İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Sedat BİLGİÇ
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

  • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
  • Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

İletişim

  • 04162223800-4181

Ögrenim Bilgisi
2004 TIP FAKÜLTESI/TEMEL TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ/TIBBI BIYOKIMYA ANABILIM DALI
Tez adı: Karacigeri rejenere olan ve olmayan sıçanlarda, karbontetraklorürle (CCl4)
indüklenen akut karaciger hasarı ve N-asetilsisteinin koruyucu etkisi (2011) Tez
Danısmanı:(DOÇ. DR. ELIF ÖZEROL)
Doktora INÖNÜ ÜNIVERSITESI
2011
2002 TIP FAKÜLTESI/TEMEL TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ/TIBBI BIYOKIMYA ANABILIM DALI
Tez adı: Sıçanlarda erdosteinin kısa süreli global beyin iskemi/reperfüzyon hasarı üzerinde
koruma etkinliginin arastırılması (2004) Tez Danısmanı:(Yrd.Doç.Dr. Ahmet ÇIGLI)
Yüksek Lisans INÖNÜ ÜNIVERSITESI
Mart/2004
1998 MALATYA SAGLIK YÜKSEKOKULU/SAGLIK MEMURLUGU BÖLÜMÜ
Lisans INÖNÜ ÜNIVERSITESI
Haziran/2002
Görevler
YARDIMCI DOÇENT ADIYAMAN ÜNIVERSITESI/SAGLIK HIZMETLERI MESLEK YÜKSEKOKULU/TIBBI
2012 HIZMETLER VE TEKNIKLER BÖLÜMÜ/PATOLOJI LABORATUVAR TEKNIKLERI PR.)
Projelerde Yaptıgı Görevler:
Ikinci Kusak Antipsikotik Bir Ilaç Olan Risperidon ile Muamele Edilmis Sıçanlarda Koruyucu Özelligi
Olan Resveratrol ün Metabolik Yolaklardaki Önemli Genlerin Ekspresyonu Üzerine Olan Etkilerinin
Incelenmesi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi,
Yürütücü:TASTEMIR KORKMAZ DENIZ,Yürütücü:BILGIÇ SEDAT,Yürütücü:AZIRAK
SEBILE,Yürütücü:GÜVENÇ AYSE NILAY,Yürütücü:ÖZER MEHMET KAYA, , 05/10/2015 - 11/10/2018
1.
Ikinci Kusak Antipsikotik Bir Ilaç Olan Risperidon ile Muamele Edilmis Sıçanlarda Koruyucu Özelligi
Olan Resveratrol ün Metabolik Yolaklardaki Önemli Genlerin Ekspresyonu Üzerine Olan Etkilerinin
Incelenmesi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi,
Arastırmacı:BILGIÇ SEDAT,Arastırmacı:AZIRAK SEBILE,Yürütücü:TASTEMIR KORKMAZ
DENIZ,Arastırmacı:GÜVENÇ AYSE NILAY,Arastırmacı:ÖZER MEHMET KAYA, , 15/10/2015 -
2.
Ratlarda amikasine baglı olusan böbrek hasarı üzerine timokinon’un koruyucu etkisi, Yüksekögretim
Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Arastırmacı:BILGIÇ SEDAT,Yürütücü:ÖZER
MEHMET KAYA, , 01/01/2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
3.
Valproik asit’in rat karacigerinde toksisite, hücre çogalması ve obezite genlerinin ekspresyonları
4. üzerindeki etkilerine karsı timokinon’un koruyucu özelliginin arastırılması, Yüksekögretim Kurumları
1
tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Arastırmacı:BILGIÇ SEDAT,Yürütücü:AZIRAK
SEBILE,Arastırmacı:ÖZER MEHMET KAYA,Arastırmacı:TASTEMIR KORKMAZ DENIZ, , 07/01/2016
(Devam Ediyor) (ULUSAL)
Ratlarda doksorubisin’in indükledigi kardiyotoksisiteye karsı misoprostol’ün koruyucu etkisi,
Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Yürütücü:BILGIÇ
SEDAT,Arastırmacı:ÖZER MEHMET KAYA, , 01/01/2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
5.
Olanzapin’in Timokinon ile kullanımının bagırsak üzerine olan etkilerinin mikrobiyolojik olarak
incelenmesi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi,
Arastırmacı:ÖZER MEHMET KAYA,Arastırmacı:BILGIÇ SEDAT,Yürütücü:GÜVENÇ AYSE
NILAY,Arastırmacı:TASTEMIR KORKMAZ DENIZ,Arastırmacı:AZIRAK SEBILE, , 15/10/2015 (Devam
6.
Olanzapin’in indükledigi beyindeki metabolik yan etkilere karsı Timokinon’un koruyucu rolünün
metabolik yolaklardaki önemli genlerin ekspresyonu üzerine olan etkilerinin incelenmesi,
Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Arastırmacı:ÖZER MEHMET
KAYA,Arastırmacı:GÜVENÇ AYSE NILAY,Arastırmacı:BILGIÇ SEDAT,Arastırmacı:AZIRAK SEBILE, ,
15/10/2015 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
7.
Dietilnitrozamin’in DEN indükledigi hepatosellüler karsinomaya (HCC) karsı üzüm çekirdegi (Grape
seed extract), kurt üzümü (Lycium barbarum goji berry) ve arı sütü’nün (Royal Jelly) koruyucu
etkisi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Yürütücü:BILGIÇ
SEDAT,Arastırmacı:DOGAN ZÜMRÜT, , 10/06/2013 - 28/12/2015 (ULUSAL)
8.
Karacigeri rejenere olan ve olmayan sıçanlarda karbontetraklorürle (CCl4) indüklenen akut karaciger
hasarı ve n-asetilsistein’in koruyucu etkisi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel
arastırma projesi, Yürütücü:ÖZEROL ELIF,Arastırmacı:BILGIÇ SEDAT,Arastırmacı:IRAZ MUSTAFA, ,
15/06/2009 - 15/03/2011 (ULUSAL)
9.
Sıçanlarda Erdostein’in Kısa Süreli Global Beyin Iskemi Reperfüzyon Hasarı Üzerindeki Koruma
Etkinliginin Arastırılması, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi,
Arastırmacı:ILHAN ATILLA,Arastırmacı:BILGIÇ SEDAT,Yürütücü:ÇIGLI AHMET, , 15/06/2003 -
19/03/2004 (ULUSAL)
10.
Idari Görevler
2014-2015
Yönetim Kurulu Üyeligi ADIYAMAN ÜNIVERSITESI/SAGLIK HIZMETLERI MESLEK YÜKSEKOKULU/TIBBI
HIZMETLER VE TEKNIKLER BÖLÜMÜ/TIBBI LABORATUVAR TEKNIKLERI PR.
2012-2013
MYO/Yüksekokul Müdür YardımcısıADIYAMAN ÜNIVERSITESI/SAGLIK HIZMETLERI MESLEK YÜKSEKOKULU/TIBBI
HIZMETLER VE TEKNIKLER BÖLÜMÜ/PATOLOJI LABORATUVAR TEKNIKLERI PR.
Dersler *
Ögrenim Dili Ders Saati
2018-2019
Önlisans
Klinik Biyokimya Türkçe 4
Laboratuvarda organizasyon Türkçe 2
Temel Lab. Uygulamaları Türkçe 4
Arastırma yöntem teknikleri Türkçe 2
2017-2018
Önlisans
Klinik Biyokimya Türkçe 5
Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. ÖZER MEHMET KAYA,BILGIÇ SEDAT,ARMAGAN ILKAY,SAVRAN MEHTAP (2020). Thymoquinone
protection from amikacin induced renal injury in rats. Biotechnic Histochemistry, 95(2), 1-8.,
Doi: 10.1080/10520295.2019.1650957 (Yayın No: 5708800)
2. BILGIÇ SEDAT,ARMAGAN ILKAY (2020). Effects of misoprostol treatment on doxorubicin
inducedrenal injury in rats. BIOTECHNIC HISTOCHEMISTRY, 95(1), 1-8., Doi: 10.1080
2
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
/10520295.2019.1645356 (Yayın No: 5708688)
3. BILGIÇ SEDAT,ÖZGÖÇMEN MELTEM (2019). The protective effect of misoprostol
againstdoxorubicin induced liver injury. Biotechnic Histochemistry, 94(8), 583-591., Doi:
10.1080/10520295.2019.1605457 (Yayın No: 5708572)
4. AZIRAK SEBILE,BILGIÇ SEDAT,TASTEMIR KORKMAZ DENIZ,GÜVENÇ AYSE NILAY,KOCAMAN
NEVIN,ÖZER MEHMET KAYA (2019). The protective effect of resveratrol against risperidoneinduced
liverdamage through an action on FAS gene expression. Gen. Physiol. Biophys., 1(38),
215-225., Doi: 10.4149/gpb_2018045 (Yayın No: 5708447)
5. TASTEMIR KORKMAZ DENIZ,BILGIÇ SEDAT,AZIRAK SEBILE,GÜVENÇ AYSE NILAY,KOCAMAN
NEVIN,ÖZER MEHMET KAYA (2018). The protective effect of resveratrol against risperidoneinduced
brain damage and metabolic side effects. Cukurova Medical Journal, 43(1), 108-123.,
Doi: 10.17826/cumj.394855 (Yayın No: 4640775)
6. BILGIÇ SEDAT,DOGAN ZÜMRÜT,AZIRAK SEBILE,ERDEMLI MEHMET ERMAN,ÖNDERCI
MUHITTIN,TÜRK AHMET,ÖZER MEHMET KAYA (2018). Hepatoprotective effect of royal jelly, grape
seed extract,and Lycium barbarum against diethylnitrosamine-inducedliver toxicity in rats. Annals
of Medical Research, 25(3), 342-348., Doi: 10.5455/annalsmedres.2018.03.040 (Yayın No:
4640608)
7. BILGIÇ SEDAT,TASTEMIR KORKMAZ DENIZ,AZIRAK SEBILE,GÜVENÇ AYSE NILAY,KOCAMAN
NEVIN,ÖZER MEHMET KAYA (2018). Olanzapine-induced renal damages and metabolic
sideeffects: the protective effects of thymoquinone. J Turgut Ozal Med Cent, 25(1), 70-75., Doi:
DOI: 10.5455/jtomc.2017.10.133 (Yayın No: 3989259)
8. BILGIÇ SEDAT,TASTEMIR KORKMAZ DENIZ,AZIRAK SEBILE,GÜVENÇ AYSE NILAY,KOCAMAN
NEVIN,ÖZER MEHMET KAYA (2017). The protective effect of thymoquinone over
olanzapineinducedside effects in liver, and metabolic side effects. Bratisl Med J, 118(10), 618-
625., Doi: DOI: 10.4149/BLL_2017_119 (Yayın No: 3988987)
9. TANBEK KEVSER,ÖZEROL ELIF,BILGIÇ SEDAT,IRAZ MUSTAFA,SAHIN NURHAN,ÇOLAK CEMIL
(2017). Protective effect of Nigella sativa oil against thioacetamide induced liver injury in rats.
M e d i c i n e S c i e n c e I n t e r n a t i o n a l M e d i c a l J o u r n a l , 6 ( 1 ) , 9 6 - 1 0 3 . , D o i :
10.5455/medscience.2016.05.8531 (Yayın No: 2895211)
10. BILGIÇ SEDAT,TASTEMIR KORKMAZ DENIZ,AZIRAK SEBILE,GÜVENÇ AYSE NILAY,KOCAMAN
NEVIN,ÖZER MEHMET KAYA (2017). Risperidone-Induced Renal Damage and Metabolic Side
Effects:The Protective Effect of Resveratrol. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 6(1), 1-
10., Doi: pageshttps://doi.org/10.1155/2017/8709521 (Yayın No: 3988669)
11. BILGIÇ SEDAT,ÖZEROL ELIF,IRAZ MUSTAFA,SAHIN NURHAN,TANBEK KEVSER,ÇIGLI AHMET
(2016). Carbontetrachloride induced acute liver damageand protective effect of n acetylcysteine
on ratswith regenerated and non regenerated liver. Turkish Journal of Biochemistry, 41(3), 189-
197., Doi: 10.1515/tjb-2016-0029 (Yayın No: 2855287)
12. GÜN ABDURRAHAHMAN,ÖZER MEHMET KAYA,BILGIÇ SEDAT,KOCAMAN NEVIN,OZAN GONCA
(2016). Effect of Caffeic Acid Phenethyl Ester on Vascular Damage Caused by Consumption of
High Fructose Corn Syrup in Rats. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2016, 1-8., Doi:
10.1155/2016/3419479 (Yayın No: 2855286)
13. IRAZ MUSTAFA,BILGIÇ SEDAT,SAMDANCI EMINE,ÖZEROL ELIF,TANBEK KEVSER,IRAZ MERYEM
(2015). Preventive and early therapeutic effects of Glucan on the bleomycin induced lung
fibrosis in rats. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 1(19), 1505-1516.
(Yayın No: 2895217)
14. SIMSEK YAVUZ,ÇELIK ÖNDER,KARAER ABDULLAH,YILMAZ ERCAN,GÜL MEHMET,ÖZEROL
ELIF,BILGIÇ SEDAT,GALIP ÇELIK NILÜFER (2012). Elevated cardiac oxidative stress in newborn
rats from mothers treated with atosiban. Archives of Gynecology and Obstetrics, 285(3), 655-
661., Doi: 10.1007/s00404-011-2069-5 (Yayın No: 306172)
15. ÖZEROL ELIF,BILGIÇ SEDAT,IRAZ MUSTAFA,ÇIGLI AHMET,ILHAN ATILLA,AKYOL ÖMER (2009).
The protective effect of erdosteine on short term global brain ischemia reperfusion injury in rats.
Progress in Neuro-Psychopharmacology& Biological Psyciatry”, 33(Feb 1;33(1)), 20-24., Doi:
http://dx.doi.org/10.1016/j.pnpbp.2008.09.024 (Yayın No: 304694)
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)
basılan bildiriler :
BILGIÇ SEDAT (2019). Olanzapine-induced brain damage and metabolic side effects
byconcomitant treatment of thymoquinone in rats. Hoca Ahmet YeseviUluslararası Bilimsel
Arastırmalar Kongresi, 1(1), 755-759. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5708924)
1.
3
BILGIÇ SEDAT (2019). Cardioprotective effect of royal jelly, grape seed extract, and lycium
barbarum against diethylnitrosamine-induced cardiotoxicity in rats. 2. Uluslararası GAP Matematik
- Mühendislik - Fen ve Saglık Bilimleri Kongresi, 1(1), 99-99. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:5709054)
2.
BILGIÇ SEDAT (2018). Effect of Royal Jelly, Grape Seed Extract, and Lycium Barbarum Against
DiethylnitrosamineI induced Nephrotoxicity. 1. Euroasia Biochemical Approaches Technologies
Congress, 42-42. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4658118)
3.
BILGIÇ SEDAT (2018). Neuroprotective effect of royal jelly, grape seedextract, and Lycium
barbarum againstdiethylnitrosamine-induced neurotoxicity in rats. 7th World Congress of
Oxidative Stress,Calcium Signaling and TRP Channels, 10(2), 711-711. (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:4658006)
4.
BILGIÇ SEDAT,TASTEMIR KORKMAZ DENIZ,AZIRAK SEBILE,GÜVENÇ AYSE NILAY,KOCAMAN
NEVIN,ÖZER MEHMET KAYA (2017). Olanzapin’in Indükledigi Böbrek Hasarı ve Metabolik Yan
Etkiler: Timokinon’un Koruyucu Etkisi. Uluslararası Biyokimya Kongresi – 2017 / 28. Ulusal
Biyokimya Kongresi, 1(1), 51-51. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3989870)
5.
BILGIÇ SEDAT,AZIRAK SEBILE,TASTEMIR KORKMAZ DENIZ,YAYLAGÜL MIYASE,GÜVENÇ AYSE
NILAY,ÖZER MEHMET KAYA (2016). Risperidone induced metabolic side effects damages on the
kidneys and resveratrol protective effect. Uluslararası katılımlı KONGRELAB EXPO 2016 (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2873744)
6.
BILGIÇ SEDAT,AZIRAK SEBILE,TASTEMIR KORKMAZ DENIZ,ÖZER MEHMET KAYA,YAYLAGÜL
MIYASE,GÜVENÇ AYSE NILAY (2016). The protective effect of thymoquinone against olanzapine
induced metabolic adverse effects in liver. 41st FEBS CONGRESS, Doi: 10.1111/febs.13807 (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2873753)
7.
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1. BILGIÇ SEDAT,DOGAN ZÜMRÜT,ÖNDERCI MUHITTIN,AZIRAK SEBILE,ÇETIN MUSTAFA,ERDEMLI
ERMAN (2015). DEN’in indükledigi hepatosellüler karsinomaya karsı üzüm çekirdegi ekstresi, kurt
üzümü ve arı sütü’nün koruyucu etkisi.. 27. Ulusal biyokimya kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın
No:2294940)
2. BILGIÇ SEDAT,IRAZ MUSTAFA,ÖZEROL ELIF,TANBEK KEVSER,SAHIN NURHAN,ÇOLAK CEMIL (2013).
Ratlarda bleomisin ile olusturulan pulmoner fibrozis’e karsı Nigella sativa yagının etkisi.. 25. Ulusal
Biyokimya Kongresi, 186(303) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:307065)
3. TANBEK KEVSER,ÖZEROL ELIF,BILGIÇ SEDAT,IRAZ MUSTAFA,SAHIN NURHAN (2012). Ratlarda
tiyoasetamidle indüklenen karaciger hasarına karsı Nigella Sativa yagının etkisi. 24. Ulusal Biyokimya
Kongresi., 168(308) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:306836)
4. BILGIÇ SEDAT,ÖZEROL ELIF,IRAZ MUSTAFA,TANBEK KEVSER,SAHIN NURHAN (2011). Karacigeri
rejenere olan ve olmayan sıçanlarda karbontetraklorürle (CCL4) indüklenen akut karaciger hasarı ve
N-asetilsistein’in koruyucu etkisi. 23. Ulusal Biyokimya Kongresi., 197(1) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın
No:306935)
5. SIMSEK YAVUZ,GÜL MEHMET,KARAER ABDULLAH,ÖZEROL ELIF,YILMAZ ERCAN,BILGIÇ SEDAT,GALIP
ÇELIK NILÜFER,ÇELIK ÖNDER (2011). Atosiban tedavisi alan gebe ratların yenidoganlarında artmıs
kardiyak oksidatif stres. 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi TJOD 2011(1) (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:306737)
6. BILGIÇ SEDAT,ÇIGLI AHMET,IRAZ MUSTAFA,ILHAN ATILLA,AKYOL ÖMER,ÖZEROL ELIF (2004).
Sıçanlarda erdosteinin kısa süreli global beyin iskemi reperfüzyon hasarı üzerindeki koruma etkinliginin
arastırılması. Klinik Biyokimya Uzmanları Dernegi 2. Ulusal Kongresi, 29(325) (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:306525)
Üniversite Dısı Deneyim
2004-2012 saglık personeli Malatya Il Saglık Müdürlügü, , (Diger)
4


Oluşturulma31 Aralık 2012 15:26
Düzenlenme 01 Ocak 2020 19:14
Görüntülenme599