İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Rabia ÖZEN UYAR
Doktor Öğretim Üyesi

Arş. Gör. Dr. Rabia ÖZEN UYAR, 2010 yılında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programından mezun oldu. 2010-2013 yılları arasında Mersin Tarsus Kerim Çeliktaş Anaokulunda okul öncesi öğretmeni olarak görev yaptı. 2012 yılında Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine başladı. 2013 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümüne ÖYP’li araştırma görevlisi olarak atandı ve yüksek lisans eğitimini aynı üniversitede 2015 yılında tamamladı. 2016 yılında ÖYP’li araştırma görevlisi olarak Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde göreve başladı. 2547 sayılı kanunun 35. Maddesi kapsamında görevlendirildiği Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı doktora programından 2022 yılında mezun oldu.

Araştırmacı, ulusal ve uluslararası indekslerce taranan dergilerde makaleler yayınlanmış olup TÜBİTAK ve üniversite kaynaklarınca desteklenen çeşitli projelerde görevler almıştır. TÜBİTAK tarafından desteklenen 2214/A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı kapsamında Aralık 2019-Eylül 2020 tarihleri arasında yaklaşık 9 ay boyunca Amerika Birleşik Devletlerinde yer alan University of Missouri’de misafir öğretim elemanı olarak bulunmuştur. Okul öncesi dönem çocukların sosyal ve duygusal gelişimi, sosyal duygusal öğrenme, sınıf içi istenmeyen davranışlar, öğretmen eğitimi ve koçluk akademik ilgi alanları arasındadır. Halen Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalında doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

CURRICULUM VITAE

Rabia ÖZEN UYAR

 A. Biographical Information

Office Address    : Adıyaman University, Department of Education

                             Early Childhood Education

                             Merkez, Adıyaman – Turkey

      Phone (office)      : +90 (416) 2233800 / 1047

      E-mail                   : rabiaozenuyar@gmail.com

 

Education

      2022                     January           Ph.D. in Early Childhood Education, Cukurova University, Turkey

      2015                     June                M.A. in Elementary Education, Uludag University, Turkey

      2010                     June                B.Sc. in Early Childhood Education, Cukurova University, Turkey

Professional Appointments

04/2022-                          Ph.D., Adiyaman University, Department of Education, Adiyaman, Turkey.

12/2019-09/2020             Visiting Scholar, University of Missouri, Columbia, MO.

02/2016-03/2022             Research Assistant, Cukurova University, Department of Education, Adana, Turkey.

02/2013– 02/2016            Research Assistant, Uludag University, Department of Education, Bursa, Turkey.

12/2010 – 02/2013           Preschool Teacher, Kerim Çeliktaş Preschool, Tarsus, Mersin, Turkey.

B. Scholarly and Professional Work

Projects

1. Project Title: Journey to Qualitative Research with Field Experts

TUBITAK 4005, The Scientific and Technological Research Council of Turkey, Investigator

 Project No: 116B443

2. Project Title: Journey to Scale Development and Adaptation Culture with Field Experts

TUBITAK 2229, The Scientific and Technological Research Council of Turkey, Directory

 Project No: 1059B291600387

3. Project Title: Journey to Qualitative Research with Field Experts II

TUBITAK 4005, The Scientific and Technological Research Council of Turkey, Investigator

 Project No: 117B297

4. Project Title: Inclusive Education in Preschool Period

Cukurova University Scientific Research Project, Investigator

 Project No: SBA-2017-8686

Publications

1-Journals covered by ISI (SSCI, SCI, ASCI):

 1. Özen-Uyar, R., Aslan, D., Reinke, W., & Aktaş-Arnas, Y. (2024). Training and coaching early childhood teachers to foster social, emotional, and behavioral competence of children in Turkey. School Psychology. 
 2. Yigit-Gencten, V., Gültekin, M., Ozen-Uyar, R., & Aydemir, F. (2024). Gender in children's literature and kindergartener's responses to gender in interactive read-alouds. European Journal of Education, e12609.
 3. Özen Uyar, R., & Arnas, Y. A. (2021). 4-6-8 age group children’s knowledge of gender norms and flexibility of reasoning. Education and Science46(206), 281-301.
 4. Özen Uyar R., Yilmaz Genç M.M., & Aktaş Arnas Y. (2018). Emotion regulation and emotion understanding in preschoolers as a predictor of the maternal socialization of emotion. Education and Science, 43(195), 1-17.

2- Journals covered by ERIC

 1. Özen-Uyar, R., & Aktaş-Arnas, Y. (2023). Externalizing and internalizing behavior problems in preschoolers: The importance of teacher-child relationship. Southeast Asia Early Childhood Journal12(2), 152-165.
 2. Özen Uyar, R., Yilmaz, M. M., & Aktaş Arnas, Y. (2021). Emotional socialization behaviors of mothers having preschooler. Journal of Theoretical Educational Science14(2), 186-201.
 3. Yılmaz, M. M., Ozen Uyar, R., & Aslan, D. (2020). Misrepresentation of science concepts in Turkish picture books. Issues in Educational Research30(3), 1183-1203.
 4. Özen Uyar R., Yilmaz Genç M. M., & Yaşar M. (2018). Prospective preschool teachers’ academic achievements depending on their goal orientations, critical thinking dispositions and self-regulation skills. European Journal of Educational Research, 7(3), 601-613.

3- Publications in other refereed journals:

 1. Özen Uyar, R. & Yılmaz, M. M. (2021). Okul öncesi dönem çocuklarının oyuncak tercihleri: Eril, dişil, nötr oyuncaklar ve renkleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi21(2), 467-480.
 2. Yılmaz, M. M., Özen Uyar, R. & Aktaş Arnas, Y. (2020). Ev merkezli etkileşimli kitap okumanın 48-60 aylık çocukların duyguları anlama becerisine etkisinin değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (56), 159-181.
 3. Yılmaz, M. M., Özen Uyar, R. & Sığırtmaç, A. (2020). Okul öncesi fen eğitimi alanında yapılan çalışmaların tematik içerik analizi: 2015-2019 yılları arası. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi40(2), 553-589.
 4. Çepni, S., Ormancı, Ü., & Özen Uyar, R. (2018). Postgraduate students’ anxieties about conducting qualitative studies. Kastamonu Education Journal26(3), 875-886.
 5. Başal, H. A., Kahraman, P. B., Özen Uyar, R., Tabak, D., & Turan, N. (2017). The opinions of preschool preservice teachers, teacher trainess, practice ınstructors and practice school administrators on teaching practice course. Journal of Uludag University Faculty of Education, 30(2), 389-417.
 6. Özen Uyar R., & Yilmaz Genç, M.M. (2016). The ecocentric and anthropocentric attitudes of preschool children related to different environments. Journal of Human Sciences, 13, 4579-4594.
 7. Yilmaz Genç M.M., Özen Uyar R. (2016). The study of children’s picture books in terms of concepts, subjects and themes for science. The Journal of International Social Research, 9(46), 600-607.
 8. Başal H.A., Özen Uyar R., Bağçeli Kahraman P. (2015). Preschool teacher candidates’ sensitivities and attitudes towards environment. International Online Journal of Educational Sciences, 7, 27-37.
 9. Başal H.A., Özen Uyar R., Bağçeli Kahraman P. (2015). Adaptation study of environmental sensitivity scale for university students. The Journal of Academic Social Science Studies, 35, 13-23.

4- Book chapters

 1. Özen Uyar, R. & Yılmaz, M. M. (2021). Oyun türleri. In A. Dikici Sığırtmaç (Ed.). Erken çocuklukta oyun gelişimi ve eğitimi (pp. 45-65). Ankara: İzge.
 2. Yılmaz, M. M. & Özen Uyar, R. (2021). Oyun materyalleri ve oyun alanları. In A. Dikici Sığırtmaç (Ed.). Erken çocuklukta oyun gelişimi ve eğitimi (pp. 67-91). Ankara: İzge.
 3. Özen Uyar, R. (2020). Sınıf yönetiminde etkili stratejiler ve davranış yönetimi. In A. Dikici Sığırtmaç (Ed.). Erken çocuklukta özel eğitim ve kaynaştırma (pp.356-376). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 4. Özen Uyar, R. (2019). Okul öncesi eğitim kurumlarında güvenlik ve sağlık. In Y. Aktaş Arnas (Ed.). Çocuk merkezli öğrenme ortamları: Okul öncesi çocuklar için bir okul tasarla (pp. 393-430). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 5. Özen Uyar, R. & Ormancı, Ü. (2017). Current trends in preschool science education research in Turkey: A thematic analysis study. [Türkiye’de okul öncesi dönem fen eğitimi araştırmalarında güncel eğilimler: Bir tematik analiz çalışması]. In O. Demirel & S. Dinçer (Eds.). Eğitim bilimlerinde yenilikler ve nitelik arayışı (2th ed.) (pp. 559-584) Ankara: Pegem Akademi.
 6. Aktaş Arnas, A., Yılmaz Genç, M. M., & Özen Uyar, R. (2017). The process of adaptation to the school through the eyes of children, parents and teachers in pre-school period [Okul öncesi dönemde çocuk, ebeveyn ve öğretmen gözünden okula uyum süreci] In Ö. Demirel & S. Dinçer (Eds.). Küreselleşen dünyada eğitim (pp. 679-696) Ankara: Pegem Akademi.
 7. Özen Uyar R., Yilmaz Genç M.M. (2017). Social gender roles presented in locally produced cartoons [Yerli yapım çizgi filmlerde sunulan toplumsal cinsiyet rolleri] In Ö. Demirel & S. Dinçer (Eds.). Küreselleşen dünyada eğitim (pp. 697-712) Ankara: Pegem Akademi.

5-Conference Presentations

 1. Aktaş Arnas, Y., Özen Uyar, R., & Taş, I. (2018). The effects of activities developing creative thinking on the creative thinking skills of pre-service preschool teachers. 4 th International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), Paris, FRANCE, 26th -27th April 2018.
 2. Çepni, S., Ormancı, Ü., Gürbüz, M. Ç., & Özen Uyar, R. (2018). Views and understandings of phd students' scale development and adaptation studies. 27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, TURKEY, 18-22 April 2018.
 3. Aktaş Arnas Y., Özen Uyar R., & Yilmaz Genç M.M. (2017). Mothers' emotional socialization behavours and children's skills to regulate and understand emotions, OMEP 69. World Assembly and International Conference, Opatija, CROATİA, 19-24 June 2017, pp.149-149
 4. Özen Uyar R., & Yilmaz Genç M.M. (2017). The toy preferences of preschool children: Masculine, feminine, neutral toys and their colours, 26th International Conference on Educational Sciences, Antalya, TURKEY, 20-23 April 2017, pp.2565-2570
 5. Özen Uyar R., & Yilmaz Genç M.M. (2017). Social gender roles presented ın locally produced cartoons, 26th ınternational conference on educational sciences, Antalya, TURKEY, 20-23 April 2017, pp.2475-2478
 6. Aktaş Arnas Y., Yilmaz Genç M.M., & Özen Uyar R. (2017). The study of preschool adjustment from the view of child, parent and teacher, 26th International Conference on Educational Sciences, Antalya, TURKEY, 20-23 April 2017, pp.2483-2486
 7. Yilmaz Genç M.M., & Özen Uyar R. (2017). The perception of gender related to emotions in preschool children, 26th International Conference on Educational Sciences, Antalya, TURKEY, 20-23 April 2017, pp.2479-2482
 8. Yilmaz Genç M.M., Özen Uyar R., Keleş O., & Siğirtmaç A. (2017). A need analysis study on pre-school inclusive education [Okul öncesi dönem kaynaştırma eğitimine yönelik bir ihtiyaç analizi çalışması], 5. International Early Childhood Education Congress, Ankara, TURKEY, 18-21 October 2017, pp.330-330
 9. Çepni S., Ormancı Ü., & Özen Uyar R. (2017). The determination of anxiety state of postgraduate students regarding qualitative based researches, 26th International Conference on Educational Sciences, Antalya, TURKEY, 20-23 April 2017, pp.2303-2305
 10. Özen Uyar R., & Yilmaz Genç M.M. (2016). Ministry of National Education’s Preschool Education Program of 2013 analysis in terms of scientific process skills [MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Bilimsel Süreç Becerileri Açısından Analizi], IIIrd International Eurasian Educational Research Congress, Mugla, TURKEY, 31 May - 3 June 2016, pp.490-493
 11. Özen Soylu G., & Özen Uyar, R. (2016). Determination of preschool teachers' views on the evaluation time of the day [Okul Öncesi Öğretmenlerinin Günü Değerlendirme Zamanına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi], 25th National Conference on Educational Sciences, Antalya, TURKEY, 21-24 April 2016, pp.555-556
 12. Başal H.A., Bağçeli Kahraman P. , Özen, R., Mandıracılar, D.E., Karaayvaz, G. & Selkaya, S. (2015). Reviewing the Conformity of Illustrated Children’s Books to the Book Features Mentioned on the Preschool Education Program. 1st International Conference On Lifelong Learning And Leadership For All. Czech Republic 
 13. Bağçeli Kahraman P., Başal H.A., & Özen, R. (2014). The relationship between divorced or non- divorced parent’s parental acceptance-rejection perception and 5-6 aged children’s family perception on their drawings. 24th EECERA (European Early Childhood Education Research Association) Conference, Greecee.

Oluşturulma24 Mayıs 2022 12:52
Görüntülenme1225