İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

Yabancı Dili                : İngilizce

Uzmanlık Alanı           : Hayvan Ekofizyolojisi, Toksiko-fizyoloji 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Biyoloji

Ankara Üniversitesi

2003

Y. Lisans

Biyoloji

Çukurova Üniversitesi

2005

Doktora

Biyoloji

Çukurova Üniversitesi

2016

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Tez Başlığı              : Krom (VI) Birikiminin Chlorella vulgaris’te Hücre Sayısı, Klorofil, Büyüme Hızı, Protein ve Şeker Miktarlarına Etkileri

 Tez Danışmanı         : Prof. Dr. Saadet SAYGIDEĞER

YÖK Ulusal Tez Merkezi Referans No: 198140

 Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı:

Tez Başlığı              : Civa, Civa-Selenyum ve Civa-Zeolit Karışımlarına bırakılan Oreochromis niloticus’ta Civanın, Dokulardaki Birikimi ve GSH ile İlişkili Enzim Aktivitelerine Etkisi

 Tez Danışmanı         : Prof. Dr. Ferit KARGIN

YÖK Ulusal Tez Merkezi Referans No: 414359

 Görevler:

Öğr.Gör.Dr.

 Kahta Meslek Yüksekokulu, Adıyaman Üniversitesi

2009- 2020

Dr.Öğr.Üyesi

Kahta Meslek Yüksekokulu, Adıyaman Üniversitesi

2020- Devam Ediyor

 Projelerde Yaptığı Görevler:

1- Krom (VI) Birikiminin Chlorella vulgaris’te Hücre Sayısı, Klorofil, Büyüme Hızı, Protein ve Şeker Miktarlarına Etkileri, Çukurova Üniversitesi, Yüksek Lisans Tez Projesi (2005)

      Proje no: FEF2005YL13

      Araştırmacı: Özge FIRAT

2- Civa, Civa-Selenyum ve Civa-Zeolit Karışımlarına bırakılan Oreochromis niloticus’ta Civanın, Dokulardaki Birikimi ve GSH ile İlişkili Enzim Aktivitelerine Etkisi, Çukurova Üniversitesi, Doktora Tez Projesi (2016)

     Proje no: FEF2012D1

     Araştırmacı: Özge FIRAT

3- Atatürk Baraj Gölü’nde Yaşayan Cyprinus carpio’nun Kan Dokusundaki Bazı Antioksidan Enzim Aktivitelerinin Belirlenmesi, Adıyaman Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (2013)

     Proje no: FEFBAP2011/0008

     Araştırmacı: Özge FIRAT

4- Atatürk Baraj Gölü’ndeki Silurus triostegus, Chalcalburnus tarichi, Chondrostoma regium ve Carassius sp. Türü Balıklardaki Ağır Metal Düzeyleri, Adıyaman Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (2014)

    Proje no: FEFBAP2011/0005

    Araştırmacı: Özge FIRAT

5- Metal Karışımlarının Tatlı Su Balığı Oreochromis niloticus Dokularında Antioksidan Sistem ve Lipid Peroksidasyona Etkileri, Çukurova Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (2017)

    Proje no: FEF2014BAP2

    Araştırmacı: Özge FIRAT

6- Oreochromis niloticus’ta Kurşunun Biyokimyasal Toksisitesi Üzerine Şelatlayıcı Ajan Olarak Nitrilotriasetik Asitin Etkilerinin Değerlendirilmesi (2020)

    Proje no: FBA-2018-10696

    Araştırmacı: Özge FIRAT

 Verdiği önlisans ve lisans düzeydeki dersler:

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Uygulama

Bahçe Bitkileri Islahı

3

0

İletişim ve Yayın

2

0

Genetik

3

0

Tarla Bitkileri Bitki Fizyolojisi

2

0

Tıbbi Bitkiler Bitki Fizyolojisi

3

0

Mantar Yetiştiriciliği

2

0

Ziraat Mühendisliği Zooloji

2

0

Ziraat Mühendisliği Bitki Fizyolojisi

2

2

Bahçe Tarımı Botanik

2

0

Bahçe Tarımı Mantar Yetiştiriciliği

2

0

Bahçe Tarımı Genetik

2

0

Tarla Bitkileri Botanik

2

0

Ziraat Mühendisliği Botanik

2

2

Ziraat Mühendisliği Zooloji

2

0

Hayvancılık Ekonomisi

2

1

Mikrobiyoloji ve İmmünoloji

3

1

Temel Veteriner Fizyoloji

3

0

Histoloji ve Embriyoloji

2

1

Anatomi

3

1

Patoloji

2

0

 ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan yayınlar :

A1. Ö. Fırat, H.Y. Cogun, T.A. Yüzereroğlu, G. Gök, Ö. Fırat, F. Kargin, Y. Kötemen (2011). A comparative study on the effects of a pesticide (cypermethrin) and two metals (copper, lead) to serum biochemistry of Nile tilapia, Oreochromis niloticus. Fish Physiology and Biochemistry, 37: 657-666. 

A2. H.Y. Cogun, Ö. Fırat, Ö. Fırat, T.A. Yüzereroğlu, G. Gök, F. Kargin, Y. Kötemen (2012). Protective Effect of Selenium Against Mercury Induced Toxicity on Hematological and Biochemical Parameters of Oreochromis niloticus. Journal of Biochemical and Molecular Toxicology 26(3): 117-122. 

A3. H. Karadag, Ö. Fırat, Ö. Fırat (2014). Use of oxidative stress biomarkers in Cyprinus carpio L. for the evaluation of water pollution in Ataturk Dam Lake (Adiyaman, Turkey). Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 92:289-293. 

A4. G. Firidin, F. Kargin, Ö. Fırat, H.Y. Cogun, Ö. Fırat, B. Firidin, T.A. Yüzereroğlu (2015). Antioxidant defence systems, lipid peroxidation and acetylcholinesterase activity of Oreochromis niloticus exposed to mercury and mercury + selenium. Fresenius Environmental Bulletin, 24(5):1958-1965. 

A5. H.Y. Coğun, T. Aytekin, Ö. Fırat, Ö. Fırat, G.G. Firidin, A.T. Aladağ, Ö. Temiz, H.S. Varkal, F. Kargın (2016). The effects of water-borne aluminum on plasma glucose and cortisol in Oreochromis niloticus. Toxicology Letters 258S: S195. 

A6. F. Kargın, G. Firidin, H.Y. Coğun, Ö. Fırat, Ö. Fırat, T. Aytekin, Ö. Temiz, H.S. Varkal (2016). The effects of acute-chronic lead and lead + selenium mixtures exposure on biochemical parameters in Nil fish (Oreochromis niloticus Linnaeus, 1758). Toxicology Letters 258S: S195. 

A7. F. Kargin, Ö. Temiz, T. Aytekin, H.S. Varkal, G.G. Firidin, Ö Firat, Ö Fırat, H.Y. Çoğun (2017). Acute toxicity of emamectin benzoate on the brain acetylcholinesterase enzyme (AChE) activity of Oreochromis niloticus. Toxicology Letters 28S: S205. 

A8. H.Y. Çoğun, T. Aytekin, Ö. Temiz, H.S. Varkal, G. Firidin, Ö. Fırat, Ö. Fırat, F. Kargın (2017). The effect of fluoride toxicity on plasma enzymes of Oreochromis niloticus. Toxicology Letters 28S: S315. 

A9. H.Y. Cogun, G. Firidin, T. Aytekin, Ö. Fırat, Ö. Fırat, Ö. Temiz, H.S. Varkal, F. Kargin (2017). Acute toxicity of nitrite on some biochemical, hematological and antioxidant parameters in Nile tilapia (Oreochromis niloticus L, 1758). Fresenius Environmental Bulletin, 26(2a): 1712-1719. 

A10. H.Y. Cogun, Ö. Fırat, T. Aytekin, G. Firidin, Ö. Fırat, H.S. Varkal, Ö. Temiz, F. Kargin (2017). Heavy metals in the blue crab (Callinectes sapidus) in Mersin Bay, Turkey. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 98(6):824-829. 

A11. T. Aytekin, Ö Firat, H. Y. Cogun, Ö. Firat, D. Kargin, H. Karadag, G. Fridin, F. Kargin (2017). Effects of metal mixtures (Cd+Cu+Cr+Pb+Zn) on antioxidant systems and lipid peroxidation in tissues of freshwater fish, Oreochromis niloticus. Fresenius Environmental Bulletin, 26(8): 4963-4968. 

 B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. H.Y. Çogun, Ö. Fırat, Ö. Fırat, T.A. Yüzereroglu, G. Gök, F. Kargın. The Effects of Aluminum on Hematological Parameters in Oreochromis niloticus. ICOEST’2014 – SIDE, Turkey, May 14-17, 2014. 385 pp. (Poster).

 B2. H.Y. Çoğun, Ö. Fırat, Ö. Fırat, G. Gök, T.A. Yüzereroğlu, Ö. Temiz, F. Kargin. The recovery effects of olive leaf extracts on mercury exposure in some biochemical parameters of Nile fish (Oreochromis niloticus L. 1758). 1st International Congress & Workshop of Forensic Toxicology, November 29-30, 2014, Ankara, Turkey, 81 pp. (Poster).

 B3. A.T. Aladağ, H.Y. Çoğun, Ö. Fırat, Ö. Fırat, G. Gök, T.A. Yüzereroğlu, Ö. Temiz, H. Sağ, F. Kargin. Ecotoxicity and Biochemical Effects of Plant Extract on Acute Lead Exposure in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus L. 1758). 9th Congress of the Turkish Society of Toxicology with the participation of the Hellenic Society of Toxicology (TURKHELTOX Toxicology Congress), October 21-24, 2015, İzmir, Turkey, 45 pp. (Poster).

B4. H.Y. Çoğun, A.T. Aladağ, Ö. Fırat, Ö. Fırat, G. Gök, T.A. Yüzereroğlu, Ö. Temiz, H. Sağ, F. Kargin. The Effects of Nitrilotriacetic Acid (NTA) on Zinc Toxicity in Nile Fish Oreochromis niloticus. 9th Congress of the Turkish Society of Toxicology with the participation of the Hellenic Society of Toxicology (TURKHELTOX Toxicology Congress), October 21-24, 2015, İzmir, Turkey, 46 pp. (Poster).

 B5. H.Y. Çoğun, T. Aytekin, Ö. Temiz, H.S. Varkal, E. Palandökenlier, G. Gök Firidin, Ö. Firat, Ö. Fırat, F. Kargın. Protective Role of Selenium in Fish. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2017, pp.1132-1132. (Poster).

 B6. H.Y. Çoğun, Ö. Temiz, T. Aytekin, D. Kargın, Ö. Fırat, Ö. Fırat, F. Kargın. The effect of aluminum nanoparticles on EROD activity in liver of Oreochromis niloticus. International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology (ICONTRENDS), Rome, ITALY, 04-06 September 2018, pp. 43-47. (Tam Metin Sözlü Bildiri).

 B7. F. Kargın, T. Aytekin, Ö. Temiz, D. Kargın, Ö. Fırat, H.S. Varkal, Ö. Fırat, H.Y. Çoğun. Alteration induced by sage extract in serum ions levels (Na, K and Ca) in Oreochromis niloticus.  International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology, Rome, Italy, 04-06 September 2018, pp. 53-57. (Tam Metin Sözlü Bildiri).

 B8. F. Kargın, Ö. Temiz, T. Aytekin, D. Kargın, Ö. Fırat, Ö. Fırat, H.Y. Çoğun. The effects of pesticides Chlorantraniliprole on Na+/K+ ATPase activity in gill of Oreochromis niloticus. International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology (ICONTRENDS), Rome, ITALY, 04-06 September 2018, pp. 58-62. (Tam Metin Sözlü Bildiri).

 B9. T. Aytekin, Ö. Temiz, H.Y. Çoğun, D. Kargın, Ö. Fırat, Ö. Fırat, F. Kargın. Influence of aluminum nanoparticles (Al-NPs) on Na and K ion levels in gill tissue of Nile fish (Oreochromis niloticus). International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology (ICONTRENDS), Rome, ITALY, 04-06 September 2018, pp. 68-72. (Tam Metin Sözlü Bildiri).

 C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : ---

 DUlusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Ö. Fırat, Ö. Fırat, H.Y. Çoğun, T. Aytekin, G. Firidin, H. Sağ, Ö. Temiz F. Kargın (2018). Atatürk Baraj Gölü’nün Kirli ve Temiz Bölgelerinden Yakalanan Balıkların (Silurus triostegus Heckel, 1843, Chalcalburnus tarichi Pallas, 1811, Chondrostoma regium Heckel, 1843, Carassius carassius Linnaeus, 1758) Dokularındaki Ağır Metal Düzeylerinin Karşılaştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 14(3): 173-183. 

  E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 E1. Ö. Fırat, Ö. Fırat, H.Y. Çoğun, T.A. Yüzereroğlu, F. Kargin, M.F. Alici, M. Şahin. Atatürk Baraj Gölü’ndeki Chondrostoma regium’un Dokularındaki Metal Düzeyleri. 1. Ulusal Palandöken Toksikoloji Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2010, Erzurum, 75 pp. (Poster).

 E2. H.Y. Çoğun, Ö. Fırat, F. Kargin, Ö. Fırat, M.F. Alici, M. Şahin. Karataş ve İskenderun Körfezinden Avlanan Yengeç (Charybdis longicollis) Dokularında Mevsimsel Ağır Metal Düzeyleri. XX. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21 - 25 Haziran 2010, Denizli, 597 pp. (Poster).

 E3. G. G. Firidin, H.Y. Çoğun, Ö. Fırat, T.A. Yüzereroğlu, Ö. Fırat, Ö. Temiz, F. Kargin. Kurşunun Oreochromis niloticus’un Solungaç Dokusunda Total Glutatyon ve Lipid Peroksidasyon Düzeyi Üzerine Etkisi. Ekoloji 2012, 03-05 Mayıs 2012, Kilis, 277 pp. (Poster).

 E4. H.Y. Çoğun, Ö. Fırat, Ö. Fırat, G. Gök, F. Kargin. Oleuropein’in Oreochromis niloticus Kan Dokusundaki İyon Düzeylerine Etkisi. 5. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos 2012, Isparta, 107 pp. (Poster).

 E5. H.Y. Çoğun, Ö. Fırat, Ö. Fırat, G. Gök, T.A. Yüzereroğlu, F. Kargin. Besin Yoluyla Zeytin Yaprağı Özütünün (oleuropein) Oreochromis niloticus Kanındaki Bazı Biyokimyasal Parametreler Etkisi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, İzmir, 895 pp. (Poster).

 E6. E. Sarıçicek, E. Yiğitbilek, H.Y. Çoğun, Ö. Fırat, Ö. Fırat, G. Gök, T.A. Yuzereroğlu, F. Kargın. Oreochromis niloticus Kan ve Karaciğer Dokularında Total Proteine Dimethoat’ın Etkisi. Ekoloji 2013 Sempozyumu 2-4 Mayıs 2013. Tekirdağ. 42p. (Poster).

 E7.  E. Sarıçicek, H.Y. Çoğun, F. Kargın, T.A. Yüzereroğlu, Ö. Fırat, Ö. Fırat, G.G. FiridinOreochromis nilotcus’da Abamectin pestisidinin dokulardaki kolesterol düzeyine etkisi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir, 725 pp. (Poster).

 E8. H.Y. Çoğun, C.B. Er, Ö. Fırat, Ö. Fırat, G.G. Firidin, T.A. Yüzereroğlu, F. Kargın. Farklı Sıcaklıkların Oreochromis niloticus (L. 1758)’da Kadmiyum Birikimi Üzerine Etkisi. Doğu Anadolu Bölgesi 5. Su Ürünleri Sempozyumu. 31 Mayıs- 02 Haziran 2014. pp 106 (Sözlü Bildiri).

 E9. Ö. Fırat, Ö. Fırat, H. Karadağ, R.C. Bozat, H.Y. Çoğun, T.A. Yüzereroğlu, G.G. Firidin, F. Kargın. Atatürk Baraj Gölü’nde Adıyaman Şehir ve Sanayi Atık Sularının Neden Olduğu Kirlilik. Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-II (ADYÜ-Sempozyum-2015), 02-03 Nisan 2015, Adıyaman. pp 167-170 (Sözlü Bildiri).

 E10. Ö. Fırat, Ö. Fırat, R. Tutuş, H. Karadağ, Ö. Koç, R.C. Bozat. Adıyaman’ın Güncel Çevre Sorunları. Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-II (ADYÜ-Sempozyum-2015), 02-03 Nisan 2015, Adıyaman. pp 161-166 (Sözlü Bildiri).

 E11. Ö. Temiz, H.Y. Çoğun, G. Firidin, Ö. Fırat, Ö. Fırat, T.A. Yüzereroğlu, H. Sağ, F. Kargın. Propanil’in Oreochromis niloticus Kan Dokusunda Bazı Biyokimyasal Parametrelere Etkisi. Ekoloji-2015 Sempozyumu, 06-09 Mayıs 2015, Sinop. pp. 77 (Sözlü Bildiri).

 E12. H.Y. Çoğun, T.A. Yüzereroğlu, G. Firidin, Ö. Fırat, Ö. Fırat, Ö. Temiz, H. Sağ, F. Kargın. Zeolit Etkisinde Oreochromis niloticus’un Solungaç Dokusundaki Çinko Birikiminin Belirlenmesi. Ekoloji-2015 Sempozyumu, 06-09 Mayıs 2015, Sinop. pp. 212 (Poster Bildiri).

 E13. H.Y. Çoğun, A.T. Aladağ, T.A. Yüzereroğlu, Ö. Temiz, H. Sağ, G. Gök, Ö. Fırat, Ö. Fırat, F, Kargın. Farklı Sıcaklıkların Kadmiyum Etkisinde Oreochromis niloticus’un Kan Dokusunda İyon Düzeyleri Üzerine Etkisi. XII. Ulusal Ve Çevre Kongresi, 14-17 Eylül 2015, Muğla. pp 176. (Poster Bildiri).

 E14. H.Y. Çoğun, T.A. Yüzereroğlu, Ö. Temiz, H. Sağ, G. Gök, Ö. Fırat, Ö. Fırat, F. Kargın. Nitritin Balık Kan Parametreleri Üzerine Etkisi: Derleme. XII. Ulusal Ve Çevre Kongresi, 14-17 Eylül 2015, Muğla. pp 227. (Poster Bildiri).

 E15. Aladağ A.T., Çoğun H.Y., Temiz Ö., Sağ H., Gök G., Fırat Ö., Fırat Ö., Yüzereroğlu T.A., Kargın F. "Yüksek Sıcaklığın Oreochromis niloticus Balık Böbrek Dokusunda Antioksidan (GSH) Düzeyi Üzerine Etkisi. ", Ulusal Zooloji Kongresi, AFYON, TÜRKIYE, 28-31 Ağustos 2015, ss.66-66. (Poster Bildiri).

 E16. Ö. Fırat, R. Tutuş, Ö. Fırat. Organofosforlu insektisit chlorpyrifosun Oreochromis niloticus’un karaciğer dokusundaki antioksidan enzim aktiviteleri üzerine etkileri. 23. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5 - 9 Eylül 2016, Gaziantep, pp 119. (Sözlü Bildiri).

 E17. Ö. Fırat, R. Tutuş, Ö. Fırat. Oreochromis niloticus’ta bazı oksidatif stres parametreleri üzerine avermectin insektisitler abamectin ve emamectin benzoatın etkilerinin karşılaştırılması. 23. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5 - 9 Eylül 2016, Gaziantep, pp 120. (Sözlü Bildiri).

 


Oluşturulma11 Ocak 2013 15:56
Görüntülenme853