İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Recep ÖZDEMİR
Doçent Doktor

Birim

 • İslami İlimler Fakültesi
 • Temel İslam Bilimleri

İletişim

Yazılar

Tüm Yazıları

Akademik Çalışmalar

Bildiriler

 • MECELLE’DE EŞYA HUKUKU
  08.09.2018 - 08.09.2018
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  ŞEHR-İ NUH ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
  ÖZDEMİR RECEP
 • Ahilikte Dolaylı ve Dolaysız Ahlak Kuralları
  27.09.2018 - 27.09.2018
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  ULUSLARARASI AHİLİKTE İŞ VE TİCARET AHLAKI SEMPOZYUMU
  ÖZDEMİR RECEP
 • İslam da Çevre Hukukunun Genel Esasları
  24.10.2014 - 24.10.2014
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  2. ULUSLARARASI ÇEVRE VE AHLAK SEMPOZYUMU
  ÖZDEMİR RECEP
 • İSLAM HUKUKUNDA KADININ MALİ HAKLARI
  02.04.2015 - 02.04.2015
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT SEMPOZYUMU 2
  ÖZDEMİR RECEP
 • İslâm Hukukunun Temel İlkeleri Çerçevesinde Suriyeli Mültecilerin Türkiye’deki İltica Hakkının Değerlendirilmesi
  13.05.2016 - 13.05.2016
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  I. ULUSLARARASIGERÇEK VE UMUT ARASINDA SURİYELİ MÜLTECİLER SEMPOZYUMU
  ÖZDEMİR RECEP
 • islam hukukunda ödünç rehni
  18.05.2017 - 18.05.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  ikinci uluslararası sosyal bilimler sempozyumu
  ÖZDEMİR RECEP
 • tüketici haklarına yönelik tarihte yapılan ilk kanun: Kanunname-i ihtisab-ı bursa
  11.05.2017 - 11.05.2017
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  al-Farabi 1. uluslararası sosyal bilimler sempozyumu
  ÖZDEMİR RECEP
 • İslam Hukukunda Kısas Cezası
  04.05.2018 - 04.05.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  2. ULUSLARARASI HUKUK VE ADLİ BİLİMLER KONGRESİ
  ÖZDEMİR RECEP
 • vatandaşlık kavramı bağlamında suriyeli mültecilerin hukuki durumu
  22.10.2017 - 22.10.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  2. gerçek ve umut arasında suriyeli mülteciler sempozyumu
  ÖZDEMİR RECEP
 • Islam Hukuk Tarihinde Muvatta’xxnın Konumu
  13.10.2016 - 13.10.2016
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
  ÖZDEMİR RECEP
 • İSLÂM HUKUKUNDA BORÇLARIN VE HAKLARIN İSPATINA YÖNELİK TEMÎNÂTLAR
  02.05.2015 - 02.05.2015
  Ulusal
  Türkçe
  Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-II
  ÖZDEMİR RECEP
 • FIKHÎ HÜKÜMLERİN TESİSİNDE SÜNNET İN DEĞERİYLE İLGİLİ İNDİRGEMECİ YAKLAŞIMIN ELEŞTİRİSİ
  28.10.2016 - 28.10.2016
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  ULUSLARARASI YANLIŞ ALGILAR VE DOĞRU İSLAM SEMPOZYUMU
  ÖZDEMİR RECEP

Editörlükler

 • ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
  2019
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Editör
  elektronik
  ÖZDEMİR RECEP
 • Hamit Aktürk
  2019
  Kitap
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  hiperyayın
  ÖZDEMİR RECEP
 • ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER DERGİSİ
  2019
  Dergi
  Uluslararası
  Arapça
  Yrd. Editör
  ELEKTRONİK
  ÖZDEMİR RECEP,ALTUN HİLMİ KEMAL,AĞIRKAYA GÜVEN

Kitaplar

 • iSLAM eŞYA hUKUKU
  2019
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  HİPERYAYIN
  ÖZDEMİR RECEP,KIYLIK MUSTAFA HARUN
 • İslam Hukuku ı
  2019
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  lisans yayıncılık
  ÖZDEMİR RECEP
 • İslam Eşya Hukuku
  2019
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  hiperyayın
  ÖZDEMİR RECEP
 • İslam Eşya Hukuku
  2019
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  hiperyayın
  ÖZDEMİR RECEP
 • İSLAM HUKUKU VE KOLLUK MESLEK ETİĞİ
  2018
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  HiperYayın
  PAYAM MEHMET MURAT,ÖZDEMİR RECEP
 • AHİLİK VE MESLEKİ ETİK
  2018
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  GAZİ KİTABEVİ
  AKÇİ YAVUZ,ÇELİK MÜCAHİT,ÖZDEMİR RECEP
 • İslam hukukunda mülkiyet teori ve iktisab
  2018
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  hiperyayın
  ÖZDEMİR RECEP
 • İSLAM HUKUKU VE KOLLUKMESLEK ETİĞİ
  2018
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  hiperyayın
  ÖZDEMİR RECEP,PAYAM MEHMET MURAT
 • İmam Malik ve Sahabe Kavline Yaklaşımı
  2017
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  Türkçe
  lambert
  ÖZDEMİR RECEP
 • İslam Teminat Hukuku Ayni Teminat
  2017
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  hiper yayın
  ÖZDEMİR RECEP
 • imam Malik ve Metodolojisi
  2017
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  hiperyayın
  ÖZDEMİR RECEP

Makaleler

 • İslâm Hukukuna Göre Mülkiyet ve Mülkiyetin Temellendirilmesi
  .2019
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1308-9196
  ÖZDEMİR RECEP
 • AYNİ TEMİNATLAR BAĞLAMINDABEY‘ Bİ’L-VEFÂNIN HUKUKİ DURUMU
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  1304-1045
  ÖZDEMİR RECEP
 • İMAM MÂLİK İN METODOLOJİSİNDE HABER İ VÂHİDİNKAYNAK DEĞERİ
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  2147-7256
  ÖZDEMİR RECEP
 • REHİN ALAN TARAFIN REHNİN MÜLKİYETİNDEN YARARLANMASI
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1301-6229
  ÖZDEMİR RECEP
 • İMÂM MÂLİK İN FIKHINDA SÜNNET KAVRAMI
  .2016
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  2148-0710
  ÖZDEMİR RECEP
 • sahih halvetin nikah akdinin hükümlerine etkisi
  .2017
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  2587-1757
  ÖZDEMİR RECEP
 • İslâm Hukukunda Gayrimenkul (İpotek)
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  1306
  ÖZDEMİR RECEP
 • İslâm Hukûkunda Ticâret ve Borç İlişkilerinin Genel Yapısı
  .2015
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1303-9199
  ÖZDEMİR RECEP
 • İMÂM MÂLİK İN METODOLOJİSİNDE SAHABÎ KAVLİNİN DELİL DEĞERİ
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  1306-4223
  ÖZDEMİR RECEP
 • ÖZEL HUKUK KAMU HUKUKU VE ŞAHSÎ HAK AYNÎ HAK AYIRIMINA GÖRE İSLÂM HUKUKUNUNSİSTEMATİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  2148-4163
  ÖZDEMİR RECEP
 • FIKHÎ HÜKÜMLERDE DEĞİŞİM VE GELİŞİM İMKÂNI
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  2147-2971
  ÖZDEMİR RECEP
 • İslâm Hukukunda Şart Muhayyerliği
  .2016
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  ÖZDEMİR RECEP
 • İSLÂM HUKUKUNDA HAPİS HAKKI HAKKU L HAPS KAVRAMI
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1304-1045
  ÖZDEMİR RECEP
 • Mâlikî Fıkhının Batılı Hukuk Sistemlerine Etkileri
  .2015
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  ÖZDEMİR RECEP
 • FIKIH USÛLÜ AÇISINDAN TAKLÎD
  .2012
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  ÖZDEMİR RECEP
 • İSLAM HUKUK TARIHINDE FUKAHA I SEB A VE USULDEKI YÖNTEMLERI FUKAHA I SEB A
  .2011
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  ÖZDEMİR RECEP
 • İMAM MÂLİK’İN MUVATTA’ I ÜZERİNE
  .2017
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1308-6944
  ÖZDEMİR RECEP

Oluşturulma09 Mayıs 2013 09:38
Düzenlenme 03 Mayıs 2018 16:20
Görüntülenme246