İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

01.10.1980 yılında Elazığ’ın Meşeli Köyü’nde doğdu. İlkokulu köyünde bitirdi. 1999 yılında Elazığ İmam Hatip Lisesi’nde mezun oldu. 2004 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde mezun oldu. 2011 yılında Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Diyanet Eğitim Merkezi’nde ihtisasa başladı.  Haziran 2012’de İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde “İmam Mâlik ve Sahabe Kavline Yaklaşımı” adlı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Aynı yıl Atatürk Üniversitesi İslam Hukukunda doktora çalışmalarına başladı. 2013 yılında ÖYP Programı kapsamında Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslâm Hukuku bölümüne araştırma görevlisi olarak atandı. “İslâm Borçlar Hukukunda Aynî Teminat” adlı doktora çalışmasını Şubat 2016’da savundu. Çeşitli dergilerde yayınlanmış ilmi makale ve bildirileri bulunmaktadır. Halen Adıyaman Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi İslâm hukuku bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.  Evli olup, üç çocuk babasıdır.

Öğrenim Bilgisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doktora

 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

 

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI/İSLAM HUKUKU BİLİM DALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

Şubat/2016

 

 

 

Tez adı: İSLAM BORÇLAR HUKUKUNDA AYNİ TEMİNAT  (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisans

 

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

 

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT BÖLÜMÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüksek Lisans

 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

 

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI/İSLAM HUKUKU BİLİM DALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

2012

 

 

 

Tez adı: imam Malik ve Sahabe Kavli  (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görevler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YARDIMCI DOÇENT

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI)

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İdari Görevler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 

Enstitü Müdür Yardımcısı

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

 

 

Bölüm Bşk.

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersler *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenim Dili

Ders Saati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisans

 

 

 

 

 

 

 

arapça 1

Arapça

4

 

 

 

arapça 3

Arapça

4

 

 

 

İslam İbadet Esasları

Türkçe

2

 

 

 

hadis usulü ve İlimleri-1

Türkçe

4

 

 

 

özel eğitim

Türkçe

2

 

 

 

ahilik ve Mesleki etik

Türkçe

4

 

 

 

yaşayan DÜNYA dİNLERİ

Türkçe

2

 

 

 

medya ve iletişim

Türkçe

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eserler

 

 

 

 

 

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

 

 

 

ÖZDEMİR RECEP (2017).  İslâm Hukukunda Gayrimenkul (İpotek).  Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmaları Dergisi, 12(23), 89-109. (Yayın No: 3693656)

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZDEMİR RECEP (2016).  İMÂM MÂLİK İN METODOLOJİSİNDE SAHABÎ KAVLİNİN DELİL DEĞERİ.  TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ(22), 203-225. (Yayın No: 2826710)

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZDEMİR RECEP (2016).  ÖZEL HUKUK KAMU HUKUKU VE ŞAHSÎ HAK AYNÎ HAK AYIRIMINA GÖRE İSLÂM HUKUKUNUNSİSTEMATİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.  jass, 2(44), 385-400., Doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3154  (Yayın No: 2628857)

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZDEMİR RECEP (2016).  FIKHÎ HÜKÜMLERDE DEĞİŞİM VE GELİŞİM İMKÂNI.  JASS(54), 215-239., Doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS365 (Yayın No: 3552691)

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

 

 

 

 

ÖZDEMİR RECEP (2017).  islam hukukunda ödünç rehni.  ikinci uluslararası soyla bilimler sempozyumu, 560 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3693697)

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZDEMİR RECEP (2017).  vatandaşlık kavramı bağlamında suriyeli mültecilerin hukuki durumu.  2. gerçek ve umut arasında suriyeli mülteciler sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3693667)

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZDEMİR RECEP (2017).  tüketici haklarına yönelik tarihte  yapılan ilk kanun: Kanunname-i ihtisab-ı bursa.  al-Farabi 1. uluslararası sosyal bilimler sempozyumu, 226 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3724860)

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZDEMİR RECEP (2016).  FIKHÎ HÜKÜMLERİN TESİSİNDE  SÜNNET İN DEĞERİYLE İLGİLİ İNDİRGEMECİ YAKLAŞIMIN ELEŞTİRİSİ.  ULUSLARARASI YANLIŞ ALGILAR VE DOĞRU İSLAM SEMPOZYUMU (/)(Yayın No:3031706)

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZDEMİR RECEP (2016).  İslam Hukuku Tarihi Açısından Muvatta ın Konumu.  1. uluslararası sosyal bilimler sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:3033954)

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZDEMİR RECEP (2016).  İSLAM HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE SÜRİYELİ MÜLTECİLERİN TÜRKİYEDEKİ İLTİCA HAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ.  1. ULUSLARARASI GERÇEK VE UMUT ARASINDA SURİYELİ MÜLTECİLER SEMPOZYUMU, Doi: ttp://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.575  (Özet Bildiri/)(Yayın No:3031157)

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZDEMİR RECEP (2015).  İslam Hukuk Düşüncesinde Değişim Ve Gelişim İmkanı.  1 st International Symposıum On Critical And Analytical Thinking, 189-197. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1553471)

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZDEMİR RECEP (2014).  İslam da Çevre Hukukunun Genel Esasları.  2. ULUSLARARASI ÇEVRE VE AHLAK SEMPOZYUMU, 1004-1013. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3300887)

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZDEMİR RECEP (2013).  Kuran ve Hadis Metinleri Çerçevesinde Ticaret Ahlakının Önemli Sabitelerine Dair Bazı Mülahazalar.  3. aHİLİK sEMPOZYUMU, 369-393. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:294126)

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
     C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. imam Malik ve Metodolojisi (2017)., ÖZDEMİR RECEP,  hiperyayın, Editör:hatice bahtitar, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 232, ISBN:978-605-2015-88-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3693658)

2. İslam teminat Hukuku, 2017 Hiperyayın

3. İslam Hukukunda Mülkiyet Teori ve İktisab, Hiper Yayın, İstanbul 2018, 354 s. 

4. İmam Malik ve Sahabe Kavline Yaklaşımı, Lambert 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

 

 

 

ÖZDEMİR RECEP (2017).  sahih halvetin nikah akdinin hükümlerine etkisi.  islami ilimler raşatırmaları dergisi(1), 81-104. (Kontrol No: 3932138)

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZDEMİR RECEP (2017).  İMAM MÂLİK’İN MUVATTA’ I ÜZERİNE.  HİKMET YURDU, 10(19), 99-125. (Kontrol No: 3552708)

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZDEMİR RECEP (2016).  İslâm Hukukunda Şart Muhayyerliği.  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 7(1), 139-172. (Kontrol No: 3298874)

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZDEMİR RECEP (2016).  İMÂM MÂLİK İN FIKHINDA  SÜNNET  KAVRAMI.  EKEV (68), 333-350. (Kontrol No: 3030720)

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZDEMİR RECEP (2016).  İMAM MÂLİK İN METODOLOJİSİNDE HABER İ VÂHİDİNKAYNAK DEĞERİ.  AMASYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ(7), 179-213. (Kontrol No: 3071035)

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZDEMİR RECEP (2016).  İSLÂM HUKUKUNDA HAPİS HAKKI  HAKKU L HAPS  KAVRAMI.  İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ(27), 393-420. (Kontrol No: 2826703)

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZDEMİR RECEP (2015).  İslâm Hukûkunda Ticâret ve Borç İlişkilerinin Genel Yapısı.  Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 15(1), 243-273. (Kontrol No: 1974275)

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZDEMİR RECEP (2015).  Mâlikî Fıkhının Batılı Hukuk Sistemlerine Etkileri.  İNÖNÜ ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ , 6(1), 277-290. (Kontrol No: 3299437)

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZDEMİR RECEP (2015).  REHİN ALAN TARAFIN REHNİN MÜLKİYETİNDEN YARARLANMASI.  ekev(61), 479-492. (Kontrol No: 1553439)

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZDEMİR RECEP (2012).  FIKIH USÛLÜ AÇISINDAN TAKLÎD.  hikmet yurdu, 5(9), 137-161. (Kontrol No: 292839)

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZDEMİR RECEP (2011).  İSLAM HUKUK TARIHINDE FUKAHA I SEB A VE USULDEKI YÖNTEMLERI   FUKAHA I SEB A.  Hikmet Yurdu, 4(7), 199 (Kontrol No: 293056)

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

 

ÖZDEMİR RECEP (2015).  İSLAM HUKUKUNDA KADININ MALİ HAKLARI.  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT SEMPOZYUMU 2, 171-181. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3300252)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üniversite Dışı Deneyim

 

 

2011-2013

HASEKİ

 

 

 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, ÖMER NASUHİ BİLMEN DİNİ YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ, (Kamu)

 

2006-2013

İMAM HATİP

 

 

 

DIYANET ISLERI BASKANLIGI, (Kamu)

 


Oluşturulma09 Mayıs 2013 09:38
Görüntülenme4252