İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Osman ATAY
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

  • Gölbaşı Meslek Yüksekokulu
  • Yönetim ve Organizasyon

İletişim

03.03.1952 Malatya doğumluyum. 1978 – 1980 yılları arasında Milli Piyango Dairesi Genel Müdürlüğü İkramiye Kontrol Memurluğu, 1980 – 1984 yılları arasında İlkokul Öğretmenliği, 1984 – 1988 yılları arasında Malatya’da İlköğretim Okulu Müdürlüğü, 1988 – 1989 tarihleri arasında Akçadağ  Anadolu Öğretmen  Lisesi'nde Meslek Dersleri   Öğretmenliği, 1989 – 1992 yılları arasında Yozgat Valiliği   İlköğretim Müfettişliği, 1992 – 1995 Erzincan Eğitim Fakültesi Meslek Dersleri Öğretim Görevliliği, 1995 – 1998 yılları arasında K.S.Ü Afşin M.Y.O’da Öğretim Görevliliği, Mart 1998 tarihinden itibaren  K.S.Ü Elbistan Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi olarak görev aldım. 3 Şubat 2008 tarihinde Adıyaman Üniversitesi G.M.Y.O Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktayım.

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı :  OSMAN ATAY 

Unvan : DR.ÖĞRETİM ÜYESİ 

Görevi : DR.ÖĞRETİM ÜYESİ 

Telefon: 05066992790

E-Posta: atay@adıyaman.edu.tr

Doğum Tarihi-Yeri: 1952-Malatya

 

EĞİTİM BİLGİLERİ 

DOKTORA

Üniveriste Adı  : İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 

Akademik Birim / Mezuniyet Yılı : Sosyal Bilimler enstitüsü,yönetim ve organizasyon 2007 DOKTORA 

 

YÜKSEK LİSANS 

Üniveriste Adı : İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ 

Akademik Bilim/Mezuniyet Yılı : İşletme ve İktisat Enstitüsü,Personel Yönetimi /1992 YÜKSEK LİSANS 

 

LİSANS 

Üniversite Adı : HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Akademik Bilim/ Mezuniyet Yılı : Eğitim Fakülte,Eğitim Yönetim ve Denetleyiciliği 1989 LİSANS.

 

ÖNLİSANS

Üniveriste Adı : ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

Akademik Bilim / Mezuniyet Yılı : Eğitim Enstitüsü Sınıf Öğretmeliği 1980 ÖNLİSANS

 

Yayınlar:

-Stratejik Yönetim ve Yönetimde Rol Oynayan Öğeler, Türk İş Dersleri, Ankara 1994

-Yürütme Sürecinde Örgütsel Davranış, Yaklaşım Dergisi, Sayı:2, Erzincan Şubat 1994

-Bireysel Garanti ve Kişisel Denetim, Kamu Çalışanları Dergileri, ıl:6, Sayı:63, 1996

-TKY'de Hata Giderme, Karınca Dergileri, Sayı:722, Şubt 1997

-Sanayi Devriminden Enerji Devrimine Geçiş, Afşin MYO Dergisi, Sayı:1, 1997

-Kalite Planlaması Ziraat Mühendisleri, Sayı:307, 1997

-Toplam Kalite, Karınca Dergisi, Sayı: 722, Şubat 1997

-Çağdaş Eğitime Ulaşmak İçin, Erzincan Dergisi, 24 Aralık-23 Ocak, Erzincan

-Mesleki Eğitim ve Ev Eksenli Çalışan Kadınların Ürünleri Pazarlamada İzledikleri Yöntemler Kalitenin Oluşturulmasında Kültürün Önemi, Afşin MYO Dergisi, Sayı:2, Yıl: 1998

-Örgüt Kültürü ve Süreci, Uludağ Ün. İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:16, Sayı:3, 1998

-ISO 9000 Toplam Kalite ve Ahilik, Standart Dergisi, Yıl:37, Sayı:422, Ekim 1998

-Yükseköğretimde Niteliği Artırma, Standart Ekonomik ve Teknik Dergişsi, Yıl:39, Sayı:445, Ocak 1999

-Örgütlerde Zaman Yönetimş, K.Maraş Tekstil Sanayide Bir Uygulama, Uludağ Ün. İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı:6, Bursa 1999

-TKY'nin İşletme İçin Önemi ve Malatya'da Bir Uygulama, Uludağ Ün. İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı:8, Bursa 2000

-Yönetici Davranışlarında Değişim, Standart Ekonomik ve Teknik Dergisi, Yıl:39, Sayı:457, Ocak 2000

-Türkiye'de Kamu Yönetiminin Küçültülmesi ve Yerel Yönetimlerin Yeniden Yaoılanması, Standart Ekonomik ve Teknik Dergisi, Yıl:39, Sayı.464, Ağustos 2000

-Motivasyon Verimliliği Etkisi, Standart Ekonomik ve Teknik Dergisi

-İşletmelerin Rekabet Gücü ve İnsan Kaynakları, Standart Ekonomik ve Teknik Dergisi, Yıl:40, Sayı:469, Ocak 2001

-Takım Oluşturma ve Takımları Başarı Değerlendirmesi, Standart ve Ekonomi Dergisi, Yıl:40, Sayı:482, Şubat 2002

-İşletmelerde Üretim Kalitesinin Önemi ve Müşterek Beklenti, Standart ve Ekonomi Dergisi, Yıl:41, Sayı:483, Mart 2002

-Adıyaman'da Turizm İşletmelerinde Etki Eden Sorunlar ve Çözüm Önerileri ve Bir Uygulama 11-12 Ekim 2008-12-18 ADIYAMAN MEDENİYETLER SEMPOZYUMU'na Bildiri

-GAP Bölgesinde "Özel Sektörde Çalışan Kadın yöneticilerin Yaşadıkları Stres. Uluslararası Disiplinler Ve Bir Uygulamalı Kadın Çalışanlar Kongresi, 5-7 Mar 2009, Sakarya Üniversitesi

-GAP Bölgesinde KOBİ'lerde Çalışan MYO Mezunlarında Nitelik ve Üniversite Sanayi İşbirliği 1, Uluslararası 5. Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu, Selçuk Ün., 27-29 Mayıs Bildiri

-GAP Bölgesinde AB destekli projelerde kadınlara verilen : 14. Ulusal Pazarlama Kongresi, Bozok Ün., 14-17 Ekim 2009

  SEMİNERLER :

-Sendikalarda Örgütleme, Elbistan Şeker Fabrikası, Mayıs 2003 

-Özelleştirme: Elbistan Şeker Fabrikası, Mayıs 2003

-Adıyaman Defterdarlığı Personeline 15-16-17 Ekim 2008 tarihinde kalite çeberleri ve süreç yönetimi semineri verildi.

  KİTAP VE BÖLÜMLERİ: 

-İşletmelerde ARGE faaliyetleri, genel işletme ders kitabı 279-292 syf, lisans yayıncılık, İstanbul 2009

-İlköğretim kurumlarında yasal değişiklikler, çalışanlara etkisi ve Malatya'da bir uygulama, Malatya 2018

-İnformal grupların ortaya çıkış nedenleri, verimliliğe etkisi ve büyük otomativ işletmelerinde bir uygulama, Konya 2018

-Doğal grupların ortaya çıkış nedenleri, iş tatminine etkisi ve GAP Bölgesinde bir uygulama, 2019

 


Oluşturulma15 Ocak 2013 12:26
Düzenlenme 30 Eylül 2019 14:52
Görüntülenme846