İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Yusuf SEVGİLER
Profesör Doktor

Birim

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Biyoloji

İletişim

 • Daphnia magna’da Tribenuron Metil Toksisitesine Farklı Çevresel Amonyak Derişimlerinin Etkisi
  28.11.2014 - 23.10.2018
  Yürütücü
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Fluoksetin ve Metaboliti Norfluoksetinin Daphnia magna’xxda Pro-oksidatif ve Apoptotik Etkilerinin Araştırılması
  27.11.2015 - 23.10.2018
  Yürütücü
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Ardahan (Posof) ve Erzurum Kafkas arısı (Apis mellifera caucasica) propolisinin kimyasal bileşimi ve biyoaktivitelerinin karşılaştırılması
  15.06.2016 - 27.12.2018
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Adıyaman Popülasyonunda IL-6 -174 G/C Polimorfizmi İle Koroner Arter Hastalığı Arasındaki İlişkinin Araştırılması
  02.07.2012 - 09.03.2017
  Yürütücü
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Fetal Hemoglobinin Kalıtsal Kalıcılığı (HPFH)’na neden olan genotiplerin belirlenmesi
  28.05.2014 - 12.10.2017
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Adıyaman İlinde Alfa Talasemi Sıklığı ve Genotiplerinin Belirlenmesi
  01.01.2014 - 27.12.2016
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Akuatik Toksikoloji Laboratuvarı Alt Yapı Projesi
  29.09.2013 - 12.11.2015
  Yürütücü
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Orta Fırat Havzası nda Sürdürülebilir Kalkınma için Merkezi Araştırma Laboratuvarı Altyapı Projesi
  -
  Uzman
 • Biyoloji Bölümü Öğrenci ve Araştırma Laboratuvarlarının Alt Yapısının İyileştirilmesi Projesi
  -
  Uzman
 • Neonikotinoid İnsektisid İmidaklopridin Piperonil Bütoksit ve Menadion Modülatörlüğünde Sıçan Beyninde Oksidatif Stres Potansiyeli ile Nörotoksik Etkileri
  -
  Yönetici
 • Neonikotinoid İnsektisid İmidaklopridin PBO ve Menadion Etkisinde Sıçan Karaciğerinde Oksidatif Stres Potansiyeli ile Nörotoksik ve Genotoksik Etkileri
  -
  Yönetici
 • Sentetik Piretroit Etoxazolenin Tilapia nilotica da Karaciğer Dokusunda AChE ATPaz ve Antioksidant Enzim Aktiviteleri ve Lipid Peroksidasyonuna Etkileri
  -
  Uzman
 • Etoxazolenin Oreochromis niloticus da Beyinde Nörotoksik Etkileri ile Dokularda Oksidatif Stres Markırlarının Değerlendirilmesi
  -
  Uzman
 • Fenthionun Oreochromis niloticus ve Cyprinus carpio da Karaciğerde Glutatyon Redoks Döngüsü ve Kolinesteraz Enzim Aktivitelerine Etkileri
  -
  Uzman
 • Cyprinus carpio Linnaeus 1758 nun Farklı Dokularında Kadmiyum Cd ve Krom Cr un Oksidatif Toksisitesine NAC Lipoate ve Taurin in Etkileri
  -
  Uzman
 • Cyprinus carpio da Fenthion Etkisinde Karaciğerde Glutatyon Redoks Döngüsü ve N Asetil Sistein in Koruyucu Rolü
  -
  Uzman
 • Cyprinus carpio da Kas Dokusunda Kurkuminin Kadmiyum indüklü Oksidatif Strese Etkileri
  -
  Yönetici
 • Oreochromis niloticus da Karaciğerde Diazinona in vivo Toksik Yanıtlar Lipid Peroksidasyonu Kolinesteraz Enzim Aktiviteleri Glutatyon ve Glutatyon ile İlgili Enzimler
  -
  Uzman
 • Bütiyonin Sülfoksiminin Uygulanan Cyprinus carpio da Karaciğerde Fenthionun Oksidatif Toksisitesi
  -
  Uzman
Oluşturulma07 Aralık 2012 11:51
Düzenlenme 13 Haziran 2019 16:42
Görüntülenme193