İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

İletişim Bilgileri:

E-Mail                                     : rilhan@adiyaman.edu.tr   /  rifatcografya@gmail.com

Telefon                                   : +0 416 223 38 00 – 4191

Adres                                      : Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Altınşehir/Adıyaman.

 

Öğrenim Bilgileri:

Lisans                                     :Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü (2002 – 2006).

Yüksek Lisans                        :Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı (Tezsiz) (2006 – 2009).                            

Doktora                                  :Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim  Dalı Fiziki Coğrafya Bilim Dalı (Bütünleşik Doktora Programı)   (2009 – 2017).                                

 

Görevler:

Araştırma Görevlisi               :Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü (2008 – 2009).                         

Araştırma Görevlisi               :Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü                 (2009 – 2018).                             

Araştırma Görevlisi Doktor  :Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü   (2018 – 2019).                           

Araştırma Görevlisi Doktor  :Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü    (2019 – ).        

 

Üniversite Dışı Deneyim:

Veri Üretimi ve Yönetimi       :Esri Türkiye (İŞLEM) {Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS)} – Ankara     (2005 – 2007).                             

 

Yayınlar:

Doktora Tezi:

İlhan, R. (2017). “Samsun Dağı Fiziki Coğrafya Özelliklerinin Etek - Alüvyal Jeomorfolojisi Üzerine Etkisi”, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı, 697 sayfa, İzmir. (Danışman: Prof. Dr. Ertuğ ÖNER).

Kitapta Bölüm

Vardar, S., İlhan, R. (2020). "Karpuz Çayı (Karpuzlu/Aydın) Havzasının Jeomorfolojisi ve Alinda Antik Kenti ”. Çekilmez, M., Kapuci, U. (Eds.) Alinda Araştırmaları 1, Eski Belgeler ve Yeni Araştırmalar, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları No:66, 331-350, Aydın.

Makaleler

Vardar, S., Öner, E., İlhan, R. (2017). “Bağlararası Höyüğü Çevresinde Paleocoğrafya ve Jeoarkeoloji Araştırmaları (Çeşme– İzmir)” Türkiye Jeoloji Bülteni / Geological Bulletin of Turkey (60), 589-614.

İlhan, R., Öner, V. (2018). “Sedimantolojik ve Paleontolojik Analizler ile Güllübahçe (Söke/Aydın) Birikinti Konisinin Gelişimi: Ön Sonuçlar”. Sosyal Bilimler Dergisi (The Journal of Social Science), 31,  471 – 478. 

Kayan, İ., Öner, E.,  Doğan, M., İlhan, R., Vardar, S. (2019). “Urla-İskele Kıyı Düzlüğünün Holosen Paleocoğrafyası ve Jeoarkeolojik Değerlendirmeler”. Ege Coğrafya Dergisi,  28 (1), 11-32.

Kayan, İ., Öner, E.,  Doğan, M., İlhan, R. (2019). “Afrodisias Sulak Alanında Paleocoğrafya Araştırmaları ve Jeoarkeolojik Değerlendirmeler”, Ege Coğrafya Dergisi,  28 (1), 69-95.

İlhan, R., Öner, E. (2019). “Büyük Menderes Deltası’nın Kuzeyinde Yapılan Delgi Sondajlarda Mikropaleontolojik Bulgular”, Coğrafi Bilimler Dergisi / Turkish Journal of Geographical Sciences, 17 (2), 345-366.

Öner, E., Vardar, S., Karadaş, A., İlhan, R. (2019). “Türkiye’nin Batı ve Güney Kıyılarındaki Antik Yerleşmelerin Paleocoğrafya ve Jeoarkeolojik Özellikleri” / “Paleogeographical and Geoarchaeological Characteristics of Ancient Settlements on the Western and Southern Coasts of Turkey”. TINA,  Denizcilik Arkeolojisi Dergisi / Maritime Archaeology Periodical 11, 9-50.

Vardar, S., İlhan, R., Öner, E., Kenar, F. (2019). “Justinianus Köprüsü Çevresinde Delgi Sondaj Yöntemli Paleocoğrafya-Jeoarkeoloji Araştırmalarının Ön Sonuçları”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 33, 756-796.

İlhan, R. (2020). “Boynak Birikinti Konisinin Gelişimi (Söke/Aydın): Sedimantolojik ve Paleontolojik Sonuçlar”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30 (1), 1-20.

Vardar, S., İlhan, R., Öner, E. (2020). “Teos Antik Yerleşimi Çevresinde Paleocoğrafya-Jeoarkeoloji Araştırmalarının İlk Sonuçları (Seferihisar-İzmir)”. Coğrafya Dergisi /Journal of Geography,  40, 323-338.

İlhan, R., Vardar, S., Öner, E. (2020). “Ekşi Höyük Çevresinde (Çal/Denizli) Paleocoğrafya ve Jeoarkeoloji Araştırmaları”. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23 (44), 661-685.

Kayan, İ., Doğan, M., İlhan, R., Karadaş, A., Yavaşlı, D.D., Aslan, R. (2021). “Geç Tunç Çağı Troya Savunma Hendeği Araştırmalarına Jeoarkeolojik Katkılar”. Ege Arkeoloji Dergisi 26,

 

Tam Metin Bildiriler (Uluslararası)

Öner, E., Vardar, S.,  İlhan, R. (2018). “ Bağlararası Çevresinde (Çeşme, İzmir) Holosen Kıyı Çizgisi Değişmeleri Ve Jeoarkeoloji Araştırmaları”. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 33. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, I. Cilt; 293-318, Ankara.

Öner, E., Doğan, M., İlhan, R., Yaman, F., Kayan, İ. (2018). “Klazomenai-Limantepe Çevresinde (Urla, İzmir) Paleocoğrafya-Jeoarkeoloji Araştırmaları”. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 33. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, I. Cilt; 319-338, Ankara.

İlhan, R., Öner, V. (2018). “Sedimantolojik ve Paleontolojik Analizler ile Atburgazı (Söke/Aydın) Birikinti Konisinin Gelişimi” /  “The Evolution of Atburgazi (Söke/Aydın) Alluvial Fan with Sedimentological and Paleontological Analysis", TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu (3-6 Ekim 2018), Bildiriler Kitabı, 1077-1091, Ankara.

Öner, E., Vardar, S., Karadaş, A., İlhan, R. (2018).  “Bornova Ovası ile Bayraklı Höyüğü Çevresinde Paleocoğrafya ve Jeoarkeoloji Araştırmaları (İzmir)” / “Paleogeographical and Geoarchaeological Research Around Bornova Plain and Bayraklı Mound (İzmir)" TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu (3-6 Ekim 2018), Bildiriler Kitabı, 296-312, Ankara.

Öner, E., Vardar, S., Doğan, M., İlhan, R., Başar, S. (2019).  “Damlıboğaz – Pilavtepe 2017 Yılı Paleocoğrafya-Jeoarkeoloji Araştırmaları (Milas – Muğla).” Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 34. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 195-220, Ankara.

Öner, E., Vardar, S., Doğan, M., İlhan, R., Yaman, F., Kayan, İ. (2019).  “Klazomenai ve Limantepe 2017 Yılı Paleocoğrafya ve Jeoarkeoloji Araştırmaları (Urla-İzmir).” Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 34. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 239-260, Ankara.

Öner, E., Vardar, S., İlhan, R., Başar, S. (2019). “Çeşme-Bağlararası 2017 Yılı Paleocoğrafya ve Jeoarkeoloji Araştırmaları (İzmir)”. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 34. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 527-548, Ankara.

İlhan, R., Vardar, S., Karadaş, A., Öner, E. (2019). “Çine Ovasının Paleocoğrafyası ve Tepecik Höyüğünün Jeoarkeolojisi (Çine-Aydın)” / “Paleogeography of Çine Plain and Geoarchaeology of Tepecik Mound”, Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı (72nd Geological Congress of Turkey with International Participation), 28 Ocak – 1 Şubat 2019, Bildiriler Kitabı, 861 – 865, Ankara.

Karadaş, A.,Vardar, S., İlhan, R., Öner, E. (2019). “Çivril Ovasının Paleocoğrafyası ve Beycesultan Höyüğünün Jeoarkeolojisi (Çivril-Denizli)” / “Paleogeography of Çivril Plain and Geoarchaeology of Beycesultan Mound”, Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı (72nd Geological Congress of Turkey with International Participation), 28 Ocak – 1 Şubat 2019, Bildiriler Kitabı, 866 – 870, Ankara.

Öner, E., Vardar, S., Karadaş, A., Hocaoğlu, B., İlhan, R. (2019). “Troya Bağlamında Yeni Bademli Höyüğü’nün Paleocoğrafya ve Jeoarkeolojisi”. Internatıonal Agean Symposium on Innovative Interdisciplinary Scientific Researches March 26-27, 2019, Proceeding Book, 300 – 320, İzmir.

Vardar, S., Öner, E., Karadaş, A., Hocaoğlu, B., İlhan, R. (2019). “Torbalı Ovasının Holosen Doğal Çevre Değişmelerinin Alüvyon Delgi Sondaj Yöntemi İle Belirlenmesi ve Paleocoğrafya Değerlendirmeleri”. International Agean Symposium on Innovative Interdisciplinary Scientific Researches March 26-27, 2019, Proceeding Book, 321 – 331, İzmir.

Vardar, S., Öner, E., İlhan, R., Karadaş, A. (2019). “Çeşme Yarımadası Tunç Çağı Kıyılarındaki Teos ve Bağlararası Antik Kentlerinde Jeoarkeolojik Araştırmalar”. ERASMUS International Academic Research Symposium on Educational and Social Sciences 5-6 April 2019, Proceeding Book, 271 – 298, İzmir.

Karadaş, A., İlhan, R., Öner, E., Vardar, S.(2019). “Bornova Kıyı Ovasında Paleocoğrafya ve Jeoarkeoloji Araştırmaları”. ERASMUS International Academic Research Symposium on Educational and Social Sciences 5-6 April 2019, Proceeding Book, 299 – 323, İzmir.

Karadaş, A., İlhan, R., Öner, E., Vardar, S.(2019). “Bornova Kıyı Ovasında Paleocoğrafya ve Jeoarkeoloji Araştırmaları”. ERASMUS International Academic Research Symposium on Educational and Social Sciences 5-6 April 2019, Proceeding Book, 299 – 323, İzmir.

İlhan, R., Vardar, S., Öner, E. (2019). "Panaztepe 2018 Yılı Paleocoğrafya ve Jeoarkeoloji Araştırmaları (Menemen-İzmir)". T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 17-21 Haziran 2019, Diyarbakır (2020 Basımında).

İlhan, R., Vardar, S., Karadaş, A., Öner, E.(2019). "Ekşi Höyük 2018 Yılı Paleocoğrafya ve Jeoarkeoloji Araştırmaları (Çal-Denizli)", T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 17-21 Haziran 2019, Diyarbakır (2020 Basımında).

Karadaş, A., İlhan, R., Öner, E., Vardar, S., Yıldız, S. (2019). "Kadıkalesi’nin (Antik Anaia) Paleocoğrafya ve Jeoarkeolojisi (Kuşadası-Aydın)". T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 17-21 Haziran 2019, Diyarbakır (2020 Basımında).

Vardar, S., İlhan, R., Öner, E. (2019). "Teos 2018 Yılı Paleocoğrafya ve Jeoarkeoloji Araştırmaları (Seferihisar-İzmir)". T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 17-21 Haziran 2019, Diyarbakır (2020 Basımında).

Vardar, S., Karadaş, A., İlhan, R., Öner, E. (2019). "Beycesultan Höyüğü 2018 Yılı Paleocoğrafya ve Jeoarkeoloji Araştırmaları (Çivril-Denizli)". T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 17-21 Haziran 2019, Diyarbakır (2020 Basımında).

Öner, E., İlhan, R., Vardar, S. (2019). "Tepecik Höyük 2018 Yılı Paleocoğrafya ve Jeoarkeoloji Araştırmaları (Çine-Aydın)". T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 17-21 Haziran 2019, Diyarbakır (2020 Basımında).

Öner, E., Vardar, S., Karadaş, A., İlhan, R. (2019). "Bayraklı Höyüğünde (Smyrna - Tepekule) 2018 Yılı Paleocoğrafya ve Jeoarkeoloji Araştırmaları (İzmir)". T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 17-21 Haziran 2019, Diyarbakır (2020 Basımında).

Öner, E., Vardar, S., Karadaş, A., İlhan, R. (2019). "Ekşi Höyük Çevresinde (Çal ‐ Denizli) Delgi Sondaj Yöntemli Paleocoğrafya ve Jeoarkeoloji Araştırmaları" / "Paleogeographical and Geoarchaeological Surveys by Core Drilling Method Around Ekşi Mound (Çal ‐ Denizli)". 1. İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi, 20-22 Haziran 2019, Bildiriler Kitabı, 1065 - 1076, İstanbul.

 

Özet Bildiriler (Uluslararası)

Kayan, İ., Öner, E., Doğan, M., İlhan, R.  (2016). “Afrodisias Kazı Alanındaki Yüksek Yer Altı Suyu ve Çevresel Etkileri”. Turqua-2016 VII. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, 8-11 Mayıs 2016, Bildiri Özleri Kitabı, 151-152, İstanbul.

Öner, E., Vardar, S., İlhan, R. (2017). “Geomorphological Effects of Kayacık in Gördes to the Surrounding Archaeological Sites in Northern Lydia”. Archaeology and History of Lydia from the Early Lydian Period to Late antiquity (8th century B.C.-6th century A.D.), 17 – 18 Mayıs 2017, Bildiri Özleri Kitabı, 74, İzmir.

Öner, E., Vardar, S., Doğan, M., İlhan, R., Yaman, F., Kayan, İ.(2018). “Urla-İskele Kıyı Düzlüğünün Jeomorfolojisi ve Limantepe-Klazomenai (Urla–İzmir)/ Geomorphology Of The Urla-İskele Coastal Plain and Limantepe-Klazomenai (Urla – İzmir)”. 71. Uluslararası Katılımlı Türkiye Jeoloji Kurultayı (Jeoloji ve Sağlık), ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, 23-27 Nisan 2018, Bildiri Özleri Kitabı, 462-463, Ankara, IBSN 978-605-01-1206-1.

Kayan, İ., Öner, E., Doğan, M., İlhan, R., Vardar, V. (2018). “Urla-İskele Kıyı Düzlüğünün Holosen Paleocoğrafyası ve Limantepe-Klazomenai Jeoarkeolojisine Katkılar” / “Holocene Paleogeography Of The Urla-Iskele Plain (Izmir) and Geoarchaeological Contribution to the Ancient Limantepe Klazomenai. VIII. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu (VIII. Quaternary Symposium of Turkey)”, 2-5 May 2018, Bildiri Özleri Kitabı, 47-48, İstanbul. IBSN: 978-605-81578-1-1

Öner, E., Vardar, S., Doğan, M., İlhan, R., Başar, S. (2018). “Güllük Körfezi-Sarıçay Deltasında Paleocoğrafya Araştırmaları (Milas-Muğla)” / “Paleogeographic Research In Güllük Gulf-Sariçay Delta (Milas-Muğla). VIII. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu (VIII. Quaternary Symposium Of Turkey)”, 2-5 May 2018, Bildiri Özleri Kitabı, 37-38, İstanbul. ISBN: 978-605-81578-1-1.

İlhan, R., Öner, E. (2018). “The Evolution of Güllübahçe Alluvial Fan (Söke/Aydın) Preliminary Results of Sedimentological and Paleontological Analysis”, In: 5th International Landscape Archaeology Conference LAC 2018, 17th - 20th September 2018, p.196, Newcastle and Durham, UK.

Vardar, S., İlhan, R., Öner, E. (2019). “Teos Antik Kentinde Paleocoğrafya Araştırmaları ve Jeoarkeolojik Sonuçları (Seferihisar/İzmir)” / “Paleogeographical Researches and Geoarchaeological Results In the Ancient City of Teos (Seferihisar/İzmir)”, Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu (International Symposium On Geomorphology), 10-12 Ekim 2019, Bildiriler Kitabı, 196-198, Ankara. ISBN:  978-605-67576-1-7.

 

Poster Bildiriler (Uluslararası)

Öner, E., Vardar, S.,  İlhan, R. (2017). “Bağlararası Höyüğü Çevresinde Paleocoğrafya ve Jeoarkeoloji Araştırmaları (Çeşme – İzmir)”. 70. Uluslararası Katılımlı Türkiye Jeoloji Kurultayı (Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras), 10 – 14 Nisan 2017, Bildiri Özleri Kitabı, 406-407, Ankara.

 

Projeler:

Troia Antik Kenti Çevresinde Tübingen Üniversitesi Almanya Troia Arkeoloji Çalışmaları, 2009, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı (ULUSAL).

Troia Antik Kenti Çevresinde Tübingen Üniversitesi Almanya Troia Arkeoloji Çalışmaları, 2010, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, (ULUSAL).

T.C.  Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir İli Menderes İlçesi Klaros Kazı Projesi, 2010, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, (ULUSAL).

Troia Antik Kenti Çevresinde Tübingen Üniversitesi Almanya Troia Arkeoloji Çalışmaları, 2011, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı,  (ULUSAL).

Afrodisias Antik Kenti Çevresinde (New York Üniversitesi ABD – Afrodisias) Arkeoloji Çalışmaları, 2013, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, (ULUSAL).

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir İli Urla İlçesi Klazomenai Antik Kenti Kazısı Projesi[Proje numarası- BK013508 (2016)], Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, (ULUSAL).

T.C.  Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir İli Urla ve Seferihisar ilçeleri Arkeolojik Yüzey Araştırması [Proje numarası - YA013502 (2016)], Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, (ULUSAL).

T.C.  Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir İli Çeşme ilçesi Bağlararası Kazı Projesi 2016, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, (ULUSAL).

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Muğla İli, Adalar, Bodrum Yarımadası, Damlıboğaz, Sarıçay Ovası, Pilavtepe, Kissebükü, Kedrai (Sedir Adası) Anakarada Leleg Yerleşmeleri” konusunda Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi [Proje numarası- YA014804 (2017)], Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, (ULUSAL).

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Ören Yeri kazı projesi [Proje Numarası BK013515 (2018)], Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, (ULUSAL).

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Aydın ili, Çine ilçesi Tepecik Höyüğü kazı projesi [Proje Numarası BK010903 (2018)], Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, (ULUSAL).

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Denizli ili, Çivril ilçesi, Beycesultan Höyüğü kazı projesi [Proje Numarası BK012002 (2018)], Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, (ULUSAL).

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Denizli ili, Çal ilçesi, Dayılar Mahallesi’nde bulunan Ekşi Höyüğü kazı projesi [Proje Numarası MK012001 (2018)], Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, (ULUSAL).

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Sığacık’ta bulunan TEOS Antik kenti kazı projesi[Proje Numarası BK013506 (2018)], Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, (ULUSAL).

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir ili, Menemen İlçesi, Maltepe Köyü sınırları içerisinde bulunan Panaztepe Ören yeri kazı projesi [Proje Numarası BK013509 (2018)], Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, (ULUSAL).

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Muğla İli, Adalar, Bodrum Yarımadası, Damlıboğaz, Sarıçay Ovası, Pilavtepe, Kissebükü, Kedrai (Sedir Adası) Anakarada Leleg Yerleşmeleri konusunda Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi [Proje numarası- YA014804 (2018)], Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, (ULUSAL).

T.C.  Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir İli Çeşme ilçesi Bağlararası Kazı Projesi [Proje Numarası BK013512 (2018)],  Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, (ULUSAL).

T.C.  Kültür ve Turizm Bakanlığı Aydın İli Kuşadası ilçesi Kadıkalesi Kazı Projesi [Proje Numarası BK010902 (2019)],  Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, (ULUSAL).

T.C.  Kültür ve Turizm Bakanlığı Manisa İli Gölmarmara ve Saruhan İlçeleri Kaymakçı Yerleşimleri Kazı Projesi [Proje Numarası BK024502 (2019)],  Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, (ULUSAL).

T.C.  Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir İli Aliağa İlçesi Myrina ve Gryneion Antik Kenti Yüzey Araştırma Projesi [Proje Numarası YA013505 (2019)],  Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, (ULUSAL).

T.C.  Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir İli Çeşme ilçesi Bağlararası Kazı Projesi [Proje Numarası BK013512 (2019)], Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, (ULUSAL).

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir ili, Menemen İlçesi, Maltepe Köyü sınırları içerisinde bulunan Panaztepe Ören yeri kazı projesi [Proje Numarası BK013509 (2019)], Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, (ULUSAL).

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Sığacık’ta bulunan TEOS Antik kenti kazı projesi [Proje Numarası BK013506 (2019)], Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, (ULUSAL).

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Aydın İli, Karpuzlu ilçesi, Alinda Antik Kenti ve Çevresi Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi [Proje Numarası YA010902(2020)], Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, (ULUSAL).

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Sığacık’ta bulunan TEOS Antik kenti kazı projesi [Proje Numarası BK013506 (2020)], Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, (ULUSAL).

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir ili, Menemen İlçesi, Maltepe Köyü sınırları içerisinde bulunan Panaztepe Ören yeri kazı projesi [Proje Numarası BK013509 (2020)], Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, (ULUSAL).

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Adıyaman İli, Perre Antik Kenti Kazı Projesi [2020], Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, (ULUSAL).

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir ili, Urla ilçesi, Limantepe Kazı Projesi [Proje Numarası CK013503 (2020)]. Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, (ULUSAL).

 
 

Oluşturulma05 Mart 2018 10:05
Görüntülenme1225