İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Muhammer Özgür ÇEVİK
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

 • Tıp Fakültesi
 • Dahili Tıp Bilimleri

Projeler

 • Kanser hücre hatları üzerinde bazı Lamiaceae türlerinin antiproliferasyon, apoptoz indükleme, hücresel antioksidan ve bunlarla ilişkili gen ekspresyonları üzerine etkilerinin belirlenmesi.
  01-01-1970 - 01-01-1970
  Yardımcı araştırmacı
  Tubitak
 • Adıyaman İlinde Tıbbi Genetik Anabilim Dalına Başvurmuş ve Klinik Tanısı Tahmin Edilmiş 7 Vakıa için Tanı Kesinleştirici Eksom Analizi
  01-01-1970 - 01-01-1970
  YÜRÜTÜCÜ
  BAP
 • TİROİD KANSERLERİNDE PIWIL2 EKSPRESYONUNUN KLİNOPATOLOJİK ETKİLERİ
  01-01-1970 - 01-01-1970
  ARAŞTIRMACI
  BAP
 • ADIYAMAN İLİ'NDE GÖRÜLEN GEBELİK KAYIPLARINDA FETAL-EMBRİYONEL MATERYALDE p53 MUTASYON ve POLİMORFİZMLERİNİN SIKLIKLARININ ARAŞTIRILMASI
  01-01-1970 - 01-01-1970
  ARAŞTIRMACI
  BAP
 • ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ'NDE OPERE JİNEKOMASTİ MATERYALLERİNDE LEPTİN RESEPTÖR MUTASYONLARININ DNA SEKANS ANALİZİYLE İNCELENMESİ
  01-01-1970 - 01-01-1970
  ARAŞTIRMACI
  BAP
 • ADIYAMAN İLİ'NDE SIKÇA GÖRÜLEN PTERJİUM VAKALARININ NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI
  01-01-1970 - 01-01-1970
  ARAŞTIRMACI
  BAP
 • ADIYAMAN ve GAZİANTEP İLLERİNDEKİ MEME KANSERİ HASTALARINDAN ALINAN KANLARDA ÜROTENSİN II GENİNİN POLİMORFİZMLERİ İLE UROTENSİN SEVİYESİNİN İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ
  01-01-1970 - 01-01-1970
  ARAŞTIRMACI
  BAP
Oluşturulma17 Nisan 2013 14:33
Düzenlenme 16 Aralık 2016 19:16
Görüntülenme177