılmaz, H. Küçükbay, S. Deniz and N. Şireci, Synthesis, characterization and microwave-promoted catalytic activity of novel N-phenylbenzimidazolium salts in

Heck-Mizoroki and Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions under mild conditions, Molecules, 18, 2501-2517, 2013. (doI:10.3390/molecules18032501)

A3. A. Güngördü, N. Şireci, H. Küçükbay, A. Birhanlı, M. Özmen, Evaluation of in vitro and in vivo toxic effects of newly synthesized benzimidazole-based organophosphorus  compounds, Ecotoxicology and Environmental Safety, 87, 23-32, 2013. (http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2012.10.007)

A4. H. Küçükbay, N. Şireci, Ü. Yılmaz, S. Deniz, M. Akkurt, Z. Baktır, O. Büyükgüngör, Synthesis, characterization and microwave-promoted catalytic activity of novel benzimidazole salts bearing silicon-containing substituents in Heck-Mizoroki and Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions under aerobic conditions, Turkish Journal of Chemistry, 36, 201-217, 2012. (DOI: 10.3906/kim-1109-5)

A5. M. Akkurt, H. Küçükbay, N. Şireci, O. Büyükgüngör, 1-{[Dimethyl(phenyl)silyl]methyl}-3-(2-phenylethyl)-1H-benzimidazol-3-ium bromide monohydrate, Acta Crystallographica Section E, E68, o2718-o2719, 2012. (DOI: 10.1107/S1600536812034915)

A6. H. Küçükbay, Ü. Yılmaz, N. Şireci, A.N. Önganer, Synthesis  and antimicrobial activities of some bridged bis-benzimidazole derivatives, Turkish Journal of Chemistry, 35, 561-571, 2011. (DOI: 10.3906/kim-1012-914)

 A7. N. Şireci, Ü. Yılmaz,  H. Küçükbay, M. Akkurt, Z. Baktır, S. Türktekin, O. Büyükgüngör, Synthesis of 1-substituted benzimidazole metal complexes and structural characterization of dichlorobis(1-phenyl-1H-benzimidazole-κN3)cobalt(II) and dichlorobis(1-phenyl-1H-benzimidazole-κN3)zinc(II), Journal of Coordination Chemistry, 64, 1894-1902, 2011. (DOI: 10.1080/00958972.2011.584620)

A8. Ü. Yılmaz, H. Küçükbay, N. Şireci, M. Akkurt, S. Günal,  R. Durmaz,  M.N. Tahir,  Synthesis, microwave-promoted  catalytic activity  in Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions and antimicrobial properties of novel benzimidazole salts bearing trimethylsilyl group,  Applied Organometallic Chemistry, 25, 366-373, 2011.(DOI: 10.1002/aoc.1772)

A9. H. Küçükbay, N. Şireci, Ü. Yılmaz, M. Akkurt, Ş.P. Yalçın, M.N. Tahir, H. Ott, Synthesis, characterization and microwave-assisted catalytic activity of novel benzimidazole salts bearing piperidine and morpholine moieties in Heck cross-coupling reactions,  Applied  Organometallic  Chemistry, 25, 255-261, 2011. (DOI: 10.1002/aoc.1751)

A10.  N. Şireci, H. Küçükbay, M. Akkurt, Ş.P. Yalçın, M.N. Tahir, H. Ott, Preparation and characterization of trimethylsilyl substituted benzimidazole metal  complexes and structural characterization of dichlorobis[1-(trimethylsilyl)methyl-1H-benzimidazole-κN3]cobalt(II), Journal of Coordination Chemistry, 63, 3218-3228, 2010. (DOI: 10.1080/00958972.2010.509432)

A11. Z. Baktır, M. Akkurt, N. Şireci, H. Küçükbay, 1-(Prop-2-en-1-yl)-3-[(trimethylsilyl)-methyl]benzimidazolium bromide monohydrate, Acta Crystallographica Section E, E66, o2393-o2394, 2010. (DOI: 10.1107/S1600536810033015)

A12.  N. Şireci, Ü. Yılmaz, H. Küçükbay, Microwave assisted catalytic activity of some bis-5(6)-nitrobenzimidazole salts for Heck and Suzuki cross-coupling reactions, Asian Journal of  Chemistry, 22, 7153-7158, 2010.

A13. M. Akkurt, İ. Çelik, H. Küçükbay, N. Şireci,  O. Büyükgüngör,  1-Benzyl-3-[(trimethylsilyl)methyl]-benzimidazolium chloride monohydrate, Acta Crystallographica Section E, E66, o1770-o1771, 2010. (DOI: 10.1107/S1600536810024128)

A14.  Ü. Yılmaz, N. Şireci, S. Deniz, H. Küçükbay, Synthesis and microwave-assisted catalytic activity of novel bis-benzimidazole salts bearing furfuryl and thenyl moieties in Heck and Suzuki cross-coupling reactions, Applied  Organometallic  Chemistry, 24, 414-420, 2010. (DOI: 10.1002/aoc.1633)

A15.  H. Küçükbay, R. Durmaz, N. Şireci, S. Günal, Synthesis, antibacterial and antifungal activities of new bis-5(6)-nitrobenzimidazoles, Asian Journal of Chemistry, 22, 2816-2824, 2010.

A16.  M. Akkurt, Ş.P. Yalçın, N. Şireci,  H. Küçükbay, M.N. Tahir,  Dichloridobis[5-nitro-1-trimethylsilyl-methyl-1H-benzimidazole-κN3]cobalt(II) N,N-dimethylformamide solvate, Acta Crystallographica Section E, E66, m253-m254, 2010. (DOI: 10.1107/S1600536810003922)

A17.  H. Küçükbay, R. Durmaz, N. Şireci, S. Günal, Synthesis of some benzimidazole derivatives and their antibacterial and antifungal activities, Asian Journal of Chemistry, 21, 6181-6189, 2009.

A18. M. Akkurt, N. Şireci, S. Deniz,  H. Küçükbay, O. Büyükgüngör, 1,3-Difurfurylbenzimidazolium chloride monohydrate, Acta Crystallographica Section E, E65, o2037-o2038, 2009. (DOI: 10.1107/S1600536809029626)

A19.  M. Akkurt, S.Ö. Yıldırım, N. Şireci, H. Küçükbay, O. Büyükgüngör, (E)-1,1'-Bis[(E)-but-2-enyl]-3,3'-(propane-1,3-diyl)bis(1H-benzimidazol-3-ium) dibromide monohydrate, Acta Crystallographica Section E, E64, o2136-o2137, 2008. (DOI: 10.1107/S160053680803095X)

A20. M. Akkurt, S. Karaca, H. Küçükbay, N. Şireci, O. Büyükgüngör, 1-Cyclohexylmethyl-3-methyl-2-[(phenyl-imino)(sulfido)methyl]benzimidazolium, Acta Crystallographica Section E, E64, o809, 2008. (DOI: 10.1107/S1600536808008842)

A21. S.Ö. Yıldırım, M. Akkurt, N. Şireci, H. Küçükbay, C. Kazak, 2-[(2-Furylmethyl)sulfanyl]-1H-3,1-benzimidazol-3-ium chloride dihydrate, Acta Crystallographica Section E,  E63, o2433, 2007. (DOI: 10.1107/S160053680701673X)

A22. M. Akkurt, S.Ö. Yıldırım, N. Şireci, H. Küçükbay and O. Büyükgüngör, Crystal Structure of (2E)-3-(2-Thienyl)acrylic acid-benzene-1,2-diamine, Analytical Sciences, 23, x233- x234, 2007.

A23.  M. Akkurt, S.Ö. Yıldırım, H. Küçükbay, N. Şireci, O. Büyükgüngör, 3,3'-Bis(3-methylbut-2-enyl)-1,1'-propylenedibenzimidazolium dibromide monohydrate, Acta Crystallographica Section E, E62, o3512-o3514, 2006. (DOI: 10.1107/S1600536806028297)

A24. M. Akkurt, S.Ö. Yıldırım, H. Küçükbay, N. Şireci, O. Büyükgüngör, 3,3'-Bis(cyclohexylmethyl)-1,1'-propylenedibenzimidazolium dibromide monohydrate, Acta Crystallographica Section E, E62, o3184-o3186, 2006. (DOI: 10.1107/S160053680602349X)

A25.  M. Akkurt, S. Türktekin, N. Şireci, H. Küçükbay, O. Büyükgüngör, 3-Isopropyl-1-[2-(pyrrolidinium-1-yl)ethyl]benzimidazolium diiodide, Acta Crystallographica Section E, E62, o185-o187, 2006. (DOI: 10.1107/S1600536805041280)

A26.  Ş. Pınar, M. Akkurt, H. Küçükbay, N. Şireci, O. Büyükgüngör, 1,3-Bis(4-methylbenzyl)benzimidazolium chloride monohydrate, Acta Crystallographica Section E, E62, o2223-o2225, 2006. (DOI: 10.1107/S1600536806016084)

A27. M. Akkurt, S.Ö. Yıldırım, H. Küçükbay, N. Şireci, H.K. Fun, 5-Nitro-1-(2-piperidinoethyl)-1H-benzimidazole, Acta Crystallographica Section E, E62, o922-0924, 2006. (DOI: 10.1107/S1600536806003758)

A28. M. Akkurt, S. Ozturk, N. Şireci, H. Küçükbay, O. Büyükgüngör, 1-(2-Morpholinoethyl)-1H-benzimidazole, Acta Crystallographica Section E, E60, o1185-o1187, 2004. (DOI: 10.1107/S1600536804012930)

A29. S. Türktekin, M. Akkurt, N. Şireci, H. Küçükbay, O. Büyükgüngör, 1-(2-Piperidinoethyl)-1H-benzimidazole, Acta Crystallographica Section E, E60, o817-o819, 2004. (DOI: 10.1107/S1600536804008669)

 

 

 

 1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 

B1. Burcu Uğurlu, Ayhan Çinici, N. Şireci, Examination of Preservice Tecahers Attitudes Towards Sustainable Enviroment In terms Of Various Variables, ICEMST2016 (International Conference On Education In Mathematics, Science and Technology), Bodrum-Turkey, 9-22 May, 2016 Page  66-67.

 B2. N. Şireci, H. Küçükbay, S. Günal Antimicrobial Activity of Some Silyl Substituted  Benzimidazoles And Metal Complexes, 5th EuCheMS Chemistry Congress, WOW Istanbul Convention Centre,  Istanbul-Turkey, 31 August-4 September, 2014, E2-Chemical Biology and Drug Discovery, P-E2-001, P-1214.

B3. M.Aydın, N. Şireci, M.Halim Başkan, Structure of Free Radical Formed Under Gama-Ray   Irradiation in Powders of N-acetyl-L-methionine, Turkish Physical Society 31st International  Physical Congress,  Bodrum-Turkey, 21-24 July 2014,  P-272.

 B4. N. Şireci, H. Küçükbay, Synthesis of  silyl substituted new benzimidazole and imidazole metal complexes,, 44th World Chemistry Congress, Harbiye Military Museum and Convention Center & Lütfi Kırdar Congress and Exhibition Center,  Istanbul-Turkey, 11 - 16 August, 2013, Chemical Synthesis/CS-P-01, PP-719.

B5. N. Şireci, H. Küçükbay, Synthesis of silyl substituted new benzimidazole derivatives, 7th Eurasian Meeting On Heterocyclic Chemistry, Boğaziçi University,  Istanbul-Turkey, 17-21 June 2012, PP-54.

B6. H. Küçükbay, N. Şireci, Ü. Yılmaz, S. Deniz, Synthesis and microwave-assisted catalytic activity of novel dimethylsilyl linked chelating benzimidazole salts in Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions, International Green Catalysis Symposium & Advanced  Spring School on Green Catalysis, Rennes-France, 7-9 March 2012, P-11.

B7. N. Şireci, Ü. Yılmaz, H. Küçükbay, Synthesis of stable dipole derivatives of electron-       rich new olefines having benzimidazole moiety, International Conference on Organic        Chemistry, Atatürk University, Erzurum-Turkey, 5-9 June 2007, PP-58.

 

 

 1. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

 

E1.  Ü. Yılmaz, H. Küçükbay, N. Şireci, 1-(Dimetilvinilsilil)metilbenzimidazol Grupları İçeren NHC Öncülü Benzimidazol Tuzlarının, Pd(OAc)2  ve Baz Varlığında Mikrodalga Destekli Heck Tepkimelerindeki Katalitik Etkinlikleri, 26. Ulusal Kimya Kongresi, OP-TR-116, s.317, 1-6 Ekim 2012, Fethiye/Muğla/Türkiye.

 E2.  Ü. Yılmaz, H. Küçükbay, N. Şireci, Microwave Assisted Catalytic Activity of the NHC Precursors Benzimidazole Salts Containing 1-(Dimethylvinylsilyl)methylbenzimidazole in Heck Reactions, 26. Ulusal Kimya Kongresi, OP-EN-116, s.318, 1-6 Ekim 2012, Fethiye/Muğla/Türkiye.

 E3.  S. Deniz, N. Şireci, Ü. Yılmaz, H. Küçükbay, p-Klorfenil Sübstitüentleri İçeren Benzimidazol Tuzlarının Mikrodalga Destekli Katalitik Sistemdeki Etkinliklerinin Heck ve Suzuki Tepkimelerinde İncelenmesi,  XXV. Ulusal Kimya Kongresi, OP-327, 27 Haziran-02 Temmuz 2011, Erzurum-Türkiye.

 E4.  H. Küçükbay, Ü. Yılmaz, S. Deniz, N. Şireci, Halopiridinlerin Homoeşleşme ve Suzuki Çapraz Eşleşme Tepkimelerinde Bazı Benzimidazol Tuzlarının Mikro Dalga Destekli Katalitik Ekinlikleri; Homoeşleşme ve Suzuki Ürünleri Ve Yan Ürünler Üzerine Bir Değerlendirme,  XXV. Ulusal Kimya Kongresi, OS-027, 27 Haziran-02 Temmuz 2011, Erzurum-Türkiye.

 E5.   H. Küçükbay, N. Şireci, Ü. Yılmaz, Bazı Silil Sübstitüye Benzimidazol Türevleri ve Metal Komplekslerinin [M=Co(II), Zn(II)] Sentezi ve Pd(OAc)2/Baz/Sililsübstitüye Benzimidazolyum Katalitik Sisteminin Etkinliğinin Mikrodalga Destekli Heck/Suzuki Birleşme Tepkimelerinde İncelenmesi, XXIV. Ulusal Kimya Kongresi, OS-39 29 Haziran-02 Temmuz 2010, Zonguldak-Türkiye.

 E6.  Ü. Yılmaz, N. Şireci, H. Küçükbay, Fenilsübstitüye Bazı Benzimidazol Türevleri Sentezi ve Mikrodalga Destekli Pd(OAc)2/Baz/Fenil  Sübstitüye Benzimidazolyum Katalitik Sisteminin Suzuki ve Heck Tepkimesinde Etkinliğinin İncelenmesi, XXIV. Ulusal Kimya Kongresi, OP-179, 29 Haziran-02 Temmuz 2010, Zonguldak-Türkiye.

 E7.  N. Şireci, S. Deniz, H. Küçükbay, Furfuril ve Tenil Sübstitüye Bazı Benzimidazol Türevleri Sentezi ve Pd(OAc)2/Baz/Furfuril ve Tenil Sübstitüye Benzimidazolyum Katalitik Sistemin Etkinliğinin Mikrodalga Destekli Suzuki ve Heck C-C Birleşme tepkimelerinde İncelenmesi, XXIV. Ulusal Kimya Kongresi, OP180, 29 Haziran-02 Temmuz 2010, Zonguldak-Türkiye.

 E8. S. Günal, R. Durmaz, N. Şireci, H. Küçükbay, Yeni Sentezlenen Bis-5-nitrobenzimidazol Türevlerinin Antibakteriyel Etkinliğinin Araştırılması,  24. ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, Cilt 23 (P-95), 29 Nisan-03 Mayıs 2009, Ölüdeniz Fethiye-Türkiye.

 E9. S. Deniz, Ü. Yılmaz, N. Şireci, H. Küçükbay, Furil ve Tiyenil Sübstitüentli Bisbenzimidazol Tuzları ve Pd(OAc)2 Katalizörlüğünde Suzuki Tepkimeleri, XXIII. Ulusal Kimya Kongresi, OP-068, 16-20 Haziran 2009, Sivas-Türkiye.

 E10.  Ü. Yılmaz, N. Şireci, H. Küçükbay, 1-Alkil-5-nitrobenzimidazol Ligantlı Yeni Zn ve Co Komplekslerinin Sentezlenmesi, XXIII. Ulusal Kimya Kongresi, IP-040, 16-20 Haziran 2009, Sivas-Türkiye.

 E11.  N. Şireci, H. Küçükbay, Fosforlu Benzimidazol Türevlerinin Sentezi, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, OKP-155, 06-10 Ekim 2008, Mağusa-K.K.T.C

 E12. N. Şireci, H. Küçükbay, Bazı Bis-5-nitrobenzimidazol Türevlerinin sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, OKP-154, 06-10 Ekim 2008, Mağusa-K.K.T.C

 E13.  N. Şireci, H. Küçükbay, Fosforlu Furil ve Tiyenil Türevlerinin Sentezi, 21. Ulusal Kimya Kongresi, ORG-101P, 23-27 Ağustos 2007, Malatya-Türkiye.

 E14. N. Şireci, H. Küçükbay, Bazı 5,5’-Dinitro-1,1’-etilenbisbenzimidazol Türevlerinin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi, 21. Ulusal Kimya Kongresi, ORG-100P, 23-27 Ağustos 2007, Malatya-Türkiye.

 E15. S. Türktekin, M. Akkurt, N. Şireci, H. Küçükbay, O. Büyükgüngör, Structure of 3- isopropyl-1-[2-(pyrolidinium-1-yl)-ethyl]benzimidazolium diiodide, 2nd Turkish Crystallographic Meeting, P-013, Erciyes University, Kayseri-Turkey, 17-19 May 2006.

 E16.  N. Şireci, Ü. Yılmaz, S. Çelik, H. Küçükbay, Bazı Bisbenzimidazol Türevlerinin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi, XX. Ulusal Kimya Kongresi, OKP-08, 4-8 Eylül 2006, Kayseri-Türkiye.

 E17.  N. Şireci, H. Küçükbay, Fosforlu Piperazin Türevlerinin Sentezi, XX. Ulusal Kimya Kongresi, OKP-07, 4-8 Eylül 2006, Kayseri-Türkiye.

 E18. N. Şireci, H. Küçükbay, Tiyenil, Furil ve Tetrahidrofurfuril Gruplu Benzimidazol Türevlerinin Sentezi, XX. Ulusal Kimya Kongresi, OKS-04, 4-8 Eylül 2006, Kayseri-Türkiye.

 E19. N. Şireci, H. Küçükbay, Heterosiklik Sübstitüye Gruplu Benzimidazol Türevlerinin Sentezi, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, OK-884, 5-9 Temmuz 2004, Kars-Türkiye.

 E20. N. Şireci, A. Mete, Bazı Benzimidazol, Benzoksazol ve Benzotiyazol Türevlerinin Difenil Klorfosfatla fosforillenmesi, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, OK-P39, 10-13 Eylül 2002, Konya-Türkiye.

 E21. N. Şireci, A. Mete, Benzotiyazol Türevlerinin Fosforillenmesi, XV. Ulusal Kimya Kongresi, OK-S52, 4-7 Eylül 2001, İstanbul-Türkiye.

 E22.  N. Şireci, A. Mete, Piridoksin’ in α5-Sübstitüe Türevlerinin Sentezi, 12. Ulusal Kimya Kongresi, S-0521, 7-11 Eylül 1998, Edirne-Türkiye.

 

 

 


Oluşturulma25 Aralık 2012 14:27
Görüntülenme3343