İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Ünal TAŞKIN
Doçent Doktor

Birim

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Tarih

Akademik Çalışmalar

Bildiriler

 • MAARİF SALNAMELERİNDE OSMANLI VİLAYETLERİNE DAİR VERİLER: SURİYE, HALEP VE ZOR
  25.06.2019 - 25.06.2019
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  III. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
  TAŞKIN ÜNAL
 • MAARİF SALNAMELERİNE GÖRE II. ABDÜLHAMİT DEVRİNDE OSMANLI VİLAYETLERİNDE AÇILAN EĞİTİM KURUMLARI
  21.06.2019 - 21.06.2019
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  3. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
  TAŞKIN ÜNAL,KOPAR METİN
 • MALATYA VİLAYETİ’NİN SOSYO-EKONOMİK DURUMU (1925-1930)
  21.06.2019 - 21.06.2019
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  3. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
  KOPAR METİN,TAŞKIN ÜNAL
 • Bir At Masalı: Argamak
  24.04.2008 - 24.04.2008
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  II. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu
  TAŞKIN ÜNAL
 • Bir Baytarnameden Genel Tarihe Düşürülen Notlar
  24.04.2008 - 24.04.2008
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  II. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu
  ÖZEN ABDULLAH,TAŞKIN ÜNAL
 • Osmanlı Devleti’nde Hayvanlardan Alınan Vergiler
  30.03.2006 - 30.03.2006
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  I.Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu
  TAŞKIN ÜNAL
 • Osmanlı İdari Taksimatında Kırsal Birimler
  03.04.2014 - 03.04.2014
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu
  TAŞKIN ÜNAL
 • An Assessment of the Manuscript Titled el-Istînâs Fi Ahvâli’l-Efrâs In the Context of the History of Veterinary Medicine
  20.09.2010 - 20.09.2010
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  39th International Congress of the World Association for the History of Veterinary Medicine 3rd National Symposium of the Turkish Association for the History of Veterinary Medicine Professional Ethics
  ÖZEN ABDULLAH,TAŞKIN ÜNAL
 • An Assessment of the Archive Document Related to the Rinderpest Outbreak and Kavak Quarantine
  20.09.2010 - 20.09.2010
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  39th International Congress of the World Association for the History of Veterinary Medicine 3rd National Symposium of the Turkish Association for the History of Veterinary Medicine Professional Ethics
  DOĞAN ÖZLEM,YÜKSEL ERHAN,TAŞKIN ÜNAL
 • Efendizade Mehmed Şerif’in Anlattıları Işığında Azerbaycan
  13.09.2018 - 13.09.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  I. Dünya Savaşı Dönemi’xxnde Osmanlı Devleti-Azerbaycan İlişkileri ve Kafkas İslam Ordusu Uluslararası Sempozyumu
  TAŞKIN ÜNAL
 • CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA HAKKÂRİ’NİN SOSYO-EKONOMİK DURUMU VE NÜFUS ÖZELLİKLERİ (1925-1930)
  02.05.2019 - 02.05.2019
  Uluslararası
  Türkçe
  Cumhuriyet Devrinin Bir Serhat Vilayeti Hakkâri Uluslararası Sempozyumu
  TAŞKIN ÜNAL
 • 1925-1930 Yılları Arasında Urfa Vilayetinin Sosyo-Ekonomik Durumu
  06.04.2018 - 06.04.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  III. Uluslararası Osmanlı Sancağından Cumhuriyet Kentine Urfa Tarihi Sempozyumu
  TAŞKIN ÜNAL
 • Abbasi Halifesinin Malazgirt Savaşı Duası
  26.04.2018 - 26.04.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Malazgirt Meydan Muharebesi ve Sultan Alparslan Uluslararası Sempozyumu
  TAŞKIN ÜNAL
 • Diyarbakır Vilayet Matbaası
  26.10.2018 - 26.10.2018
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Uluslararası Diyarbakır Tarih Toplum Ekonomi Kongresi
  TAŞKIN ÜNAL
 • Vilayet ve Maarif Salnamelerine Göre Turgutlu Kazasında Osmanlı Eğitim Kurumları
  17.11.2016 - 17.11.2016
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Uluslararası Turgutlu Sempozyumu
  TAŞKIN ÜNAL
 • Cumhuriyetin İlk Yıllarında Iğdır ın Sosyo Ekonomik Durumu 1925 1930
  05.11.2015 - 05.11.2015
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Kültür ve Tarih Bağlamında Iğdır Uluslararası Sempozyumu
  TAŞKIN ÜNAL
 • Vilayet ve Maarif Salnamelerine Göre Balkan Vilayetlerindeki Matbaa ve Gazeteler
  19.10.2016 - 19.10.2016
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Türk Basın Tarihi Uluslararası Sempozyumu
  TAŞKIN ÜNAL
 • Cumhuriyetin İlk Yıllarında Elazığ 1925 1930
  17.11.2014 - 17.11.2014
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Tarihten Günümüze Elazığ Uluslararası Kongresi
  TAŞKIN ÜNAL
 • Tahrir Defterlerine Göre XVI Yüzyıl Suriye Filistin Sancaklarında Türkler ve Kürtler
  09.01.2014 - 09.01.2014
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Tarihte Türkler ve Kürtler Uluslararası Sempozyumu
  TAŞKIN ÜNAL
 • Sicill i Osmani ye Göre Antakyalı Alimler ve Devlet Adamları
  17.12.2015 - 17.12.2015
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Hatay İnanç Turizmi Sempozyumu-I
  TAŞKIN ÜNAL
 • Vahram Kroniğine Göre Çukurova nın Siyasi Durumu
  17.04.2015 - 17.04.2015
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  1. Uluslarası Tarihte Adana ve Çukurova Sempozyumu
  TAŞKIN ÜNAL
 • Milli Eğitim Belgelerine Göre Sıdıka Avar
  14.05.2015 - 14.05.2015
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Uluslararası Harput’a Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu
  TAŞKIN ÜNAL
 • Mamuratülaziz Maarif Müdürü Ahmet Feyzi Efendi nin Faaliyet ve Suistimalleri
  23.05.2013 - 23.05.2013
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Fırat Üniversitesi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu
  TAŞKIN ÜNAL
 • Veteriner Hekimliği Tarihinden Bir Kesit Çil Horoz Dergisi
  21.05.2014 - 21.05.2014
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  IV. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu
  TAŞKIN ÜNAL
 • Salnamelere Göre Adıyaman ve Çevresinde Aşiretler
  03.04.2014 - 03.04.2014
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-I
  TAŞKIN ÜNAL
 • OLMAK YA DA OLMAMAK TÜRKİYE DE SURİYELİLER
  13.05.2016 - 13.05.2016
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  I. ULUSLARARASI GERÇEK VE UMUT ARASINDA SURİYELİ MÜLTECİLER SEMPOZYUMU
  TAŞKIN ÜNAL
 • Maarif Salnamelerine Göre Halep Vilayetinde Osmanlı Eğitim Kurumları
  05.05.2016 - 05.05.2016
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
  TAŞKIN ÜNAL
 • 1927 İlk Mektepler Müfredat Programında Türkçe Dersleri
  25.05.2016 - 25.05.2016
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  2. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu UDES 2016
  TAŞKIN ÜNAL
 • 1925 1930 Yılları Arasında Kocaeli Vilayeti
  25.03.2016 - 25.03.2016
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu-III
  TAŞKIN ÜNAL
 • 69 Numaralı İvraca Adet i Ağnam ve Resm i Ağıl Defterinin Tanıtımı
  13.10.2016 - 13.10.2016
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
  TAŞKIN ÜNAL
 • 1927 NÜFUS SAYIMINA GÖRE GAZİANTEP’İN NÜFUSU ve NÜFUS ÖZELLİKLERİ
  25.12.2017 - 25.12.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Uluslararası Gaziantep Tarihi Sempozyumu Milli Mücadele Döneminde Gaziantep
  TAŞKIN ÜNAL
 • Osmanlı Kayıtlarında Gülbaba Türbesi
  18.05.2017 - 18.05.2017
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  2. Uluslarası Sosyal Bilimler Sempozyumu
  TAŞKIN ÜNAL
 • 1925-1930 Yılları Arasında Kocaeli Vilayeti
  25.03.2016 - 25.03.2016
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu-III
  TAŞKIN ÜNAL
 • Gülbaba Türbesi İle İlgili Birkaç Kayıt
  18.05.2017 - 18.05.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
  TAŞKIN ÜNAL
 • Karaosmanoğlu Yetim Ahmed Ağa’nın Muhallefatı Üzerine Bir Değerlendirme
  26.10.2017 - 26.10.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Uluslararası Manisa Sempozyumu
  TAŞKIN ÜNAL
 • Maarif Salnamelerine Göre Adapazarı Kazasında Osmanlı Eğitim Kurumları
  23.11.2017 - 23.11.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Uluslararası Sakarya Sempozyumu
  TAŞKIN ÜNAL
 • Türkiye’deki Suriyelilerin Sosyo-Ekonomik Durumu
  20.10.2017 - 20.10.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  II. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu
  TAŞKIN ÜNAL
 • Xx. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlıca Yayımlanan Bazı Spor Dergilerinde Hokey Ve Hokey Müsabakaları
  23.11.2017 - 23.11.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Dünya Spor Bilimleri Kongresi
  AYTAÇ KÜRŞAT YUSUF,TAŞKIN ÜNAL
 • Makriköy Numune Mektebi Beden Eğitimi Şubesi Nizamnamesi İle Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin İncelenmesi
  05.05.2016 - 05.05.2016
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  VIII. International Congress of Educational Research
  AYTAÇ YUSUF KÜRŞAT,TAŞKIN ÜNAL

Hakemlikler

 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  TARİH OKULU DERGİSİ
  12
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Harput Araştırmaları Dergisi
  1
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  ASOS JOURNAL
  1
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  JASSS
  1
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
  2016
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Tarih Okulu
  11
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
  2016
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  JASSS
  6

Editörlükler

 • Küllerinden Doğan Bir Şehir Gaziantep (1923-1950)
  2019
  Kitap
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  Gece Akademi
  TAŞKIN ÜNAL
 • Besni 1846 Tarihli Bir Kefâlet Defterine Göre Nüfus ve Sosyal Hayat
  2015
  Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Editör
  Adıyaman Üniversitesi Yayınları
  TAŞKIN ÜNAL
 • KIYAMETİN İLK GÜNÜ MALAZGİRT 1071
  2013
  Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Editör
  YAKIN PLAN YAYINEVİ
  MUSTAFA ALİCAN

Kitaplar

 • TARİH YOLUNDA BİR ÖMÜR ERGÜNÖZ AKÇORA ARMAĞANI
  2019
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Hiperyayın
  TAŞKIN ÜNAL
 • MALAZGİRT ZAFERİ Bin Yıllık Miras
  2018
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  Türkçe
  Kronik
  TAŞKIN ÜNAL
 • Geçmişten Günümüze Manisa Şehzade II. Mehmed ve Manisa Tarihi-Kültürü-Ekonomisi
  2018
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  Türkçe
  Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yayınları
  TAŞKIN ÜNAL
 • Kantarın Topuzu Teraziler Ağırlıklar Ölçü Aletleri
  2016
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  İngilizce
  Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş.
  ÇAKAR ENVER,TAŞKIN ÜNAL
 • Elazığ Eğitim Tarihi
  2010
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  ELAZIĞ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
  TAŞKIN ÜNAL,GÜLER AHMET FARUK,NAMLI TANER,YAVAŞ TUBA,CELAL PAKER
 • Baytarname i Kenan Efendi
  2010
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  BİZİM BÜRO BASIMEVİ
  ABDULLAH ÖZEN, ÜNAL TAŞKIN
 • Osmanlı İdaresinde Safed 1516 1600
  2011
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI MERKEZİ YAYINLARI
  TAŞKIN ÜNAL
 • XVI Yüzyılda Turabayoğulları ve Leccun Sancağı
  2013
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  SERHAT MATBAACILIK
  TAŞKIN ÜNAL
 • Osmanlı Hakimiyetinde Nablus 1516 1600
  2013
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  SERHAT MATBAACILIK
  TAŞKIN ÜNAL

Makaleler

 • Afrika Seyahatnamesi
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  1308-5298
  TAŞKIN ÜNAL
 • Osmanlı Devleti’nin Son Yıllarında Dış Politika Meseleleri V: Şeyh Said Arazisi
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  1308-5298
  TAŞKIN ÜNAL
 • Bahreyn Adaları Meselesi
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  1308-5298
  TAŞKIN ÜNAL
 • Hadramut Meselesi
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  1308-5298
  TAŞKIN ÜNAL
 • Osmanlı Devleti’nin Son Yıllarında Dış Politika Meseleleri IV: Muhammere
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  1308-5298
  TAŞKIN ÜNAL
 • Trablusgarb, Bingazi ve On İki Ada Meseleleri
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  1308-5298
  TAŞKIN ÜNAL
 • Osmanlı Devleti nin Son Yıllarında Dış Politika Meseleleri VIII Maskat
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  1308-5298
  TAŞKIN ÜNAL
 • Kafkasya Raporu
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  2149-0821
  TAŞKIN ÜNAL
 • Osmanlı Devrinde Ortadoğu’da Kullanılan Ağırlık ve Hacim Ölçüsü Birimleri
  .2007
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  1303-9075
  TAŞKIN ÜNAL
 • Değerli Kumandanlarımızdan Yakup Şevki Paşa
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  2148-2527
  TAŞKIN ÜNAL
 • 1925 1930 Yılları Arasında Kars Vilayeti
  .2015
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1300-4174
  TAŞKIN ÜNAL
 • 1925 1930 Yılları Arasında Artvin Vilayetinin Genel Durumu
  .2015
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1300-4174
  TAŞKIN ÜNAL
 • Osmanlı Devleti’nin Son Yıllarında Palu’da Tabii Afetler (1858-1910)
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  2148-2527
  TAŞKIN ÜNAL
 • Cezaevi Olarak Kullanıldığı Yıllarda Musalla (Alaybeyi) Camii
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  1308-5298
  TAŞKIN ÜNAL,PARLAK ARİFE GÖKNUR
 • Harput’ta Amerikan Misyonuna Karşı Ermenilerin Tepkisini Gösteren 1895 Tarihli Bir Belge
  .2009
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  1303-9075
  TAŞKIN ÜNAL
 • OSMANLI HÂKİMİYETİNİN İLK YILLARINDA FİLİSTİN’DE TİMAR SİSTEMİ (GAZZE VE KUDÜS SANCAKLARI ÖRNEĞİ)
  .2013
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1301-6229
  TAŞKIN ÜNAL
 • İslam Adaları: Müslüman Azınlıklar (Avrupa-Amerika)
  .2017
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  TAŞKIN ÜNAL
 • İslam Adaları: Müslüman Azınlıklar (Afrika)
  .2017
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  TAŞKIN ÜNAL
 • İslam Adaları: Müslüman Azınlıklar (Asya-Avustralya)
  .2017
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  TAŞKIN ÜNAL
 • MAD 459 Numaralı Deftere Göre Şam ve Sancaklarında Tımar Dağıtımı
  .2016
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  TAŞKIN ÜNAL
 • Klasik Dönem Osmanlı Eğitim Kurumları
  .2008
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  TAŞKIN ÜNAL
 • Osmanlı Devleti nin Son Yıllarında Dış Politika Meseleleri VII Necd
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  TAŞKIN ÜNAL
 • Osmanlı Devletinin Son Yıllarında Ağnam Vergisine Yapılan Zamlar
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  1308-2140
  TAŞKIN ÜNAL
 • MAMURATULAZIZ IN THE MAARIF SALNAMES
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  2147-2971
  TAŞKIN ÜNAL
 • Osmanlı Devleti nin Son Yıllarında Dış Politika Meseleleri VI Şattü l Arap
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  TAŞKIN ÜNAL
 • 1002 Numaralı Tahrir Defterine Göre Şehrizol
  .2014
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  TAŞKIN ÜNAL
 • XVI Yüzyılda Aclun Şehri Ve Kasabalarının Nüfusu
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  1308-2140
  TAŞKIN Ünal
 • XVI Yüzyılın İkinci Yarısında Ca ber
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  1308-2140
  TAŞKIN Ünal
 • Comparatıve Of Agrıcultural Incomes In Musul Amed And Erzurum Sanjaks Accordıng To Kanunnames In The 1540 H 947
  .2007
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  1308-2140
  TAŞKIN Ünal
 • Maarif Salnamelerinde İşkodra Vilayetine Ait Veriler
  .2015
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  TAŞKIN ÜNAL
 • 545 Numaralı Deftere Göre Maarra da Tımar Düzeni
  .2014
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  TAŞKIN ÜNAL
 • İcmal Defterlerine Göre Safed de Timâr
  .2010
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  TAŞKIN ÜNAL
 • 1317 1899 1900 Maarif Salnâmesine Göre Trabzon da Eğitim Kurumları
  .2009
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  TAŞKIN ÜNAL
 • Rüsûm ı Örfiye
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  TAŞKIN ÜNAL
 • 269 Numaralı İcmal Defterine Göre Aclun
  .2011
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  TAŞKIN ÜNAL

Oluşturulma11 Mayıs 2013 13:38
Görüntülenme536