İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Yusuf Ekrem AKBAŞ
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • İktisat

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiriler

 • D-8 İslam Ülkeleri İçin Küreselleşme ve Finansal Gelişim İlişkisi: Ekonometrik Bir Analiz
  23.04.2019 - 23.04.2019
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  10th Global Islamic Marketing Conference
  ZEREN FATMA,ÖZTÜRK MUSA,AKBAŞ YUSUF EKREM,UĞUR AHMET
 • PETROL FİYATLARI VE DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN CARİİŞLEMLER AÇIĞINA ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  07.11.2019 - 07.11.2019
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
  SANCAR ÖZKÖK CANAN,AKBAŞ YUSUF EKREM
 • TÜRKİYE’DE TURİZM GELİRLERİ VE CARİ İŞLEMLER DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ
  20.09.2018 - 20.09.2018
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  2. ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİMZM KONGRESİ
  SANCAR ÖZKÖK CANAN,AKBAŞ YUSUF EKREM
 • OECD ÜLKELERİNDE İSTİHDAM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ (1995-2016)
  03.05.2018 - 03.05.2018
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu
  SANCAR ÖZKÖK CANAN,UĞUR AHMET,AKBAŞ YUSUF EKREM
 • G7 ÜLKELERİNDE VERGİ YÜKÜ İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ
  03.05.2018 - 03.05.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu
  SANCAR ÖZKÖK CANAN,AKBAŞ YUSUF EKREM,UĞUR AHMET
 • TURİZM GELİRLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ
  20.09.2018 - 20.09.2018
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  2. ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİMZM KONGRESİ
  SANCAR ÖZKÖK CANAN,AKBAŞ YUSUF EKREM
 • Sınır Ticareti ve Türkiye Ekonomisine Etkileri
  11.05.2018 - 11.05.2018
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi IV
  UĞUR AHMET,AKBAŞ YUSUF EKREM
 • Türkiye’de Kayıtdışı Ekonominin Vergi Denetimi ve Parasal Oran Yöntemiyle Analizi
  11.05.2017 - 11.05.2017
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  TURGUT ÖZAL ULUSLARARASI EKONOMİ VE SİYASET KONGRESİ IV
  UĞUR AHMET,AKBAŞ YUSUF EKREM,SANCAR ÖZKÖK CANAN
 • The Transition Effect Of Foreign Currency Rate In The Fragile Five Countries
  08.09.2017 - 08.09.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  International Conference on Social Sciences and Education Reserach
  SANCAR ÖZKÖK CANAN,UĞUR AHMET,AKBAŞ YUSUF EKREM
 • Hisse Senedi Fiyat Endeksi ile Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkinin Analizi: Türkiye Örneği
  08.09.2017 - 08.09.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  ICSER- International Center of Social Science Education Research
  SANCAR ÖZKÖK CANAN,UĞUR AHMET,AKBAŞ YUSUF EKREM
 • 4th International Conference on Social Sciences and Education Research
  08.09.2017 - 08.09.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  THE TRANSITION EFFECT OF FOREIGN CURRENCY RATE IN THE FRAGILEFIVE COUNTRIES
  SANCAR ÖZKÖK CANAN,UĞUR AHMET,AKBAŞ YUSUF EKREM
 • THE ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN STOCK PRICE INDEX ANDTHE MACROECONOMIC VARIABLES: TURKEY EXAMPLE
  08.09.2017 - 08.09.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  4th International Conference on Social Sciences and Education Research
  SANCAR ÖZKÖK CANAN,UĞUR AHMET,AKBAŞ YUSUF EKREM
 • Banka Kredi Hacmi ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Türkiye Ekonomisi içinSınanması
  11.05.2017 - 11.05.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  Anadolu Internationsl Conference in Economics
  AKBAŞ YUSUF EKREM,UĞUR AHMET
 • Döviz Kurunun Fiyatlara Geçiş Etkisi: Türkiye Örneği
  11.05.2017 - 11.05.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Anadolu Internationsl Conference in Economics
  AKBAŞ YUSUF EKREM,SANCAR ÖZKÖK CANAN,ZEREN FATMA
 • Türkiye’de Enflasyon ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Monetarist ve Keynezyen Yaklaşım Açısından Değerlendirilmesi
  11.05.2017 - 11.05.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  Anadolu Internationsl Conference in Economics
  AKBAŞ YUSUF EKREM,UĞUR AHMET
 • Döviz Kurunun Enflasyona Geçiş Etkisi: Türkiye Örneği
  11.05.2017 - 11.05.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  EconAnadolu 2017
  AKBAŞ YUSUF EKREM,SANCAR CANAN,ZEREN FATMA
 • Kırılgan Beşli Ülkelerinde Döviz Kurunun Geçiş Etkisi
  08.09.2017 - 08.09.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  ICSER- International Center of Social Science Education Research
  SANCAR ÖZKÖK CANAN,UĞUR AHMET,AKBAŞ YUSUF EKREM
 • İTHAL HAM PETROL FİYATLARI İLE DÖVİZ KURUNUN CARİ AÇIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ TÜRKİYE İÇİN BİR UYGULAMA
  -
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  ECON ANADOLU 2013 ANADOLU INTERNATIONAL CONFERENCE IN ECONOMICS 19-21 JUNE 2013
  LEBE FUAT,AKBAŞ YUSUF EKREM
 • TÜRKİYE DE ENERJİ TÜKETİMİ FİNANSAL GELİŞME EKONOMİK BÜYÜME SANAYİLEŞME VE KENTLEŞME ÇOKLU YAPISAL KIRILMALI BİR ARAŞTIRMA
  21.05.2014 - 21.05.2014
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu
  AKBAŞ YUSUF EKREM,LEBE FUAT
 • TÜRKİYE NİN BÖLGELERİ ARASINDA FİNANSAL YAKINSAMANIN İNCELENMESİ MEKANSAL DURBIN MODEL
  10.05.2013 - 10.05.2013
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  2. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA KONFERANSI MAYIS 2013, ELAZIĞ
  KARAGÖZ MURAT,ZEREN FATMA,AKBAŞ YUSUF EKREM
 • Yoksullukla Mücadelede Kayıt Dışılığın Azaltılması: Türkiye Örneği
  10.04.2010 - 10.04.2010
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  T.C. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Uluslararası Yoksullukla Mücadele Stratejileri Sempozyumu
  ŞENTÜRK MEHMET,AKBAŞ YUSUF EKREM
 • Türkiye - Suriye Ticaretinde Standart Uluslararası Sanayi Sınıflandırması (Düzey 1) Bazında Yoğunlaşmalar Üzerine Bir Araştırma
  10.06.2010 - 10.06.2010
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  1. Uluslararası Sınır Ticareti Kongresi
  ÖZSAĞIR ARİF,ŞENTÜRK MEHMET,AKBAŞ YUSUF EKREM,POLAT EFDAL
 • Kayıt Dışı Ekonomi – Sınır Ticareti Etkileşimi: Türkiye Örneği
  10.06.2010 - 10.06.2010
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Kilis 7 Aralık Üniversitesi-Halep Üniversitesi, 1. Uluslararası Sınır Ticareti Kongresi
  AKBAŞ YUSUF EKREM,ŞENTÜRK MEHMET
 • Türkiye - Suriye Ticaretinde Standart Uluslararası Sanayi Sınıflandırması (Düzey 1) Bazında Yoğunlaşmalar Üzerine Bir Araştırma
  10.06.2010 - 10.06.2010
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  1. Uluslararası Sınır Ticareti Kongresi
  ÖZSAĞIR ARİF,ŞENTÜRK MEHMET,AKBAŞ YUSUF EKREM,POLAT EFDAL
 • Bingöl İlinin, Türkiye’nin İhracat ve GSYH’sına Katkısının Alt Sektörler İtibarıyla İncelenmesi
  15.05.2010 - 15.05.2010
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Bingöl I. Ulusal Kalkınma Sempozyumu
  ERKAN BİROL,ŞENTÜRK MEHMET,AKBAŞ YUSUF EKREM
 • TÜRKİYE DE FELDSTEİN HORİOKA HİPOTEZİ NİN GEÇERLİLİĞİ
  14.07.2016 - 14.07.2016
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics, EUREFE'2016
  UĞUR AHMET,AKBAŞ YUSUF EKREM
 • GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN OECD ÜLKELERİNDE PARA POLİTİKASI VEHİSSE SENEDİ FİYAT ENDEKSLERİ İLİŞKİSİ 2008 Finansal Krizi Öncesi ve Sonrası Dönem Üzerine Bir Uygulama
  02.06.2016 - 02.06.2016
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics
  UĞUR AHMET,SANCAR CANAN,AKBAŞ YUSUF EKREM
 • PARA POLİTİKALARINDA ZAMAN TUTARSIZLIĞI PROBLEMİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN ANALİZİ
  14.07.2016 - 14.07.2016
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics, EUREFE'2016
  AKBAŞ YUSUF EKREM,SANCAR CANAN,LEBE FUAT
 • ENFLASYON FAİZ VE İŞSİZLİK TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  13.10.2016 - 13.10.2016
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  I. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL SCIENCE
  UĞUR AHMET,AKBAŞ YUSUF EKREM,SANCAR CANAN
 • GELİŞMİŞ OECD ÜLKELERİNDE PARA POLİTİKASI VE HİSSE SENEDİ FİYAT ENDEKSLERİ İLİŞKİSİ
  13.10.2016 - 13.10.2016
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  I. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL SCIENCE
  UĞUR AHMET,SANCAR CANAN,AKBAŞ YUSUF EKREM
 • TÜRKİYE DE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLEEKONOMİK BÜYÜMENİN ELEKTRİK TÜKETİMİYLE İLİŞKİ
  02.06.2016 - 02.06.2016
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics
  LEBE FUAT,AKBAŞ YUSUF EKREM,SANCAR CANAN
 • G7 ÜLKELERİNDE FİSHER HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİ
  02.06.2016 - 02.06.2016
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics
  LEBE FUAT,SANCAR CANAN,AKBAŞ YUSUF EKREM
 • Kayıt Dışı İstihdam İle Vergiler Arasındaki İlişki
  14.07.2016 - 14.07.2016
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics. EUREFE'2016
  UĞUR AHMET,AKBAŞ YUSUF EKREM
 • OECD Ülkelerinde Cari Açık Ekonomik Büyüme ve Kısa Vadeli Sermaye Akımları Arasındaki İlişkinin Analizi
  07.05.2015 - 07.05.2015
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu
  AKBAŞ YUSUF EKREM,LEBE FUAT
 • SANAYİ SEKTÖRÜ DOĞAL GAZ TALEBİNİN ANALİZİ TÜRKİYE İÇİN ARDL SINIR TESTİ
  10.06.2015 - 10.06.2015
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Econ Anadolu 2015Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi
  YAYLALI MUAMMER,LEBE FUAT,AKBAŞ YUSUF EKREM
 • Türkiye de Konut Sektörünün Doğal Gaz Talebi
  07.05.2015 - 07.05.2015
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu
  YAYLALI MUAMMER,LEBE FUAT,AKBAŞ YUSUF EKREM
 • G7 ÜLKELERİNDE CARİ AÇIK EKONOMİK BÜYÜME VE KISA VADELİ SERMAYE AKIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ
  10.06.2015 - 10.06.2015
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Econ Anadolu 2015 Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi
  AKBAŞ YUSUF EKREM,LEBE FUAT

Hakemlikler

 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  Economic Research-Ekonomska Istraživanja
  1
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES
  1
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  Journal of Economics, Management and Trade
  1
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  International Journal of Sustainable Economy
  1
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  International Review of Applied Economics
  1
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  Panoeconomicus
  2
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  British Journal of Economics, Management and Trade’xx
  1
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  International Journal Of Disciplines in Economics Administrative Sciences Studies
  1
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
  2016
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLERENSTİTÜSÜ DERGİSİ
  1
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
  2013
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  1

Kitaplar

 • Ekonomi ve Finans Alanında Ampirik Çalışmalar:
  2019
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  İngilizce
  Gazi
  SERVİ TAYFUN,Aydın BUĞRAHAN,AKBAŞ YUSUF EKREM
 • Türkiye’xxde Ekonomik Büyüme: Bir İlişki Bir Sorun Bir Perspektif
  2019
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  İngilizce
  İKSAD
  AKBAŞ YUSUF EKREM,Hatip YURGİDEN
 • TRC3 BÖLGESİNİN (Mardin-Batman-Siirt-Şırnak) EKONOMİK DURUMU ÜZERİNE YAZILAR
  2019
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  Türkçe
  Gazi Kitabevi
  SANCAR ÖZKÖK CANAN,AKBAŞ YUSUF EKREM,ATAY POLAT MELİKE
 • TRC3 BÖLGESİNİN (Mardin-Batman-Siirt-Şırnak) EKONOMİK DURUMU ÜZERİNE YAZILAR
  2019
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  Türkçe
  Gazi Kitabezi
  ATAY POLAT MELİKE,AKBAŞ YUSUF EKREM,SANCAR ÖZKÖK CANAN
 • TRC3 Bölgesinin (Mardin-Batman-Siirt-Şırnak) Ekonomik Durumu Üzerine Yazılar
  2019
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Gazi Kitabevi
  ATAY POLAT MELİKE,AKBAŞ YUSUF EKREM,SANCAR ÖZKÖK CANAN
 • TRC3 Bölgesinin (Mardin-Batman-Siirt-Şırnak) Ekonomik Durumu Üzerine Yazılar
  2019
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Gazi Kitabevi
  SANCAR ÖZKÖK CANAN,AKBAŞ YUSUF EKREM,ATAY POLAT MELİKE
 • EMPIRICAL STUDIES ON GROWTH
  2018
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  İngilizce
  Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti
  AKBAŞ YUSUF EKREM,SANCAR ÖZKÖK CANAN
 • POLITICAL ECONOMYTHEORY AND PRACTICE FORTURKEY
  2018
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  İngilizce
  Gazi Kitabevi
  AKBAŞ YUSUF EKREM,SANCAR ÖZKÖK CANAN
 • MUHASEBE, FİNANS VE İKTİSAT ARAŞTIRMA ÖRNEKLERİ
  2018
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Nobel
  SANCAR ÖZKÖK CANAN,AKBAŞ YUSUF EKREM
 • MUHASEBE, FİNANS VE İKTİSAT ARAŞTIRMA ÖRNEKLERİ
  2018
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Nobel
  AKBAŞ YUSUF EKREM,SANCAR ÖZKÖK CANAN
 • POLITICAL ECONOMY THEORY AND PRACTICE FOR TURKEY
  2018
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  İngilizce
  GAZİ KİTABEVİ
  AKBAŞ YUSUF EKREM,SANCAR ÖZKÖK CANAN
 • PARA BANKA VE FİNANS
  2016
  Ders Kitabı
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  ORION
  AKBAŞ YUSUF EKREM,SANCAR CANAN
 • Analysing the Causality among the Foreign Direct Investment Current Account Deficit GDP and Total Credit The Case of G7
  2015
  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
  Uluslararası
  İngilizce
  LAP LAMBERT Academic Publishing
  AKBAŞ YUSUF EKREM,SANCAR CANAN
 • KÜRESEL FİNANSAL KRİZDEN BORÇ KRİZİNE NEDENLER ETKİLER VE BEKLENTİLER
  2014
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  EKİN YAYINEVİ
  PAKSOY SADETTİN, ŞENTÜRK MEHMET, AKBAŞ YUSUF EKREM
 • Halil Seyidoğlu na Armağan Finansal Kriz Yazıları
  2010
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  nobel yayın dağıtımı
  PAKSOY SADETTİN,AKBAŞ YUSUF EKREM,ŞENTÜRK MEHMET

Makaleler

 • Uluslararası ham petrol ve altın fiyatlarının Amerikan doları ile ilişkisi: Ampirik bir uygulama
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2146-1740
  ŞENTÜRK MEHMET,AKBAŞ YUSUF EKREM,ADIGÜZEL UĞUR
 • The Effect of Interest Rate on Output Level and Inflation in Turkey: Evaluation of Monetarist and New Keynesian Perspective
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0424-267X
  AKBAŞ YUSUF EKREM,SANCAR ÖZKÖK CANAN
 • Türkiye’de Turizm Gelirleri ve Cari İşlemler Dengesi Arasındaki İlişkininAnalizi
  .2019
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1309-7423
  SANCAR ÖZKÖK CANAN,AKBAŞ YUSUF EKREM
 • BİNGÖL İLİNİN TÜRKİYE’NİN İHRACAT VE GSYH’SINA KATKISININ ALT SEKTÖRLER İTİBARIYLA İNCELENMESİ
  .2012
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  1303-5495
  ERKAN BİROL,ŞENTÜRK MEHMET,AKBAŞ YUSUF EKREM
 • Hisse senedi fiyat endeksi ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkininanalizi: Türkiye örneği
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  SANCAR ÖZKÖK CANAN,UĞUR AHMET,AKBAŞ YUSUF EKREM
 • FİNANSAL AKTİF FİYATLARI VE BORSA GETİRİSİ İLİŞKİSİ:TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  .2012
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  ŞENTÜRK MEHMET,AKBAŞ YUSUF EKREM
 • GLOBAL TAX COMPETITION AND ITS REFLECTIONS ON FOREIGN DIRECT INVESTMENTS: TURKEY-EU ANALYSIS1
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  AKBAŞ YUSUF EKREM
 • Effectiveness of monetary policies in OECD countries
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  UĞUR AHMET,SANCAR ÖZKÖK CANAN,AKBAŞ YUSUF EKREM
 • OECD Ülkelerinde Kısa Vadeli Sermaye Akımları ve Ekonomik Büyümenin Cari Açık Üzerindeki Etkisinin Statik ve Dinamik Panel Veri Modelleriyle Tahmini
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  AKBAŞ YUSUF EKREM,UĞUR AHMET
 • THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTHAND STOCK RETURNS: AN EXAMPLE FROM TURKEY
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  ŞENTÜRK MEHMET,ÖZKAN GÖKÇEN,AKBAŞ YUSUF EKREM
 • The Relationship between the Capital Flows and Current Deficit: Evidence from Turkey
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  AKBAŞ YUSUF EKREM,ŞENTÜRK MEHMET,SANCAR ÖZKÖK CANAN
 • Firmaların Finansal Kaldıraç Oranları ile Öz Sermaye KarlılığıArasındaki İlişki: Hisseleri Borsa İstanbul (BİST)’da İşlem GörenŞirketler Üzerinde Sektörler Bazında Bir Araştırma
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  ULUYOL OSMAN,LEBE FUAT,AKBAŞ YUSUF EKREM
 • CROSS SECTIONAL DEPENDENCE AND COINTEGRATION ANALYSIS AMONG THE GDP-FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND AGGREGATE CREDITS: EVIDENCE FROM SELECTED DEVELOPING COUNTRIES
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  ŞENTÜRK MEHMET,AKBAŞ YUSUF EKREM,ÖZKAN GÖKÇEN
 • ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARINDAKİ ARTIŞ CARİ AÇIĞA ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  AKBAŞ YUSUF EKREM,ŞENTÜRK MEHMET
 • Uluslararası Ham Petrol Fiyatlarındaki Volatilitenin İşsizlik Göstergeleri Üzerindeki Etkisi Türkiye Örneği Üzerine Ampirik Bulgular
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  ERKAN BİROL,ŞENTÜRK MEHMET,AKBAŞ YUSUF EKREM,BAYAT TAYFUR
 • Current Account Deficit Budget Deficit and Saving Gap Is the Twin or Triplet Deficit Hypothesis Valid in G7 Countries
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1210-0455
  AKBAŞ YUSUF EKREM,LEBE FUAT
 • Türkiye de Sanayileşme Finansal Gelişme Ekonomik Büyüme ve Kentleşmenin Enerji Tüketimi Üzerindeki Etkisi Çoklu Yapısal Kırılmalı Bir Araştırma
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  LEBE FUAT,AKBAŞ YUSUF EKREM
 • İTHAL HAM PETROL FİYATLARI İLE DÖVİZ KURUNUN CARİ AÇIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ TÜRKİYE İÇİN BİR ARAŞTIRMA
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  LEBE FUAT,AKBAŞ YUSUF EKREM
 • Testing the Validity of the Triplet DeficitHypothesis for Turkey Asymmetric CausalityAnalysis
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  AKBAŞ YUSUF EKREM,LEBE FUAT,ZEREN FATMA
 • Testing for causality between the foreign direct investment current account deficit GDP and total credit Evidence from G7
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1452-595X
  AKBAŞ YUSUF EKREM,ŞENTÜRK MEHMET,SANCAR CANAN
 • Analyzing The Relationship Among The GDP CurrentAccount Deficit and Short Term Capital Flows TheCase of Emerging Markets
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  AKBAŞ YUSUF EKREM,LEBE FUAT,ULUYOL OSMAN
 • İŞSİZLİK ENFLASYON VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ KARŞILIKLI İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE ÖRNEĞİ THE EVALUATION OF MUTUAL RELATIONSHIP AMONG UNEMPLOYMENT INFLATION AND ECONOMIC GROWTH THE CASE OF TURKEY
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  ŞENTÜRK MEHMET,AKBAŞ YUSUF EKREM
 • Long Term Validity ofMonetary Exchange RateModel Evidence fromTurkey
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  UĞUR AHMET,AKBAŞ YUSUF EKREM,ŞENTÜRK MEHMET
 • EMPIRICAL ANALYSIS OF THE SAVINGS GROWTH NEXUS IN TURKEY
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  ZEREN FATMA,AKBAŞ YUSUF EKREM
 • THE RELATIONSHIP AMONG THE CURRENT DEFICIT SHORT TERM CAPITAL MOVEMENTS AND ECONOMIC GROWTH EVIDENCE FROM TURKEY
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0424-267X
  AKBAŞ YUSUF EKREM,ŞENTÜRK MEHMET,SANCAR CANAN,AKYAZI HAYDAR
 • MENA ÜLKELERİNDE ÜLEKTRİK TÜKETİMİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  AKBAŞ YUSUF EKREM,ŞENTÜRK MEHMET
 • TÜRKİYE NİN KONUT TALEBİNİN ANALİZİ 1970 2011
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  LEBE FUAT,AKBAŞ YUSUF EKREM
 • Empirical Findings on Triplet Deficits Hypothesis The Case of Turkey
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  ŞEN ALİ,ŞENTÜRK MEHMET,SANCAR CANAN,AKBAŞ YUSUF EKREM
 • Financial development and economic growth in emerging market bootstrap panel causality analysis
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  AKBAŞ YUSUF EKREM
 • ENERGY CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH RELATIONSHIP A PANEL CAUSALITY TEST FOR SOME EUROPEAN MEMBER STATES
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  ZEREN FATMA, AKBAS YUSUF EKREM
 • BORSA GETİRİ ORANI VE FAİZ ORANI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN YÖNTEMLERLE ANALİZİ
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  AKBAŞ YUSUF EKREM
 • TÜRKİYE DE PARASAL AKTARIM MEKANİZMASI YAPISAL VAR ANALİZİ
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  AKBAŞ YUSUF EKREM, ZEREN FATMA, ÖZEKİCİOĞLU HALİL
 • EURO TL VOLATİLİTESİNİN TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ TİCARET PERFORMANSI ÜZERİBEKİ ETKİLERİ
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  ŞENTÜRK MEHMET, AKBAŞ YUSUF EKREM, ERGÜN SUZAN
 • TÜRKİYE NİN İTHALAT VE İHRACAT BAĞIMLILIĞI SEÇİLMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  AKBAŞ YUSUF EKREM, ŞENTÜRK MEHMET
 • THE ANALYSIS OF FLUCTUATIONS AND CAUSALITY OF CURRENT DEFICIT ECONOMIC GROWTH AND SHORT TERM CAPITAL FLOWS THE CASE OF ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO OPERATION AND DEVELOPMENT
  .2012
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  AKBAŞ YUSUF EKREM

Oluşturulma15 Mayıs 2013 15:19
Görüntülenme542