İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Suat ÇAPUK
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

  • Eğitim Fakültesi
  • Temel Eğitim

SUAT ÇAPUK

 
 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

 
 
 

E-Posta Adresi

:

scapuk@adiyaman.edu.tr

 
 

Telefon (İş)

:

4162233800-1041

 
 

Telefon (Cep)

:

5419720808

 
 

Faks

:

 

 
 

Adres

:

Adıyaman ÜniversitesiEğitim Fakültesi Merkez/ADIYAMAN

 
   
 
 
 

Öğrenim Bilgisi

 
 
     
 
 

Doktora

 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

 
   

EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI

 
   
 

2008

   
 

Temmuz/2014

   
   

Tez adı: Türkiye ve ABD'de yürürlükte olan "eğitim programları ve öğretim" alanındaki yüksek lisans ve doktora programlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi (2014) Tez Danışmanı:(KEMAL DURUHAN)

 
   
 
     
 
 

Yüksek Lisans

 

University of Missouri-Columbia

 
   

College of Education Curriculum and Instruction

 
   
 

2001

   
 

1/Temmuz/2002

   
   

Tez adı: - Tez Danışmanı:(Richard Dick Robinson)

 
   
 
     
 
 

Lisans

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

 
   

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

 
   
 

1994

   
 

1998

   
   
 
 
 

Görevler

 
 
     
 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ/SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI)

 
 

2014

 
 
     
 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ/SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI)

 
 

2007

 
 
 
 

Yönetilen Tezler

 
 
 

Yüksek Lisans

 
 

2019

 
     
 

1.

SÖNMEZ NURİ, (2019). Mobil Öğrenmenin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması, Adıyaman Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

 
 
 

2017

 
     
 

2.

GEDİK NAZAN BURCU, (2017). 3. sınıf fen bilimleri dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi, Adıyaman Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

 
   
 
 
 

1

 
 

                                     
 
 
 

Dersler *

 

Öğrenim Dili

Ders Saati

 
 
 

2018-2019

 
 

Lisans

 
 
 

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

Türkçe

1

 
 

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

Türkçe

1

 
 

Yüksek Lisans

 
 
 

TEZ ÇALIŞMASI

Türkçe

1

 
 

UZMANLIK ALAN DERSİ

Türkçe

1

 
 

2017-2018

 
 

Lisans

 
 
 

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

Türkçe

1

 
 

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

Türkçe

1

 
 

Yüksek Lisans

 
 
 

TEZ ÇALIŞMASI

Türkçe

1

 
 

UZMANLIK ALAN DERSİ

Türkçe

1

 
 

2016-2017

 
 

Lisans

 
 
 

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

Türkçe

1

 
 

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

Türkçe

1

 
 

Yüksek Lisans

 
 
 

TEZ ÇALIŞMASI

Türkçe

1

 
 

UZMANLIK ALAN DERSİ

Türkçe

1

 
 
 

 

 
 
 
 

Eserler

 
 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 
 

ÇAPUK SUAT,Ünsal Mahir (2017).  Köy Okullarında Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimlerini Etkileye.  Journal of Turkish Studies, 12(Volume 12 Issue 25), 193-212., Doi: 10.7827/TurkishStudies.12334 (Yayın No: 285220)

 
 

1.

 
   
 
 

ÇAPUK SUAT (2015).  ICT Integration Models into Middle and High School Curriculum in The USA.  Procedia - Social and Behavioral Sciences, 191, 1218-1224., Doi: 10.1016/j.sbspro.2015.04.409 (Yayın No: 2139633)

 
 

2.

 
   
 
 

ÇAPUK SUAT,KARA AHMET (2015).  A Discussion of ICT Integration within Developed and Developing World Context from Critical Perspectives.  Procedia - Social and Behavioral Sciences, 191, 56-62., Doi: 10.1016/j.sbspro.2015.04.411 (Yayın No: 2080923)

 
 

3.

 
   
 
 

DURUHAN KEMAL,ÇAPUK SUAT (2011).  Fen bilgisi öğretmenliğinde öğrenim gören öğrencilerin materyal tasarımında yaratıcılıklarının değerlendirilmesi.  Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(6), 21-46. (Yayın No: 3843098)

 
 

4.

 
   
 
 
 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

 
 

ÇAPUK SUAT (2017).  Evaluation of Instructional Technologies and Material Design Textbooks in Terms of Objective and Content.  3rd International Congress on Education Sciencesand Learning Technology (ICESLT), 21-21. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3841019)

 
 

1.

 
   
 
 
 

2

 
 

                                         
 
 
 

GEDİK Nazan Burcu,ÇAPUK SUAT (2017).  İlkokul Üçüncü Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi.  5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi / 26-28 Ekim 2017 / Muğla, Doi: 10.14527/9786052410998 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3841201)

 
 

2.

 
   
 
 

ŞENOL CEM,KARA AHMET,ÇAPUK SUAT (2017).  Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğrenmeye ĠliĢkin Tutumları ve Algıladıkları Öğretim Elemanı DavranıĢlarının Ġncelenmesi.  II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 50-50. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3841685)

 
 

3.

 
   
 
 

ÇAPUK SUAT,Ünsal Mahir (2017).  Köy Okullarında Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki GeliĢimlerini Etkileyen Faktörler.  II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 198-198. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3841534)

 
 

4.

 
   
 
 

ÇAPUK SUAT (2016).  Evaluation of Learning Context from the İnternational Students Perspective in a Turkish University.  8th World Conferences on Educational Sciences (Özet Bildiri/)(Yayın No:2836978)

 
 

5.

 
   
 
 

ÇAPUK SUAT,KONTAŞ HAKKI,Nuri Sönmez,İlyas Figen (2015).  Analyzing attitudes of high school students towards learning.  The Third International Congress on Curriculum and Instruction (Özet Bildiri/)(Yayın No:2083280)

 
 

6.

 
   
 
 

ÇAPUK SUAT (2011).  Yeni üniversiteler öğrencilerin beklentilerini ne ölçüde karşılıyor  Adıyaman Üniversitesi örneği.  Uluslararası Yükseköğretim Kongresi, 3, 2081-2089. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:286044)

 
 

7.

 
   
 
 

ÇAPUK SUAT,AÇIKGÜL FIRAT ESRA (2011).  Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğretmen eğitimine entegre edilmesine yönelik yapılan çalışmaların değerlendirilmesi.  11. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Kongresi, 2, 1373-1378. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:287431)

 
 

8.

 
   
 
 
 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
    C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

 
 
 

Sınıf Yönetimi Stratejileri Öğretmen Klavuzu, Bölüm adı:(Öğrenci Öğrenmesinin Yönetimi) (2010)., Ercan Yılmaz, Suat Çapuk,  Nobel, Editör: Ç.Ed:Turgut Karaköse, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 68, ISBN:978-605-395-901-2, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 70643)

 
 

1.

 
   
 
 
 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 
 

DURUHAN KEMAL,ÇAPUK SUAT (2015).  Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Alanında Lisansüstü Eğitim Çerçeve Program Önerisi.  TYB AKADEMİ Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi(13), 145-174. (Kontrol No: 2080517)

 
 

1.

 
   
 
 
 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 
 

KARA AHMET,Besime Ergin,Emine Çavuş,ÇAPUK SUAT (2012).  İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Öğrenme stilleri ile Öğrenmeye İlişkin Tutumlarının İncelenmesi.  2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:287921)

 
 

1.

 
   
 
 
 

Editörlük

 
 
 

1.

 
 

The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences (Alan endeksleri), Dergi, Editör, http://dergipark.gov.tr/jilses, 31.12.2015

 
   
 
 

2.

 
 

The Journal of International Lingual  social and educational science (Alan endeksleri), Dergi, Editör, http://dergipark.gov.tr/jilses, 31.12.2015

 
   
 
 
 

Üniversite Dışı Deneyim

 
 

1999-1999

Müfettiş Yardımcısı

 
 

MILLI EGITIM BAKANLIGI, (Kamu)

 
       
     
 
 
     
 
     

Oluşturulma15 Ocak 2013 15:30
Düzenlenme 25 Haziran 2019 13:58
Görüntülenme1854