İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Osman ULUYOL
Doçent Doktor

Birim

 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • İşletme

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiriler

 • Profesyonel Futbol Kulüplerinin Finansal Yönetim Sorunları ve Çözüm Önerileri
  12.10.2011 - 12.10.2011
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  15. Ulusal Finans Sempozyumu
  ULUYOL. OSMAN, DOĞAR. YAHYA
 • Biga Değeri Olarak Kırkgeçit Kaplıcaları ve Termal Turizm Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma
  28.08.2008 - 28.08.2008
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  BİGA DEĞERLERİ SEMPOZYUMU
  AKYILDIZ. MURAT, MARANGOZ. MEHMET, ULUYOL. OSMAN
 • Aile İşletmesi Niteliğindeki KOBİ lerde Patron Profesyonel Yönetici Arasındaki Sorunların İşgören İşgören Verimliliği Üzerindeki Etkileri Malatya da Bir Aile İşletmesi Üzerinde Yapılan Araştırma
  17.11.2006 - 17.11.2006
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  3. Verimlilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi
  TİKİCİ. MEHMET, ULUYOL. OSMAN
 • Aile İşletmelerinin Gelecek Kuşağa Devrinde Karşılaşılan Sorunların Aşılmasında Lider Yönetici Önerisi
  14.04.2006 - 14.04.2006
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  2. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi
  ULUYOL OSMAN
 • Türkiye de Altın Fiyatlarını Etkileyen Faktörler
  31.05.2012 - 31.05.2012
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  ISAF, I. Uluslararası Muhasebe ve Finansman Sempozyumu
  UĞUR. AHMET, TETİK. NEVZAT, ULUYOL. OSMAN
 • Foundations of Turkish Capital Markets and the Importance of Galata Bankers ın Foundation of Turkish Capital Markets
  17.07.2012 - 17.07.2012
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  13th World Congress of Accounting Historian's
  ULUYOL. OSMAN, UĞUR. AHMET, TETİK. NEVZAT
 • Küresel Gıda Krizi ve Açlıkla Mücadelede Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü
  26.10.2008 - 26.10.2008
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  V. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi
  MARANGOZ. MEHMET, ULUYOL. OSMAN, AKYILDIZ. MURAT
 • Training the Leaders Who Play an Important Role in The Strategic Management of Family Businesses A Study in The Medium and Large Sized Family Businesses in Malatya
  21.06.2007 - 21.06.2007
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  3rd International Strategic Management Conference
  ULUYOL. OSMAN, TİKİCİ. MEHMET
 • The Effects of the Global Economic Crisis on the Export Activities of Turkish Enterprises An Analysis and Evaluation Aimed at the Automotive Building and Textile Sectors
  27.05.2010 - 27.05.2010
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  6th International Scientific Symposium on Business Administration, Global Economic Crisis and Changes
  MARANGOZ. MEHMET, ULUYOL. OSMAN
 • Waqfs in the Ottoman Empire and the Accounting Record System in the Waqfs
  15.09.2010 - 15.09.2010
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  2nd Balkans and Middle East Countries Auditing and Accounting History Conference
  APAK. SUDİ, EROL. MİKAİL, ULUYOL. OSMAN, AKCAN, AHMET
 • A Cronological Observation of Auditing from the Ottoman Period Until Today
  15.09.2010 - 15.09.2010
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  2nd Balkans and Middle East Countries Auditing and Accounting History Conference
  APAK. SUDİ, EROL. MİKAİL, ULUYOL. OSMAN, ELAGÖZ, İSMAİL
 • En Son Yaşanan Küresel Finansal Krizin Türkiye Ekonomisine Etkilerinin İşletmeler Bazında Değerlendirilmesi ve Bir Örnek Olay
  15.04.2010 - 15.04.2010
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  I. ULUSLARARASI TURGUT ÖZAL SİYASET VE EKONOMİ KONGRESİ
  DANACI. M CEM, ULUYOL. OSMAN
 • Sivil Toplum Kuruluşları Çerçevesinde Derneklerin Faaliyet Başarılarında Finansal Problemlerin Rolü Malatya Örneği
  23.10.2009 - 23.10.2009
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  VI. ULUSLARARASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KONGRESİ
  DANACI. M CEM, ULUYOL. OSMAN
 • Structural Developments in Turkish Accounting Profession Since the Ottomans and Employment of Accountants
  20.07.2008 - 20.07.2008
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  12th World Congress of Accounting Historian's
  EROL. MİKAİL, ERKAN. GÜLGÜN, ULUYOL. OSMAN
 • Küresel Sorunların Çözümünde Bir Model Olarak Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Girişimciliğin Finansman Boyutuyla Değerlendirilmesi
  23.10.2009 - 23.10.2009
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  VI. ULUSLARARASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KONGRESİ
  ULUYOL. OSMAN, DANACI. M CEM

Kitaplar

 • GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETMELER 9 BÖLÜM KOBİ LERDE FİNANSMAN
  2009
  Ulusal
  Türkçe
  Nobel Yayın Dağıtım
  ULUYOL OSMAN
 • Aile Şirketlerinin Yapısal Sorunları Malatya Sanayi Şirketleri Uygulaması
  2005
  Ulusal
  Türkçe
  Atlas Yayın Dağıtım
  ULUYOL OSMAN
 • Aile Şirketlerinde Çatışmalar Finansal Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  2004
  Ulusal
  Türkçe
  Medipress Yayıncılık
  ULUYOL OSMAN
 • Finansal Yönetim Boyutuyla Türkiye de Girişimcilik
  2011
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  NOBEL
  ULUYOL OSMAN

Makaleler

 • Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi Gölbaşı Meslek Yüksekokulu Örneği
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  ULUYOL OSMAN
 • Finansal Rasyoların Firma Değerine Etkisi Borsa İstanbul BİST da Bir Uygulama
  .2013
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  ULUYOL OSMAN, TÜRK VEYSEL EREN
 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Finansal Yönetim Uygulamaları
  .2013
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  ULUYOL OSMAN
 • Finansal Performansın Belirlenmesinde İki Belirleyici Faktör Müşteri Memnuniyeti ve Çalışanların Tatmini Malatya da Faaliyet Gösteren Süpermarketlerde Bir Uygulama
  .2011
  Hakemli
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  ULUYOY OSMAN, DERİN NESLİHAN, DEMİREL ERKAN TURAN
 • İşletme Yöneticilerinin Muhasebe Bilgilerini Kullanım Düzeyinin Araştırılması ve Adıyaman Uygulaması
  .2011
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  KAYGUSUZOĞLU MEHMET, ULUYOL OSMAN
 • Finansal Türev Ürünlerin 2008 Küresel Finansal Krizine Etkisi
  .2011
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  ULUYOL OSMAN, KAYGUSUZOĞLU MEHMET
 • Girişimci Gözüyle Finansal Kriz
  .2009
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  ULUYOL OSMAN
 • Finansal Krizlerin Öngörülmesi ve Yönetilmesi Tercüme
  .2009
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  ULUYOL OSMAN
 • Bir Finansman Kaynağı Olarak Yastıkaltı Tasarrufların Ekonomik Sisteme Kazandırılması ve Tüketicilerin Bireylerin Yastıkaltı Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
  .2011
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  ULUYOL OSMAN
 • Türkiye de Ailelerin Tasarruf Yapma Alışkanlıkları ve Tasarrufları Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma
  .2011
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  ULUYOL OSMAN
 • Küresel Ekonomik Krizin Tüketicilerin Harcama ve Tasarruf Eğilimleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
  .2010
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  MARANGOZ MEHMET, ULUYOL OSMAN
 • Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Basel II Kriterlerine Uyum Durumlarının Tespit Edilmesine Yönelik Bir Araştırma
  .2009
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  ULUYOL OSMAN, ÇAM MUSTAFA
 • Girişimcilikte Alternatif Bir Finansman Modeli Olarak Melek Finansman Yöntemi
  .2008
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  ULUYOL OSMAN

Oluşturulma31 Ekim 2012 14:26
Düzenlenme 17 Haziran 2019 12:02
Görüntülenme490