İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

 

Doç. Dr. TAMER KAYIŞ

_____________________________________________

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 02040 / ADIYAMAN

Tel : 0416 2233800 - 4212  cep: 0542 686 4100

E -Posta:  tkayis@adiyaman.edu.tr / tamerkayis@gmail.com

 

 

Doğum Yeri               : Kozan/ADANA

Doğum Yılı                : 1980

Yabancı Dili             : İngilizce (ÜDS 67,50)

Uzmanlık Alanı         : Fizyoloji/Böcek Fizyolojisi

Medeni Durumu       : Evli, 1 Çocuk Babası

 

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Biyoloji 

Çukurova Üniversitesi

2002

Y. Lisans

Biyoloji

Çukurova Üniversitesi

2005

Doktora

Biyoloji

Çukurova Üniversitesi

2010

Doçent

Biyoloji/Hayvan Fizyolojisi

ÜAK

2016

 

 

 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Tez Başlığı                  : Farklı kadmiyum oranlarının ergin Pimpla turionallae L'nin sentezlediği protein ve glikojen miktarına etkileri (2005)

Tez Danışmanı           : Prof. Dr. İskender EMRE

 

Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı:

Tez Başlığı                  : Diazinonun subletal konsantrasyonlarının Pimpla turionellae L.'nın eşey oranı ve bazı biyokimyasal parametreleri üzerine etkileri (2010)

Tez Danışmanı           : Prof. Dr. İskender EMRE

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Yrd. Doç. Dr.

Fen Edebiyat Fakültesi Adıyaman Üniversitesi

2010-2016

Doç. Dr.

Fen Edebiyat Fakültesi Adıyaman Üniversitesi

2016-

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

 • Deniz KURT (2013). ‘’Piretroit grubu insektisit deltametrinin Galleria mellonella'nin hemositleri üzerine etkileri’’, Adıyaman Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı
 • Mehmet Sait YÜCEL (2017). ‘’İmidakloprid’in  Galleria mellonella’nın Bazı Biyokimyasal Parametrelerine  Ve Hemositleri Üzerine Etkileri’’, Adıyaman Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı
 • Bilal DAĞDEVRAN (2017). ‘’Emamektin Benzoatın Galleria mellonella ’nın Bazı Biyokimyasal Parametreleri Üzerine Etkileri’’, Adıyaman Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı
 • Murat ALTUN (2019). ‘’Thiamethoxam’ın Galleria mellonella’ nın Bazı Biyokimyasal Parametrelerine Etkileri’’, Adıyaman Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı

 

Yönetilen Doktora Tezleri:

 

 • Emre GÜLSU ‘’Galleria mellonella’ nın Antimikrobiyal Peptidlerinin Aktivitesinin Gösterilmesi’’, Adıyaman Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı (2019-Devam Ediyor)

Projelerde Yaptığı Görevler:

 

 1. Farklı Kadmiyum Oranlarının Galleria mellonella nın Glikojen, Protein, Lipit ve Bazı Antioksidan Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri, BAP, Arastırmacı, 2009-2011
 2. Farklı Bakır Oranlarının Galleria mellonella nın Glikojen, Protein, Lipit ve Bazı Antioksidan Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri., BAP, Arastırmacı, 2009-2011
 3. Bazı Insektisitlerin Subletal Dozlarının Pimpla turionellae’nin Esey Oranı ve Bazı Biyokimyasal Parametreleri Üzerine Etkileri, BAP, Arastırmacı, 2007-2010
 4. Farklı Kadmiyum oranlarının Ergin Pimpla turionellae’nin sentezledigi Protein ve Glikojen Miktarlarına Etkileri, BAP, Arastırmacı, 2003-2005
 5. Biyoloji Bölümü Ögrenci ve Arastırma Laboratuvarlarının Alt Yapısının Iyilestirilmesi., DIGER, Arastırmacı, 2011-2013
 6. Adıyaman İlinde Yaşlı Meşe Ağaçlarındaki Böcek Faunasının Saptanması, Yürütücü, 2011-2013.
 7. Kommagene Bilim Doga ve Sanat Kampı, TÜBITAK PROJESI, 2011-2012
 8. Piretroid Grubu Insektisit Deltametrin’in Galleria mellonella nin Hemositleri Üzerine Etkileri., BAP, Yürütücü, 2012-2013
 9. Emamektin Benzoatın Galleria mellonella’nın Bazı Biyokimyasal Parametreleri Üzerine Etkileri BAP, Yürütücü, 2014-2017
 10. İmidakloprid’in Galleria Mellonella’nın Bazı Biyokimyasal Parametrelerine ve Hemositleri Üzerine Etkileri, BAP, Yürütücü, 2015-2017.
 11. Cypermethrinin Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae) Larvalarının Antioksidan Enzim Aktiviteleri, Lipid Peroksidasyonu, Total Karbohidrat, Protein ve Lipid Miktarlarına Etkileri (TUBİTAK ARDEP-3001/Araştırmacı- 2017-2018)

 

İdari Görevler:

 1. Fakülte Kurulu Üyeliği, Fen Edebiyat Fakültesi, 25.10.2016 – devam ediyor
 2. Anabilim Dalı Başkanlığı, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ekoloji ve Çevre Biyolojisi Anabilim Dalı, 25.03.2019- devam ediyor

 

 

 

 

 

 

ESERLER

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
 • Coskun Mustafa, Kayis Tamer, Sulanc Emre, Ozalp Pınar (2006). Effects of Different Honeycomb and Sucrose Levels on the Development of Greater Wax Moth Galleria mellonella International Journal of Agriculture & Biology, 8(6), 855-858.(SCI-E)
 • Gulfer Burcu, Coskun Mustafa, Kayis Tamer, Emre Iskender (2009). Impact of Organophosphorus Insecticide, Malathion on The Progeny Sex Ratio of Pimpla turionellae. Journal of Environmental Biology , 30(5), 727-730.(SCI-E)
 • Coskun Mustafa, Kayis Tamer, Özalp Pınar, Kocalar Kadir, Tatlıcıoglu Cagla Irem, Emre Iskender (2009). The Effects of a Meridic Diet on the Sex Ratio of Offspring, on Glycogen and Protein Content, and on Productivity and Longevity of Adult Pimpla turionellae (Hymenoptera: Ichneumonidae) for Five Generations. Belgian Journal of Zoology , 139(2), 103-108. (SCI)
 • Guiseppe Platia,Nicklas Jannson,AVCI Mustafa,Sarıkaya Oguzhan,Coskun Mustafa, Kayis Tamer (2011). New Species of Click Beetles from Turkey (Coleoptera, Elateridae).. Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (48), 207-215.
 • Gianfranco Sama,Nicklas Jannson, Avci Mustafa, Sarikaya Oguzhan, Coskun Mustafa, Kayis Tamer, Özdikmen Hüseyin (2011). Preliminary report on a survey of the saproxylic beetle fauna living on old hollow oaks (Quercus spp.) and oak wood in Turkey (Coleoptera: Cerambycidae). Munis Entomology & Zoology , 6(2), 819-831.
 • Kayış Tamer, Emre Iskender (2012). Ağır Metal Stresinin Pimpla turionellae (Hymenoptera: Ichneumonidae)’nin Protein ve Glikojen Sentezine Etkileri. Ekoloji. 21 (83), 61-67.. Ekoloji, 21(83), 61-67.(SCI-E)
 • Kayis Tamer, Emre Iskender, Coskun Mustafa (2012). Effects of diazinon on antioxidant enzymes and adult emergence of parasitoid Pimpla turionellae (Hymenoptera: Ichneumonidae).. Turkish Journal of Entomolgy, 36(4), 463-471.(SCI-E)
 • Emre Mehmet Iskender, Kayis Tamer,Coskun Mustafa,Dursun Osman,Çogun Hıkmet Yeter (2013). Changes in Antioxidative Enzyme Activity, Glycogen, Lipid, Protein, and Malondialdehyde Content in Cadmium-Treated Galleria mellonella Annals of the Entomological Society of America, 106(3), 371-377.(SCI)
 • Novak Vilademir, Avci Mustafa, Jannson Nicklas, Sarikaya Oguzhan, Atay Erol, Kayis Tamer, Coskun Mustafa (2013). New Mycetochara Species (Coleoptera: Tenebrionidae: Alleculinae) from Turkey. Journal of the Entomological Research Society, 15(2), 51-58.(SCI-E)
 • Guiseppe Platia, Öncül Abacıgıl Tuba, Nicklas Jannson, Kayis Tamer, Coskun Mustafa,Varlı Sakın Vural (2014). Click-beetles (Coleoptera, Elateridae) from two oak forests in Turkey.. Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa(55), 41-48.
 • Kurt Deniz, Kayis Tamer (2015). Effects of the pyrethroid insecticide deltamethrin on the hemocytes of Galleria mellonella.. Turkish Journal of Zoology, 39, 452-457. (SCI-E)
 • Kayis Tamer, Coskun Mustafa, Emre Mehmet Iskender, Dursun Osman (2015). Alterations in antioxidant enzyme activity, lipid peroxidation, and ion balance induced by dichlorvos in Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae). Annals of the Entomological Society of America, 108(4): 570-574.(SCI)
 • Coskun, T. Kayis¸ O. Dursun and I. Emre (2016). Accumulation of coper and zinc and theirs effects on ion hemostasis of Galleria mellonella larvae. Abstracts / Toxicology Letters 258S S62–S324.(SCI)
 • Mustafa Coskun, Tamer Kayis, Emre Gulsu, Emel Alp (2017). Influence of dietary cypermethrin, vitamin E and selenium on biochemical parameters of the lepidopteran model host Galleria mellonella. Abstracts / Toxicology Letters 280S S173–S177. (SCI)
 • Mustafa COŞKUN, Tamer KAYIŞ, Osman DURSUN, Iskender EMRE (2017). Toxıc Effects Of Dıchlorvos On Galleria mellonella The Turkish Journal of Occupational / Environmental Medicine and Safety. Abstracts/TURJOEM, 210 145
 • Mehmet Sait Yücel and Tamer KAYIS (2019). Imidacloprid induced alterations in oxidative stress, biochemical, genotoxic and immunotoxic biomarkers in non-mammalian model organism Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae) Journal of Environmental Science and Health, Part B. 54(1), 27-34. DOI: 10.1080/03601234.2018.1530545.(SCI)
 • Fabien Soldati, Nicklas Jansson, Mustafa Avcı, Erol Atay, Mustafa Coskun, Tamer Kayis and Fatih Aytar (2019). A New Species Of Corticeus Piller & Mitterpacher From Turkey, With An Updated Key to Turkish Species Belonging to this Genus (Coleoptera: Tenebrionidae). Annales Zoologici (Warszawa), 69(1): 165-172. (SCI-E)

 

 1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

B1. KAYIS TAMER, COSKUN MUSTAFA, EMRE MEHMET ISKENDER (2010). Farklı Diazinon Konsantrasyonlarının Pimpla turionellae L. (Hymenoptera:Ichneumonidae) Populasyonunun Erkek Birey Sayısına Etkisi.. ALATARIM, 9(1), 45-50.

B2. KAYIS TAMER, COSKUN MUSTAFA (2017). Change in number of males of Parasitoid Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae) affect Its Progeny Sex Ratio, Longevity and Adult Emergence. ALATARIM, 16(1), 59-66.

B3. Emre GÜLSU, Tamer KAYIŞ, Mustafa COŞKUN (2019). Model Organizma Galleria mellonella’ da Hemolenf ve Dokudan Düşük Maliyetli ve Basit DNA İzolasyon Metodu. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences. Baskıda (TR DİZİN)

 

 1. Ulusal ve Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

C1. COSKUN MUSTAFA, KAYIS TAMER, KADIR KOCALAR (2004). Ergin Pimpla turionellae L. Esey Oranına Meridik Bir Besinin Etkisi. 17. Ulusal Biyoloji Kongresi,

C2. COSKUN MUSTAFA, KAYIS TAMER, ÇAGLA IREM ÖZNERGIZ (2006). Farklı Besinlerin Ergin Pimpla turionellae L.’in Sentezledikleri Glikojen ve Protein Miktarına Etkisi. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi,

C3. KAYIS TAMER, COSKUN MUSTAFA, EMRE MEHMET ISKENDER (2012). Erkek Birey Sayısının Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae)’ nın Toplam Ergin Birey Çıkısına Etkileri. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi,

C4. EMRE MEHMET ISKENDER, COSKUN MUSTAFA,KAYIS TAMER,ÇOGUN HIKMET YETER (2012). Farkli Kadmiyum Oranlarinin Galleria mellonella L.’nin Glikojen, Protein, Lipit ve Bazi Antioksidan Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri. Ekoloji Sempozyumu,

C5. COSKUN MUSTAFA, KAYIS TAMER, EMRE MEHMET ISKENDER, YILMAZ MEHMET,DURSUN OSMAN (2014). Farklı Bakır Oranlarının Gallerıa mellonella L.’nın Glikojen, Protein, Lipit ve Bazı Antioksidan Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi,

C6. COŞKUN MUSTAFA, KAYIŞ TAMER, Dursun Osman, EMRE MEHMET İSKENDER, Yılmaz Mehmet (2015).  Farklı Çinko Oranlarının Galleria mellonella nın Sentezlediği Glikojen Protein ve Lipit Miktarı Üzerine Etkileri. Ekoloji Sempozyumu

C7. KAYIŞ TAMER, COŞKUN MUSTAFA, Emel Yalçınkaya, EMRE MEHMET İSKENDER, Mehmet Sait Yücel, Emre Gülsu, Turan Tankut, Altun Murat  (2015). Alternatif Model Organizma Olarak Galleria mellonella Büyük Balmumu Güvesinin Kullanımı. 18. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi. Konya, TÜRKİYE

C8. COŞKUN MUSTAFA, KAYIŞ TAMER, EMRE MEHMET İSKENDER, Dursun Osman (2016). Accumulation of Copper and Zinc and Theirs Effects on Ion Hemostasis of Galleria mellonella Larvae EUROTOX, Seville, SPAIN

C9. COŞKUN MUSTAFA, KAYIŞ TAMER, DURSUN OSMAN, EMRE MEHMET İSKENDER (2016). Toxic Effects of Dichlorvos on Galleria mellonella Larvae, 2nd INTERNATIONAL CONGRESS OF FORENSIC TOXICOLOGY, Ankara, TURKEY.

C10. COŞKUN MUSTAFA, KAYIŞ TAMER, EMRE MEHMET İSKENDER (2016). Effects Of Different Concentration of Zinc On Antioxidant Enzyme Activity and Lipid Peroxidation. IBCESS, Giresun, TURKEY

C11. Mustafa COSKUN, Tamer KAYIS, Emre GÜLSU, Emel ALP (2017). Protective Effect Of Vitamin E Against to Selenium Toxicity on Antioxidant Enzymes Activity, Lipid Peroxidation, Total Carbohydrate, Protein and Lipid Amounts Of Gallerıa mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) Larvae. 3rd International Conference on Science, Ecology and Technology Rome, ITALY

C12. COŞKUN MUSTAFA, KAYIŞ TAMER, Gulsu Emre, Alp Emel (2017). Influence of dietary cypermethrin, vitamin E and selenium on biochemical parameters of thelepidopteran model host Galleria mellonella. Eurotox 2017. Bratislava, Slovak Republic

C13. Nicklas Jansson, Mustafa Avcı, Adam Bergner, Tamer Kayis, Mustafa Coskun, Tuba Öncül Abacıgil, Sakin Vural Varlı, Serdar Tezcan, Fatih Aytar, Mats Niklasson, Lars Westerberg, Per Milberg (2017). Turkey's oak forests are important for biodiversity. International Symposium on New Horizons in Forestry. Isparta, TURKEY

C14. Mustafa Coskun, Tamer Kayis, Emre Gulsu, Emel Alp (2018). Determination of Impact of Cypermethrin on Immune System  Component of Hemocytes in the Galleria mellonella. 2nd nternational Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), 2-5 April 2018, Çeşme, /İzmir/ Turkey

C15. Mustafa Coskun, Tamer Kayis, Emre Gulsu, Emel Alp (2018). Effect of Vitamin E and Selenium on Hemocytes in the Galleria mellonella. Eurasian Bio Chem 2018, April 26-27, ANKARA/TURKEY

C16. Mustafa Coskun, Tamer Kayis, Yusuf Yılmaz, İskender Emre (2018). Galleria mellonella Büyüme ve Gelişimi Üzerine Bakır ve Çinkonun Etkileri, Eurasian Bio Chem 2018, April 26-27, ANKARA/TURKEY

C17. Tamer Kayis, Mustafa Coskun, Murat Altun (2018). Effect of thiamethoxam on total hemocyte counts of Galleria mellonella. XI European Congress of Entomology 2018, 2-6 July, Napoli /ITALY.

C18. Nicklas Jansson, Mustafa Avci, Antoine Brin, Hervé Brustel, Jan Budka, Jörn Buse, Giuseppe Carpaneto, Stefano Chiari, Lukas Cizek, Mustafa Coskun, Jeremy Dagley, Eduardo Galante, Peter M Hammond, Tamer Kayis, Estefania Mico, Per Milberg, Tuba Öncul Abacıgil (2018). What parameters affecting the composition of saproxylic beetles on old hollow oaks in western Eurasia? 10th European Saproxylıc Beetle Conference, 8 — 10 JUNE 2018, GERMANY.

VERİLEN DERSLER* (SON 2 YILDA VERDİĞİ DERSLER)

 

 

Lisans                                                                                               Ögrenim Dili Ders Saati

(2017-2018)    GENEL BIYOLOJI 2                                              Türkçe             2

(2017-2018)    GENEL BIYOLOJI 2 LAB.                                    Türkçe              3

(2017-2018)    MIKROTEKNIK                                                     Türkçe             3

(2017-2018)    ENTOMOLOJI                                                         Türkçe             2

(2017-2018)    GENEL BIYOLOJI 2 LAB.                                                Türkçe             3

(2017-2018)    HAYVAN FIZYOLOJISI1                                     Türkçe             2

(2017-2018)    HAYVAN FIZYOLOJISI I LAB                           Türkçe             2

(2017-2018)    DAVRANIS BIYOLOJISI                                     Türkçe             2

(2018-2019)    GENEL BIYOLOJI 2                                              Türkçe             2

(2018-2019)    DAVRANIS BIYOLOJISI                                     Türkçe             2

(2018-2019)    MIKROTEKNIK                                                      Türkçe             3

(2018-2019)    HAYVAN FIZYOLOJISI I LAB                           Türkçe             2

(2018-2019)    HAYVAN FIZYOLOJISI1                                     Türkçe             2

(2018-2019)    ENTOMOLOJI                                                         Türkçe              2

 

 

Yüksek Lisans

(2017-2018)    BÖCEKLERDE ÜREME FIZYOLOJISI               Türkçe             3

(2017-2018)    BÖCEKLERDE SINDIRIM METABOLIZMASI             Türkçe            2

(2017-2018)    BIYOLOJIK VE BIYOTEKNOLOJIK KONTROL Türkçe         3

(2017-2018)    PESTISITLER VE OKSIDATIF STRES                 Türkçe            3

(2018-2019)    BÖCEKLERDE ÜREME FIZYOLOJISI               Türkçe             3

(2018-2019)    PESTISITLER VE OKSIDATIF STRES                 Türkçe             3

(2018-2019)    BIYOLOJIK VE BIYOTEKNOLOJIK KONTROL Türkçe         3

(2018-2019)    BÖCEKLERDE SINDIRIM METABOLIZMASI             Türkçe            2

 

Doktora

(2018-2019)    BÖCEK IMMÜNOLOJISI                                      Türkçe              3

(2018-2019)    BÖCEKLERDE DAVRANIŞ                                Türkçe             3

(2017-2018)    BÖCEKLERDE İLETİŞİM                                    Türkçe              3

(2017-2018)    BÖCEK DUYU FİZYOLOJİSİ                              Türkçe            3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Oluşturulma25 Aralık 2012 16:41
Görüntülenme1106