İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

2004-2005 yılında Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 2007-2010 tarihlerinde Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk bilimi programını UNESCO ve İnsanlığın Sözlü ve Somut Olmayan Mirası Başyapıtları ve Kültür Politikalarına Etkisi adlı tez çalışmasıyla tamamladı. 2016 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk bilimi programını Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde: Kent İmgeleri ve Günümüz Kent Markası Tasarımına Etkisi doktora tezini bilim dünyasına kazandırarak bitirdi. 2011-2016 yılları arasında Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim görevlisi olarak akademik çalışmalarını sürdürdü. 2016’dan bu yana Adıyaman Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak bilimsel faaliyetlerini sürdürmektedir. Akkaya, 2024 tarihinde ise doçent unvanı almıştır. Akkaya, kültür bilimini disiplinler arası yöntemlerle ele almaktadır. Çalışma alanlarından bazıları şöyledir: İletişim ve kültür, Nöro-kültür, halk anlatıları ve karşılaştırmalı edebiyat, UNESCO ve somut olmayan kültürel miras, yaşayan kültürel miras müzeciliği, kent ve kültür bilim, yabancı dil öğretimi ve kültür, halkbilimi kuramları, kültür ekonomisi ve politikaları, sözlü ve yazılı kültür.


Oluşturulma13 Şubat 2013 13:13
Görüntülenme1846