İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

1957 Yılında Adıyaman’nın Kâhta ilçesine bağlı Damlacık Köyü Askeran mezrasında doğdu. İlkokulu kendi köyünde okul olmadığı için köyüne yaklaşık beş km. uzakta olan Koçtepe İlkokulu’nda bitirdi. Ortaokulu Kâhta Lisesi ortaokulunda bitirdi. 1978 yılında Adıyaman İmam hatip Lisesinden mezun oldu. İki yıl Kahramanmaraş Merkez Çokyaşar Köyü Bertizliler Obasında/(Güzelyurt Köyü) imam hatiplik yaptı. 1984 yılında Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Mezun olduktan Ankara/ Güdül Çağa Kasabasında imam hatiplik yaptı. Bu arada Askerlik görevini Yedek Subay olarak Bingöl’de yaptı. Mart 1988 tarihinde Kahramanmaraş Türkoğlu Yeşilyöre Ortaokuluna Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak atandı. Eylül1990 da Adıyaman Merkez Hasankendi Ortaokuluna atandı. Temmuz 1992 tarihinde Adıyaman İmam Hatip Lisesine meslek dersleri öğretmeni olarak atandı. Uzun yıllar aynı okulda idarecilik (md.yrd.) yaptı. Eylül 2012 tarihinde Mehmet Akif Ersoy Kız And. İmam Hatip Okulunda Kurucu müdürlük görevinde bulundu. 1996 yılında Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden “Kur’an’da Nuh (as) Kıssası” adlı teziyle yüksek lisans diplomasını aldı. Ocak 2004 yılında Ankara Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslâm Bilimleri Tefir ana Bilim alanında “ Kur’an’ın Nüzûlu Sürecinde Müslümanlarla Diğer Dinî Gruplar Arasındaki İlişkilerin Kur’an’a Yansıması” adlı teziyle doktorasını tamamladı. Ocak 2013 yılında Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Böümü Arap Dili Eğitimi Bölümüne atandı. Halen aynı bölümde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. 2013 Kasım-2014 ocak ayları arasında Ürdün Yermuk Üniversitesinde misafir Öğretim Üyesi olarak bulundu. Yayınlanmış iki kitabı birçok makalesi bulunmaktadır.  

 

He was born in 1957 in Damlacık Village Askeran hamlet of Adıyaman's Kâhta district. Since there is no school in his village, the primary school is about five kilometers from his village. He graduated from Koçtepe Primary School, which is far away. He finished secondary school in Kâhta High School secondary school. He graduated from Adıyaman Imam Hatip High School in 1978. He worked as an imam orator for two years in Kahramanmaraş Merkez Çokyaşar Village Bertizliler Obası / (Güzelyurt Village). After graduating from Konya Selcuk University Faculty of Theology in 1984, he worked as an imam and preacher in Ankara / Güdül Çağa Town. Meanwhile, he did his military service as a Reserve Officer in Bingöl. In March 1988, he was appointed as a Religious Culture and Moral Knowledge teacher to Kahramanmaraş Türkoğlu Yeşilyöre Secondary School. He was appointed to Adıyaman Merkez Hasankendi Secondary School in September 1990. In July 1992, he was appointed to Adıyaman Imam Hatip High School as a teacher of vocational courses. He worked as an administrator (md.yrd.) In the same school for many years. In September 2012, Mehmet Akif Ersoy was the founding director of Girls Anatolian Imam Hatip School. In 1996, he received his master's degree from Harran University Institute of Social Sciences with his thesis titled "Nuh (as) Story in the Qur'an". In January 2004, Ankara University Institute of Social Sciences completed his doctorate in the field of Basic Islamic Sciences Tafir with his thesis titled "The Reflection of the Relationships between Muslims and Other Religious Groups in the Qur'an". In January 2013, he was appointed to Adıyaman University, Faculty of Education, Department of Arabic Language Education. Currently, in the same department, Dr. He works as a lecturer. Between November 2013 and January 2014, he was a visiting lecturer at Jordan Yermuk University. He has many articles on two published books.


Oluşturulma25 Şubat 2014 15:37
Görüntülenme4691