İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Özgür FIRAT
Doçent Doktor

Birim

  • Fen-Edebiyat Fakültesi
  • Biyoloji

İletişim

Doğum Yeri               : Adana

Doğum Yılı                 : 1979

Yabancı Dili               : İngilizce

Uzmanlık Alanı          : Hayvan Ekofizyolojisi, Ağır Metal Toksikolojisi…

Lise                             : Erkek Lisesi / Adana

Askerlik Durumu       : 335. Kısa Dönem (tamamladı)        

Medeni Durumu         : Evli, 1 Çocuk Babası

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Biyoloji

Çukurova Üniversitesi

2001

Y. Lisans

Biyoloji

Çukurova Üniversitesi

2004

Doktora

Biyoloji

Çukurova Üniversitesi

2007

Doçent

Biyoloji

UAK

2012

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Tez Başlığı              : Cyprinus carpio’da Bakırın Karaciğer ve Solungaç Dokularında Birikimi ve Metal Bağlayıcı Protein Sentezine Etkisi

 

Tez Danışmanı         : Prof. Dr. Ferit KARGIN

Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı:

Tez Başlığı              : Oreochromis niloticus’ta Metal (Zn, Cd) ve Metal Karışımının (Zn+Cd) Kan Dokusunda Fizyolojik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi

 

Tez Danışmanı         : Prof. Dr. Ferit KARGIN

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Yar.Doç.Dr.

 Fen Edebiyat Fakültesi Adıyaman Üniversitesi

2007- 2012

Doç.Dr.

 Fen Edebiyat Fakültesi Adıyaman Üniversitesi

2012-

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

·         Atatürk Baraj Gölü’nde Adıyaman Şehir Atıksularının Oluşturduğu Kirliliğin Cyprinus carpio’daki Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Kullanılarak Değerlendirilmesi, Müslüm Faruk ALICI, Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, tamamlandı, 2012.

 

·         Projelerde Yaptığı Görevler:

1-Akdenizin Yumurtalık Kıyısında Avlanan Sparus aurata, Solea solea ve Penaeus semiculatus Türlerinin Farklı dokularında Ağır metal Düzeyleri ve Mevsimsel Değişmeler, Çukurova Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (2002).

 Proje no: FEF2002BAP22

 Proje yöneticisi: Prof. Dr. Ferit KARGIN

 Araştırmacı: Özgür FIRAT

 

2- Cyprinus carpio’da Bakırın Karaciğer ve Solungaç Dokularında Birikimi ve Metal Bağlayıcı Protein Sentezine Etkisi, Çukurova Üniversitesi, Yüksek Lisans Tez Projesi (2003)

Proje no: FEF2003YL21

Proje yöneticisi: Prof. Dr. Ferit KARGIN

Araştırmacı: Özgür FIRAT

 

3- Oreochromis niloticus’ta Metal (Zn, Cd) ve Metal Karışımının (Zn+Cd) Kan Dokusunda Fizyolojik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi, Çukurova Üniversitesi, Doktora Tez Projesi (2007)

Proje no: FEF2006D16

Proje yöneticisi: Prof. Dr. Ferit KARGIN

Araştırmacı: Özgür FIRAT

 

4- Atatürk Baraj Gölü’nde Ekonomik Öneme Sahip Balıklardaki Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi, Adıyaman Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (2010)

Proje no: FEFBAP2008-4

Proje yöneticisi: Doç.Dr. Özgür FIRAT

 

5- Atatürk Baraj Gölü’ndeki Cyprinus carpio’nun Kan Dokusundaki Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Düzeyleri, Adıyaman Üniversitesi, Yüksek Lisans Tez Projesi (2012)

Proje no: FEFYL2011/0010

Proje yöneticisi: Doç. Dr. Özgür FIRAT

Araştırmacı: Müslüm Faruk ALICI

 

6- Atatürk Baraj Gölü’ndeki Silurus triostegus, Chalcalburnus tarichi, Chondrostoma regium ve Carassius sp. Türü Balıklardaki Ağır Metal Düzeyleri, Adıyaman Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi(2011 Devam Ediyor)

Proje no: FEFBAP2011/0005

Proje yöneticisi: Doç. Dr. Özgür FIRAT

 

 7- Atatürk Baraj Gölü’nde Yaşayan Cyprinus carpio’nun Kan Dokusundaki Bazı Antioksidan Enzim Aktivitelerinin Belirlenmesi, Adıyaman Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (2011 Devam Ediyor)

Proje no: FEFBAP2011/0008

Araştırmacı: Doç. Dr. Özgür FIRAT

8- Biyoloji Bölümü Öğrenci ve Araştırma Laboratuvarlarının Alt Yapısının İyileştirilmesi, İpekyolu Kalkınma Ajansı Üniversite-Sanayi-Toplum Mali Destek Programı Projesi (2011 Devam Ediyor)

Proje no: TRC-11-USPT/1126

Proje yöneticisi: Adıyaman Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Araştırmacı: Doç.Dr. Özgür FIRAT

 

İdari Görevler :

Adıyaman Üniversitesi, Biyoloji Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2008-2009

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Biyologlar Derneği

 

Ödüller :

TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülleri

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2010-2011

 

Güz

 

 

 

 

Bahar

Biyoistatistik

3

0

55

Metal Toksikolojisinin Moleküler, Biyokimyasal ve Hücresel Yanıtları

3

0

1

 

Güz

 

 

 

 

2011-2012

 

Omurgalı Hayvanlar Sistematiği

3

0

50

 

Bahar

Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuvarı

0

2

50

 

 

Biyoistatistik

Oluşturulma21 Mayıs 2013 12:22
Görüntülenme1369