İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Süleyman BAYRAM
Doçent Doktor

Birim

 • Sağlık Yüksekokulu
 • Hemşirelik
 • Fetal Hemoglobinin Kalıtsal Kalıcılığı (HPFH)’na neden olan genotiplerin belirlenmesi
  28.05.2014 - 12.10.2017
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • XRCC1 gen polimorfizimleri ile mikronükleus oluşumu arasındaki ilşkinin araştırılması, ADYÜ,
  21.06.2013 - 12.10.2017
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Adıyaman İlinde Alfa Talasemi Sıklığı ve Genotiplerinin Belirlenmesi
  01.01.2014 - 27.12.2016
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Doripenem in Genotoksik Etkisinin Sitogenetik ve Moleküler Düzeyde Araştırılması
  01.01.2014 - 03.11.2016
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Fungusid Olarak Adıyaman da Kullanılan Bakır Oksiklorür ün Genotoksik Etkisinin Sitogenetik ve Moleküler Düzeyde Araştırılması
  31.12.2013 - 30.11.2015
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Telomeraz Ters Transkriptaz hTERT Genindeki Seçilmiş Genetik Varyantların Mide Kanserindeki Rolleri
  31.12.2013 - 28.12.2015
  Yürütücü
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Ekzonükleaz 1 Geni K589E ve T439M Polimorfizmlerinin Hepatoselüler Karsinomanın Patogenezindeki Rolleri Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi
  -
  Yönetici
 • Adıyaman İlinde Talasemi Sıklığının Belirlenmesi ve Eğitimi Güneydoğu Anadolu Projesi GAP Kırsal Kalkınma Projelerini Destekleme Programı
  -
  Araştırmacı
 • Kronik Hepatit B li Hastalar İle Hepatit B ye Karşı Spontan Bağışıklık Kazanan Kişiler Arasında Programlanmış Hücre Ölüm Geni Polimorfizimlerinin Sıklıklarının ve Etkilerinin Gösterilmesi
  -
  Araştırmacı
 • Genotip 1 HCV ile İnfekte Kronik Hepatit C li Hastalarda İnterlökin 28B Polimorfizminin Kalıcı Virolojik Yanıt Üzerine Etkisi
  -
  Araştırmacı
 • Kronik Hepatit C li Hastalarda MTP Geni 493 G T Polimorfizminin Sıklığının ve Karaciğer Yağlanmasındaki Etkisinin Gösterilmesi
  -
  Araştırmacı
 • CHEK2 Genindeki Mutasyonlar ile Hepatosellüler Kanser ve Kolorektal Kanser Arasındaki İlişkinin Araştırılması
  -
  Araştırmacı
 • Türk Populasyonunda B RAF Geninde V600E Mutasyonunun Sporadik Kolorektal Kanserde Sıklığının Prognostik ve Klinikopatolojik İlişkisinin Araştırılması
  -
  Araştırmacı
 • CagA Pozitif Helikobakter Pilori enfeksiyonunda NOD 1 polimorfizmi ve klinik önemi
  -
  Araştırmacı
 • Hepatosellüler Karsinom Kronik Karaciğer S ve Bilinen Karaciğer Hastalığı Olmayan Hastalarda MDM2 Gen Polimorfizmi ve Sıklığının Araştırılması
  -
  Araştırmacı
 • Lamivudin in İnsan Periferal Lenfositlerinde In Vitro Genotoksik Etkileri
  -
  Araştırmacı
Oluşturulma14 Ocak 2013 10:08
Görüntülenme240