İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Sefa Salih BİLDİRİCİ
Öğretim Görevlisi

Birim

 • Gölbaşı Meslek Yüksekokulu

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiri

 • TÜRKİYE’DE SİYASİ KÜLTÜR-EKONOMİ ETKİLEŞİMİ: İSTİKRAR PROGRAMLARI,Barış AYTEKİN,Sefa Salih BİLDİRİCİ 1. Uluslararası Niğde Dil, Kültür Ve Tarih Sempozyumu, Niğde,2012(Sözlü Bildiri)
  [Hatalı Tarih]
  NİĞDE
 • TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜNÜN SAĞLIK AÇISINDAN İNCELENMESİ, Mehtap SÖNMEZ, Sefa Salih BİLDİRİCİ, Feyza SEVNDİK, 1. Uluslararası Niğde Dil, Kültür Ve Tarih Sempozyumu, Niğde,2012(Sözlü Bildiri
  [Hatalı Tarih]
  NİĞDE
 • Küreselleşmenin Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Mesleğine Etkileri: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Eğitim Programı Hakkında Bir İnceleme, Sefa Salih BİLDİRİCİ, Barış AYTEKİN, XI. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Isparta, 2012, (Sözlü Bildiri)
  [Hatalı Tarih]
  ISPARTA
 • Bölgesel Kalkınmayı Kadınsallaştırmak: Sürdürülebilir Bir İktisat Politikasıyla Kadın İşgücünü Etkin Kullanmak, Mustafa Şit, Barış Aytekin, Sefa Salih Bildirici, 2. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı

Bildiri (Uluslararası)

Çalıştay

Editörlük

 • Farklı Yönleriyle Küreselleşme,(Eş Editör), Doğu Kütüphanesi Yayınları, İstanbul,2008
  [Hatalı Tarih]
 • 1. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongre Kitabı
 • FIRSAT VE TEHDİTLERİYLE KÜRESELLEŞME OLGUSU, Edge Akademi, Ankara,2016 (Mustafa Talas- Sefa Salih Bildirici)
 • 2. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, Kongre Kitabı, İktisat,Truzim,İşletme Bilimleri Özel Sayısı, 2. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi ( Sefa Salih Bildirici- Ragıp Pehlivanlı)

Kongre/Sempozyum

 • 2. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi-Genel Koordinatör ( Sefa Salih Bildirici- Mustafa Latif Emek)
  05-05-2016
  Sokullu Mehmet Pasa Kulliyesi, Payas-Hatay
 • 1. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi-Genel Koordinatör( Sefa Salih Bildirici- Mustafa Latif Emek)
  [Hatalı Tarih]
  Gölbaşı-Adıyaman

Makale

 • Yeni Dünya Düzeni ve Küreselleşme, Mustafa TALAS, Yaşar KAYA, S.Salih BİLDİRİCİ, Farklı Yönleriyle Küreselleşme, Editör: Mustafa TALAS, S.Salih BİLDİRİCİ, Doğu Kütüphanesi Yayınları, İstanbul,2008,
  [Hatalı Tarih]
 • Küreselleşme, Yeni Dünya Düzeni ve Yerelleşme İlişkisi, Dünden Bugüne Küreselleşme, Yerelleşme ve Türkiye, Editör: Mustafa Talas, Bülent Kara, Gazi Kitapevi, Ankara, 2010
  [Hatalı Tarih]
 • KÜRESELLEŞMENİN BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI MESLEĞİNE ETKİLERİ: BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİM PROGRAMI HAKKINDA BİR TARTIŞMA
 • Küreselleşmenin Yerel İşgücü Piyasalarına Etkileri, Sefa Salih Bildirici, Barış Aytekin, Fırsat ve Tehditleriyle Küreselleşme Olgusu, Editör: Mustafa Talas, Sefa Salih Bildirici, Edge Akademi, Ankara,2016
  01-04-2016
  ANKARA

Makale (Uluslararası)

Oluşturulma14 Şubat 2013 10:15
Düzenlenme 20 Haziran 2017 14:33
Görüntülenme403