İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Ulaş İnan SEVİMLİ
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

 • Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
 • Madencilik ve Maden Çıkarma

Akademik Çalışmalar

Bildiriler

 • Tectono-stratigraphical investigation of Bolay (Konya)
  03.05.2017 - 03.05.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  Ç.Ü. JEOLOJİ MÜH. BÖL. ULUSLARARASI KATILIMLI 40. YIL JEOLOJİ SEMPOZYUMU
  SEVİMLİ ULAŞ İNAN,ZORLU KEMAL,ÜNLÜGENÇ ÜLVİ CAN,AKSU Turgut
 • Tectono-stratigraphical Investigation of the Avşar (Konya)
  03.05.2017 - 03.05.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  Ç.Ü. JEOLOJİ MÜH. BÖL. ULUSLARARASI KATILIMLI 40. YIL JEOLOJİ SEMPOZYUMU
  SEVİMLİ ULAŞ İNAN,ZORLU KEMAL,ÜNLÜGENÇ ÜLVİ CAN,AKSU Turgut
 • YAZIHAN (MALATYA) CİVARININ İSTATİKSEL DEPREM RİSK ANALİZİ
  03.05.2017 - 03.05.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Uluıslararası KAtılımlı Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 40. Yıl Sempozyumu
  SEVİMLİ ULAŞ İNAN,ZORLU KEMAL,ÇALIŞ NAZİF
 • BOLAY (KONYA) CİVARININ TEKTONO-STRATİGRAFİSİ
  03.05.2017 - 03.05.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Uluslararsı Katılımlı Çukurova Üniversitesi Jeoloji Bölümü 40. Yıl Sempozyumu
  SEVİMLİ ULAŞ İNAN,ZORLU KEMAL,ÜNLÜGENÇ ULVİ CAN
 • AFŞAR (KONYA) CİVARININ TEKTONO-STRATİGRAFİSİ
  03.05.2017 - 03.05.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Uluslararsı Katılımlı Çukurova Üniversitesi Jeoloji Bölümü 40. Yıl Sempozyumu
  SEVİMLİ ULAŞ İNAN,ZORLU KEMAL,ÜNLÜGENÇ ULVİ CAN
 • ARDIŞIK DEPREM OLUŞ ZAMANLARININ TAHMİNİNDEİSTATİSTİKSEL DAĞILIM MODELLERİNİN KULLANILMASI
  03.05.2017 - 03.05.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uluslararası katılımlı 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu
  ZORLU KEMAL,SEVİMLİ ULAŞ İNAN
 • ADIYAMAN YÖRESİNİN JEOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN LANDSAT TM UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE İNCELENMESİ
  03.05.2017 - 03.05.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uluslararası katılımlı 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu
  ZORLU KEMAL,SEVİMLİ ULAŞ İNAN
 • Geological Mapping in the Taskent Area SW Konya Turkey with Additional Remote Sensing Support
  14.07.2014 - 14.07.2014
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  Earth AbstractsAnnual International Conference on Earth and Environmental Sciences
  Kemal Zorlu, Ulas Inan Sevimli, Turgut Aksu
 • The Role of Slab Delamination and Break off af a Double Slab Set up Beneath Anatolia Convergent Zone
  05.12.2011 - 05.12.2011
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  AGU Fall Meeting
  Ulaş İnan SEVİMLİ, Oğuz Göğüş, Pysklywec. N Russell
 • Demirhisar Landsat 5tm Uydu Görüntüleri Kullanılarak Demirhisar Mersin KD Civarında Yüzeylenen Miyosen Yaşlı Birimlerin Ayırt Edilmesi
  -
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  30. Yıl Fikret Kutman Jeoloji Sempozyumu
  Ulaş İnan SEVİMLİ, Özgür Kalelioğlu, Murat Gül
 • Yazıhan Malatya Dolayının Tektonik Özellikleri
  -
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Aktif Tektonik Araştırma Grubu ATAG 14. Çalıştayı
  Ulaş İnan SEVİMLİ, Ulvi Can ÜNLÜGENÇ, Kemal Zorlu
 • Orta Anadolu Fay Zonu nun Namrun Segmenti Mersin Kuzeyi Boyunca Landsat TM Uydu Görüntüsü ile Çizgisellik Analizi
  -
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Aktif Tektonik Araştırma Grubu ATAG 14. Çalıştayı
  Kemal Zorlu, Erol Özer, Ulaş İnan SEVİMLİ
 • Malatya Fay Zonu nun Yazıhan Segmenti Malatya Kuzeyi Boyunca Landsat Tm Uydu Görüntüsü 62İle Çizgisellik Analizi
  -
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Aktif Tektonik Araştırma Grubu ATAG 15. Çalıştayı
  Ulaş İnan SEVİMLİ, Kemal Zorlu, Ulvi Can Ünlügenç
 • Bolkar Dağları Güneyinde Ecemiş Fay Zonu nun Jeolojik ve Tektonik Özellikleri
  -
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Türkiye 63. Jeoloji Kurultayı
  Kemal Zorlu, Erol Özer, Ulaş İnan SEVİMLİ
 • Yazıhan Malatya Batısının Tektono Stratigrafisi
  -
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  Türkiye 63. Jeoloji Kurultayı
  Ulaş İnan SEVİMLİ, Ulvi Can Ünlügenç, Kemal Zorlu
 • Demirhisar Mersin KD ve Civarının Stratigrafisi ve Sedimantolojisi
  -
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  10. Yıl Sempozyumu
  Ulaş İnan SEVİMLİ, Kemal GÜRBÜZ
 • Geological and Structural aspects of Western Yazıhan area Malatya with additional Remote Sensing Support
  -
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  7th International Symposium on Eastern Mediterian Geology
  Ulaş İnan SEVİMLİ, Ulvican Ünlügenç, Kemal Zorlu, Özgür Kalelioğlu

Makaleler

 • Yazıhan (Malatya) Dolayının Neotektonik ÖzellikleriVolkaniklerin Petrografisi ve Jeokimyası
  .2017
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  SEVİMLİ ULAŞ İNAN,ZORLU KEMAL,BAĞCI UTKU
 • Bucak Karaisalı Ve Yakın Dolayının Jeolojisi Ve Demiryolu Güzergahı Açısından Değerlendirilmesi
  .2007
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  1019-1003
  Cengiz Köse, Cavit Demirkol, Ulaş İnan SEVİMLİ
 • Çamlıyayla Tarsus Kuzeyi Güney Kesiminin Stratigrafisi
  .2006
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  1019-1011
  Mehmet GÖK, Cavit DEMİRKOL, ULaş İnan SEVİMLİ
 • Demirhisar Civarının Sedimantolojik Özellikleri
  .2007
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  1019-1003
  Ulaş İnan SEVİMLİ, Kemal GÜRBÜZ, Güldemin ÖĞRÜÇ
 • Kaya Kütle Özelliklerinin Şev Tasarımına Etkisi Kahramanmaraş Gaziantep devlet kara yolu
  .2010
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  1012-3741
  Ali ÖZVAN, İsmail Dinçer, Ali Gökoğlu, Ulaş İnan SEVİMLİ
 • Kahramanmaraş Türkoğlu Narlı yakın doalyının jeoloik incelemesi ve tektonik evrimi
  .2009
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  1019-1011
  Orhan OĞLAKÇI, Cavit DEMİRKOL, Ulaş İnan SEVİMLİ

Oluşturulma07 Aralık 2016 12:10
Görüntülenme215