İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Osman GÜNAYDIN
Profesör Doktor

Birim

 • Mühendislik Fakültesi
 • İnşaat Mühendisliği

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiriler

 • Investigation of Mechanical Properties of Steel Fiber Additive Concrete
  23.10.2019 - 23.10.2019
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  1st International Symposium on Innovations in Civil Engineering and Technology 2019
  DEMİR İSMAİL,GÜÇLÜER KADİR,GÜNAYDIN OSMAN
 • Polipropilen Lif Katkılı Betonların Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
  23.10.2019 - 23.10.2019
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  İCİVİLTECH
  DEMİR İSMAİL,GÜÇLÜER KADİR,GÜNAYDIN OSMAN
 • INVESTIGATION OF WEATHERING AT KAHTA (ADIYAMAN) KARAKUS TUMULUS WITH NONDESTRUCTIVE METHODSKAHTA (ADIYAMAN) KARAKUŞ TÜMÜLÜSÜNDEKİ BOZUNMALARIN TAHRİBATSIZYÖNTEMLERLE İNCELENMSİ
  06.11.2019 - 06.11.2019
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  4TH INTERNATIONAL ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES CONFERENCE (IENSC 2019)
  SÖYLEMEZ MEHMET,GÜNAYDIN OSMAN,İNCE İSMAİL
 • Metakaolin Katkılı Betonların Mekanik Özelliklerinin Araştırılması
  04.05.2018 - 04.05.2018
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi
  GÜÇLÜER KADİR,GÜNAYDIN OSMAN
 • Evaluation of the Effect of Steam Pressure Cure on Hydration Products in Mineral Addittive Concrete
  03.05.2018 - 03.05.2018
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  INTERNATIONAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY SYMPOSIUM
  GÜNAYDIN OSMAN,GÜÇLÜER KADİR,ARIN ABUZER
 • Evaluation Of Strength Of Concrete Columns İn The Vertical Direction
  03.05.2018 - 03.05.2018
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  INTERNATIONAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY SYMPOSIUM
  GÜNAYDIN OSMAN,GÜÇLÜER KADİR,EZİCİ MUSTAFA
 • Farklı Kür Uygulanmış Donatılı Betonlarda Aderans İncelemesi
  04.05.2018 - 04.05.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi
  GÜNAYDIN OSMAN,GÜÇLÜER KADİR
 • Regression Analysis of Soil Compaction Parameters Using Support Vector Machine
  16.11.2017 - 16.11.2017
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  International Advanced Researches and Engineering Congress
  GÜNAYDIN OSMAN,ÖZBEYAZ ABDURRAHMAN,SÖYLEMEZ MEHMET
 • Estimating California Bearing Ratio Using Decision Tree Regression Analysis with Soil Index and Compaction Parameters
  16.11.2017 - 16.11.2017
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  International Advanced Researches and Engineering Congress
  GÜNAYDIN OSMAN,ÖZBEYAZ ABDURRAHMAN,SÖYLEMEZ MEHMET
 • Piroklastik Kayaçların Suda Dağılmaya Karşı DuraylılıklarınınDolaylı Deneylerden Tahmini
  13.12.2017 - 13.12.2017
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Türkiye 9. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi ve Sergisi
  KAHRAMAN SAİR,FENER MUSTAFA,GÜNAYDIN OSMAN
 • An Investigation of Mechanical Properties and Microstructures of Mineral Additive Concrete
  27.10.2017 - 27.10.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  International Conferences on Civil Engineering, Infrastructure and Environment
  GÜNAYDIN OSMAN,GÜÇLÜER KADİR,AKÇAÖZOĞLU KUBİLAY
 • Kargı HES Tüneli Güzergahında Gözlenen Jeolojik Birimlerin Tünel Delme Makinesi (TBM) İlerleme Hızına Etkisi
  12.10.2017 - 12.10.2017
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu
  Akkuş Çağlar,GÜNAYDIN OSMAN
 • Aktif Faylar Üzerinde Gerilme Dağılımının Casagranda Yöntemiyle Belirlenmesi Yenilikçi Bir Yaklaşım
  11.10.2017 - 11.10.2017
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı
  GÜNAYDIN OSMAN,ÇETİN HASAN
 • Kuzey Anadolu Fayı Gerede Segmentindeki Fay Hareketin Kesme Kutusu Deneyi İle Analizi
  11.10.2017 - 11.10.2017
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı
  GÜNAYDIN OSMAN,ÇETİN HASAN
 • Determination of Weathering at Kilistra Ancient City by Using Non-Destructive Techniques Central Anatolia Turkey
  06.03.2017 - 06.03.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  ICGES 19th International Conference on Geology and Earth Systems
  İNCE İSMAİL,GÜNAYDIN OSMAN,özer fatma
 • Öğütülmüş Atık Petler İle Islah Edilen Zeminlerde Serbest Şişme Potansiyelinin Değişimi
  13.07.2016 - 13.07.2016
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  International Science and Technology Conference (ISTEC 2016)
  SÖYLEMEZ MEHMET,GÜNAYDIN OSMAN
 • Farklı Koşullarda Dökülen Kolonların Düşey Yönde Ultrases Değişiminin İncelenmesi
  13.07.2016 - 13.07.2016
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  International Science and Technology Conference (ISTEC 2016)
  GÜNAYDIN OSMAN,GÜÇLÜER KADİR,TEKİN ÖMER FARUK,EZİCİ MUSTAFA
 • Evaluatıon Of Physıco Mechanıcal Propertıes Of Limestone Usıng Salt Crystallızatıon NaCl Test
  25.08.2015 - 25.08.2015
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  The ICONSETE’2015
  BOZDAĞ ALİ,GÜNAYDIN OSMAN
 • The Effect of Halite Crystallization on Geomechanical Parameters of Granitic Rock
  25.05.2016 - 25.05.2016
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  nternational Conference of Ecosystems (ICE2016)
  BOZDAĞ ALİ,GÜNAYDIN OSMAN
 • A brittleness index to estimate the sawability of carbonate rocks
  18.05.2005 - 18.05.2005
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  Eurock 2005
  KAHRAMAN SAİR,FENER MUSTAFA,GÜNAYDIN OSMAN
 • Batma sertlik deneyi yardımıyla mermerlerin basınç ve çekme direncinin tahmin edilmesi
  26.06.2008 - 26.06.2008
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Türkiye 6. Mermer ve Doğal Taş Sempozyumu
  KAHRAMAN SAİR,GÜNAYDIN OSMAN,FENER MUSTAFA
 • Killi zeminlerde zemin indeks özelliklerinin tek eksenli sıkışma dayanımı üzerine etkisi
  01.10.2009 - 01.10.2009
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  14. Ulusal Kil Sempozyumu
  GÜNAYDIN OSMAN,GÖKOĞLU ALİ,FENER MUSTAFA,KAHRAMAN SAİR
 • Kayaçların Los Angeles aşınma kaybının darbe dayanım indeksinden tahmin edilmesi
  01.12.2009 - 01.12.2009
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  5. Ulusal Kırmataş Sempozyumu
  KAHRAMAN SAİR,GÜNAYDIN OSMAN,FENER MUSTAFA
 • Dinamik Yükler Etkisinde Oluşan Açık İşletme Şev Heyelanları ve Alınacak İş Güvenliği Önlemlerinin Tespiti
  24.11.2011 - 24.11.2011
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu
  DELİBALTA MAHMUT SUAT,GÜNAYDIN OSMAN,TURGAY KOÇAK
 • Piroklastik Kayaçların Suda Dağılmaya Karşı Dayanıklılık İndeksinin Yoğunluk ve Poroziteden Tahmini
  11.05.2011 - 11.05.2011
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Türkiye 22. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi
  KAHRAMAN SAİR,FENER MUSTAFA,GÜNAYDIN OSMAN
 • Zeminlerin Hafızası
  27.04.2013 - 27.04.2013
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Zeminlerin Hafızas
  GÜNAYDIN OSMAN
 • Adilcevaz Kireçtaşlarının Liman Dolgusu Olarak Kullanılabilirliğinin Deneysel Araştırılması
  07.11.2014 - 07.11.2014
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  İMO 8. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu
  GÜNAYDIN OSMAN,ÇAĞLAR AKKUŞ,SUAT DARGIN
 • Misis fay breşinin tek eksenli basınç direncinin yapay sinir ağları yöntemiyle tahmin edilmesi
  12.05.2008 - 12.05.2008
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Yerbilimlerinde Esnek Hesaplama Yöntemleri Sempozyumu
  KAHRAMAN SAİR,GÜNAYDIN OSMAN,FENER MUSTAFA,MICHEL ALBER
 • Zeminlerin kompaksiyon parametrelerinin regresyon analizleri ile tahmin edilmesi
  13.04.2009 - 13.04.2009
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  62. Türkiye Jeoloji Kurultayı
  FENER MUSTAFA,YILDIRIM BURAK,GÜNAYDIN OSMAN,ÖZVAN ALİ
 • Atık pet şişe kırıklarının zemin iyileştirilmesinde kullanılması
  05.04.2010 - 05.04.2010
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  63. Türkiye Jeoloji Kurultayı
  GÜNAYDIN OSMAN,FENER MUSTAFA,KAHRAMAN SAİR,AKÇAÖZOĞLU SEMİHA
 • Elektrik özdirenç ölçümünden blok kesme ST makinelerinin performans tahmini
  01.05.2006 - 01.05.2006
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Türkiye 5. Mermer ve Doğal Taş Sempozyumu
  KAHRAMAN SAİR,EMRE ÖĞRETİCİ,GÜNAYDIN OSMAN,YEKEN TEKİN,FENER MUSTAFA
 • Estimating the uniaxial compressive strength of igneous rocks from indentation hardness index
  02.05.2006 - 02.05.2006
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  VIII. Bölgesel Kaya Mekanigi Semp.
  KAHRAMAN SAİR,EMRE KOZMAN,GÜNAYDIN OSMAN
 • Melendizdağı Bazaltlarının agrega olma özelliği yönünden değerlendirilmesi
  01.05.2002 - 01.05.2002
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  VI. Bölgesel Kaya Mekaniği Semp.
  KAHRAMAN SAİR,FENER MUSTAFA,GÜNAYDIN OSMAN
 • Assessment of Physico Mechanical Properties of Ege Maroon Marble Using Accelerated Weathering Test
  23.05.2014 - 23.05.2014
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  International Conference of Ecosystems (ICE2014)
  BOZDAĞ ALİ,GÜNAYDIN OSMAN
 • The Effect of Salt Crystallızatıon NaCl on Physico Mechanical Properties of Meram Andesite Konya Central Anatolia Turkey
  23.05.2014 - 23.05.2014
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  International Conference of Ecosystems (ICE2014)
  BOZDAĞ ALİ,GÜNAYDIN OSMAN
 • Estimating the abrasion resistance of rock aggregates from the P wave volecity
  26.04.2010 - 26.04.2010
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  The First International Applied Geological Congresshysics
  KAHRAMAN SAİR,FENER MUSTAFA,GÜNAYDIN OSMAN
 • Predicting the uniaxial compressive strength of pyroclastic rocks from the P wave volecity
  11.11.2009 - 11.11.2009
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  Sixth International Symposium on Geophysics
  KAHRAMAN SAİR,GÜNAYDIN OSMAN,FENER MUSTAFA
 • Predicting the UCS of pyrocklastic rocks from the slake durability index
  29.10.2009 - 29.10.2009
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  Eurock 2009
  KAHRAMAN SAİR,FENER MUSTAFA,GÜNAYDIN OSMAN
 • The effect of water saturation on the strength of marbles
  24.11.2008 - 24.11.2008
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  5th Asian Rock Mechanics Symposium
  KAHRAMAN SAİR,GÜNAYDIN OSMAN,FENER MUSTAFA
 • Determination of the physical properties of travertines from ultrasonic measurement
  21.09.2005 - 21.09.2005
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  International Travertine Symposium & Technologies Exhibition
  KAHRAMAN SAİR,SÖYLEMEZ MEHMET,GÜNAYDIN OSMAN,FENER MUSTAFA
 • Estimating the compressive and shear strength parameters of cohesive soils from P wave velocity
  29.05.2003 - 29.05.2003
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
  KAHRAMAN SAİR,BAY YAKUP,GÜNAYDIN OSMAN,FENER MUSTAFA
 • Correlation between Los Angeles Abrasion Loss and Uniaxial Compressive Strength
  15.11.2003 - 15.11.2003
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  Int. Symp. on Industrial Minerals and Building Stones
  KAHRAMAN SAİR,GÜNAYDIN OSMAN,FENER MUSTAFA,BİLGİL AHMET

Hakemlikler

 • Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği
  2017
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
  1
 • Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  KANADA
  İngilizce
  Geotechnical Testing Journal
  1
 • Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği
  2017
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi
  1
 • Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği
  2016
  Bildiri Kitabı
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  1st International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences
  1
 • Mühendislik Temel Alanı->Yer Bilimleri ve Mühendisliği
  2016
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Niğde Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi
  3
 • Mühendislik Temel Alanı->Yer Bilimleri ve Mühendisliği
  2016
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  MTA Dergi
  1
 • Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği
  2016
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Degisi
  1
 • Mühendislik Temel Alanı->Yer Bilimleri ve Mühendisliği
  2016
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  Journal of African Earth Sciences
  2
 • Mühendislik Temel Alanı->Yer Bilimleri ve Mühendisliği
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  Journal of African Earth Sciences
  1

Makaleler

 • Microstructures Investigation of Mineral Additive Concretes
  .2019
  Hakemli
  Ulusal
  İngilizce
  1019-1011
  GÜÇLÜER KADİR,GÜNAYDIN OSMAN
 • Estimating California Bearing Ratio Using Decision Tree RegressionAnalysis Using Soil Index and Compaction Parameters
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2147-6799
  GÜNAYDIN OSMAN,ÖZBEYAZ ABDURRAHMAN,SÖYLEMEZ MEHMET
 • Donatılı Betonda Korozyon ve Aderansın Araştırılması
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  1309-1751
  YAVUZ RAMAZAN,GÜNAYDIN OSMAN,GÜÇLÜER KADİR
 • CHARACTERISTICS OF SOILS IMPROVED WITH POLYETHYLENE TEREPHTHALATE WASTES
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1582-9596
  GÜNAYDIN OSMAN,DERE TURGAY,SÖYLEMEZ MEHMET,YAMAN ZEYNEP
 • Regression Analysis of Soil Compaction Parameters Using Support Vector Method
  .2018
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1305-1385
  GÜNAYDIN OSMAN,ÖZBEYAZ ABDURRAHMAN,SÖYLEMEZ MEHMET
 • Mineral Katkılı Betonlarda Basınçlı Buhar Kürü Etkisinin Araştırılması
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  1309-1751
  GÜNAYDIN OSMAN,GÜÇLÜER KADİR,Arın Abuzer
 • Regression Analysis of Soil Compaction Parameters Using Support Vector Method
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1305-130X
  GÜNAYDIN OSMAN,ÖZBEYAZ ABDURRAHMAN,SÖYLEMEZ MEHMET
 • An Investigation of Mechanical Properties of Basalt Fiber ReinforcedConcrete
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  2148-3736
  GÜNAYDIN OSMAN,GÜÇLÜER KADİR
 • An Investigation of Strength Properties of Concrete Core Samples Obtained in Different Heights and Lines
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  22489622
  GÜÇLÜER KADİR,GÜNAYDIN OSMAN
 • Farklı Tipte Agrega Kullanımının Betonun MekanikÖzeliklerine Etkisinin Araştırılması
  .2017
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  2147-012X
  GÜÇLÜER KADİR,GÜNAYDIN OSMAN,TEKİN ÖMER FARUK,ŞAHAN MEHMET FATİH
 • Estimation of California bearing ratio by using soft computing systems
  .2011
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0957-4174
  YILDIRIM BURAK,GÜNAYDIN OSMAN
 • Estimating the uniaxial compressive strength of pyroclastic rocks from the slake durability index
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1435-9529
  KAHRAMAN SAİR,FENER MUSTAFA,GÜNAYDIN OSMAN
 • Adıyaman Atık Mermer Tozlarının Gazbeton Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması
  .2016
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  1305-631X
  GÜNAYDIN OSMAN,GÜÇLÜER KADİR,ÜNAL OSMAN
 • Use of Natural Zeolite with Fly Ash In Conventional Concrete Production
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  3159-0040
  GÜÇLÜER KADİR,ünal osman,GÜNAYDIN OSMAN,BİLEN SADIK
 • A Comparative Evaluation of Indirect Methods to Estimate the Compressive Strength of Rocks
  .2005
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0723-2632
  FENER MUSTAFA,KAHRAMAN SAİR,BİLGİL AHMET,GÜNAYDIN OSMAN
 • The usability of the Cerchar abrasivity index for the evalution of the triaxial stregth of Misis fault breccia
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1435-9529
  KAHRAMAN SAİR,MICHEL ALBER,GÜNAYDIN OSMAN,FENER MUSTAFA
 • An Assessment on the indirect determination of the volumetric block proportion of Misis fault breccia Adana Turkey
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1435-9529
  KAHRAMAN SAİR,MICHEL ALBER,FENER MUSTAFA,GÜNAYDIN OSMAN
 • Soil structure changes during compaction of a cohesive soil
  .2007
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  ÇETİN HASAN,FENER MUSTAFA,SÖYLEMEZ MEHMET,GÜNAYDIN OSMAN
 • The usability of Cerchar abrasivity index for the prediction of UCS and E of Misis Fault Breccia Regression and artificial neural networks analysis
  .2010
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  09574174
  KAHRAMAN SAİR,ALBER MICHEL,FENER MUSTAFA,GÜNAYDIN OSMAN
 • Prediction of artificial soil s unconfined compression strength test using statistical analyses and artificial neural networks
  .2010
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  09659978
  GÜNAYDIN OSMAN,GÖKOĞLU ALİ,FENER MUSTAFA
 • Adaptive neuro fuzzy modeling for the swelling potential of compacted soils
  .2009
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1866-6280
  KAYADELEN CAFER,TAŞKİRAN TAHA,GÜNAYDIN OSMAN,FENER MUSTAFA
 • The effect of rock classes on the relation between uniaxial compressive strength and point load index
  .2009
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1435-9529
  KAHRAMAN SAİR,GÜNAYDIN OSMAN
 • Modeling of the angle of shearing resistance of soils using soft computing systems
  .2009
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  09574174
  KAYADELEN CAFER,GÜNAYDIN OSMAN,FENER MUSTAFA,DEMİR AHMET,ÖZVAN ALİ
 • Evaluating the strength and deformability properties of Misis fault breccia using artificial neural networks
  .2009
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  09574174
  KAHRAMAN SAİR,GÜNAYDIN OSMAN,ALBER MICHEL,FENER MUSTAFA
 • Estimation of soil compaction parameters by using statistical analyses and artificial neural networks
  .2009
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  GÜNAYDIN OSMAN
 • Reply to Yagiz s discussion on Kahraman and Gunaydin 2008 indentation hardness test to estimate the sawability of carbonate rocks Bull Eng Geol Environ 67 507 511
  .2009
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1435-9529
  KAHRAMAN SAİR,GÜNAYDIN OSMAN
 • Evaluating the geomechanical properties of Misis fault breccia Turkey
  .2008
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  13651609
  KAHRAMAN SAİR,MICHEL ALBER,FENER MUSTAFA,GÜNAYDIN OSMAN
 • Indentation hardness test to estimate the sawability of carbonate rocks
  .2008
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1435-9529
  KAHRAMAN SAİR,GÜNAYDIN OSMAN
 • Empirical methods to predict the abrasion resistance of rock aggregates
  .2007
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1435-9529
  KAHRAMAN SAİR,GÜNAYDIN OSMAN
 • Multifactorial fuzzy approach to the sawability classification of building stones
  .2007
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  09500618
  TÜTMEZ BÜLENT,KAHRAMAN SAİR,GÜNAYDIN OSMAN
 • Geotechnical properties of tire cohesive clayey soil mixtures as a fill material
  .2006
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  00137952
  ÇETİN HASAN,FENER MUSTAFA,GÜNAYDIN OSMAN
 • Authors reply to the discussion by A Karakus on the paper Predicting the sawability of carbonate rocks using multiple curvilinear regression analysis
  .2006
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  13651609
  KAHRAMAN SAİR,FENER MUSTAFA,GÜNAYDIN OSMAN
 • Reply to the discussion by A Sawangsuriya and D Fratta on Correlations between p wave velocity and Atterberg limits of cohesive soils
  .2006
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0008-3674
  FENER MUSTAFA,KAHRAMAN SAİR,BAY YAKUP,GÜNAYDIN OSMAN
 • The effect of porosity on the relation between uniaxial compressive strength and point load index
  .2005
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  13651609
  KAHRAMAN SAİR,GÜNAYDIN OSMAN,FENER MUSTAFA
 • Correlations between P wave velocity and Atterberg limits of cohesive soils
  .2005
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0008-3674
  FENER MUSTAFA,KAHRAMAN SAİR,BAY YAKUP,GÜNAYDIN OSMAN
 • Predicting the sawability of carbonate rocks using multiple curvilinear regression analysis
  .2004
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  13651609
  KAHRAMAN SAİR,FENER MUSTAFA,GÜNAYDIN OSMAN
 • Predicting the Schmidt hammer values of in situ intact rock from core sample values
  .2002
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  13651609
  KAHRAMAN SAİR,FENER MUSTAFA,GÜNAYDIN OSMAN
 • Sawability prediction of carbonate rocks from brittleness indexes
  .2004
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  GÜNAYDIN OSMAN,KAHRAMAN SAİR,FENER MUSTAFA
 • SP kötü derecelenmiş orta ince kum zeminlerde kesme hızının kesme direnci parametreleri üzerine etkisi
  .2014
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  GÜNAYDIN OSMAN,SİBEL ALPYILDIZ,ÇAĞLAR AKKUŞ
 • Zeminlerin şişme potansiyelinin çok değişkenli lineer regresyon yaklaşımı ile tahmin edilmesi
  .2008
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  KAYADELEN CAFER,TEKİNSOY MEHMET ARSLAN,GÜNAYDIN OSMAN,FENER MUSTAFA
 • Kompaksiyon parametrelerinin yapay sinir ağları ile tahmini
  .2008
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  GÜNAYDIN OSMAN,TEZEKİCİ BEKİR SAMİ,YILDIRIM BURAK,FENER MUSTAFA
 • Horota Malatya karstik kaynağı nın hidrojeoloji incelemesi
  .2002
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  GÜNAYDIN OSMAN,ÇETİNDAĞ BAHATTİN,FENER MUSTAFA
 • Tane boyu dağılımının killerin kompaksiyon ve büzülme özellikleri üzerine etkisi
  .2007
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  GÜNEYLİ HAKAN,GÜNAYDIN OSMAN,FENER MUSTAFA,YÜKSEL ÖZGÜR
 • Seyhan baraj gölü kuzeyinde Handere formasyonu zemin türü incelemesi
  .2007
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  GÖKOĞLU ALİ,SÖYLEMEZ MEHMET,GÜNAYDIN OSMAN
 • Aşıgediği Niğde kuvarsitinin agrega olarak değerlendirilmesi
  .2007
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  GÜNAYDIN OSMAN,FENER MUSTAFA,GÖKOĞLU ALİ
 • Fayların Zeminler üzerindeki etkisi Kuzey Anadolu Fay Zonu Gerede Bolu segmenti
  .2006
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  ÇETİN HASAN,GÜNAYDIN OSMAN,FENER MUSTAFA
 • Başmakçı kireçtaşının Niğde beton agregası olarak değerlendirilmesi
  .2004
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  FENER MUSTAFA,GÜNAYDIN OSMAN,TOPAK YUSUF
 • Yüksek Basınçlı Enjeksiyon Jet Grout Yöntemiyle Zeminlerin Islahı
  .2003
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  SÖYLEMEZ MEHMET,GÜNAYDIN OSMAN,FENER MUSTAFA
 • Comparing of Some Engineering Properties of Clayey Soils In Different Regions of Turkey
  .2011
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  GÖKOĞLU ALİ,GÜNAYDIN OSMAN

Oluşturulma22 Ocak 2013 16:23
Görüntülenme418