İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

ÖZGEÇMİŞ

Adı ve Soyadı: Özgür ÖZDEMİR

Doğum Yeri ve Tarihi: Nevşehir/01.10.1973

Akademik Unvanı: Profesör Doktor

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Uzmanlık Alanı:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İnşaat Fakültesi / Çevre Mühendisliği

İstanbul Teknik Üniversitesi

1996

Y. Lisans

Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Bölümü

İstanbul Teknik Üniversitesi

1999

Doktora

Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Bölümü

İstanbul Teknik Üniversitesi

2007

Doçent

Çevre Mühendisliği

ÜAK

 2017

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: ÖZDEMİR Ö., (1999), Tekstil Atıksularının Arıtılmasında Arıtma Maliyetinin Birim Üretim Maliyetine Etkisi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. Prof Dr. İsmail TORÖZ.

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı: ÖZDEMİR Ö., (2007), Modifiye Edilmiş Zeolit Yataklı Reaktörde Tekstil Endüstrisi Boyahane Atıksularından Renk Gideriminin Araştırılması, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul. Prof Dr. Mustafa TURAN.

  

İdari Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Rektör Yardımcısı

Adıyaman Üniversitesi

10.2023-………..

Genel Müdür

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü

 

08.2019-09.2023

Genel Müdür

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü

 

04.2019-08.2019

Genel Müdür Yardımcısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ)

 

06.2018-04.2019

Genel Müdür (Kurucu)

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ)

 

06.2014-06.2018

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü

 

08.2008-06.2014

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı ve Kanalizasyon Dairesi Başkan V.

 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü

01.2007-08.2008

Kanalizasyon ve Arıtma Daire BaşkanV.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü

 

08.2004-01.2007

Atıksu Arıtma Şube Müdürü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü

 

12.2003-08.2004

Mühendis

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü

 

 

09.1999-12.2003

Araştırma Görevlisi 

Trakya Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü

 

07.1998-09.1999

Mühendis

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü Bakırköy Şube Müdürlüğü

12.1996-07.1998

ESERLER

A. Makaleler

A1. SCI-E (Science Citation Index-Expanded), SSCI (Social Science Citation Index), tarafından taranan dergilerde yayımlanmış orijinal araştırma makaleleri:

A1.1. OZYILDIZ G., ZENGİN G. E., GÜVEN D., ÇOKGÖR E., ÖZDEMİR Ö., HAUDUC H., TAKACS I., İNSEL G., (2023). Restructuring anaerobic hydrolysis kinetics in plant-wide models for accurate prediction of biogas production. Water Research. 245. https://doi.org/10.1016/j.watres.2023.120620

A1.2. YILMAZ S., ATEŞ A., FIRAT M., ÖZDEMİR Ö., CİNAL H., (2023). Determination of economic loss levels in water distribution systems with different network conditions by a district stochastic optimization algorithm. Water Supply. 23(3) 1349. DOI: 10.2166/ws.2023.047.

A1.3. KILIÇ, S., FIRAT, M, OZDEMIR, O., (2023). A novel current condition assessment system for sustainable management and operation of wastewater treatment plants. ASCE- Journal of Environmental Engineering. 149(6). https://doi.org/10.1061/JOEEDU.EEENG-7252.

A1.4. FIRAT, M., BOZKURT C., ATEŞ, A., YILMAZ, S., OZDEMIR, O., (2023). Development and implementation of a novel assessment system for water utilities in strategic water loss management. ASCE- Journal of Pipeline System Engineering Practice. 14(1) 04022065. DOI: 10.1061/JPSEA2.PSENG-1323.

A1.5. YILMAZ, S., FIRAT, M., ATEŞ, A., OZDEMIR, O., (2022). Analyzing The Economic Water Loss Level With a Discrete Stochastic Optimization Algorithm By Considering Budget Constraints. AQUA-Water Infrastructure Ecosystems And Society. 71(7) 835 doi: 10.2166/aqua.2022.060.

A1.6. YILMAZ, S., ATEŞ, A., FIRAT, M., OZDEMIR, O., (2022). Defining cost standard and new algorithm for economic leakage level components in water loss management. Actra Scientiarum Technology, V44. s1-11 e57829 Doi: 10.4025/actascitechnol.v44i1.57829. 

A1.7. SEKMEN, U., YILMAZ, M., YILDIZ. O.F., OZDEMIR, O., (2022). Using solar photovoltaic energy in urban water supply systems: a case study in Kayseri, Turkey. Journal of Water and Climate Change. 13(5):2048. doi: 10.2166/wcc.2022.377.

A1.8. FIRAT, M., YILMAZ, S., ATEŞ, A., OZDEMIR, O., (2021). Determination of Economic Leakage Level with Optimization Algorithm in Water Distribution Systems. Water Economics and Policy. 7(3):2150014. DOI: 10.1142/S2382624X21500144.

A1.9. YILMAZ, S., FIRAT, M., ATEŞ, A., OZDEMIR, O., (2021). Analysis of Economic Leakage Level and Infrastructure Leakage Index Indicator by Applying Active Leakage Control. Journal of Pipeline Systems - Engineering and Practice.  12(4): 04021046. DOI: 10.1061/(ASCE)PS.1949-1204.0000583.

A1.10. YILMAZ, S., FIRAT, M., ATEŞ, A., OZDEMIR, O.,  (2021). Defining The Optimum Pressure For Active Leakage Control Efficiency By Considering Economic Criteria. Fresenius Environmental Bulletin. 30 No.07A/2021. 9142-9153.

A1.11. BOZTAS, F., OZDEMIR, O., DURMUSCELEBI, F.M., FIRAT, M.(2018). Analyzing the Effect of the Unreported Leakages in Service Connections of Water Distribution Networks on Non-Revenue Water. International Journal of Environmental Science and Technology. 16(8):4393-4406, https://doi.org/10.1007/s13762-018-2085-0.

A1.12. KILINC, Y., OZDEMIR, O., ORHAN, C., FIRAT, M.(2018). Evaluation of Technical Performance of Pipes in Water Distribution Systems by Analytic Hierarchy Process. Sustainable Cities and Society. 42(2018), 13-21, Doi: 10.1016/j.scs.2018.06.035.

A1.13. OZDEMIR, O. (2018). Water Leakage Management by District Metered Areas at Water Distribution Networks. Environmental Monitoring and Assessment. 190(4), Article 182/10 pages. https://doi.org/10.1007/s10661-018-6559-9.

A1.14. OZDEMIR, O. (2016). Application of multivariate statistical methods for water quality assessment of Karasu-Sarmısaklı Creeks and Kızılırmak River in Kayseri, Turkey. Polish Journal of Environmental Studies. 25,(3). 1.149-1.160. DOI: 10.15244/pjoes/61850.

A1.15. GOMEC, C., GUVEN, H., OZDEMIR, O., OZTURK, I. (2014). Effect of Sludge Management Strategies on Minimizing Global Warming Potential at a Municipal Wastewater Treatment Plant of a Metropolitan City. Fresenius Environmental Bulletin, 23(12), 3153-3160.

A1.16. TURAN, M., OZDEMIR, O., TURAN, A.Z., OZKAN, O., BAYHAN, H., AYKAR, E. (2012). Performance of a flat-sheet submerged membrane bioreactor during long- term treatment of municipal wastewater. Desalination and Water Treatment, 26(1-3), 53-56., Doi: 10.5004/dwt.2011.2109.

A1.17. OZKAN, O., OGUZ, M., OZDEMIR, O. (2012). Characterization and Assessment of a Large Scale Domestic Advanced Wastewater Treatment Plant in Turkey. Environmental Monitoring and Assessment. 184(9), 5275-5281., Doi: 10.1007/s10661-011-2338-6.

A1.18. TURAN, M., OZDEMIR, O. (2011). Treatment of Municipal Wastewater Using Extended Aeration-Ultrafiltration Process In A Submerged Membrane Bioreactor. Fresenius Environmental Bulletin. 20(7), 1772-1776., ISSN 1018-4619.2011.

A1.19. DERELI, R.K., ERSAHIN, M.E., GOMEC, C., OZTURK, I., OZDEMIR, O. (2010). Co-digestion of the organic fraction of municipal solid waste with primary sludge at a municipal wastewater treatment plant in Turkey. Waste Management & Research. 28(5), 404-410., Doi: 10.1177/0734242X09338227.

A1.20. OZKAN, O., MIHCIOKUR, HAMD, AZGIN, S.T., OZDEMIR, O. (2010). Characterization of Medical Waste Sterilization Plant and a Preliminary study of Coagulation Flocculation Treatment Options. Water Science And Technology. 21(62-22), 266-272. DOI : 10.2166/wst.2010.282.

A1.21. OZKAN, O., OZDEMIR, O., AZGIN, S.T. (2009). Prediction of Biochemical Oxygen Demand in a Wastewater Treatment Plant by Artificial Neural Networks. Asian Journal of Chemistry, 21(6), 4821-4830.

A1.22. OZDEMIR, O., TURAN, M., TURAN, A.Z., FAKI, A., ENGİN, A.B. (2009). Feasibility analysis of color removal from textile dyeing wastewater in a fixed-bed column system by surfactant-modified zeolite (SMZ). Journal of Hazardous Materials, 166(2-3), 647-654., Doi: 10.1016/j.jhazmat.2008.11.123.

A1.23. HANAY, O., HASAR, H., KOCER, N., OZDEMIR, O. (2009). Removal of Pb from sewage sludge by electrokinetics: Effect of pH and washing solution type. Environmental Technology, 30(11), 1177-1185. Doi: 10.1080/09593330903144058

A1.24. FAKI, A., TURAN, M., OZDEMIR, O., TURAN, A.Z. (2008). Analysis of Fixed-Bed Column Adsorption of Reactive Yellow 176 onto Surfactant-Modified Zeolite. Industrial & Engineering Chemistry Research, 47(18), 6999-7004., Doi: 10.1021/ie800097k.

A1.25. ENGIN, A.B., OZDEMIR, O., TURAN, M., TURAN, A.Z. (2008). Color removal from textile dyebath effluents in a zeolite fixed bed reactor: Determination of optimum process conditions using Taguchi method. Journal of Hazardous Materials, 159(2-3), 348-353., Doi: 10.1016/j.jhazmat.2008.02.065.

A2. Alan indeksleri (UAK’ın öngördüğü indexler) kapsamındaki dergilerde (Diğer Uluslararası hakemli dergilerde)  (ESCI)  yayımlanan makaleler:

A2.1. FIRAT M., ATEŞ A., YILMAZ S., ÖZDEMİR Ö., (2022). “Economic analysis and economic leakage level in water loss management and paths for future evalution: A review”. Civil Engineering Infrastures Journal. 55 (2), 195-209. DOI: 10.22059/CEIJ.2021.314474.1724

A2.2. YILMAZ, S., FIRAT, M., OZDEMIR, O. (2020). Using the Infrastructure Leakage Index (ILI) Indicator for Effective and Sustainable Leakage Management: Importance, Advantages and Challenges. Journal of Engineering and Natural Sciences. (SİGMA). 40 (4), 715-723. (Sempozyumdan seçilmiştir)

A2.3. BOZKURT, C., FIRAT, M., ATEŞ, A., YILMAZ, S., OZDEMIR, O., (2022). “Strategic water loss management: Current status and new model for future perspectives”. Journal of Engineering and Natural Sciences. (SİGMA). 40 (2), 1-13.

A2.4. YILMAZ, S., FIRAT, M., BOZKURT, C., OZDEMIR, O., (2021). “Identification of the priority regions in the customer water metersreplacement using the AHP and ELECTRE methods”. Journal of Engineering and Natural Sciences. (SİGMA). 39 (4), 331-342.

A2.5. DURMUSCELEBI, F.M., FIRAT, M., OZDEMIR, O., (2021). “İçme suyu dağıtım sistemlerinde sızıntı yönetimi ve şebeke rehabilitasyonu için fayda maliyet analizi”. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (PAJES). 27(6), 660-668.

A2.6. SEKMEN, U., YILMAZ, M., OZDEMIR, O., İNCE, A., (2021). Effect of Collection Tank Level on Energy Consumption of Lifting Pumps in Drinking Water Distribution Systems. Turkish Journal of Electromechanic and Energy. 6(1). 3-11. (Selected from 5th International Anatolian Energy Symposıum)

A2.7. OZDEMIR, O., FIRAT, M., YILMAZ, M., USLUER, M.,(2021). Analysis of the Effect of Pressure Control on Leakages in Distribution Systems by FAVAD Equation and Field Applications. IWA. Water Practice and Technology. 16(2):320-332, doi: 10.2166/wpt.2021.024.

A2.8. DURMUSCELEBI, F.M., OZDEMIR, O., FIRAT, M. (2020). District Metered Areas For Water Loss Management In Distribution Systems. Journal of Engineering and Natural Sciences. (SİGMA). 38 (1), 149-170.

A2.9. KILIÇ, S., OZDEMIR, O., FIRAT, M. (2019).  Kentsel Alanlarda Doğal Kanallardan Kaynaklanan Taşkınların Analizi ve Risk Haritasının Oluşturulması: Malatya İli Örneği. Pamukkale Universitesi Muhendislik Bilimleri Dergisi. 25(8), 968-976. DOI: 10.5505/pajes.2019.21347(Uluslararası Kentsel Su ve Atıksu Sempozyumu 25-27 Ekim 2018(UKSAY 2018)’dan seçilmiştir.)

A2.10. BETTEMIR, O.H., OZDEMIR, O., FIRAT, M.. (2017). İçme suyu Şebeke Arızalarına Müdahale için Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (PAJES) 23(9), 1049-1054, 12.2017. doi: 10.5505/pajes.2017.56823 (İnternational Symposium of Water and Wastewater Management (ISWWM) (UKSAY)dan seçilmiştir.)

A2.11. OZDEMIR, O., BETTEMIR, O.H., FIRAT, M.. (2017). Minimum-Cost Design of Water Distribution Line With Differential Evoluation Algorithm. SİGMA Journal of Engineering & Natural Sciences. 8(3), 10.2017, 189-198. (İnternational Symposium of Water and Wastewater Management (ISWWM) (UKSAY)dan seçilmiştir.)

A2.12. CAKMAKCI, M., OZDEMIR, O., KAYAALP, N., OZKAN, O., KINACI, C. (2008). Evaluation of sludge disposal alternatives: Kayseri case study. Water Practice & Technology, 3(1), 1-7., Doi: 10.2166/WPT.2008.002.

A3. Ulusal hakemli dergilerdeki yayınlanmış makaleler (TR Dizin)

A3.1. YILMAZ S., FIRAT M., ATEŞ A., ÖZDEMİR Ö,. (2023). Dağıtım sistemlerinde en uygun sayaç yönetimi için ekonomik idari kayıp seviyesinin belirlenmesi. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 6(1), 342-353. 10.03.2023.

A3.2. FIRAT, M., ORHAN, C., YILMAZ, S., OZDEMIR, O. (2021). Su İdarelerinin Su Kayıp Yönetim Performansının Analizi ve Temel Performans Gösterge Hesaplama Aracının Geliştirilmesi. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi. 7 (1), 75-88. DOI 10.21324/dacd.784488.

A3.3. YILMAZ, S., ÖZDEMİR, O., FIRAT, M., (2021) Application of IWA Standard Water Balance in Strategic Water Loss Analysis: Benefits and Problems. Environmental Research and Technology. 4(2): 176-183. (ISEEM2020 Sempozyumundan özel sayıya seçilmiştir.)

A3.4. YILMAZ, S., FIRAT, M., ÖZDEMİR, O., ATES, A., (2021). Su Kayıp Yönetiminde İzole Bölge Tasarımı ve Aktif Kaçak Kontrolünün Ekonomik Analizleri İçin Hesaplama Aracının Geliştirilmesi. Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi. 9(2), 467-478. 01.06.2021.

A3.5. YILMAZ, S., ÖZDEMİR, O., FIRAT, M., (2019). Gelir Getirmeyen Su Oranının Azaltılması İçin Optimum Sayaç Değiştirme Süresinin Hesaplanması. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. ISSN No: 1308-9072. 31(2): 423-430.

A3.6. GÜLHAN, H., ERSAHİN M. E., DERELİ, D.R., ÖZGÜN, H., ERKAN, F. D., ÖZDEMİR, O., ÖZTÜRK, I., (2018). Tam Ölçekli Bir İleri Biyolojik Arıtma Tesisinin Matematiksel Modellemesi. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. Cilt 33 Sayı 4 (31 Aralık 2018), 213-224.

A3.a. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (diğer):

A3.a.1. OZDEMIR, O. (2017). Yerel Yönetimlerde Su Kayıplarının Kontrolü. TBB İller ve Belediyeler Dergisi. (833-834), 40-44. ISSN 1308-6707.

A3.a.2. YILMAZ, S., OZDEMIR, O., ORHAN, C., FIRAT, M.(2017). AHP Yöntemi İle Konut Sayaçlarında Hataya Sebep Olan Faktörlerin Önem Sıralarının Belirlenmesi. Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Cilt 4 Sayı 7 (2017), 99-109.

A3.a.3. OZDEMIR, O. (2016). İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde Sürdürülebilir İşletme İçin Revizyon Ve Enerji Verimliliği: Malatya Örneği. Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Cilt 3 Sayı5 (20.12.2016), 9-20.

A3.a.4. GUNGOR, M., OZDEMIR, O., FIRAT, M.(2015). İçme Suyu Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Önemi ve Kayıpla Mücadele. TBB İller ve Belediyeler Dergisi. (811), 42-48. ISSN 1308-6707.

A3.a.5. OZDEMIR, O. (2011). Kayseri Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi Arıtma Çamuru Uygulamaları. Tesisat. Enerji Teknolojileri ve Mekanik Tesisat Dergisi. 182. 98-102. İSSN 1305-2063.  (İWES 2010 Sempozyumundan seçilmiştir.)

A3.a.6. OZDEMIR, O., TURAN M. (2007). Sabit yataklı modifiye zeolit kolon reaktörde tekstil atıksuyundan renk giderimi ve zeolit yatağın rejenerasyonu. İTÜ Dergisi, 17(3), 35-44.

A3.a.7. OZDEMIR, O., ARKALI, S.,  AYYILDIZ, H. (2005). Kayseri Atıksu Arıtma Tesisi Çamurlarının Bertaraf Edilmesi. Katı Atık ve Çevre Dergisi. Sayı:60. 13-22. (I. Ulusal Arıtma Çamurları Sempozyumundan seçilmiştir.)

B. Bildiriler (Sempozyum/Kongre)

B.1.a. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B1.a.1. ÇIRAĞ, B., FIRAT, M., OZDEMIR, O., (2023). Yağmursuyu drenaj sistemlerinde meydana gelen arızaların sistem özelliklerine ve konumsal değişimine göre incelenmesi. International Ecology and Environment Congress. 41-51. 1-2 May 2023. Baku-Azerbeycan.

B1.a.2 DURMUSCELEBI, F.M., OZDEMIR, O., FIRAT, M. (2019). İzole Alt Ölçüm Bölgesinde Mükerrer Hat İptalleri Ve Su Kayıplarına Etkisi. 1st International Conference on Environment, Technology and Management. 27-29 June, 2019. Niğde. 293-300

B1.a.3. DURMUSCELEBI, F.M., OZDEMIR, O., FIRAT, M., KILINC, Y. (2018). Su Dağıtım Sistemlerinde Minimum Gece Debisi ile Su Kayıplarının İzlenmesi. EJONS V – INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS – ENGINEERING – NATURAL MEDICAL SCIENCES. 589-598. Gaziantep, 22-25 Kasım 2018.

B1.a.4. KILINC, Y., OZDEMIR, O., FIRAT, M. (2018). Su Dağıtım Sistemlerinde PVC Borularda Meydana Gelen arızaların Çevresel Ve İşletme Faktörlerine Göre Değişiminin Analizi. EJONS V – INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS – ENGINEERING – NATURAL MEDICAL SCIENCES. 579-588. Gaziantep, 22-25 Kasım 2018.

B1.a.5. OZDEMIR, O., ALBER, A.I., ERKAN, F.D., FIRAT, M. (2018). Sızıntı Sularının Kanalizasyon Şebekesine Girişi ve Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi İşletmesine Etkisinin Araştırılması: Malatya ili Örneği.  Uluslararası Kentsel Su ve Atıksu Sempozyumu 25-27 Ekim 2018 (UKSAY-2018), Denizli.

B1.a.6. YUCEER, M., OZDEMIR, O., TOSUN, E., ERKAN, F.D., ALBER, A. I., FIRAT, M. (2018). Karakaya Baraj Gölünün Bazı Fizikokimyasal Su Kalite Parametrelerinin İncelenmesi. Uluslararası Kentsel Su ve Atıksu Sempozyumu 25-27 Ekim 2018 (UKSAY-2018), Denizli. 216-223.

B1.a.7. KILIC, S., OZDEMIR, O., FIRAT, M. (2018). Kentsel Alanlarda Doğal Kanallardan Kaynaklanan Taşkınların Analizi ve Risk Haritasının Oluşturulması: Malatya İli Örneği. Uluslararası Kentsel Su ve Atıksu Sempozyumu 25-27 Ekim 2018 (UKSAY-2018), Denizli.

B1.a.8. BOZTAS, F., OZDEMIR, O., DURMUSCELEBI, F.M., FIRAT, M. (2018). İçme Suyu Dağıtım Sistemlerinde Servis Bağlantılarında Meydana Gelen Arızaların Gerçek Saha Verilerine Göre Analizi. II. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi, 16-20 Nisan 2018, Nevşehir. 1108-1114.

B1.a.9. YILMAZ, S., OZDEMIR, O., FIRAT, M. (2018). İçmesuyu Dağıtım Sistemlerinde Sayaçlarda Arızaya Sebep Olan Faktörlerin Saha Verilerine Göre Değerlendirilmesi ve Analiz Edilmesi. II. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi, 16-20 Nisan 2018, Nevşehir. 1102-1107.

B1.a.10. YILMAZ, S., OZDEMIR, O., KOCAMAN, Y., FIRAT, MAHMUT. (2018). İçmesuyu Dağıtım Sistemlerinde Sayaç Hatalarının Gelir Getirmeyen Suya Etkisinin Araştırılması. Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, SUCEV. 428-435. 22-24.03.2018, Bursa.

B1.a.11. KILIC, S., OZDEMIR, O., FIRAT, MAHMUT. (2018). Kentsel Alanlarda Yağmursuyu Drenaj Sistemlerinde Taşkın Riski Oluşturan Faktörler: Malatya İli Örneği. Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, SUCEV. 490-497. 22-24.03.2018, Bursa.

B1.a.12. OZDEMIR, O., FIRAT, M., DURMUSCELEBI, F.M., BOZTAS, F., YILDIRIM, M. (2017). İçmesuyu Dağıtım Sistemlerinde Su Kayıp Analizi İçin Gerçek Zamanlı Debi İzlenmesi: Malatya İli Örneği. 2. İnternational Water and Health Congress. 438-441. 13-17.02.2017, Antalya.

B1.a.13. BOZTAS, F., FIRAT, M., OZDEMIR O. (2017). Uzman Görüşleri Temel Alınarak İçmesuyu Dağıtım Sistemlerinde Servis Bağlantılarındaki Arızaya Sebep Olan Faktörlerin Araştırılması. 2. İnternational Water and Health Congress. 575-578. 13-17.02.2017, Antalya.

B1.a.14. YILMAZ, S., FIRAT, M., OZDEMIR O. (2017). Uzman Görüşleri Temel Alınarak Sayaç Hatalarına Sebep Olan Faktörlerin Araştırılması. 2. İnternational Water and Health Congress. 578-581. 13-17.02.2017, Antalya.

B1.a.15. KILINC, Y., OZDEMIR, O., AYDOĞDU, M., FIRAT, M. (2017). Evaluation of Performance of Asbestos Cement Pipes at Water Distribution Systems based on Environmental Factors. 2. İnternational Conference on Civil and Environmental Engineering. (ICOCEE Cappadocia 2017) 1391-1400. 08-10.05.2017, Nevşehir.

B1.a.16. PEHLIVAN, E., OZDEMIR, O., METE, B., DURMUSCELEBI F.M. (2016). Malatya İl Merkezindeki İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında İçme Suyu Depolarının Tanımlayıcı Özellikleri ve Sorunlar. 1. Urban Environment and Health Congress. Northern Cyprus. 12-14.05.2016 (Abstract Proceedings). (Poster)

B1.a.17. OZDEMIR, O., FIRAT, M., TAYFUN, C., DURMUSCELEBI F.M. (2016). Kentsel Altyapı Sistemleri için Arıza Yönetim Sistemi: Malatya İli Örneği. İnternational Symposium of Water and Wastewater Management (ISWWM) (UKSAY) 25-31. 26-28.10.2016, Malatya.

B1.a.18. MURARI, E., MUSACCI, F., RUSSO DAVIDE FALCOMER, L., OZDEMIR, O., DURMUSCELEBI F.M. (2016). Innovative methodologies for water losses management and best practices solutions applied on real water supply system: the case study of Malatya distribution network. İnternational Symposium of Water and Wastewater Management (ISWWM) (UKSAY) 41-49. 26-28.10.2016, Malatya.

B1.a.19. BETTEMIR, O.H., OZDEMIR, O., FIRAT, M. (2016). İçme suyu Şebeke Arızalarına Müdahale için Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi. İnternational Symposium of Water and Wastewater Management (ISWWM) (UKSAY) 134-141. 26-28.10.2016, Malatya.

B1.a.20. OZDEMIR, O., BETTEMIR O.H., FIRAT, M. (2016). Terfi Hattı Tasarımının Genetik Algoritma ile En Düşük Maliyetle Gerçekleştirilmesi. İnternational Symposium of Water and Wastewater Management (ISWWM) (UKSAY) 391-398. 26-28.10.2016, Malatya.

B1.a.21. ZANELLO, F., RUSSO DAVIDE FALCOMER, L., OZDEMIR, O., DURMUSCELEBI, F.M. (2016). Research Of Methodologies For The Optimum Management Of Sewage Systems And The Detection Of Exstraneous Waters. İnternational Symposium of Water and Wastewater Management (ISWWM) (UKSAY) 552-559. 26-28.10.2016, Malatya.

B1.a.22. EKMEKCI, M., OZDEMIR, O., NAMKHAI, O., ACIKEL, S., AKPINAR, H., ATALAN, M. (2016). Malatya-Pınarbaşı Hidrojeolojik Sisteminin Sürdürülebilir Kullanım Ve Kentsel Su Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi. İnternational Symposium of Water and Wastewater Management (ISWWM) (UKSAY) 938-945. 26-28.10.2016, Malatya.

B1.a.23. OZDEMIR, O., AKPINAR, H., FIRAT, M.(2016). Pompa İstasyonu Rehabilitasyonu ve Enerji Verimliliği. International Conference Natural Science and Engineering.ICNASE’16 Kilis, Türkiye. 19-20 Mart 2016. 297-305. (Tam metin bildiri)

B1.a.24. OZDEMIR, O., DURMUSCELEBI, F.M., FIRAT, M.(2016). İçme Suyu Şebeke Rehabilitasyonu İçin Karar Değişkenlerinin Değerlendirilmesi: Malatya İli Örneği. International Conference Natural Science and Engineering (ICNASE’16), Kilis, Türkiye, 19-20 Mart 2016. 209-218. (Tam metin bildiri)

B1.a.25. OZKAN, O., OGUZ, M., OZDEMIR, O., SOLMAZ, A., AZGIN, S.T., UYANIK, I. (2015). Laboratory Scale Submerged Membrane Bioreactors (SMBR) for the Treatment of Rural Areas Wastewater. International Conference On Civil And Environmental Engineering Nevşehir, Türkiye, 20-23 Mayıs 2015. 226. (Poster). (Abstract Proceedings CD).

B1.a.26. GOMEC, C., GUVEN, H., OZDEMIR, O., OZTURK, I. (2013). Effect of Sludge Management Strategıes on Minimizing Global Warming Potential at a Municipal Wastewater Treatment Plant of a Megacity. (Bu Yayın makale olarak seçilmiştir). 17th International Sympos. MESAEP'2013 With Focus on Impact of Climate, Istanbul, Turkey, 28.09.2013 - 01.10.2013, (Tam metin bildiri). (Abstract Proceedings CD)

B1.a.27. GOMEC, C., OZDEMIR, O., OZTURK, I. (2013). Introduction of Food Wastes Into Municipal Wastewaters as a Sustainable Waste Management Option. International Solid Waste, Water and Wastewater Congress. İstanbul. 22-24.05.2013. (Tam metin bildiri)

B1.a.28. ARIKAN, A.O., ALTINBAS, M., OZDEMIR, O., OZTURK, I. (2013). Evaluation of Sludge Management Alternatives for Kayseri Wastewater Treatment Plant in Turkey. International Solid Waste, Water and Wastewater Congress. İstanbul. 22-24.05.2013. (Tam metin bildiri)

B1.a.29. TURAN, M., OZDEMIR, O. (2010). Treatment of Municipal Wastewater Using Extended Aeration-Ultrafiltration Processes In A Submerged Membrane Bioreactor. (Bu Yayın makale olarak seçilmiştir). International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium (USAYS), Konya 26-28.10.2010. (Poster)

B1.a.30. OZDEMIR, O., SARIMERMER, N., TATLI, H. (2010). The Education Study For Economic Use Of Water: The Case Of Kayseri. International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium (USAYS), Konya. 26-28.10.2010. (Poster)

B1.a.31. OGUZ, M., COBANOGLU, H.M., HASBULBUL, E., OZKAN, O., AYYILDIZ, H., OZDEMIR, O. (2010). Investigation Of Kayseri Municipal Wastewater Treatment Plant Sludge Digester Efficiency. International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium (USAYS), Konya. 26-28.10.2010. (Poster)

B1.a.32. OZDEMIR, O., OZKAN, O. (2009). Domestic Wastewater Treatment Via Constructed Wetlands: Salur Example. International Conference on Plants and Environmental Pollution. Kayseri, TÜRKIYE, Agustos 2009. (Özet bildiri)

B1.a.33. VARINLI, F., SOLMAZ, A., AZGIN, S. T., OZDEMIR, O., OZKAN O. (2009). Kayseri Kenti İçme Suyu Kirlilik Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Dünya Su Forumu KONYA, 252-255. (Tam metin bildiri)

B1.a.34. CAKMAKCI, M., OZDEMIR, O., KAYAALP, N., OZKAN, O., KINACI, C. (2007). Evaluation of Sludge Disposal Alternatives: Kayseri Case Study. (Bu yayın makale olarak seçilmiştir). Facing Sludge Diversities: Challenges, Risks and Opportunities. March 2007, Antalya. (Tam metin bildiri)

B1.a.35. DERELI, R.K., ERSAHIN, M.E., GOMEC, CIGDEM, OZDEMIR, O., OZTURK, I. (2007). Co-Digestion Approaches To Organic Fraction Of Municipal Solid Waste With Primary Sludge For A Municipal Treatment Plant In Turkey. (Bu Yayın makale olarak seçilmiştir). International Conference on Environment Survival and Sustainability-Near East University, Northern Cyprus. 19 - 24 February 2007. (Tam metin bildiri)

B1.a.36. UYAK, V., OZKAN, O., OZDEMIR, O., DURMUS CELEBI, F.M. (2007). Water Loss Management Strategies in Kayserı Turkey. Water loss Specialist Conferance. September, 2007. Bucharest, Rumania. (Tam metin bildiri)

B1.a.37. OZDEMIR, O., CAKMAKCI, M., SEL, I. (2003). Water Distribution Network and Chlorination System of Kayseri – A Case Study. 12th International Symposium on Environmental Pollution and Its Impact on Life in the Mediterranean Region. Antalya, Turkey (Tam metin bildiri)

B1.a.38. CAKMAKCI, M., SEL, I., OZDEMIR, O., KINACI, C., (2003). Automatic Scada Systems For Reliable Monitorıng And Control Of Kayseri Wastewater Treatment Plant. IFAC Automatic Systems for Building the Infrastructure in Developing Countries. Istanbul, Turkey. (Tam metin bildiri)

B1.a.39. TURAN, M., OZDEMIR, O., TURAN, A.Z., OZKAN, O., BAYHAN, H., AYKAR, E. (2009). Performance of a flat-sheet submerged membrane bioreactor during longterm treatment of municipal wastewater. International Workshop on Urbanization, Land Use, Land Degrade, 62-68. Denizli, Turkey., 28.09.2009-01.10.2009. ULE. (Tam metin bildiri) (Dergiye Seçildi)

B1.a.40. OZDEMIR, O. (2008). Evaluation of Sludge Disposal Alternatives of Kayseri Advanced Wastewater Treatment Plant. 14th European Water, Wastewater and Solid Waste Symposium. IFAT Fair, 47. 05-09.05.2008. Munich. (Proceeding Workshops)

B1.a.41. OZKAN, O., AZGIN, S.T., SOLMAZ, A., OZDEMIR, O. (2008). Kayseri İlindeki PM Konsantrasyonunun Yapay Sinir Ağları İle Tahmini. Blacksea International Environmental Symposium, 468-472. 25-29.08.2008, Giresun.

Dergiye Seçilen Bildiriler

B1.a.1. SEKMEN, U., YILMAZ, M., OZDEMIR, O., KARABOĞA, D., KURBAN, R., YILDIZ, O.F. (2021). Su temin sistemlerinde yapay arı kolonisi algoritması ile enerji verimliliğinin optimizasyonu. (ULIBTK 2021) Uluslararası Katılımlı 23. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi. 08-10 Eylül, 2021. Gaziantep. 1164-1174. (Dergiye seçildi)

B1.a.2. SEKMEN, U., YILMAZ, M., OZDEMIR, O., INCE, A. (2021). Effect of Collection Tank Level on Energy Consumption of Lifting Pumps in Drinking Water Distribution Systems. 5th International Anatolian Energy Symposıum. 24-26 March, 2021. Trabzon. 55. (Özet). (Dergiye seçildi)

B1.a.3. YILMAZ, S., FIRAT, M., OZDEMIR, O. (2020). Using the Infrastructure Leakage Index (ILI) Indicator for Effective and Sustainable Leakage Management: Importance, Advantages and Challenges. ISEEM2020. 24-25 September, 2020. İstanbul. 360-371. (Dergiye seçildi.)  

B1.a.4. YILMAZ, M., OZDEMIR, O., FIRAT, M. (2020). Application of IWA Standard Water Balance in Strategic Water Loss Analysis: Benefits and Problems. ISEEM2020. 24-25 September, 2020. İstanbul.  350-359. (Dergiye Seçildi)

B.1.b. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan özet bildiriler:

B1.b.1. YÜCEER, M., TOSUN, E., OZCAN, A.M., OZDEMIR, O, ERKAN, F.D., ALBER, A.I., FIRAT, M. (2019). Modelling of drying kinetics of wastewater treatment sludge. 1st International Conference on Environment, Technology and Management. 27-29 June, 2019. Niğde. 56. (Özet Bildiri)

B1.b.2. EKMEKÇİ MEHMET, ÖZDEMİR ÖZGÜR, AÇIKEL ŞÜKRAN, NAMKHAİ OGONBAYAR, AKPINAR HİLMİ (2017). Hydrogeological conceptualisation of Pinarbasi karst spring for an effective protection zone delineation. 44th International Association of Hydrogeologists-2017 Congress, Dubrovnik, Hırvatistan, 282. 25 - 29 September 2017. (Abstract paper)

B2. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

B2.1. OZKAN, O., UYANIK, I., OZDEMIR, O., AYKAR, E. (2013). Küçük Yerleşim Birimlerinde MBR Uygulaması: Kayseri, Buğdaylı Örneği. Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, 140-142. 19-20.09.2013. Elazığ.

B2.2. OZDEMIR, O. (2010). Kayseri Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi Arıtma Çamuru Uygulamaları. 2. Atık Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi. IWES. 190-192. 04-05.11.2010. İstanbul.

B2.3. OZKAN, O., MIHCIOKUR, H., COBANOGLU, H., HASBULBUL, E., OZDEMIR, O. (2009). Yamula Baraj Gölünün Kirlenme Potansiyeli. 8. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 630-635. 12-14.11.2009 Antalya. (Poster Bildiri).

B2.4. OZKAN, O., MIHCIOKUR, H., AZGIN, T., OZDEMIR, O. (2009). Kayseri İli Tıbbi Atık Yönetimi. Türkiye’de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu. TÜRKAY, İstanbul. 75-80.

B2.5. OZDEMIR, O., OZKAN, O., AZGIN, T. (2008). Kayseri Şehri Kentsel Atıksu Yönetim Planı. Kent Yönetimi, İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu. 35-40. 02-06.11.2008, İstanbul.

B2.6. OZKAN, O., OGUZ, M., OZDEMIR, O., OKUR, S. A. (2008). Kayseri İli Atık Problemi ve Yönetimine Genel Bir Bakış. Kent Yönetimi, İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu. 789-792. 02-06.11.2008, İstanbul. (Poster Bildiri).

B2.7. TURAN, M., FAKI, A., OZDEMIR, O. (2008). Sürekli Sistem Zeolit Yataklı Reaktörlerde Sentetik Tekstil Atıksularından Renk Giderimi. Kent Yönetimi, İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu. İstanbul. 41-48. 02-06.11.2008.

B2.8.OZKAN, O., OZDEMIR, O., GULTEKIN, Y., AKCA, L. (2008). KOSB Atıksu Arıtma Tesisi Tasarımı İçin Atıksu Karekterizasyonunun Belirlenmesi. İ.T.Ü. 11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu Tutanakları. 499-502. İstanbul 11-13.06.2008. (Poster Bildiri).

B2.9. OZDEMIR, O., MALIK, F., AYYILDIZ, H., OZKAN, O., TURAN M. (2008). Endüstriyel Kirlenme Kontrolü – Kayseri Şehri Uygulaması. İ.T.Ü. 11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu Tutanakları. 413-416. İstanbul 11-13.06.2008. (Poster Bildiri).

B2.10. GULSEN, H., TURAN, M., OZDEMIR, O. (2007). Anaerobik Olarak Arıtılmış Sızıntı Sularından Sabit Yataklı Zeolit Reaktörde Amonyak Giderimi. AB Sürecinde Türkiye’de Katı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu. TÜRKAY, İstanbul. 28-31.05.2007.

B2.11. OZDEMIR, O., CAKMAKCI, M., DOGAN, O., OZKAN, O., TURAN, M.  (2007). Kayseri İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Deşarjlarının Nehirlerdeki Su Kalitesine Etkisi. Mersin Üniversitesi Ulusal Çevre Sempozyumu, Mersin. 18-21.04.2007.

B2.12. OZDEMIR, O., OZKAN, O., AYYILDIZ, H., CAKMAKCI, M. (2007). Kayseri Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi Tasarım Parametrelerinin İşletme Verileri ile Karşılaştırılması. 7. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, İzmir. 20-26.

B2.13. OZKAN, O., OGUZ M., OZDEMIR, O. (2007). Kayseri Şehrinin Kızılırmak Nehrini Kirletme Potansiyeli. 7. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Malatya.

B2.14. OZKAN, O., AZGIN, T., GULTEKIN, Y., OZDEMIR, O. (2007). Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde Çevre Yönetimi. 7. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, İzmir. 804-812. (Poster Bildiri).

B2.15. DERELI, K., ERSAHIN, M.E., GOMEC, C., OZDEMIR, O., OZTURK I. (2007). Evsel Katı Atığın Organik Kısmı İle Farklı Türde Atıkların Birlikte Anaerobik Arıtımı. AB Sürecinde Türkiye’de Katı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu. TÜRKAY, İstanbul. 28.05.2007-31.05.2007.

B2.16. OZDEMIR, O., EREN, E., AYYILDIZ, H.  (2006). Planlamadan İsletmeye Atiksu Aritma Tesisleri. Yerel Cevre Hizmetleri Platformu, (Turkiye Belediyeler Birligi; Alman Su, Atiksu ve Kati Atik Birligi (DWA); Alman Teknik İsbirligi Kurumu’nun (GTZ)’nin birlikte yürüttüğü) Türk Alman Konferansı, Ankara.

B2.17. OZDEMIR, O., TURAN, M., CELIK, M.S., KARADAG D., FAKI A. (2006). Sabit Yataklı Zeolit Kolonda Gerçek Tekstil Atıksularından Renk Giderilmesi. İ.T.Ü. 10. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İstanbul. 191-199. 07-09.06.2006.

B2.18. OZDEMIR, O., ARKALI, S., AYYILDIZ, H.  (2005). Kayseri Atıksu Arıtma Tesisi Çamurlarının Bertaraf Edilmesi. I. Ulusal Arıtma Çamurları Sempozyumu, İzmir. 289-298. (Dergiye Seçilmiştir)

B2.19. GUVEN, A., GUNDUZ, E., OZDEMIR, O. (2005). Kayseri İl Merkezinin 1998-2003 Yılları Arasında Hava Kirliliği Yönünden Değerlendirilmesi. 6. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi. 82-91. 24-26.11.2005, İstanbul.  

B2.20. TURAN, M., ARMAGAN, B., OZDEMIR, O., CELIK M. S. (2004). Doğal Kil Mineralleri Kullanılan Sabit Yataklı Reaktörde Tekstil Atıksularından Renk Giderimi. İ.T.Ü. 9. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İstanbul. 447-454

B2.21. OZDEMIR, O., SAHIN, R., OZKAN, O. . (2002). Merkezi Atıksu Arıtma Tesisleri ve Kayseri Şehri Uygulaması. I. Türkiye Yerel Yönetimler Su Sorunları Kongresi, Su Vakfı, İstanbul. 19-24

B2.22. OZKAN, O., OZDEMIR, O., KINACI, C. (2002). Kayseri ve Hacılar OSB İle Serbest Bölge Atıksularının Merkezi Evsel Atıksu Arıtma Tesisine Verilme Alternatifinin Değerlendirilmesi. İ.T.Ü. 8. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İstanbul. 109-117.

B2.23. DURMUS CELEBI, F.M., OZDEMIR, O., OZKAN, O. (2002). Kayseri Şehri İçme Suyu Yönetimi. I. Türkiye Yerel Yönetimler Su Sorunları Kongresi, Su Vakfı, İstanbul. 25-32

B2.24. OZKAN, O., OZDEMIR, O., SAHIN, R. (2000). Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde Atıksu Kirliliği. GAP 3. Mühendislik Kongresi. 24-26 Mayıs 2000

C. Kitaplar ve Çeviriler (Yazılan uluslararası kitaplardaki bölümler):

C1.DERELİ RECEP KAAN, ERŞAHİN MUSTAFA EVREN, GÖMEÇ ÇİĞDEM, ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZTÜRK İZZET (2010). Co-digestion approach to organic fraction of municipal solid waste with primary sludge at a municipal wastewater treatment plant in Turkey. In: Gökçekus, H., Türker, U., LaMoreaux, J. (eds) Survival and Sustainability, 1005-1014. Environmental Earth Sciences. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-95991-5_95.

D. Lisansüstü Tez Yönetimi, Danışmanlık, Jüri Üyeliği (Doktora İkinci Danışmanlık):

D1. Su Kayıp Yönetiminde Ekonomik Kaçak Seviyesinin Optimizasyon Algoritmasıyla Belirlenmesi. İnönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Bölümü. Doktora Tezi. Salih YILMAZ (Öğrenci). Prof. Dr. Mahmut FIRAT (Danışman), 2021.

E. Projeler

E1. Ulusal Projelerde Yaptığı Görevler: (Sonuçlandırılmış Bilimsel Projeler)

E1.1 TÜBİTAK 1001 Projesi (MAG). İçmesuyu dağıtım sistemlerinde İşletme verimliliğinin sağlanması için optimizasyon algoritması ile izole ölçüm bölgesi işletme ve sızıntı yönetim modelinin geliştirilmesi. 122M577. (2022–2025)  (Prof. Dr. Mahmut FIRAT). Araştırıcı.

E1.2. TÜBİTAK 1005 Projesi (Ulusal Yenilikçi Fikirler Programı). Su Kayıp Yönetimi ve Kontrolü için En Uygun Strateji Modelinin Geliştirmesi. (15.03.2021-15.09.2022). 220M091. (Prof. Dr. Mahmut FIRAT). Araştırıcı.

E1.3. Evsel Kentsel Arıtma Çamurlarının Yönetimi, İTÜ, ODTÜ, Boğaziçi Üniv., Dokuz Eylül Üniv., yürütücülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile KASKİ Genel Müdürlüğü’nün proje sahibi olduğu TÜBİTAK Destekli 108G167 nolu 1007 projesi. Araştırıcı. 01.06.2010-01.06.2013 (Bütçe: 4.449.987 TL)

E1.4. TÜBİTAK 1001 Projesi (ÇAYDAĞ). Karst kaynaklarında koruma alanları tanımlanmasında kullanılan yöntemlerin etkinliğinin izleme teknikleriyle araştırılması. Malatya Pınarbaşı kaynağı örneği. 117Y 048. 2018 (30 Ay). 607.500 TL (Prof. Dr. A. Mehmet EKMEKÇİ)  Araştırıcı. (Kabul edildi. Projeye devam edilmedi.)

E1.5. Küçük Yerleşim Birimleri İçin Uygun Atiksu Aritma Alternatiflerinin Araştirilmasi: Yamula Baraj Havzasinda Bir Örnek Çalişma, İTÜ, YTÜ, Erciyes Üniversitesi, Proje No: 106Y135, Tübitak KAMAG (1007) Projesi, 1.893.961 TL 15.03.2008-15.03.2011. Araştırıcı.

E1.6. Sabit ve akışkan yataklı zeolit kolon reaktörlerde tekstil endüstrisi atıksularından reaktif boyaların giderilmesi ve geri kazanımın araştırılması, Proje No: 105Y288 ÇAYDAG, Tübitak Araştırma Projesi, Proje Bütçesi 82.980 TL, 15.06.2006- 15.06.2008, Araştırıcı.

E2. BAP Projelerinde Yaptığı Görevler: (Sonuçlandırılmış Bilimsel Projeler)

E2.1. Su Kayıp Yönetiminde Ekonomik Kaçak Seviyesinin Optimizasyon Algoritmalarıyla Belirlenmesi. İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. FDK-2020-2053. (24.01.2020-20.06.2022) (Prof. Dr. Mahmut FIRAT) Araştırıcı.

E2.2 Dalgıç Pompa Gruplarının Yapay Zeka Teknikleri İle Enerji Verimliliği Optimizayonu: Germiraltı Kaptaj Alanı Örneği. Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. (2020-2021) (Prof. Dr. Derviş KARABOĞA) Araştırıcı.

E2.3. Su Dağıtım Sistemlerinde Su Kayıplarının Azaltılması için Su Kayıp Yönetimi Modelinin Geliştirilmesi. İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Öncelikli Alan Projesi İÜBAP- FOA-2018-626 (12.06.2018–01.06.2021). 141.800 TL Proje Yürütücüsü (Prof. Dr. Mahmut FIRAT) Araştırıcı.

E2.4. Atıksu Arıtma Tesisinin Yüzeysel Su Kalitesine Etkisinin Araştırılması” İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Çok Disiplinli Araştırma Projesi İÜBAP- FCD-2018-658 (01.06.2018–10.09.2020). 96.600 TL Proje Yürütücüsü (Prof. Dr. A. Mehmet YÜCEER). Araştırıcı.

E2.5. Kayseri Şehri Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinin Kızılırmak Nehri’nin Kirlilik Yüküne Etkisinin Araştırılması, Erciyes Üniversitesi, Araştırma Projesi, Proje No: EUBAP FBA-06-11, 2007.(26.05.2006-26.05.2008. Bütçe : 19.442 TL)

E2.6. Zeolit Sabit Yatakta Reaktif Azo Boyaların Sulu Çözeltilerden Adsorpsiyon yoluyla Giderilmesi, Proje No: 31603,  İTÜ Araştırma Fonu Projesi, 2006-2008. Araştırıcı. (Bütçe: 11.300 TL)

E2.7. Modifiye Edilmiş Zeolit Yataklı Kolon Reaktörde Tekstil Endüstrisi Boyahane Atıksularından Renk Giderilmesi, Proje No: 31581, İTÜ Araştırma Fonu Projesi – Doktora Programı, 2006-2008. Araştırıcı. (Bütçe: 6.500 TL)

E2.8. Kayseri Şehri Endüstriyel Atıksu Kirlilik Yükü Envanterinin Güncellenmesi, Erciyes Üniversitesi, Araştırma Projesi, Proje No: FBA-06-13, 2005-2007. (Bütçe: 25.000 TL) 

E2.9. Kayseri Merkezinde Oluşan Atıksuların Kızılırmak’ın Kirlenmesi Üzerindeki Etkisi ve Su Kalitesi Değişimlerinin Yapay Zeka Algoritmaları ile Modellenmesi, Erciyes Üniversitesi, Araştırma Projesi, Proje No:EUBAP00-22-5, 2001-2003. Araştırıcı. (Bütçe : 25.000 Tl)

F. Üniversite Sanayi İş Birliğine Yönelik Faaliyetler (TTO faaliyetleri kapsamında sözleşmeye dayalı TTO ile iş birliği) :

F1. Erciyes Üniversitesi 100 talep 100 proje kapsamında AR-GE Hizmet sözleşmesi numarası : 2020/09. ETTO Erciyes Tekno Transfer Ofis Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) ve akademisyen Prof. dr. Derviş KARABOĞA ve Prof. Dr. Bahriye AKAY arasında üniversite-Sanayi AR-GE İşbirliği ve Hizmet Sözleşmesi.03.02.2020

G. Patentler (Ulusal Patent):

 G1. AKAY, B., KARABOGA, D., KURBAN, R., OZDEMIR, O., SEKMEN, U., INCE, A., Birden Fazla Pompanın Enerji Verimliliği Odaklı Optimal Olarak Bir Arada Çalıştırılması İçin Yapay Arı Koloni Algoritması Temelli Bir Yöntem ve Bir Su Temin Sistemi, Patent, BÖLÜM F Makine Mühendisliği; Aydınlatma; Isıtma; Silahlar; Tahrip Malzemeleri, Buluşun Tescil No: 2020/22405 , Standart Tescil, 2021

 H. Verilen Lisans Veya Lisansüstü Dersler (Son beş yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler) :

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2018-2019

Güz

Kentsel Altyapı Tasarımı-I, L

3

0

19

Bahar

Kentsel Altyapı Tasarımı-II, L

3

0

13

2019-2020

Güz

Atıksu Arıtma Teknolojileri, L

2

0

28

Bahar

Atıksu Arıtma Teknolojileri, L (İÖ)

2

0

16

Bahar

Kentsel Altyapı Hidroliği, YL

3

0

3

2020-2021

Güz

Atıksu Arıtma Teknolojileri, L

2

0

15

Güz

Atıksu Arıtma Teknolojileri, L (İÖ)

2

0

19

Bahar

Arıtma Tesislerinin İşletilmesi, L

2

0

35

Bahar

Arıtma Tesislerinin İşletilmesi, L (İÖ)

2

0

16

Bahar

Kentsel Altyapı Hidroliği, YL

3

0

4

2021-2022

Güz

Atıksu Arıtma Teknolojileri, L

2

0

21

Güz

Atıksu Arıtma Teknolojileri, L, (İÖ)

2

0

7

Bahar

Kentsel Altyapı Hidroliği, YL

3

0

3

2022-2023

Güz

Arıtma Tesislerinin İşletilmesi ve Ekipmanları

2

0

1

Bahar

Kentsel Altyapı Hidroliği, YL

3

0

6

Not: Dersler 2018-2019 öğretim yılında Yıldırım Beyazıd Üniversitesinde diğer yıllarda Erciyes Üniversitesinde verilmiştir.

 


Oluşturulma17 Ekim 2023 09:27
Görüntülenme2676